Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TUˈUGË JÄˈÄY MYAYTYAˈAKY MËDË JYOBAA TYESTIIGË

¿Tiko mbäät njamyajtsëm jëmëjt jëmëjtë Jesusë yˈoˈkën xëë?

¿Tiko mbäät njamyajtsëm jëmëjt jëmëjtë Jesusë yˈoˈkën xëë?

Diˈib yä nˈixäˈänëm, yëˈë wiˈix tuˈugë jäˈäy myaytyaˈaky mëdë Jyobaa tyestiigë. Nˈokpawinmäˈäyëm ko ja Testiigë txëˈaty Linda ets diˈib myëtmaytyakypy Lucía.

“TUNDË DËˈËN ESËTS XYJAMYATSTËT”

Linda: Lucía, ¿wiˈix jyaty? Oy ko mˈojtsy tyuk sëmäänëp mä yajjamyejtsyë Jesusë yˈoˈkën xëë. * ¿Wiˈix ojts xyˈixy?

Lucía: Oyëts nˈijxy, per tap diˈibëts kyaj nëgoo njaygyujkë. Nnijäˈäwëbëts ko mä Diosˈuˈunk Xëë yajmëjtunyë Jesus ko myaxuˈunkˈäjty ets ko jyukypyejky mä Amääy Xyëë, per kyajtsë nety nnijawë ko yajmëjtunyë yˈoˈkën xëë.

Linda: Tëyˈäjtën, pesë Diosˈuˈunk Xëë etsë Amääy Xyëë, yëˈë diˈib oypyënëty nyijäˈäwëp. Perë Jyobaa tyestiigëty mëj dyajnaxtë ko tjamyatstë Jesusë yˈoˈkën xëë jëmëjt jëmëjt. Pën mmëdäjtypy waanë tiempë mbäät ndukmëtmaytyaˈaky tiko mëj dyajnaxtë.

Lucía: Oy, nmëdäjtypyëts waanë tiempë.

Linda: Njamyatstëtsë Jesusë yˈoˈkën xëë, yëˈko yëˈë këˈëm ojts tniˈanaˈamë. Min nˈokˈijxëm ti tuun jäjtë mä nety yˈooganë jakumbom. ¿Mjamyejtsypy ko Jesus yˈakˈaˈuxˈäjttë mët ja yˈapostëlëty?

Lucía: Njamyejtsypyëts.

Linda: Tyäˈädë aˈux nan ja yajtijy ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux. Pes mientrësë nety yˈaˈuxˈattë, ta Jesus tˈanmääy ja yˈëxpëjkpëty wiˈix meerë ttundët. Yajpääty mä Lukʉs 22:19. Okkäjpx.

Lucía: Oy. Jyënaˈany: “Es oknëm tkoneˈky ja tsäjkaaky es tjäˈäygyëdaky ja Dios, net ttujkwaˈxy es tmooytyë ja yˈëxpëjkpëty es tˈanmääy: Yëˈë tyäˈädë ëjtsë nniniˈx diˈibë yajkëyakäämp mët miitsëty. Tundë dëˈën esëts xyjamyatstët”.

Linda: Dyoskujuyëm. Okˈix wiˈixë Jesus jyënany mä jyëjpkëxyë tyäˈädë bersikulo: “Tundë dëˈën esëts xyjamyatstët”. Të netyë Jesus tnigajpxy tii diˈib mbäät tjamyatstë. Të nety jyënaˈany ko tkëyakäˈänyë nyiniˈkx kyëbäjk o dyakäˈäny ja jyukyˈäjtënë extëmë wintsëˈkën mët yëˈëgyëjxm ja yˈëxpëjkpëty. Ets nan yëˈë diˈibë Jesus yajjaygyukëyan mä Matewʉ 20:28. Min nˈokkäjpxëm: “Ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, kyajts të nminy esëts pën xymyëdundët, jaˈa dëˈën esëts ëj nmëdundët es nyakëdëts ja njikyˈäjtën es nimayjyaˈay nyitsoˈoktët”. Tyäˈädë këkpäät yajnimaytyaˈaky, per min waanë nˈoktukmëtmaytyaˈaky. Jyobaa tyestiigëty jëmëjt jëmëjt ttundë Jesusë yˈoˈkën xëë parë tjamyatstë ko yëˈë ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm. Ets mët ko yˈoˈky, ta nbäädäˈänëm ja nnitsokën pën mëdoˈojëm.

¿TIKO NETY JYËJPˈAMËTY PARË NYAJJUˈUYBYËTSËˈËMËM?

Lucía: Nmëdoyˈajtypyëts ko Jesus yˈoˈky parë ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm. Per kyajts njaygyukë wiˈixën xyajnitsokëm ko ojts xykyuˈoˈkëm.

Linda: Wenë, ko Jesus ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm o xykyuˈoˈkëm këkpäät yajnimaytyaˈaky.  Per yëˈë tuˈugë tukniˈˈijxën diˈibë Biiblyë jantsy oy nyimaytyakypy. ¿Mbäät nˈakmaytyakëm ja waanë?

Lucía: Mbäät, nˈakmëdäjtypyëtsë tiempë.

Linda: Pes oy. Tëts näämnëm ngajpxy mä wiˈixë Jesus ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm ets mbäät ndukmëtmaytyaˈaky extëm pojënë xyjaygyukët.

Lucía: Oy.

Linda: Tsojkëp jawyiin njaygyujkëm ti tuun jäjtë ko Adán mëdë Eva pyokytyuundë jam Edén. Min nˈokkäjpxëmë Romanʉs 6:23. ¿Mbäät xykyajpxy?

Lucía: Jyënaˈany: “Pes yëˈë pojpë [...] yajkypy ja mëjuˈuny, esë tadë mëjuˈuny yëˈë dëˈën ja oˈkën; per Dios nadëˈënyë dyaky ja jikyˈäjtënë winë xëë winë tiempë mët jaˈagyëjxm Nintsënˈäjtëm Jesukristë”.

Linda: Dyoskujuyëm. Min nˈoknimaytyakëmë tyäˈädë tekstë. Tim jawyiin jyënaˈany ko yëˈë “pojpë [...] yajkypy ja mëjuˈuny, esë tadë mëjuˈuny yëˈë dëˈën ja oˈkën”. Tyäˈädë yëˈë tuˈugë anaˈamën diˈibë Dios yajnaxkëdak ko tsyondakyë jukyˈäjtën: yajkujuyët o yajkumëdowët ja poky mët ja oˈkën. Per nipënnëmë nety kyapokytyuny. Dios ojts dyajkojˈyë Adán mëdë Eva wäˈäts jäˈäy kyaj ti pyoky kyaytyey ets ja yˈuˈunk yˈënäˈk nanduˈunë nety myaxuˈunkˈatäˈändë. Pääty kyaj tiko nety pën yˈoogët. Adán mëdë Eva ets ja yˈuˈunk ënäˈk winë xëë winë tiempë nety jyukyˈatäˈändë agujk jotkujk. Per ¿nnijäˈäwëp ti tuun jäjtë diˈib yajmäˈtääy tukëˈëyë?

Lucía: Nnijäˈäwëbëts, ko Adán mëdë Eva ojts tjëˈxtë ja ujts tëëm diˈib kubojkp.

Linda: Duˈun. Ets duˈunën pyokytyuundë Adán mëdë Eva, tyukniwinmäˈäyëdë ko tmëduundëgooytyë Dios. Ta jyëmbijttë pokyjyaˈay, axëëgë net tkujäjtëdë ets nanduˈun ja tyëëm yˈääts.

Lucía: ¿Ets tiko nanduˈun ja tyëëm yˈääts tkumëdowët ets pën kyaj ti ttuundëgooytyë?

Linda: Nˈokpëjtakëm tuˈugë ijxpajtën. ¿Të tii xyˈokˈyajkëëbë mä tuˈugë moldë?

Lucía: Të, tapëts tuˈugë tsäjpkaaky myoldë nmëdaty.

Linda: Pes okpawinmay ko tuˈugë jembyë xyjuy, per mä xykyayajtunynyëm, ta xyajkäˈäy ets yˈagey ja moldë. ¿Wiˈix ja tsäjpkaaky pyëtsëmäˈäny diˈib myajkëëpy? ¿Këdii ak key?

Lucía: Duˈun.

Linda: Nanduˈun jyajty ko Adán mëdë Eva tkamëmëdoodë Dios, ojts yajmäˈädëdë ja poky kaytyey. Ets kom ja pyokytyuundë mä nety tkapäättënëmë yˈuˈunk yˈënäˈk, ta niˈamukë ja tyëëm yˈääts nyinäjxëdë ja poky ets myaxuˈunkˈäjttë pokyjyaˈay. Ko Biiblyë tmaytyaˈagyë poky, kyaj yëˈë jeˈeyë tˈandijy ja axëkˈäjtënë diˈibë jäˈäy tyuundëp, nan yëˈë yˈandijpy ko pokyjyaˈay të nmaxuˈunkˈäjtëm. Pääty niˈamukë të xynyinäjxëmë poky kaytyey, oy yëˈëyë Adán mëdë Eva tyuundëgooytyë, pes kyajnëmë nety nmaxuˈunkˈäjtëm. Ets extëm të ngäjpxëm mä Romanʉs 6:23, ko yëˈë poky kaytyey “yajkypy ja mëjuˈuny, esë tadë mëjuˈuny yëˈë dëˈën ja oˈkën”.

Lucía: Per kyaj duˈun yˈoyëty, pes ¿tiko net ëtsäjtëm xëmë nguˈayoˈowëm?

Linda: Jantsy duˈun, kyaj nety yajtunyë tëyˈäjtën. Per tsojkëp nˈijxëm tijaty tuun jäjtë. Extëmë Dios ttuny ja tëyˈäjtën, nigutujkëbë nety etsë Adán mëdë Eva tkuˈoogët ja pyoky. Perë Dios jyotkujkmooy ja Adángë tyëëm yˈääts. Yˈijx wiˈix mbäät dyaˈˈawäˈätspëtsëmy mä nety të tyëkëdë jotmayoty. ¿Wiˈix? Ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm. Nˈokkäjpxëm jatëgokë Romanʉs 6:23. Ko jyënäändäˈäy ko “yëˈë pojpë [...] yajkypy ja mëjuˈuny, esë tadë mëjuˈuny yëˈë dëˈën ja oˈkën”, ta net  jyënaˈany: “Dios nadëˈënyë dyaky ja jikyˈäjtënë winë xëë winë tiempë mët jaˈagyëjxm Nintsënˈäjtëm Jesukristë”. Päätyë Jesus yëˈë duˈun diˈib xyaˈˈawäˈätspëtsëˈëmëm mä ja poky etsë oˈkën. *

KO DIOS TË XYJUUYBYËTSËˈËMËM YËˈË DIˈIB TË XYTYUKMAYˈÄJTËM MËJWIIN KAJAA

Linda: Ta ja tuk pëky diˈib miimp mä tyäˈädë tekstë diˈib njatukmëtmaytyäˈägaampy.

Lucía: ¿Diˈibë?

Linda: Okˈix wiˈix yä jyënaˈany: “Dios nadëˈënyë dyaky ja jikyˈäjtënë winë xëë winë tiempë mët jaˈagyëjxm Nintsënˈäjtëm Jesukristë”. Per pënë Jesus yëˈë diˈib ojts yˈayoy ets yˈoˈky ko dyajkyë jyukyˈäjtënë ëtsäjtëmgyëjxm, ¿tiko net yä jyënaˈany “Dios nadëˈënyë dyaky ja jikyˈäjtënë” ets kyaj jyënaˈany ko yëˈë Jesus? *

Lucía: Kyajts nnijawë.

Linda: Adán mëdë Eva yëˈë myëbokytyuundë Jyobaa ko tkamëmëdoodë jam Edén. Etsë Jyobaa mëk tjäˈäwë ko kyayajmëmëdooy. Per netyë tˈijxy wiˈix mbäät yˈoyë ja jotmay, tuˈugë nety ja yˈuˈunk tkaxäˈäny yä Naxwiiny diˈib jukyˈatëp extëmë wäˈäts jäˈäy ets tkëyakët ja jyukyˈäjtën parë tjuuybyëtsëmëdë naxwinyëdë jäˈäy. * Pääty ko Dios të xyjuuybyëtsëˈëmëm, yëˈë diˈib të xytyukmayˈäjtëm mëjwiin kajaa. Per ta ja tuk pëky tiko njënäˈänëm ko Dios yëˈë të xytyukmayˈäjtëm. ¿Të xyˈokwinmaabyë wiˈixë Dios nyayjäˈäwë ko Jesus yaˈoˈkëdë jäˈäy?

Lucía: Kyaj.

Linda: Tëxiits nˈixyë uˈunk iˈk. ¿Ja mˈënäˈkuˈunk?

Lucía: Taa nimajtsk; tuˈugë mixyuˈunk ets tuˈugë kixyuˈunk.

Linda: Mijts extëmë uˈunktääk, waˈan xypyawinmay wiˈixë Jyobaa nyayjäˈäwë jam tsäjpotm ko tˈijxˈoˈkyë yˈUˈunk. ¿Wiˈixëdaa nyayjäˈäwë ko yajtsuumyë yˈUˈunk, yajnëxiky yajtukxiky ets yajwojpy yajkäˈtsy? Okpawinmay wiˈix ja jäj jëmuˈumën tjäˈäwë ko tˈijxy yˈayoy ja yˈUˈunk jam kepykyëjxy mä nimëjää yˈoˈky.

Lucía: Kyajtsë netyë taˈadë ndimwinmay. ¡Jantsy axëëgë nyayjäˈäwë!

Linda: Kyaj nnijäˈäwëm wiˈix meerë Dios nyayjäˈäwë. Perë Biiblyë nyigajpxypy tiko tnasˈijxë parë ja yˈUˈunk yˈayowët. Mä Fwank 3:16 jap tnimaytyaˈaky. ¿Mgäjpxaampy?

Lucía: Oy. Jyënaˈany: “Jaˈa ko yëˈë Dios nëgoo oj tˈoktsojknë ja naxwinyëdë jäˈäyëty, pääty ttuknigejxy ja tyuˈukˈUˈunk, es pënaty myëbëjktëp jikyˈattëp winë xëë winë tiempë es kyaj kyutëgoytyët”.

Kyaj pën duˈunë tsojkën ttimˈyajnigëxëˈëkynyëm extëm ko ojts nyajjuuybyëtsëˈëmëm

Linda: Dyoskujuyëm. Okˈix wiˈix jyënaˈany mä tsyondaˈagyë tyäˈädë tekstë ko “Dios nëgoo oj tˈoktsojknë ja naxwinyëdë jäˈäyëty”. Yëˈë duˈun ja tsojkën diˈibë Dios mëjämooyë parë tkejxyë yˈUˈunk yä Naxwiiny ets ojts xykyuˈoˈkëm. Kyaj pën duˈunë tsojkën ttimˈyajnigëxëˈëkynyëm. Ets yëˈë diˈib ëëtsëty, Jyobaa tyestiigëty njamyajtstëbëts jëmëjt jëmëjt ko yajtunyë Jesusë yˈoˈkën xëë. ¿Të mbudëkëty diˈib të nmaytyakëm?

Lucía: Tëjëts xypyudëkë mëjwiin kajaa. Dyoskujuyëm ko mdiempë të xyjuuty.

¿Ja ti diˈib kyaj oy xyjaygyukë diˈib myaytyakypyë Biiblyë? ¿Mˈoyˈijxypy tijaty tyuundëp o myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëty? Pën duˈun, ¿tiko xykyayajtëy ko jatëgok xyˈixët? Yëˈë mëtmaytyäˈäganëdëp.

^ parr. 5 Tëgok mä tuˈukpë jëmëjt, tyuˈukmuktë Jyobaa tyestiigëty parë tjamyatstë Jesusë yˈoˈkën xëë ko tkëyajkyë jyukyˈäjtën ëtsäjtëmgyëjxm. Tyäˈädë jëmëjt ja yajjamyatsäˈäny biernës 3 äämbë abril.

^ parr. 32 Minäämp jatuˈugë artikulo mä yajnimaytyäˈägäˈäny wiˈixë Jesus xyaˈˈawäˈätspëtsëˈëmëm mä ja poky kaytyey ko ojts xykyuˈoˈkëm ets ti mbäät nduˈunëm parë ndukˈoyˈäjtëm ko të nyajjuˈuybyëtsëˈëmëm.

^ parr. 36 Biiblyë jyënaˈany ko Dios mëdë Jesus kyaj tyuknaxëty. Pën mˈaknijawëyaampy, ixë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? kapitulo 4, diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty .