Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

“Per ëjts, oy kojëtsë Dios nmëwingony”

“Per ëjts, oy kojëtsë Dios nmëwingony”

KOJËTSË netyë jëmëjt taxtujk tajëts nˈyaˈkˈadujky, tyam jatsë njëmëjt 43 ets jeˈeyëts nˈyenyëty tuk metrë. Tajëtsë ndääk ndeety xyˈanmääytyë etsëts ndëkët tuumbë parëts kyaj yëˈëyë nwinmayët kojëts kyaj nˈokˈyaˈknë. Tajëts ndoˈktsondakyë ääytsyäˈäm ujtstsäˈäm ndëjkwinduuyëts. Ets kom wäˈätsëts nyaˈity, ta nimay jäˈäy jyuytyë.

Per oyëts njatëjkë tuumbë, duˈunyëmëts ja jotmay nmëdäjty. Extëm kojëts ijty nëjkxy juuy këbajtpë, jantsy apenëts nbääty ja mostradoor. Pes të yajtuknigojë parë jäˈäy diˈib yeny, ets mon tukëts ijty nnayjawëty. Per tajëtsë njukyˈäjtën tyëgäjtsy kojëtsë netyë njëmëjt 14.

Tëgok, ta myiindë juuybyë nimajtskë Testiigë, tajëts xyajtëëwdë pën nˈëxpëkaambyëtsë Biiblyë, tajëts nˈatsooy ko oy. Ojtsëts xytyukniˈˈixëdë ko niˈigyë jyëjpˈamëty etsëts nˈixyˈatëdë Jyobaa ets kyaj dyuˈunëty kojëts oy mëk nyajpäädët. Yëˈëts diˈib kajaa xypyudëjkë. Tuˈugë tekstë diˈibëts mas nˈoymyëdoopy, yëˈë Salmo 73:28. Tim jawyiin jyënaˈany: “Per ëjts, oy kojëtsë Dios nmëwingony”.

Mä tadë tiempë japëtsë nety ntsëënë mëdëtsë nfamilyë Costa de Marfil. Jap kyajtsë nety wiˈixë jäˈäy xyˈokˈijxnëdë. Per tajëts ojts nëjkxnëdë tsënaabyë Burkina Faso. Jap tim tëgäjtsëtsë njukyˈäjtën, pes kyajts mää nˈoknëjkxnë mët ko ak tëyëtsë jäˈäy xyjantsy ixtë. Ok, tajëts njamyejtsy wiˈixëts njantsy yˈoymyëdooyë Diosë yˈayuk. Per jap Burkina kyajtsë nety pën xyaˈëxpëky. Tajëts njääy tuˈugë neky etsëts ngejxy Betel, ta yajkejxy tuˈugë misioneerë diˈib jantsy amëguˈuk, txëˈaty Nani. Yëˈë tajëts xynyimiiny motëkëjxy.

Mäjëtsë nety ntsëënë, kyaj yˈoyëty ja nëˈë tuˈu ets jantsy tsip. Ets ko tyuˈuy jantsy moˈontsëp. Nani kanäkˈok kyunäjxy motëkëjxy kojëts ijty xynyinëjkxy, per ninäˈä kyayajtuˈuˈadujkë. Tëgok, tajëts ojts xywyoy mä yˈëxpëktë. Kyajts nnijäˈäwë wiˈixëts nˈatsowët, pes kuanëtsë nety nbëtsëmët etsëts nmëmadäˈägët wiˈixëtsë jäˈäy xyˈixy. Ets niˈigyë nety ja Nani tsyiptäˈägäˈänxëty dyajˈyoˈoyët ja motë kojëts xymyënëjkxët. Per tajëts nˈanmääy ko oyëts nnëjkxët. Diˈibëts xyjotmëkmooy yëˈë extëm yˈakjënäˈäny ja tekstë diˈibëts mas nˈoymyëdoopy: “Jyobaa, ja Wintsën diˈib Yajkutujkp, yëˈëjëts të nˈaˈoogë”.

Kanäkˈokëts ngunäjxy moˈontsoty mëdë Nani. Per kom jantsy nëjkxandëbëts mä ja tuˈukmujkën, kyajts wiˈix nnayjäˈäwëdë. Tuˈääy tëgatsyëts ja jäˈäy  xyˈijxtë, per mä ja tuˈukmujkën xyˈakmëtxiktëbëts ja nmëguˈukˈäjtëm. Ets kyumdaxtujk poˈo tajëts nnëbejty.

Ja tekstë diˈibëts nˈoymyëdoopy duˈun jyëjpkëxy: “Parëts nimaytyäˈägët tukëˈëyë tijaty mduumpy”. Yëˈëjëts ijty xytyukjamyajtsp ko tsojkëbëts ngäjpxwäˈkxët, per nnijäˈäwëbëtsë nety ko tsiptäˈägäämp nëjkxëdëts tëjkmdëjkm. Kojëts ogäˈän ojts nëjkxy, jeˈeyëtsë jäˈäy xyˈixtë mëj mutsk, xypyanëjkxtëts ets xytyukxiˈiktëts wiˈixëts nˈyoˈoy. Jantsy mon tukëts nnayjäˈäwë. Per diˈibëts xypyudëjkë, yëˈë kojëts nwinmääy ko tadë jäˈäyëty nan mbäät tpäättë ja jembyë jukyˈäjtën.

Parëts nëjkxët käjpxwäˈkxpë, yëˈëjëts njuuy tuˈugë trisiklë. Mä winbat, yëˈëjëts ja nmëguˈuk xypyadijp, ets mä winjënak ta pyety mä ja trisiklë. Kojëts ogäˈän ojts nëjkxy käjpxwäˈkxpë ojtsëts xytsyiptakxë, per ojtsëts nˈijxwëˈëmnë. Njantsy tsyojkënyëˈäjtëts, päätyëts nduuntsondaky prekursoora mä jëmëjt 1998.

Nimayëtsë jäˈäy nyaˈëxpëjky, ets nimäjtaxk nyëbajttë. Nan ojts niduˈugë nmëgaˈax tyëkë ëxpëjkpë. Kojëts nnijawë näägë jäˈäy niˈigyë tmëwingondë Dios, yëˈëjëts xypyudëjkëp kojëts nyajtëgoyˈaty. Extëm nˈokpëjtakëm, yëˈëjëtsë nety nyaˈëxpëjkypy tuˈugë mixy diˈib nëjkxp mä unibersidad. Ok, tajëts nduknipëjky tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm parë yëˈë dyaˈëxpëkët. Tyäˈädë mixy ta ojts nyëjkxnë Costa de Marfil. Mä tuˈugë xëë, tajëts xynyijäjty tuˈugë neky diˈib jap tsoˈomp, meerëtsë nety nmëdatyë paludismë päˈäm. Mä ja neky jyënaˈany ko ja mixy të nety nyäjxnë publikadoor. ¡Jantsy jotkujkëts nnayjäˈäwë!

¿Wiˈixëtsë nmeeny nsentääbë nbääty? Tuˈugë organisasion diˈib pyudëjkëbë jäˈäy diˈib kyaj yˈoy myëkëty, yëˈëjëtsë nety xytyukniˈˈixëyäämp wiˈixëts nxuyët. Ta tuˈugë maˈestrë tpëjkyë kuentë ko jantsy tuumbëjäˈäyëts. Tajëts xyˈanmääy: “Nik oy ko ndukniˈˈixëdët wiˈixë xëts kyojy”. Tajëts xytyukniˈˈijxëdë. Tyam, jamëts mä ndëjk nyaˈoyë xëts diˈib yajtukwitpujp ets diˈib yajtsiip. Pënaty jyuuytyëp, jyantsy yˈoyjäˈäwëdëp ets yˈanmääytyëbë wiinkpë parë tjuytyët. Yëˈëjëts nyajtuumpy tuˈugë motë diˈib tëgëëgë yantë parëts nëjkx nyäjkwaˈkxy.

Jotmaymyëëdëts njënäˈäny ko desde 2004 kyajts nˈoktuunë prekursoora, mët ko niˈigyëtsë njëxk myëjtaknë. Per duˈunyëmëts nëjkxy käjpxwäˈkxpë nuˈunëts nmadaˈaky.

Duˈunëtsë jäˈäy xyˈanëëmë ko axiˈik axonëts, yëˈko jantsy jotkujktsën nyajpääty. Pes parë ëjts oy kojëtsë Dios të nmëwingony. (Yëˈë nyimaytyakypyë Sarah Maiga.)