Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MIIMP MÄ NYIˈAK: MIJTS MBÄÄT XYMYËWINGONYË DIOS

¿Mnijäˈäwëp ti Dios txëˈaty?

¿Mnijäˈäwëp ti Dios txëˈaty?

¿Mbawinmaapy xymyëdatët tuˈugë mˈoymyëtnaymyaayëbë ets kyaj xynyijawët ti txëˈaty? Kyaj. Nanduˈun jyaty mëdë Dios. Irina, tuˈugë toxytyëjk diˈib Bulgaria, jyënany: “Kyaj mbäät nnaymyaˈayëm mëdë Dios pën kyaj nnijäˈäwëm ti txëˈaty”. Dios tsyejpy ets nmëwingoˈonëm, duˈun extëm të nˈijxëm mä jatuˈukpë artikulo. Päätyë Dios të tnigajpxy mä Biiblyë ti txëˈaty. Jyënaˈany: “Ëjtsën Jyobaa. Duˈuntsën nxëˈaty” (Isaías 42:8).

Dios tnigajpxy mä Biiblyë ti txëˈaty: “Ëjtsën Jyobaa. Duˈuntsën nxëˈaty” (Isaías 42:8)

¿Jëjpˈamëdaa parë Dios nˈixyˈäjtëm ets ndukmëgäjpxëmë xyëë? Okwinmayë tyäˈädë: ko këˈam yajjääyë Escrituras Hebreas o Antiguo Testamento ja yajkujäˈäyë naa jëxtujk milˈokënë Diosë xyëë diˈib yajjaapy mët taxkë letrë mä ayuk ebreo diˈib yajtijp Tetragrámaton. Kanäkˈok jap yajkujäˈäyë Diosë xyëë ets kyaj dyuˈunëtyë wiinkpë xëë. Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko Dios tsyejpy ets nnijäˈäwëmë xyëë ets ndukmëgäjpxëm. *

Ko nimajtskë jäˈäy tim jawyiin nyayˈixyˈatëdë, ta nyaytyukˈawanëdë xyëë. ¿Mnijäˈäwëp mijts ti Dios txëˈaty?

Komë Dios wäˈäts ets yëˈë diˈib myëdäjtypy tukëˈëyë mëkˈäjtën, ta net näägë jäˈäy wyinmaytyë ko kyaj nety nwintsëˈkëm ko ndukmëgäjpxëmë xyëë. Ets duˈunë duˈun, pën axëëk nyajtuˈunëmë Diosë xyëë tëgoˈoyëmë nety, duˈun extëm ko axëëk nyajtuˈunëmë xyëë ja diˈib jantsy oy mëët nnayjäˈäwëm. Per kyaj yˈaxëëgëty pën oy nyajtuˈunëmë Diosë xyëë, pesë Jyobaa tsyejpy ets yajwintsëˈëgëdë xyëë ets yajtuknijawëdë jäˈäy (Salmo 69:30, 31; 96:2, 8). Jamyats ko Jesus duˈun ojts ttukniˈˈixë ja yˈëxpëjkpëty ets nyuˈkxtäˈäktët: “Ndeetyˈäjtëm mä mˈity jam tsäjpotm, waˈan tmëjpëtsëmyë mxëë”. Nyajmëjpëtsëˈëmëmë xyëë ko jäˈäy nduknijäˈäwëm, ets duˈun niˈigyë nmëwingoˈonëm (Mateo 6:9, Traducción del Nuevo Mundo).

Biiblyë jyënaˈany ko Dios myëdooˈijtypy ko myëgäjpxëdë pënaty mëjˈijxëdëbë xyëë (Malaquías 3:16). Ets pënaty duˈun tyuundëp, ta ttukwandaˈaky: “Nguwäˈänaambyëts yëˈko nyijäˈäwëbëtsë nxëë. Yëˈëjëts xymyëgäjpxäämp ets ëjts nˈatsowaampy. Ets mëdëts nyajpäädäˈäny ko myay tyäjët” (Salmo 91:14, 15). Duˈunë duˈun, pën nnaymyayäˈänëm mëdë Dios, jëjpˈam nˈixyˈäjtëm ets ndukmëgäjpxëmë xyëë.

^ parr. 4 Jotmaymyëët njënäˈänëm ko diˈib may të tkäjpxnaxtë Biiblyë kyaj të dyajtundë Diosë xyëë, jeˈeyë të tpëjtäˈäktë Wintsën o Dios. Pën mˈaknijawëyaampy niˈigyë mä yajnimaytyaˈagyë Diosë xyëë, ixë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? pajina 195 axtë 197, diˈib yajpëtsëëmdëbë Jyobaa tyestiigëty.