Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Yëˈë mbäädë Jesus yajmënuˈkxtaˈaky?

¿Yëˈë mbäädë Jesus yajmënuˈkxtaˈaky?

TYÄÄ näämnëm tuktujk mëgoˈpx naxyë ënäˈktëjk diˈib tyukˈijtëdëbë relijyonk, dyajtuktujktë tuˈugë neky mä dyajtëëy pën myëbëjktëp ko Jesus myëdooˈijtypy ko nyuˈkxtäˈäktë. Mä tuk mëgoˈpxpë, ja 60 jyënandë ko myëdooˈijtypy, per niduˈuk ta twingujäˈäyë Jesusë xyëë ets tpëjtaky “Dios”.

Wiˈix mˈokwinmay, ¿pën mbäät nmënuˈkxtakëm, Dios o Jesus? * Parë nnijäˈäwëm, min nˈokˈijxëm ti Jesus tyukniˈˈijxë ja yˈëxpëjkpëty.

¿PËN MBÄÄT NMËNUˈKXTAKËM EXTËMË JESUS TYUKNIˈˈIJXË?

Jesus myënuˈkxtakënë Dios, kyaj jeˈeyë tyukniˈˈijxë.

Jesus yëˈë myënuˈkxtakë Tyeety. Ëtsäjtëm nan tsojkëp duˈun nduˈunëm

¿WIˈIX TYUKNIˈˈIJXË? Tëgok, niduˈugë Jesusë yˈëxpëjkpë yˈanmääyë: “Wintsën, tukniˈˈijxëdëgëts wiˈixëts nuˈkxtäˈäktët”. Ta Jesus yˈatsooy: “Koogoo mnuˈkxtäˈäktët, ta mjënäˈändët: Tatë” (Lucas 11:1, 2 Traducción del Nuevo Mundo [TNM]). Ets ok, mä ja diskursë diˈib xyëˈäjtypy Sermón del Monte, Jesus tˈanmääy ja jäˈäyëty ets tmënuˈkxtäˈäktëdë Tyeetyë tsäjpotmëdë. Ta net yˈakjënany: “MDeety wäˈäts tnijawë diˈibë miits mdëgoyˈäjtxëp määnëmë naty xykyaˈˈamdoy” (Matewʉ 6:6, 8). Ets mä nety yˈooganë, ta tˈanmääyë yˈëxpëjkpëty: “Yëˈë nDeetyëts moˈoyëdëp tëgekyë diˈibë mˈamdeepy mët ko xymyëbëktëts” (Fwank 16:23). Extëm nˈijxëm, Jesus janääm jatsojk ojts tyukniˈˈixë ko yëˈë mbäät nmënuˈkxtakëmë Tyeety, Jyobaa diˈib nanduˈun nDeetyˈäjtëm (Fwank 20:17).

¿TI TYUUN? Jesus duˈun tmënuˈkxtakyë Dios: “Tatë, nˈawdäjtypyëts mijts diˈibë Wintsënˈäjtp tsäjpotm es yä naxwiiny” (Lukʉs 10:21). Jatëgok ta “Jesus pyatˈijxy tsäjpotm es jyënany: Tatë, njäˈäygyëdakypyëts mij ko të xymyëdoyëts” (Fwank 11:41). Ets ko nety yˈooganë ta yˈakjënany: “Tatë, mijts ndukëdëjkëbë njukyˈäjtën” (Lucas 23:46, TNM). Jesus ojts xymyoˈoyëmë ijxpajtën ko yëˈë mbäät nmënuˈkxtakëmë Jyobaa “diˈibë Wintsënˈäjtp tsäjpotm es yä naxwiiny” (Matewʉ 11:25; 26:41, 42; 1 Fwank 2:6). Ets duˈun ttuundë pënaty tim jawyiin ojts tpanëjkxtë Kristë.

¿PËN MYËNUˈKXTAKTË DIˈIB TIM JAWYIIN PYANËJKXTË KRISTË?

Tyuk sëmään myajtsk sëmäänëbë netyë Jesus të jyëmbity tsäjpotm, ko ja yˈëxpëjkpëty yajpajëdijttsondaktë (Apostʉlʉty 4:18). Per ta nyuˈkxtaktë parë tˈamdoodë naybyudëkë. ¿Pën myënuˈkxtaktë? Biiblyë jyënaˈany ko “nidëgekyë tukmukë [...] ja Dios tmëyaxtë” o tmëgäjpxtë parë tˈamdoodë jot mëjää xyëëgyëjxmë Jesus (Apostʉlʉty 4:24, 30, Ja Oibyʉ Tʉiˈya̱jtʉn). Duˈunë duˈun, yëˈë myënuˈkxtaktë Dios extëmë Jesus ojts tniˈanaˈamë.

Ok, ta apostëlë Pablo tkujäˈäyë: “Dëˈënyëmts njäˈäygyëdaˈaky ja Dios, ja Nintsënˈäjtëm Jesukristë Tyeety, kots miits nnigäjxtäägëdë” (Kolosʉ 1:3). Etsë myëguˈuktëjk ojts tkäjpxwijy ets duˈunyëm tmoˈoytyëdë dyoskujuyëmë “Dios Teety  mët tëgekyë ja Nintsënˈäjtëm Jesukristë xyëëgyëjxm” (Éfesʉ 5:20). Jatëgok ta tˈanmääy ets tmënuˈkxtäˈäktëdë “Dios Teety”, per ttundët yëˈëgyëjxmë Jesus (Kolosʉ 3:17).

Duˈun extëm pënaty tim jawyiin ojts tpanëjkxtë Kristë, tsojkëp nduˈunëm extëmë Jesus ojts tniˈanaˈamë nuˈkxtakëm, duˈunë nety nyajnigëxëˈkëm ko ntsojkëm (Fwank 14:15). Niduˈuk diˈib jyaayë Biiblyë jyënany: “Ntsejpyëtsë Jyobaa yëˈë ko myëdoobyëtsë nˈää nˈyoˈkn [...] ets nmëgäjpxaambyëts nuˈunëts njukyˈaty” (Salmo 116:1, 2). Ëtsäjtëm nan mbäät duˈun njënäˈänëm, pën yëˈëyë naytyuˈuk nmënuˈkxtakëmë Jyobaa. *

^ parr. 3 Biiblyë jyënaˈany ko Dios etsë Jesus ak tëgatsy. Pën mˈaknijawëyaampy, ixë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? kapitulo 4, diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty.

^ parr. 11 Parë Dios tmëdowëdë nuˈkxtakën, tsojkëp nguytyuˈunëmë yˈanaˈamën. Pën mˈaknijawëyaampy, ixë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? kapitulo 17.