Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Nˈokˈamdoˈowëm niˈigyë ja mëbëjkën

Nˈokˈamdoˈowëm niˈigyë ja mëbëjkën

“¡Pudëjkëgëts esëts nˈakmëbëkët niˈigyë!” (MARKɄS 9:24)

ËY 54 ETSË 24

1. ¿Tiko jyëjpˈamëty nmëdäjtëmë mëbëjkën? (Ixë dibujë mä tsyondaˈaky.)

TË NÄˈÄ mnayajtëyëty: “¿Waˈantsëdaa Jyobaa xyajtsoˈogët ko myinët ja mëk ayoˈon?”. Apostëlë Pablo ojts tmaytyaˈaky ti mbäät nduˈunëm parë ntsokwëˈëmëm. Jyënany: “Kyaj pën mbäät ttukjotkëdaˈaky ja Dios pën kyaj tmëbeky” (Ebreeʉsʉty 11:6). Waˈan pën wyinmay ko mbäät oypyënëty tmëdatyë mëbëjkën, perë Biiblyë jyënaˈany ko kyaj niˈamukë jäˈäy tmëdattë mëbëjkën (2 Tesalónikʉ 3:2). Tyäˈädë majtskpë tekstë, yëˈë xytyukˈijxëm ko tsojkëp nduˈunëmë mëjää parë mëk nyaˈijtëm ja mëbëjkën.

2, 3. 1) ¿Tiko jyëjpˈamëty ets nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën? 2) ¿Diˈibatyë yajtëˈëwën yaˈˈatsoowëmbitäämp mä tyäˈädë artikulo?

2 Apostëlë Pedro jyënany ko jëjpˈam ets nmëdäjtëm ja mëbëjkën “diˈibë myëmadakypy ko yaˈijxmatsy” (käjpxë 1 Peedrʉ 1:7). Kom tim tsojk tsyondäˈägäˈäny ja mëk ayoˈon, jëjpˈam ets nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën diˈib mbäät xyajnitsokëm (Ebreeʉsʉty 10:39). Pääty nduˈunëmë mëjää parë niˈigyë nyajkëktëjkëm, netë Jesus nëjkx xyajnitsokëm ko dyajkutëgoyëdë axëkjäˈäy. Tsojkëp nˈanmäˈäyëmë Jyobaa extëm tuˈugë yetyëjk tˈanmääyë Jesus: “¡Pudëjkëgëts esëts nˈakmëbëkët niˈigyë!” (Markʉs 9:24). O nan mbäät nˈanmäˈäyëmë Dios extëm ja  apostëlëtëjk tˈanmääytyë Jesus: “Tukmëbëjkëts waanë niˈigyë” (Lukʉs 17:5).

3 Mä tyäˈädë artikulo yaˈˈatsoowëmbitäˈäny tëgëëgë yajtëˈëwën: ¿Ti mbäät nduˈunëm parë nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën? ¿Wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën? Ets ¿tiko nˈijtëm seguurë ko Jyobaa xymyoˈoyäˈänëmë mëbëjkën pën nˈamdoˈowëm?

DIOS TSYEJPY ETS NMËDÄJTËM MËK JA MËBËJKËN

4. ¿Pënatyë yˈijxpajtënë mbäät xypyudëjkëm parë niˈigyë nyajkëktëjkëmë mëbëjkën?

4 Jyobaa tsyejpy ets nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën. Pääty mä Biiblyë ojts dyajwëˈëmy jääybyety kanäägë jäˈäyë yˈijxpajtënë diˈib myëdäjttë mëkë mëbëjkën (Romanʉs 15:4). Extëm ja Abrahán, Sara, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, Gedeón etsë Barac (Ebreeʉsʉty 11:32-35). Per mä tyäˈädë tiempë, nan ta nimayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të xymyoˈoyëmë ijxpajtën mä wiˈix të dyaˈixëdë myëbëjkën. *

Mä tyäˈädë tiempë ta nimayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib xymyoˈoyëmë ijxpajtën mä wiˈix të dyaˈixëdë myëbëjkën

5. 1) ¿Wiˈixë Elías dyajnigëxëˈky ko myëdäjtypyë nety mëk ja mëbëjkën? 2) ¿Ti mbäät nnayajtëˈëwëm?

5 Tuˈugë ijxpajtën diˈib yajmaytyakp mä Biiblyë yëˈë Elías. Min nˈokˈijxëm wiˈix mëgoxkˈok dyaˈijxë ko myëdäjt mëk ja mëbëjkën. 1) Ko amëk jotmëk tˈanmääy ja rey Acab: “Duˈun extëm tyëyˈäjtënëty ko jyukyˈatyë Jyobaa diˈib Diosˈäjtp Israel, diˈibëts yam ngudënaapy, mä xëë jëmëjt kyëdaˈaky kyaj nyekytyuˈujäˈäny” (1 Reyes 17:1). 2) Ko tmëbëjky ko Jyobaa mmoˈoyanëp tukëˈëyë tijaty yajtëgoyˈajtypy mët ja myëguˈuktëjk, mä nety kyaj nyekytyuˈujäˈäny (1 Reyes 17:4, 5, 13, 14). 3) Ko tmëbëjky ko pudëkëyanëbë Jyobaa parë dyajjukypyëkët ja kuˈookytyoxytyëjk ja yˈuˈunk (1 Reyes 17:21). 4) Ko tmëbëjky ko Jyobaa kyaxaampy ja jënˈyaˈank parë dyajtoyët ja wintsëˈkën mä ja kopk Carmelo (1 Reyes 18:24, 37). Ets 5) ko seguurë nety yˈity ko myinäˈäny ja komduu, pääty tˈanmääy ja Acab: “Patëkë, ets kay uuk; mët ko ta yajmëdoy yˈëëtsy ja mëk komduu” (1 Reyes 18:41). Ko të nˈijxëmë Elías yˈijxpajtën, mbäädë net nnayajtëˈëwëm: “¿Nmëdäjtypyëts mëk ja nmëbëjkën extëmë Elías?”.

¿TI MBÄÄT NDUˈUNËM PARË NMËDÄJTËM MËK JA MËBËJKËN?

6. Pën nmëdatäˈänëm mëk ja mëbëjkën, ¿ti tsojkëp nˈamdoˈowëmë Dios?

6 Pën nmëdatäˈänëm mëk ja mëbëjkën, tsojkëp nˈamdoˈowëmë Dios ets xytyuknigajxëmë myëjää. ¿Tiko? Yëˈko tuk pëky diˈibë Diosë myëjää yajkypy, yëˈë ja mëbëjkën (Gálatas 5:22, TNM). Jesus ojts jyënaˈany etsë Jyobaa nˈamdoˈowëm niˈigyë ja myëjää, ets ko yëˈë myoopy pënaty amdoowëdëp (Lukʉs 11:13).

Jesus ojts jyënaˈany etsë Jyobaa nˈamdoˈowëm niˈigyë ja myëjää

7. Nimaytyäˈäk mët tuˈugë ijxpajtënë ti tsojkëp nduˈunëm parë kyaj xyaamët ja mëbëjkën.

 7 Pën tyam nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën mä Dios, tsojkëp nguentˈäjtëm parë kyaj xyaamët. Jaˈko mëbëjkën duˈun extëm ko jëën tyoy diˈib të nyajmëjëm. Mbäät ogäˈän jyantsy yeeny, per pën kyaj nekypyëjtakëmë jäˈäxy, ta pyiˈtsnë. Nanduˈun jyaty mëdë mëbëjkën. Parë kyaj xyaamët, tsojkëp bom bom ngäjpxëmë Biiblyë ets nˈëxpëjkëm. Net niˈigyë ntsojkëmë Jyobaa ets nanduˈun ja yˈAyuk. Ko duˈun nduˈunëm, ta ja mëbëjkën yˈitët mëk.

8. ¿Ti xypyudëkëyäˈänëm parë nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën?

8 Ko ojts nnëbajtëm, ta ojts nnijäˈäwëm ja tëyˈäjtën. Per kyaj yëˈëyë tsyekyëty parë ja nmëbëjkën yˈitët mëk, tsojkëp niˈigyë nˈëxpëjkˈadëtsëmë Biiblyë (Ebreeʉsʉty 6:1, 2). Extëm nˈokpëjtakëm, mbäät nˈëxpëjkëm wiˈix të yˈadëy tijaty mä Biiblyë ojts yajnaskäjpxë. Ets nan mbäät nyajtuˈunëmë Diosë yˈAyuk parë nˈijxëm pën nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën (käjpxë Santya̱ˈa̱gʉ 1:25 etsë 2:24, 26).

9, 10. ¿Wiˈix ja mëbëjkën dyajkëktëkë 1) ja nmëguˈukˈäjtëm, 2) ja tuˈukmujkën ets 3) ko nëjkxëm käjpxwäˈkxpë?

9 Apostëlë Pablo jyënany ko tsojkëp nnaymyëjämoˈoyëm “nigijxy mëdë tyäˈädë mëbëjkën diˈibë nmëdäjtëm” (Romanʉs 1:12). ¿Ti Pablo myaytyäˈägan? Ko këktëjkëp niˈigyë ja mëbëjkën ko nyajpatëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm, ets mas ko nyajpatëm mët pënaty të dyajnaxtë amay jotmay (Santya̱ˈa̱gʉ 1:3). Yëˈë axëëkpë mëtnaymyaayëbë yajtëgoobyë mëbëjkën, per tuˈugë oybyë mëtnaymyaayëbë niˈigyë dyajkëktëkë (1 Korintʉ 15:33). Päätyë Biiblyë xytyukˈanaˈamëm ets kyaj ndëgoyˈäjtëm mä nduˈukmujkëm mët ko jap nnaymyëjämoˈoyëm nixim niyam (käjpxë Ebreeʉsʉty 10:24, 25). Ets tijaty jap yajtukniˈˈijxëm, nan xypyudëjkëm parë niˈigyë kyëktëkët ja mëbëjkën. Pes mä Romanʉs 10:17 jyënaˈany: “Myëbëjktëp ja jäˈäy ja Dios ko tˈamëdoonaxtë ja ayuk”. Pääty nˈoknayajtëˈëwëm: “¿Nëjkxpëts xëmë mä tuˈukmujkën?”.

10 Ja tuk pëky diˈib yajkëktëjkëbë mëbëjkën, yëˈë ko ndukniˈˈijxëmë jäˈäy wiˈixë Biiblyë jyënaˈany. Pes ko ngäjpxwäˈkxëm, ta njotmëktakëm ets nmëbëjkëm ko Jyobaa xypyudëkëyäˈänëm, extëm ttuundë ja Dios mëduumbë mä primer siiglë (Apostʉlʉty 4:17-20; 13:46).

11. 1) ¿Tiko Josué mëdë Caleb tmëdäjttë mëkë mëbëjkën? 2) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtënë Josué mëdë Caleb?

11 Ko nˈijxëm wiˈixë Jyobaa xypyudëjkëm ets wiˈix tˈatsoowëmbity ko nmënuˈkxtakëm, ta niˈigyë ja mëbëjkën kyëktëkë. Duˈun jyajtyë Josué mëdë Caleb. Ko ojts tniˈˈixtë ja naxwinyëdë diˈibë netyë Jyobaa të tyukwandäˈägëdë, yaˈijxëdë mëk ja mëbëjkën. Ets nuˈun ja xëë tiempë nyajxy, niˈigyë ja myëbëjkënë kyëktëjkëdë ko tˈijxtë wiˈixë Dios xëmë pyudëjkëdë. Päätyë Josué tˈanmääy ja israelitëty: “Nituˈugë oybyë ayuk diˈibaty të twandaˈagyë Jyobaa [...] duˈunyë të kyatëgoy. Tukëˈëyë të yˈadëëdäˈäy”. Pääty tmooytyë tyäˈädë käjpxwijën: “Tsëˈëgëdë Jyobaa ets mëdundë”. Ets nanduˈun tˈanmääy: “Ëjts, ets mëdëtsë njëën ndëjk, yëˈëjëts nmëdunandëbë  Jyobaa” (Josué 23:14; 24:14, 15). Pën nanduˈun nmëbëjkëmë Jyobaa, ta nˈixäˈänëm wiˈix xypyudëjkëm ets nëjkxëp niˈigyë kyëktëkë ja nmëbëjkënˈäjtëm (Salmo 34:8).

¿WIˈIX MBÄÄT NYAJNIGËXËˈKËM KO NMËDÄJTËM MËKË MËBËJKËN?

12. ¿Wiˈix nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën?

12 ¿Wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën? Santiago jyënany: “Ëj mij ndukˈixëp mët ja oybyë nduˈunënëts ko nmëbejkypyëts ja Dios” (Santya̱ˈa̱gʉ 2:18). Santiago yëˈë myaytyäˈägan ko pën nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën, ta nyajnigëxëˈkëm mä tijaty nduˈunëm. Min nˈokˈijxëm tuk pëky majtsk pëky.

Pën nduˈunëm nuˈun nmadakëm mä Diosë tyuunk, ta nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën (Ixë parrafo 13)

13. Ko ngäjpxwäˈkxëm, ¿wiˈix nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëmë mëbëjkën?

13 Ko ngäjpxwäˈkxëm, ta nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëmë mëbëjkën. Pes nyaˈijxëmë nety ko nmëbëjkëm ko wingon yˈijnë ja kutëgoˈoyën ets ko “tim tsojk jyäˈtäˈäny” (Habacuc 2:3). Pën nnijawëyäˈänëm wiˈix yajpääty ja nmëbëjkënˈäjtëm, tsojkëp nnayajtëˈëwëm: “¿Jëjpˈamëts nˈixy nnëjkxëdëts käjpxwäˈkxpë? ¿Nduumbyëtsë mëjää parëtsë Diosë yˈAyuk ndukmëtmaytyaˈaky niˈamukë jäˈäy? ¿Nˈëxtaabyëtsë winmäˈäny parëts niˈigyë ngäjpxwäˈkxët?” (2 Korintʉ 13:5). Pën nduˈunëmë mëjää parë ngäjpxwäˈkxëm, ta nyigëxëˈëgäˈäny ko nmëdäjtëm mëk ja mëbëjkën (käjpxë 2 Korintʉ 4:13).

14, 15. 1) ¿Wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëmë mëbëjkën mä jukyˈäjtën? 2) Nimaytyäˈäk wiˈix tuˈugë familyë diˈib Asia dyajnigëxëˈky ko myëdäjtypyë mëbëjkën.

14 Ja tuk pëky wiˈix nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëmë mëbëjkën, jaa ko nmëmadakëm ja amay jotmay diˈib nwinguwäˈkëm mä jukyˈäjtën. Extëm ko yˈamääytyaˈagyë meeny sentääbë, ko nbëjk nˈijxëm, ko näˈäty nˈëxtëkëwäˈkëm, ko xëmë nmoˈon ndujkënë o ko nbatëmë wiinkpë jotmay, nˈokmëbëjkëm  ko Jyobaa mëdë Jesus xypyudëkëyäˈänëm mä meerë “xytyëgoyˈäjtxëm” (Ebreeʉsʉty 4:16). Pën nˈamdoˈowëmë Jyobaa naybyudëkë, ta nyaˈijxëm ko nmëbëjkëm. Jesus jyënany ko mbäät nˈamdoˈowëmë Dios diˈib ngayäˈän nˈuugäˈänëm tuˈuk tuˈugë xëë (Lukʉs 11:3). Mä Biiblyë yajmaytyakp kanäägë ijxpajtën diˈib xytyukˈijxëm ko Jyobaa mbäät xymyoˈoyëm oytyim tiijëty diˈib nyajtëgoyˈäjtëm. Extëm nˈokpëjtakëm, Jyobaa ojts tmoˈoyë nëë etsë käˈäy ukën ja Elías ko kyaj nyekytyuuy jam Israel. Biiblyë jyënaˈany ko ja “jooky yëˈë tukninëjkxëdëp jopyëp ja tsäjpkaaky ets ja tsuˈutsy, ets tsuu tyukninëjkxyëtyë tsäjpkaaky etsë tsuˈutsy, ets yëˈë yˈuk ja mëj nëë diˈib jënäjkp” (1 Reyes 17:3-6). Ëtsäjtëm, nan mbäät nmëbëjkëm ko Jyobaa xymyoˈoyäˈänëm tijaty nyajtëgoyˈäjtëm.

Ko nmëmadakëm ja amay jotmay diˈib nwinguwäˈkëm mä jukyˈäjtën, ta nyajnigëxëˈkëm ko nmëdäjtëmë mëbëjkën (Ixë parrafo 14)

15 Ijtëm seguurë ko pën nbanëjkxëmë Biiblyë kyäjpxwijën, nëjkxëp nmoˈoyëm ja familyë tijaty yajtëgoyˈäjttëp. Min nˈokˈijxëm wiˈix jyajty tuˈugë familyë diˈib Asia. Mä tuˈugë xëë, ja uˈunkteety tpëjkyë kuentë ko ja tyuunk tukmëjagamgakënëbë Jyobaa, per yëˈë mët ja kyudëjk myëmëdowandëbë nety extëm jyënaˈany mä Matewʉ 6:33 ets mä Proverbios 10:4. Ta ojts nyaygyäjpxëdë ko tmastuˈudäˈäny ja tyuunk ets ttoogäˈändë kaaky tojkx parë nyaytyukˈixäˈänëdë. Ja kyudëjk jyënaˈany: “Jyobaa ninäˈäts xykyamastuˈuttë ets ninäˈäjëtsë yuu ngayajnaxtë”. ¿Të duˈumbë jotmay xypyaaty diˈib ja mëbëjkën të dyajkëktëkë?

Seguurë nˈijtëm ko pën nbanëjkxëmë Biiblyë kyäjpxwijën, nëjkxëp nmoˈoyëm ja familyë tijaty yajtëgoyˈäjttëp

16. ¿Wiˈix wyimbëtsëmäˈäny pën nmëbëjkëmë Dios?

16 Nˈokˈijtëm seguurë ko Jyobaa xypyudëkëyäˈänëm  pën nduˈunëm extëm xytyuˈumoˈoyëm. Tyäˈädë yëˈë diˈibë Pablo myaytyäˈägan ko ojts tnigajpxy extëm jyënany ja kugajpxy Habacuc: “Diˈibë myëbëjkëngyëjxm oy wëˈëmp mët ja Dios, yëˈë dëˈën jikyˈatëp” (Galasyʉ 3:11; Habacuc 2:4). Pablo nan ojts jyënaˈany ko Dios myëdäjtypyë mëkˈäjtën parë xypyudëjkëm extëm kyaj ndimwinmäˈäyëm (Éfesʉ 3:20). Nbëjtakëm tukëˈëyë jot mëjää parë nduˈunëm ti Jyobaa tsyejpy, per nan nnijäˈäwëm ko kyaj tukëˈëyë nmëmadakëm. Pääty jotkujk nnayjäˈäwëm ko mbäät nduˈunëm nuˈun nmadakëm, ets ijtëm seguurë ko Jyobaa kyunuˈkxaampy.

JYOBAA XYMYOˈOYÄˈÄNËMË MËBËJKËN PËN NˈAMDOˈOWËM

17. 1) ¿Wiˈixë Jesus tˈatsoowëmbijty ja yˈëxpëjkpëty ko yˈamdoowëdë niˈigyë ja mëbëjkën? 2) ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Jyobaa xymyoˈoyäˈänëm niˈigyë mëbëjkën pën nˈamdoˈowëm?

17 Ko të ngäjpxtäˈäyëmë tyäˈädë artikulo, waˈanë net nnayjäˈäwëm extëm ja Jesus yˈanmääyë ja yˈëxpëjkpëty: “Tukmëbëjkëts waanë niˈigyë” (Lukʉs 17:5). Ja yaˈˈatsoowëmbijttë mä ja Pentekostes xëë mä jëmëjt 33, ko Jesus tyuknigajxëdë ja Diosë myëjää diˈib tukjaygyujkëdë këkpäät ti diˈibë Dios tsyejpy. Duˈun ja myëbëjkënë niˈigyë kyëktëjkëdë. Ta net tyëjkëdë ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë mäjaty ja nax käjpn extëmë nety nipën duˈun tkatundë (Kolosʉ 1:23). Jyobaa wyandakypy ko xymyoˈoyäˈänëm oytyim tiijëty “ti nˈamdoˈojëm diˈibë ijtp tiˈigyë diˈibë yëˈë tsyejpy” (1 Fwank 5:14). Pääty, pën nˈamdoˈowëm niˈigyë ja mëbëjkën, yëˈë xymyoˈoyäˈänëm.

18. ¿Wiˈixë Jyobaa tkunuˈkxy pënaty myëdäjtypy mëk ja myëbëjkën?

18 Pën nmëbëjkëmë Jyobaa amumduˈukjot, nëjkxëp xykyunuˈkxëm ets nëjkxëp xymyoˈoyëm niˈigyë ja mëbëjkën ko nˈamdoˈowëm. Nan nëjkxëp mas mëk yˈity ja mëbëjkën ets ndëjkëm mä ja Diosë Kyutujkën (2 Tesalónikʉ 1:3, 5).

^ parr. 4 Extëm yajnimaytyaˈagyë Lillian Gobitas Klose¡Despertad! 22 äämbë julië 1993, Feliks Borys mä ¡Despertad! 22 äämbë febreerë 1994 etsë Josephine Elias, mä ¡Despertad! septiembrë 2009.