Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Jyobaa kyunuˈkxypy mëjwiin kajaa diˈib yajkypy tijaty

Jyobaa kyunuˈkxypy mëjwiin kajaa diˈib yajkypy tijaty

JYOBAA myëjˈijxypyë naxwinyëdë jäˈäy ko të tnamoˈoy ja madakën parë këˈëm twinˈixtët ti tyunandëp. Ets kajaa xykyunuˈkxëm ko nyajtuˈunëmë tyäˈädë madakën parë nbudëjkëmë tyuunk, nyajwatsëmë xyëë ets nbudëjkëm mä tijaty tyuknibëjtakëp. Jyobaa kyaj ttseky ets aguanë nmëmëdoˈojëm o mët ko ntsëˈkëm. Yëˈë tsyejpy ets nmëduˈunëm tsojkëngyëjxm ets mët ko nmëjjäˈäwëm.

Extëm ko nety ja israelitë yajpäättë mä ja tëˈëtsˈit diˈib Sinaí, ta Jyobaa yajxon ojts tnigajpxy wiˈix yajkojët ja tëjk mä yaˈˈawdatët. Ta yaˈˈanmääytyë: “Pënjaty ja yˈayäjk agoˈon kyëˈëyakaamybyën mä Diosën, mëët ko duˈun ja jyot wyinmäˈäny dyajjäˈty, ets ko duˈun tuknibëjktäägë winëˈääw winëjot” (Éx. 35:5, Mʉgoxpʉ ja̱ noky mʉdiˈibʉ jyaayʉn Moisés [MNM]). Niduˈuk niduˈugë nety ja israelitë dyakäˈändë naybyudëkë nuˈun myadäˈäktë, ets oy ti dyaktët, jamë nety tyunäˈäny mä ja tëjk yajkojäˈäny. ¿Ti tyuundë?

Niˈamukë “mëdiˈibë ojts ja jyot wyinmäˈäny yˈënäˈändë, ets winë dyakäˈändë” ojts dyaktë nuˈun ttsojkënyëˈattë ets “winëˈääw winëjot”. Yetyëjk toxytyëjk myëmiindë tijaty parë yajkojët ja Diosë tyëjk extëmë: wit, tatsktëy, këjiits, oorë, platë, koobrë, piityë asulbë, wit diˈib tsuˈunk, wit diˈib tsaptsˈooky, witë oybyë, tsyiibë nyiwääy, tsyiibë yaˈayë nyiˈak diˈib tsapts, fokë nyiˈak, kepy diˈib yajtijp acacia, tsujatypyë tsää ets kanäk pëkyë aseytë. Ets ko yaˈijxy “mëdiˈibë ënety tunäämbën tam ënety myayjyajtënë, ets niˈigyë nyadëjkënyë” (Éx. 35:21-24, 27-29; 36:7MNM).

Jyobaa kyaj yëˈë ttukjotkëdaky tijaty nyayäjktë, yëˈë niˈigyë yajtsobat wiˈix ojts yˈoyjyaˈaytyäˈäktë. Nan tsojkëngyëjxm dyajtuundë tiempë etsë yˈää kyëˈë, extëm niˈamukë “ja toxytyëjkëty mëdiˈibë ënety jantsyˈoyëty witjoˈktëbën”. Biiblyë jyënaˈany: “Nenduˈun ja toxytyëjkëty mëdiˈibë ënety jantsy oy winë yajkojtëbën, ojts ja jyot wyinmäˈäny yˈëwäˈätstë, ets tmooytyë ja yˈijxën jantsy oy ja tsäjppaxˈakëty”. Jyobaa nan myooyë wijyˈäjtën Bezalel, jaygyujkën, ëxpëjkën etsë “nijäˈäwën, wiˈix winë oy dyajkojëtyën”. Extëm nˈijxëm, Dios myooyë wijyˈäjtënë Bezalel mëdë Oholiab parë ttundët tukëˈëyë diˈibë nety të yajtuknipëktë (Éx. 35:25, 26, 30-35MNM).

Ko Jyobaa ojts tˈanëëmë ja israelitëty parë tijaty dyaktët nuˈun ttsojkënyëˈattë, ijtpë nety seguurë ko dyakäˈändë “winëˈääw winëjot” parë yajkojët ja tyëjk. Etsë Jyobaa kajaa ojts tkunuˈkxy ja israelitëty diˈib oyjyaˈaytyaktë, ko ttuˈumooy ets ko dyajnayjäˈäwëdë agujk jotkujk. Duˈunë dyaˈijxë ko pënaty oyjyaˈaytyakp, kyunuˈkxypy ko tmoˈoyë wijyˈäjtën ets tukëˈëyë diˈib yajtëgoyˈäjttëp parë yajtunëdë tyuunk (Sal. 34:9). Seguurë ko Jyobaa nëjkxëp xykyunuˈkxëm pën oyjyaˈaytyakëm.