Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Tiko njamyajtsëm ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux?

¿Tiko njamyajtsëm ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux?

“Tundë dëˈën extëmtsë njamyajtsën.” (1 KORINTɄ 11:24)

1, 2. ¿Ti Jesus tyuun ja koots mä 14 yˈanyë nisán mä jëmëjt 33? (Ixë dibujë mä tsyondaˈaky.)

MEERË nety ja poˈo pyikë jam Jerusalén 14 äämbë nisán, mä jëmëjt 33, ko Jesus mëdë yˈapostëlëtëjk ttuundë ja Paskë. Yëˈë nety ja judiyëtëjk jyamyajtstëp ko Dios yaˈˈawäˈätspëtsëëmëdë Egipto, tamë nety nyëjkxnë 1,500 jëmëjt. Ko ttuundääytyë ja Paskë, ta Jesus dyajtsondakyë wiinkpë Paskë mët ja nimäjktuˈukpë yˈapostëlë, diˈibë nety jëmëjt jëmëjt yajtunäämp parë yajjamyatsëdë yˈoˈkën xëë (Matewʉ 26:1, 2).

2 Ko Jesus dyajtsondaky ja wiinkpë Paskë, jawyiin nyuˈkxtaky. Ta net tkëëynyajxy ja tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë, ets tˈanmääy ja yˈapostëlëtëjk: “Kaytyë”. Ta net tkonëˈky tuk kopë binë ets jatëgok nyuˈkxtaky, ta tˈanmääy ja yˈapostëlëtëjk: “Uuktë nidëgekyë miitsëty mä tyäˈädë kalës [o kopë]” (Matewʉ 26:26, 27). Ja tsäjpkaaky ets ja binë mëjwiin kajaa nety nyikejy. Etsë Jesus mëjwiin kajaa tijaty ttukniˈˈijxë ja yˈapostëlëtëjk mä tadë uxë jëjpˈambë.

3. ¿Tijaty yajtëˈëwën yaˈˈatsoojëmbitäämp?

3 Jesus tsyejpyë nety ets jëmëjt jëmëjt yajjamyatsëdë yˈoˈkën  xëë. Ko tiempë nyajxy, ta ojts yajtijˈyë tyäˈädë xëë, “ja Nintsënˈäjtëmë yˈaˈux” (1 Korintʉ 11:20). Mä tyäˈädë artikulo yaˈˈatsoojëmbitäˈäny: ¿Tiko mbäät njamyajtsëmë Jesusë yˈoˈkën xëë? ¿Wiˈix nyikejˈyë tsäjpkaaky etsë binë? ¿Wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm parë nyajpatëm mä tadë xëë? ¿Pënaty mbäät tkaytyë ja tsäjpkaaky ets tˈuuktë ja binë? ¿Wiˈix mbäät nyaˈijxëm ko nmëjjäˈäwëm ko Dios të xytyukwandakëm njukyˈatäˈänëm winë xëë winë tiempë?

¿TIKO NJAMYAJTSËMË JESUSË YˈOˈKËN XËË?

4. ¿Wiˈix ndukˈoyˈäjtëm ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm?

4 Mët ko Adán pyokytyuuny, ta niˈamukë naxwinyëdë jäˈäy nyinäjxë poky etsë oˈkën (Romanʉs 5:12). Ets parë nˈawäˈätspëtsëˈëmëm, tsojkëbë nety pën xyjuuybyëtsëˈëmëm. Per kom niˈamukë ak pokyjyaˈay nmaxuˈunkˈäjtëm, nipënë nety mbäät xykyajuuybyëtsëˈëmëm (Salmo 49:6-9). Yëˈëyë Jesus mët ko yëˈë wäˈätsjäˈäy. Pääty dyajkyë jyukyˈäjtën ëtsäjtëmgyëjxm parë ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm mä poky ets mä oˈkën parë nbatëm ja jukyˈäjtën diˈib itäämp winë xëë (Romanʉs 6:23; 1 Korintʉ 15:21, 22).

¡Mëjwiin kajaa nmëjjäˈäwëm diˈibë Jyobaa mëdë Jesus të xytyukmëduˈunëm!

5. 1)¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Jyobaa mëdë Jesus mëk xytsyojkëm? 2)¿Tiko yˈoyëty nnëjkxëm mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë?

5 Jyobaa yaˈijxë ko mëk ttsekyë naxwinyëdë jäˈäy ko dyajky ja yˈuˈunk parë ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm (Fwank 3:16). Etsë Jesus nan yaˈijxë ko mëkë nety xytsyojkëm, pääty ojts xykyuˈoˈkëm (Proverbios 8:30, 31). ¡Mëjwiin kajaa nmëjjäˈäwëm diˈibë Jyobaa mëdë Jesus të xytyukmëduˈunëm! Pääty nëjkxëm jëmëjt jëmëjt ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Ets duˈun nmëmëdoˈojëm ko ojts tniˈanaˈamë: “Tundë dëˈën extëmtsë njamyajtsën” (1 Korintʉ 11:23-25).

¿WIˈIX NYIKEJY JA TSÄJPKAAKY ETS JA BINË?

6. Extëmë Jesus jyënany, ¿ti yˈandijpy ja tsäjpkaaky etsë binë?

6 Ko Jesus yˈakˈaˈuxˈäjty mëdë yˈapostëlëtëjk, ta tnimaytyaky wiˈix nyikejy ja tsäjpkaaky ets ja binë. Ko tkonëˈky ja tsäjpkaaky, ta jyënany: “Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ja nniniˈkxëts”. Ets ko tkonëˈky tuk kopë ja binë, ta jyënany: “Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ja nneˈpynyëts mä të yajtuny ja kajpxytyuˈunën, diˈib yajtamäämp yajˈyokäämp parë nimayë jäˈäy ttukˈoyˈattët” (Marcos 14:22-24, Traducción del Nuevo Mundo [TNM]). Jesus kyaj dyajjëmbijty mëjˈäjtëngyëjxm ja nyiniˈkx extëmë tsäjpkaaky ets ja binë extëmë nyeˈpyny, ojts yajxon tnigajpxy ko ja tsäjpkaaky etsë binë nikajp.

7. ¿Wiˈix nyikejy ja tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë?

7 Mä tadë koots Jesus yëˈë yajtuunë tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë diˈibë nety të tkaytyë mä ja Paskë (Éxodo 12:8). Näˈäty ko mä Biiblyë yajmaytyaˈagyë lebaduurë yëˈë yˈandijpyë poky (Matewʉ 16:6, 11, 12; Lukʉs 12:1). Pääty ja tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë, yëˈë yˈandijpy ja Jesusë nyiniˈkx diˈib wäˈäts (Ebreeʉsʉty 7:26). Pääty ko njamyajtsëmë Jesusë yˈoˈkën xëë, yëˈë nyajtuˈunëmë tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë.

8. ¿Wiˈix nyikejy ja binë diˈib tuump mä Jesusë yˈoˈkën xëë?

8 Ja binë diˈibë Jesus yajtuun, yëˈë yˈandijpy ja nyeˈpyny. Ets nan yëˈë tyam yˈandijpy ko  yajjamyetsyë yˈoˈkën xëë. Jam Jerusalén, mä tuˈugë lugäär diˈib xyëˈäjtypy Gólgota jamë Jesus ojts xykyuˈoˈkëm parë mayë jäˈäy yajpokymyaˈkxët (Matewʉ 26:28; 27:33). ¿Wiˈix mbäät nyaˈijxëm ko nmëjjäˈäwëm diˈib tyuun? Ko kontiempë nnayjëjpˈijxëm parë njamyajtsëmë Jesusë yˈoˈkën xëë. Min nˈokˈijxëm wiˈix mbäät nduˈunëm.

¿WIˈIX MBÄÄT NNAYJËJPˈIJXËM?

9. 1)¿Tiko mbäät ngäjpxëm mä Biiblyë tijatyë Jesus tyuun mä nety kyaˈookynyëm? 2) ¿Wiˈix mijts mnayjawëty ko Jesus ojts mguˈoogëty?

9 Tuk pëky wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë, yëˈë ko ngäjpxëm mä Biiblyë tijatyë Jesus tyuun mä nety kyaˈookynyëm. Mbäät nyajtuˈunëmë programë diˈib miimp mä kalendaaryë ets mä foyetë Nˈokˈëxpëjkëmë Diosë jyaaybyajtën tuˈuk tuˈugë xëë. * (Ixë notë.) Jëjpˈam ets ngäjpxëm wiˈix jap yajnimaytyaˈaky. ¿Tiko? Yëˈko net nwinmäˈäyëm wiˈix niduˈuk niduˈuk ndukˈoyˈäjtëm ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm. Duˈun tuk pëky nnayjëjpˈijxëm ko nety yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm jyënany: “Xëmë nˈawijx njëjpˈijxëm ko tpääty mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Ets tuˈuk tuˈugë jëmëjt niˈigyë jyawë jyëjpˈamëty”. Tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm nyijäˈäwëtyaabyë nety wiˈix jyënaˈanyë tekstë mä tmaytyaˈaky ko të nyajjuuybyëtsëˈëmëm ets wiˈix tnimaytyäˈägët. Per ko ja tyeety yˈoˈky, taanëm tjaygyujkë nuˈunën tsyobääty ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm, ets yëˈë diˈib jotkujkmooyë mëjwiin kajaa.

Tuk pëky wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë, yëˈë ko ngäjpxëm mä Biiblyë tijatyë Jesus tyuun mä nety kyaˈookynyëm (Ixë parrafo 9)

10. ¿Tijaty mbäät nˈaktuˈunëm parë nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë?

10 Ja tuk pëky wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm, yëˈë ko niˈigyë tiempë nyajtuˈunëm mä ngäjpxwäˈkxëm. Mbäät nduˈunëm prekursoor ausilyaar mä tadë xëë poˈo parë niˈigyë jäˈäy nwoˈojëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Ko nimaytyakëmë Dios, yˈUˈunk ets ja jukyˈäjtënë diˈib winë xëë, ta agujk jotkujk nnayjawëyäˈänëm mët ko yëˈë nety nduˈunëm diˈibë Dios tsyejpy (Salmo 148:12, 13).

11. ¿Tiko Pablo jyënany ko nääk ja Dios mëduumbëty yajtëgooytyë wintsëˈkën ko tkääytyë ja tsäjpkaaky ets tˈuktë ja binë?

 11 Ko nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë, nan tsojkëp njaygyujkëm extëmë Pablo tˈanmääy ja Dios mëduumbëty diˈib Corinto (käjpxë 1 Korintʉ 11:27-34). Yëˈë jyënany ko “oytyim pënëty diˈibë kyaabyë tadë Nintsënˈäjtëmë tsyäjkaaky es tˈiigyë [...] byinë extëm oytyim diˈibë käˈäy ukënëty, kyamëjˈijxypyë dëˈënë Dios”. Ets yëˈë nety kyawintsëˈkëp ja “Nintsënˈäjtëm Jesukristë nyeˈpyny esë nyiniˈx”. Nˈokpëjtakëm ko tuˈugë Dios mëduumbë diˈib nëjkxäämp tsäjpotm ttunyë axëkˈäjtën ets duˈunyëm tkay ja tsäjpkaaky ets tˈuuky ja binë. Pablo jyënany ko tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm yˈaxäjëyaampy ja “tëytyuˈunën diˈibë Dios yajkypy”. Ja tiempë mä Pablo jyukyˈajty tamë nety nimay ja Dios mëduumbëty diˈib tyuundëbë axëkˈäjtën. Waˈan nääk myääˈuuy myäägëdääwnëdë mä yajtuny ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux mët ko të kyaaynyiˈiky yˈukniˈigyëdë mä tyëjk o mä yajtuny ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux. Mëjwiin kajaa dyajtëgooytyë wintsëˈkën, päätyë Dios kyaj tkupëjky ko tkääytyë ja tsäjpkaaky ets tˈuktë ja binë.

12. 1)¿Ti mëdë Pablo ojts tˈijxkijpxyë ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux? 2)¿Wiˈix ojts jyënaˈany ti kyaj yˈoyëty nduˈunëm? 3) ¿Ti tsojkëp ttunët tuˈugë Dios mëduumbë diˈib kyaabyë tsäjpkaaky ets yˈukypyë binë pën të pyokytyuny?

12 Pablo ojts tˈijxkijpxyë ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux extëm ko muum nmëgäˈäyëm. Ta net ojts tnigajpxy ti kyaj yˈoyëty nduˈunëm, jyënany: “Kyaj mbäät xytyukˈuugëdë ja Nintsënˈäjtëmë kyalis [kyopë] es xytyukˈuugëdë ja mëjkuˈujëtyë kyalis, es ni mbäät mgakay mä ja Nintsënˈäjtëmë myeesë es nandëˈën mgaytyët mä ja mëjkuˈujëtyë myeesë” (1 Korintʉ 10:16-21). Pën të kajaa pyokytyuny tuˈugë Dios mëduumbë diˈib kyaabyë tsäjpkaaky ets yˈukypyë binë, tsojkëp ttukˈawanët ja mëjjäˈäytyëjk (käjpxë Santya̱ˈa̱gʉ 5:14-16). Ets pën jantsy jodëmbijtp, mbäät tkay ja tsäjpkaaky ets tˈuugyë binë mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Duˈun dyaˈixëdët ko wyintsëˈkëp ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm (Lukʉs 3:8).

Kyaj nyajtëgoyäˈänëmë wintsëˈkën ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm

13. ¿Tiko mbäät niˈamukë nuˈkxtakëm ets nwinmäˈäyëm mä njukyˈatäˈänëm?

13 Ko nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë, oy ko niˈamukë nuˈkxtakëm ets nwinmäˈäyëm mä ja jukyˈäjtën diˈibë Dios xytyukmëtsojkëm. Kyaj nyajtëgoyäˈänëmë wintsëˈkën ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm. Pääty, pën kyaj yajxon nnijäˈäwëm ko jam njukyˈatäˈänëm tsäjpotm, kyaj yˈoyëty ngäˈäyëm ja tsäjpkaaky ets nˈukëm ja binë mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë. Pääty, ¿pën diˈib mbäät jeˈeyë tkay ets tˈuuky?

¿PËNATY MBÄÄT TKAYTYË JA TSÄJPKAAKY ETS TˈUUKTË JA BINË?

14. Ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë, ¿ti tyuundëp pënaty tëjkëdëp mä ja jembyë kajpxyˈatypyë?

14 Jyobaa ojts ttuny tuˈugë kajpxyˈatypyë mët ja israelitëty ko tmooy ja Ley. Per ok, ta Dios jyënany ko ttunäˈäny tuˈugë jembyë kajpxyˈatypyë (käjpxë Jeremías 31:31, 32). * Ko Jesus yˈakˈaˈuxˈäjty mët ja yˈapostëlëty, ta duˈun tnimaytyaky ja binë: “Tyäˈädë kopë nyikejy  ja jembyë kajpxyˈatypyë mët yëˈëgyëjxm ja nneˈpynyëts” (1 Corintios 11:25, TNM). Tyäˈädë jembyë kajpxyˈatypyë yëˈë tyuunë Jyobaa mët pënaty nëjkxtëp tsäjpotm (Galasyʉ 6:15, 16). Ets ko Jesus yˈoˈky, ta tyuundëjkë tyäˈädë jembyë kajpxyˈatypyë (Lucas 22:20TNM). Jesus yëˈë tuump extëmë Kudënaabyë mä Dios ets mä pënaty nëjkxtëp tsäjpotm. Pënaty tëjkëdëp mä tyäˈädë jembyë kajpxyˈatypyë, yëˈë mëdë Jesus yˈanaˈamäˈändë jam tsäjpotm (Ebreeʉsʉty 8:6; 9:15). Yëˈëjëty seguurë yˈittë ko tëjkëdëp mä ja jembyë kajpxyˈatypyë. Pääty ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë, kyaaytyëp ja tsäjpkaaky ets yˈuktëp ja binë.

15. 1)¿Pënaty tëjkëdëp mä yajkajpxyˈajty ja Anaˈam Kutujkën? 2)¿Ti kumäˈäyën yˈaxäjëyandëp pën xëmë tmëmëdowdë Dios?

15 Pënaty nëjkxtëp tsäjpotm nyijäˈäwëdëp ko nan tëjkëdëp mä yajkajpxyˈajty ja Anaˈam Kutujkën (käjpxë Lukʉs 12:32). Duˈunë Jesus ttukwandaky ja yˈëxpëjkpëty diˈib mëët yˈayoodë (Filipʉs 3:10). Pënaty nëjkxtëp tsäjpotm nan tëjkëdëp mä tyäˈädë kajpxyˈatypyë. Niˈamukë tˈaxäjëyäˈändë ja kutujkënë jam tsäjpotm ets yˈanaˈamäˈändë mëdë Jesus winë xëë (Diˈibʉ Jatanʉp 22:5). Pääty mbäät tkaytyë tsäjpkaaky ets tˈuuktë binë ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë.

16. ¿Ti myaytyakypyë Romanʉs 8:15-17? Nimaytyäˈäk naa kon.

16 Pënaty nëjkxtëp tsäjpotm nan ijttëp seguurë ko yëˈë Dios uˈunkˈäjtëdëp ets mbäät tkaytyë tsäjpkaaky ets tˈuuktë binë ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë (käjpxë Romanʉs 8:15-17). Pablo ojts jyënaˈany ko pënaty nëjkxtëp tsäjpotm duˈun ttijtë Dios: “¡Tatituˈunk!”. Diˈib mä ayuk Biiblyë të yajkäjpxnaxy “Tatituˈunk”, mä ayuk arameo ja ttijy abba. Ets yëˈë yˈandijpy ko tsuj yajxon o mëdë mayˈäjt wintsëˈkën njënäˈänëm “papaa” o “tatë”. Pääty ko duˈun tˈanëëmëdë Dios pënaty nëjkxandëp tsäjpotm, yëˈë yaˈijxëp ko jantsy oy mëët yˈittë ets ko yaˈuˈunkniwandëp. Diosë myëjää yëˈë tuknijäˈäwëdëp ko të yajwinˈixtë parë Dios yˈuˈunkˈatëdët. Tyäˈädë kyaj yëˈë tˈandijy ko kyaj ttsojkënyëˈattë jyukyˈatäˈändë yä Naxwiiny, per nyijäˈäwëdëp ko pën xëmë tmëmëdowdë Dios axtë ko yˈooktët, ta yˈanaˈamäˈändë mëdë Jesus jam tsäjpotm. Nan nyijäˈäwëdëp ko Jyobaa diˈib wäˈäts, yëˈë të wyinˈixëdë. Tyam, jeˈeyë niwaanë yˈakwëˈëmdë yä Naxwiiny diˈib nëjkxandëp tsäjpotm (1 Fwank 2:20; Diˈibʉ Jatanʉp 14:1). Jantsy wingon nyayjawëdë mä Jyobaa, pääty ttijtë: Tatë.

NˈOKMËJJÄˈÄWËM JA JUKYˈÄJTËNË WINË XËËBË DIˈIBË DIOS XYTYUKWANDAKËM

17. 1)¿Ti Dios tyukwandakypy pënaty nëjkxtëp tsäjpotm? 2) ¿Wiˈix tnijawëdë ko yëˈë Dios të wyinˈixëdë?

17 Dios të ttukwandaˈaky pënaty nëjkxtëp tsäjpotm parë jam jyukyˈattët winë xëë. Pën mijts jam mjukyˈatäˈäny, seguurë ko janäämëty xykyuwitsë ko mnuˈkxtaˈaky. Ets ko xykyajpxy näägë tekstë, ta mwinmay ko mijts myajmëgäjpxp. Extëm ko Biiblyë tmaytyaˈaky yajnixëdunyë Jesus jam tsäjpotm mët ja “diˈibë pyëkaampy”, mnijäˈäwëp ko mijts nanduˈun myajmaytyakp ets mtsojkënyëˈajtypy jyäˈtëdë tadë xëë (Fwank 3:27-29; 2 Korintʉ 11:2; Diˈibʉ Jatanʉp 21:2, 9-14). Ets ko yajmaytyaˈaky mä Biiblyë ko Jyobaa tsyejpy pënaty nëjkxtëp tsäjpotm, mnijäˈäwëp ko mijtsë Dios mmëgäjpxëp. Ets ko yajtukˈanaˈamdë ti mbäät ttundë pënaty nëjkxtëp tsäjpotm, ta Diosë myëjää mbudëkëty parë xymyëmëdowët. Diosë myëjää nan yëˈë mduknijäˈäwëp ko mijts të Dios mwinˈixyëty parë mjukyˈatët tsäjpotm.

18. 1)¿Ti Dios tyukwandakypy ja tëgoy myayjyaˈay? 2)¿Wiˈix nyayjawëdë ko jyukyˈatäˈändë winë xëë?

18 Dios tyukwandakypy ja tëgoy myayjyaˈay ets jyukyˈatët winë xëë yä Naxwiiny (Diˈibʉ Jatanʉp 7:9; Fwank 10:16). Pën mijts  yä Naxwiiny mjukyˈatäˈäny, seguurë ko jantsy jotkujk mnayjawëty ko xykyajpxy mä Biiblyë wiˈix tmaytyaˈaky ja it lugäärë tsujpë. Mtsojkënyëˈajtypy jam mjukyˈatäˈäny agujk jotkujk mëdë mfamilyë etsë mmëtnaymyaayëbë. Nan mˈixaampy wiˈix jyëjptëgoyë yuu, ayoˈon, jäj jëmuˈumën, pëjk ijxën etsë oˈkën (Salmo 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isaías 33:24). Ets mjëjpˈijxypy ko nety jyukypyeky ja mjiiky mmëguˈuk diˈib të yˈooky (Fwank 5:28, 29). Seguurë ko mëjwiin kajaa xymyëjjawë ko Jyobaa mdukwandaˈagyëtyë tyäˈädë jukyˈäjtën. Nan mëjwiin kajaa xymyëjjawë ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm, pääty mnëjkxy mä yajjamyetsyë yˈoˈkën xëë, oy xykyakay ja tsäjpkaaky ets xykyaˈuuky ja binë.

¿MNËJKXÄÄMP KO NETY YAJJAMYETSYË JESUSË YˈOˈKËN XËË?

19, 20. 1) Pën jukyˈatäˈänëm winë xëë, ¿ti tsojkëp nduˈunëm? 2)¿Tiko mijts kyaj mdëgoyˈatäˈäny mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë?

19 Mbäät niˈamukë naxwinyëdë jäˈäy jyukyˈattë winë xëë. Nääk jyukyˈatäˈändë jam tsäjpotm ets nääk yä Naxwiiny. ¿Ti mbäät nduˈunëm pën jukyˈatäˈänëm winë xëë? Tsojkëp nbëjtakëmë mëbëjkën mä Jyobaa, mä Jesus ets ko ojts xyjuuybyëtsëˈëmëm. Pääty, ko tpäädët mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë, nˈokwinmäˈäyëm ti Dios xytyukwandakëm niduˈuk niduˈuk ets nuˈunën tsyobääty ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm. Mä tyäˈädë jëmëjt 2015, tyuˈukmukäˈändë miyonkˈamë jäˈäy abëtsemy nyaxwinyëdë parë tjamyatsäˈändë Jesusë yˈoˈkën, biernës 3 äämbë abril ko netyë Xëë të tyëjkënë. Jap tyuˈukmukäˈändë mä yˈëxpëktë o tˈixäˈändë wiinktsoo lugäär.

20 Ko nety nëjkxäˈänëm mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëë, oy ko jawyiin nwinmäˈäyëm nuˈunën tsyobääty ko ojts nyajjuuybyëtsëˈëmëm. Net nmëjjäˈäwëm ti Jesus tyuun. Ets pën nmëdooˈijtëm tijaty yajmaytyakp, ta nëjkx nyaˈijxëm ko ntsojkëmë nmëguˈukˈäjtëm. ¿Wiˈix? Ko ndukmëtmaytyakëm wiˈixë Jyobaa xytsyojkëm ets tijaty tyukwandakypyë naxwinyëdë jäˈäy (Matewʉ 22:34-40). Seguurë ko nipën kyatëgoyˈatäˈäny mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëë.

^ parr. 9 Ix nanduˈun mä foyetë Naybyudëkë parë nˈëxpëjkëmë Diosë yˈAyuk, numero 16.

^ parr. 14 Jeremías 31:31, 32: “¡Okˈix! Miimbë tiempë, duˈun jyënaˈanyë Jyobaa, kojëts ndunët tuˈugë jembyë kajpxyˈatypyë mëdë Israelë jyëën tyëjk etsë Judá jyëën tyëjk. Kyajts duˈun ngajpxyˈatäˈäny extëmëts ngajpxyˈajty mët ja yˈaptëjkëty ja xëë mäjëts ojts nyajpëtsëmy mä ja naxwinyëdë diˈib Egipto, kyaj tkuytyuundë diˈibëts mëët ngajpxyˈäjttë, oyëtsë nety ëjts xyjawintsënˈattë, duˈun jyënaˈanyë Jyobaa”.