Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yaˈixëdë ko mmëjjäˈäwëp ko Jyobaa yˈoyjyaˈayëty

Yaˈixëdë ko mmëjjäˈäwëp ko Jyobaa yˈoyjyaˈayëty

KO NˈIJXËMË Jyobaa kyojy pyëjtaˈaky, ta nbëjkëmë kuentë ko yëˈë tuˈugë Dios diˈib jantsy oyjyaˈay (Santya̱ˈa̱gʉ 1:17). Extëm nˈokpëjtakëm, kyaj jeˈeyë tuˈuk majtskë mëtsäˈä ojts tpëjtaˈaky tsäjpotm, miyonkˈamën tpëjtaky. Etsë tyäˈädë Naxwinyëdë nan të dyajwinduky mëdë ääy kepyë tsujatypyë (Salmo 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4).

Tëëyëp, ojts tuˈugë Dios mëduumbë mëjwiin kajaa tmëjjawë tijatyë Jyobaa të dyajkojy, pääty axtë jyaay tuˈugë ëy. Mijts mbäät xykyajpxy wiˈix jyënaˈanyë tyäˈädë ëy mä Salmo 104. Tyäˈädë yetyëjk duˈun jap jyënany ko myëjkumayaambyë Jyobaa nuˈun ja xyëë jyukyˈäjtën (Salmo 104:33). ¿Nanduˈun mijts xytyunäˈäny?

JYOBAA XYMYOˈOYËM TUˈUGË OYBYË IJXPAJTËN

Jyobaa tsyejpy ets ëtsäjtëm nanduˈun nˈoyjyaˈayˈäjtëm extëm yëˈë. Pääty twinmäˈänymyooyë apostëlë Pablo parë duˈun tkujayët: “Ëwij käjxwij ja mëkjäˈäytyëjkëty ko katë nëgoo myëj pyäädëdë es kyaj jeˈeyë tjotmoˈoyët ja mëkjäˈäyˈat, mët ko këjx näjxpëˈë. Waˈan niˈigyë tpëjtaˈaky ja wyinmäˈäny mä Dios, diˈibë jikyˈäjtp es xymyoˈoyëm tëgekyë mëjwiin kyajaa es njotkujkˈäjtëm. Tukˈanaˈamdë es, ttundët diˈibë dëˈën oy. Waˈan nayajmëkjäˈäytyäˈägëdë mët ja oybyë tuunk, es dyajwäˈxäˈänët diˈibë myëdäjt jyaygyajptëp. Es ko dëˈën ttunët, nyapatypy extëm ttukjëjpˈixy ja jyikyˈäjtën diˈibë miimp oknëm, es dëˈën yˈaxäjëp ja jikyˈäjtën diˈibë tëyˈäjtënbë” (1 Timotee 6:17-19).

Ko Pablo ttuknigejxy ja myëmajtskpë neky ja Corinto jäˈäyëty, ta jap tnimaytyaky wiˈix mbäät yˈoyjyaˈaytyäˈäktë. Jyënany: “Niduˈuk niduˈugëty miits xyaktët ja mbudëjkën extëmë naty të xytyukniwinmayëdë, kyaj majtsk ää majtsk jot es kyaj aguanëbë, mët ko Dios tsyejpy ko ti yajˈyaky xondaˈakyˈää xondaˈakyjyot” (2 Korintʉ 9:7). ¿Pën tyukˈoyˈajtypy ko nˈoyjyaˈaytyakëm? Yëˈë ja jäˈäy diˈib yajtëgoyˈajtypyë naybyudëkë. Per nan ndukˈoyˈäjtëm ëtsäjtëm mët ko xykyunuˈkxëmë Jyobaa (2 Korintʉ 9:11-14).

Pablo nan yˈanmääy ja Corinto jäˈäyëty ko tsojkëp nmoˈoyëmë dyoskujuyëmë Dios mët ko të xymyoˈoyëm tuˈugë regalë diˈib niˈigyë tsobatp (2 Korintʉ 9:15). Tyäˈädë regalë, yëˈë tukëˈëyë oyˈäjtën diˈib të xynyamoˈoyëm mët yëˈëgyëjxmë yˈUˈunk, Jesukristë. Ets kyaj yajpäätyë ää ayuk parë nimaytyakëm.

¿Wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëm ko nmëjjäˈäwëm tijatyë Jyobaa mëdë Jesus të ttuny ets tijaty xyˈaktukmëdunäˈänëm? Tuk pëky, yëˈë ko nˈyojxëmë xëë tiempë, jot mëjää etsë meeny sentääbë parë nmëduˈunëmë Jyobaa ets nbudëjkëmë jäˈäy parë yˈixyˈatëdët. Tyäˈädë mbäät niˈamukë duˈun nduˈunëm, oy nmëdäjtëm kajaa meeny sentääbë ets oy nëgoo ngamëdäjtëm (1 Crónicas 22:14; 29:3-5; Lukʉs 21:1-4).