Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TUˈUGË JÄˈÄY MYAYTYAˈAKY MËDË JYOBAA TYESTIIGË

¿Näˈä tyëjkë tuumbë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën? (Myëmajtsk pëky)

¿Näˈä tyëjkë tuumbë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën? (Myëmajtsk pëky)

Diˈib yä nˈixäˈänëm, yëˈë wiˈix tuˈugë jäˈäy myaytyaˈaky mëdë Jyobaa tyestiigë. Nˈokpawinmäˈäyëm ko ja Testiigë diˈib xyëˈäjtypy Julio tnijëmbity jatëgokë Ernesto mä tyëjk.

NˈOKˈAJAMYAJTSËM WIˈIX JA NABUCODONOSOR KYUMÄÄY

Julio: Wiˈix jyaty Ernesto, oy ko jatëgok nnaybyatëm. Oyëts nnayjawëty kojëts nminy sëmään sëmään parë nimaytyakëmë Biiblyë. *

Ernesto: Oy, dyoskujuyëm.

Julio: Kojëts ojts nˈokmiimbë, yëˈë ojts nimaytyakëm tiko Jyobaa tyestiigëty jyënäˈändë ko 1914 tyëjkë tuumbë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. * Ojts nˈijxëm ko diˈib mbäät xypyudëjkëm, yëˈë diˈib yajnaskäjpxë mä Daniel kapitulo 4. ¿Mjamyejtsypy?

Ernesto: Yëˈë mä kyumääyë Nabucodonosor.

Julio: Yëˈë, ets yëˈë kyumää tuˈugë kepy diˈib jantsy këjxm diˈib jäjtp axtë tsäjpotm. Ta tmëdooy ko ja anklës tniˈanaˈamë parë yajpoˈtëˈëgët. Diˈib jeˈeyë ojts wyeˈemy yëˈëyë ja kyopk etsë yˈääts tyikts. Ta nyajxy “jëxtujk tiempë”, taanëm jatëgok yoontsoˈony. * Nan ojts nˈijxëm ko diˈib yajnaskäjpxë majtskˈok të yˈadëy. ¿Mjamyejtsypy wiˈix tim jawyiin yˈadëëy?

Ernesto: Ko Nabucodonosor lyokëjäjty, ets duˈun yˈijty jëxtujk jëmëjt.

Julio: Duˈun, lokëjäjt ets kyaj nyekytyuuny rey. Ets myëmajtskˈok, ja yˈadëëy ko Dios kyaj pën ojts tnekyyaˈˈaneˈemy yä Naxwiiny jëxtujk tiempë. Tyäˈädë jëxtujk tiempë ja tsyondaky ko Jerusalén kyutëgooy mä 607 mä kyajnëm myinyë Jesus ets kyaj nyekyjaˈäjtyë rey diˈibë Jyobaa kudanëdëp yä Naxwiiny. Ko jyëjpkëxët ja jëxtujk tiempë, ta nety nyaxkëdäˈägäˈänyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën jam tsäjpotm. Wenë, ojts nˈijxëm näˈä tsyondakyë tyäˈädë tiempë. Per minë net nˈokˈijxëm nuˈun jyejky parë nnijäˈäwëm ti jëmëjt nyaxkëdakyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. ¿Jap kujk xyjaygyukë?

Ernesto: Tapëts kujk xytyukjamyetsy diˈib ojts nˈokmaytyakëmbë.

Julio: Wenë, minë net nˈokˈijxëm nuˈun jyejky ja jëxtujk tiempë. Ëjts, tëjëts jatëgok nˈagäjpxë diˈib ojts nˈokmaytyakëmbë. Min nˈoktukmëtmaytyaˈaky extëm mbäät xyjaygyukë.

Ernesto: Oy.

JYËJPKËXY JA JËXTUJK TIEMPË ETS TSYONDAˈAKY JA TIEMPË DIˈIB JËJPKËXANËP

Julio: Ko tim jawyiin yˈadëëy ja jëxtujk tiempë diˈib mä Nabucodonosor, ja jyejky jëxtujk jëmëjt.  Ets ko myëmajtskˈok yˈadëëy diˈib mä Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën, kanäk jëmëjt jyejky.

Ernesto: ¿Ets wiˈix xynyijawë?

Julio: Wenë, ja jëxtujk tiempë ja tsyondaky mä jëmëjt 607 mä kyajnëm myinyë Jesus ko ja Jerusalén käjpn kyutëgooy. Pën nyajnäjxëm jëxtujk jëmëjt, ta njäjtëm mä jëmëjt 600 mä kyajnëm myinyë Jesus. Mä tadë jëmëjt, kyaj ja nyaxkëdakyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ets extëm të nˈijxëm, kanäk mëgoˈpx jëmëjt nyajxy parë Jesus myiiny yä Naxwiiny ets yëˈë jyënany ko kyajnëmë nety ja jëxtujk tiempë jyëjpkëxy.

Ernesto: Jantsy duˈun njamyejtsypyëts.

Julio: Pääty njaygyujkëm ko jëxtujk tiempë, kyaj jeˈeyë tˈandijy jëxtujk jëmëjt, niˈigyë jyeky.

Ernesto: ¿Niˈigyë? Nuˈun.

Julio: Wenë, mä liibrë Diˈibʉ Jatanʉp o Apocalipsis, jap ojts yajnaskäjpxë diˈib tuˈugyëp mët diˈib ojts yajnaskäjpxë mä Daniel ets mbäät xypyudëjkëm parë njaygyujkëm nuˈun jyekyë jëxtujk tiempë. Jap jyënaˈany ko tëgëk tiempë ja kujkm, ja jyeky 1,260 xëë. * ¿Jap kujk xyjaygyukë?

Ernesto: Tap, per kyajts oy njaygyukë tiko xymyëbëktë ko Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën tyuundëjkë 1914.

Julio: Min nˈokˈijxëm. Ta näägë tekstë diˈib ojts yajnaskäjpxë mä Biiblyë diˈib jënäämp ko tuk xëëbë duˈunxyëp extëm tuk jëmëjt. * Pën nanduˈun nmaytsyoˈojëmë tyäˈädë jëxtujk tiempëbë, ta jyeky 2,520 jëmëjt. Ko nmaytsyootsondakëm mä tsyondakyë jëxtujk tiempë mä 607 mä kyajnëm myinyë Jesus ets nyajnäjxëm 2,520 jëmëjt, ta njäjtëm mä jëmëjt 1914. * Pääty mbäät njaygyujkëm ko mä tadë jëmëjt, ja jyëjpkëjxyë jëxtujk tiempë ets ja mä Jesus tyëjkë Rey mä Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën. Ets nan ja 1914 yˈadëëtsondaky tijaty ojts yajnaskäjpxë mä Biiblyë diˈibë nety tunan jatanëp mä tiempë jyëjpkëxanë.

Ernesto: Extëm tijaty.

Julio: Matewʉ 24:7, Jesus ojts tnaskäjpxë tijaty tunan jatanëp ko tyëkët anaˈambë jam tsäjpotm, jyënany: “Tsyiptunäˈändë tuˈugë naxwinyëdë mëdë wiinkpë esë anaˈambëty nandëˈën, es myinäˈäny ja mëk yuu esë mëk ujxëty oymyääty”. Extëm yä nˈijxëm, Jesus jyënany ko jyaˈˈatäˈänyë yuu etsë mëk ujx. ¿Këdii duˈunën ja tyam tyuny jyatyëty yä Naxwiiny mä juˈunëm tsyondakyë tadë jëmëjt?

Ernesto: Duˈun.

Julio: Jesus nanduˈun jyënany ko jyaˈˈatäˈänyë tsip. Ets mä liibrë Diˈibʉ Jatanʉp ojts yajnaskäjpxë ko jyaˈˈatäˈänyë tsip abëtsemy nyaxwinyëdë, kyaj jyeˈeyëty mä nax käjpn ets niˈamukë jäˈäy tkuˈayowëyäˈändë. * ¿Mjamyejtsypy näˈä tyuunë Primera Guerra Mundial?

Ernesto: Ja 1914. Meerë mä mjënäˈändë ko Jesus tyëjkë anaˈambë. Kyajtsë nety duˈun ndimwinmay.

Julio: Duˈunë duˈun, ko nbëjkëmë kuentë wiˈix nyaymyënëjkxyëty mä ojts yajnaskäjpxë jëxtujk tiempë ets mä ojts yajnaskäjpxë ja tiempë diˈib  jëjpkëxanëp, ta nˈijxëm ko naymyënëjkxëp. Ëëtsëty, Jyobaa tyëstiigëty seguurëts nˈittë ko 1914 Jesus yˈanaˈamtsondaky ets mä tyäˈädë jëmëjt, tsyondaky ja tiempë diˈib jëjpkëxanëp. *

Ernesto: Naa tsipëts njaygyujkëtyaˈayët.

Julio: Nanduˈunëts ojts xytsyiptakxëty kojëts tim jawyiin nyajtukmëtmaytyaky. Per nˈawijxypyëts ko extëm të nmaytyakëm të mbudëkëty parë të xyjaygyukë tikots nmëbëktë ko Jesus tyëjkë anaˈambë mä jëmëjt 1914 oy kyaminy mä Biiblyë. Pes tukëˈëyë tijatyëts nmëbëjktëp jap yajpääty mä Biiblyë.

Ernesto: Duˈun, ets yëˈëts diˈib xëmë xyajmonyˈijx xyajmonyjäˈäwëp. Tijatyëts xytyukmëtmaytyakp jap yajpääty mä Biiblyë. Oy ti nyajtëy ninäˈä mgajënäˈäny: “Nwinmayëts ko” o “Njënäˈänyëts ko”. Xëmë xyajtunyë Biiblyë. Per ¿tidaa ko tsyiptaˈaky njaygyujkëm? ¿Tiko Dios këˈëm ojts tkanigajpxy ko Jesus tyëkëyaˈany rey mä jëmëjt 1914?

Julio: Oy ko xyajtëy, Ernesto. Mä Biiblyë tap kanäk pëky diˈib kyaj tkäjpxtëˈkxy, tsojkëp nbayoˈoyëm. ¿Tiko Dios duˈun dyajjääyë? O ja tuk pëky njënäˈänëm, ¿tiko mbäät nduˈunëmë mëjää parë njaygyujkëm? ¿Mtsojkënyëˈajtypy parë yëˈë nimaytyakëm mä jatuˈukpë sëmään?

Ernesto: Tiko këdii. Ta nˈawixy.

¿Ja ti diˈib kyaj oy xyjaygyukë diˈib myaytyakypyë Biiblyë? ¿Mˈoyˈijxypy tijaty tyuundëp o myëbëjktëbë Jyobaa tyestiigëty? Pën duˈun, ¿tiko xykyayajtëy ko jatëgok xyˈixtët? Yëˈë mëtmaytyäˈäganëdëp.

^ parr. 5 Jyobaa tyestiigëty yaˈëxpëjktëbë jäˈäy namayˈäjtën mä tsyëënëdë ets tˈëxpëktë tijatyë Biiblyë myaytyakypy tuk pëkyaty.

^ parr. 7 Ixë artikulo “Tuˈugë jäˈäy myaytyaˈaky mëdë Jyobaa tyestiigë: ¿Näˈä tyëjkë tuumbë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën? (Myëduk pëky)”, diˈib të pyëtsëmy mä rebistë nobiembrë-disiembrë 2014.

^ parr. 24 Ixë dibujë mä “Wiˈix kyumääyë Nabucodonosor”.

^ parr. 30 Ixë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? kapitulo 9, diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty.