DIʼIB XYTYUKʼAWÄʼÄNËM (DIʼIB YAʼËXPËJKP) Oktuubrë 2015

Tyäˈädë rebistë myëmiimbyë artikulo diˈib yaˈëxpëkäämp 30 äämbë nobiembrë axtë 27 äämbë disiembrë 2015.

¿Mˈijxypy mijts wiˈixë Dios mbudëkëty?

¿Ti yˈandijpy ko Biiblyë tmaytyaˈagyë Diosë “kyëˈë”?

Nˈokˈamdoˈowëm niˈigyë ja mëbëjkën

Pën nmëdatäˈänëm mëkë mëbëjkën, jëjpˈam etsë Dios xypyudëjkëm

Nˈokmëduˈunëmë Jyobaa ets kyaj nasˈijxëm parë ti xyajtuˈuˈadujkëm

Tam nyëjkxnë 60 jëmëjt, ko rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm ojts tnigajpxy tijaty tyam mëjwiin kajaa adëëp.

Nˈokpawinmäˈäyëm këkpäädë Diosë jyaˈa

Ko myajpëjkëdë Biiblyë, ¿wiˈix mˈitäˈäny oy mëdë Dios?

“Tsoktë byeen nidëgekyë diˈibë dëˈën extëm [yëˈëjëty]”

¿Pënaty pyudëjkëdëp ja Diˈib wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty? ¿Ti tyuunkˈäjttëp?

WIˈIX TË JYUKYˈATY

“Per ëjts, oy kojëtsë Dios nmëwingony”

Ko Sara Maiga tmëdäjty taxtujkë jyëmëjt, ta kyaj ojts yˈokˈyaˈknë. Per kyaj yëˈë yajtuˈuˈadujkë parë nyaymyayëdët mëdë Dios.

“Diˈibë kyaj ti tnijawë myëbëjktaapy tukëˈëyë ayuk”

¿Wiˈix mbäät nnijäˈäwëm pën ja mensaje diˈib xynyijäjtëm kyaj tyëyˈäjtënëty o ko yëˈë jäˈäy xywyinˈëënäˈänëm?