Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 41

Nˈokmëduˈunˈadëtsëmë Jyobaa mä “ja mëk ayoˈon”

Nˈokmëduˈunˈadëtsëmë Jyobaa mä “ja mëk ayoˈon”

“Jyobaa kyuwaampy ja diˈib kyaj myastuˈutyëty” (SAL. 31:23).

ËY 129 Nˈokmadakëm

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1, 2. 1) ¿Wiˈix tim tsojk jyënäˈänäˈändë pënaty nyiwintsënˈäjttëbë politikë? 2) ¿Tijaty nˈatsoowëmbitäˈänëm?

NˈOKPAWINMÄˈÄYËM ko tam tyimjënäändäˈäytyë pënaty nyiwintsënˈäjttëbë politikë: “Tyam [...] agujk jotkujk ntsënäˈäyëm, kyaj ti amay jotmay”. Waˈan ttukmëj ttukpäädëdë ko ninäˈänëm duˈun kyayajpäätyë naxwinyëdë jäˈäy agujk jotkujk. Ets xyjyatukmëbëkäˈänëm ko mbäät dyaˈoˈoyëtyaˈay ja amay jotmay diˈib pyatypyë naxwinyëdë jäˈäy. Per kyaj mbäät pën tjëjpkuwäˈägë diˈib jam tim tunan tim jatanëp. ¿Tiko? Yëˈko Biiblyë jyënaˈany: “Net tiˈin myiny mä yëˈëjëty ja kutëgoˈoyën, [...] mä niwiˈixtsoo mbäät kyanitseˈeky” (1 Tes. 5:3).

2 Pääty jyëjpˈamëty nˈatsoowëmbijtëmë tyäˈädë yajtëˈëwën: ¿Tijaty tunan jatanëp mä “ja mëk ayoˈon”? ¿Ti netë Jyobaa tsyojkypy ets nduˈunëm? ¿Ets ti tyam mbäät nduˈunëm parë mëk ndënäˈäyëm mä “ja mëk ayoˈon”? (Mat. 24:21).

¿TIJATY TUNAN JATANËP MÄ “JA MËK AYOˈON”?

3. Extëm jyënaˈanyë Diˈibʉ Jatanʉp 17:5, 15-18, ¿wiˈixë Dios dyajkutëgoyaˈanyë Mëj Babilonia?

3 (Käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 17:5, 15-18). ¡Ja Mëj Babilonia, kutëgoyäämp! ¿Wiˈix? Dios yëˈë pyëjtäˈägaampy mä ja politikëtëjkë jyot wyinmäˈäny ets ttundët diˈib yëˈë wyinmäˈänyˈajtypy. ¿Tidën diˈibë Dios wyinmäˈänyˈajtypy? Kyutëgooytyaˈaytyët tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty ets nanduˈun tukëˈëyë relijyonk diˈib naytyijëdëp kristianë. Dios yëˈë pyëjtäˈägaambyë tyäˈädë jot winmäˈäny mä “ja mäjkpë wäj es ja axëk jëyujk”. Tyäˈädë mäjkpë wäj, yëˈë yˈandijpy niˈamukë gobiernëtëjk  diˈib pyuwäˈkëdëbë “ja axëk jëyujk”, jaˈa njënäˈänëm, ja Naciones Unidas (Diˈibʉ Jat. 17:3, 11-13; 18:8). Ko nety ja gobiernëtëjk tnibëdëˈëktë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, yëˈë nety yˈandijpy ko të tsyondaˈaky ja mëj ayoˈon. Ajotkumonë ets atsëˈëk ajawë tyunäˈäny jyatäˈänyëty abëtsemy nyaxwinyëdë.

4. 1) ¿Tidaa tyukkäjpxandëbë politikëtëjk parë tnibëdëˈëgäˈändë tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty? 2) ¿Tidaa tyunandëbë jäˈäy diˈibë nety të ttukˈitëdë tyäˈädë relijyonk?

4 Kyaj nnijäˈäwëm ti tyukkäjpxandëbë politikëtëjk parë tnibëdëˈëgäˈändë tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty. Waˈan jyënäˈänäˈändë ko relijyonk yëˈë yˈawäˈktujkypy parë kyaj jyaˈˈatëdë jotkujkˈäjtën ets ko xëmë ttuktëkë politikë. O waˈan jyënäˈänäˈändë ko të jyantsy nyayajmëkjäˈäytyäˈägëdë ets myëdäjttëp tijaty mëjwiin kajaa (Diˈibʉ Jat. 18:3, 7). Ko nety ja politikëtëjk tnibëdëˈëktë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, waˈan kyaj dyajkutëgoyäˈändë niˈamukë ja jäˈäy diˈib jap yajpattëp. Diˈibën jyawë yajkutëgoyandëp yëˈë relijyonk diˈib jaˈäjtp. Ko nety të kyutëgooytyaˈay, ta ja jäˈäyëty diˈib të ttukˈitëdë tyäˈädë relijyonk, tpëkäˈändë kuentë ko të myëdëgoyëdë pënaty nyiwintsënˈäjtypy ets jyënäˈänäˈändë ko ninäˈä të tkatukˈitëdë tyäˈädë relijyonk.

5. ¿Ti Jyobaa të twandaˈaky ttunäˈäny mä ja mëj ayoˈon, ets tiko?

5 Biiblyë kyaj tnigajpxy nuˈunën jyakäˈäny ja kyutëgoˈoyënë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, per xytyuknijäˈäwëm ko kyaj jyakäˈäny (Diˈibʉ Jat. 18:10, 21). Jyobaa të twandaˈaky ko yajwëˈëmëyaampy tuk tiempë ja mëj ayoˈon parë mbäät nyitsoˈoktë “pënëty yëˈë të twinˈixy” ets ja relijyonk diˈib tëyˈäjtën (Mar. 13:19, 20). Per ¿ti netë Jyobaa tsyojkypy nduˈunëm mä tsyondaˈaky ja mëj ayoˈon axtë mä myinyë Armajedon?

NˈOKMËDUˈUNˈADËTSËMË JYOBAA

6. ¿Ti Jyobaa kyaj tsyoky nduˈunëm?

6 Extëm të nˈijxëm mä jatuˈukpë artikulo, Jyobaa ninuˈun tkatsoky ets nduktëjk ndukwäˈkëmë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty. Per ta ja tuk pëky diˈib mbäät nduˈunëm. Tsojkëp nbëjtakëmë jot winmäˈäny parë nmëduˈunˈadëtsëmë Jyobaa. Min nˈokˈijxëm majtsk pëky wiˈix mbäät nduˈunëm.

Ninäˈä ngamastutëmë reunyonk, ni ja ko tsyiptäˈägët ja tiempë. (Ixë parrafo 7). *

7. 1) ¿Wiˈix nyajnigëxëˈkëm ko nmëmëdoˈowëm wiˈixë Dios tniˈanaˈamë njukyˈäjtëm? 2) Extëm jyënaˈanyë Ebreeʉsʉty 10:24, 25, ¿tiko tyam mas niˈigyë jyëjpˈamëty nduˈukmujkëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm?

 7 Tim jawyiin, tsojkëp nmëmëdoˈowëm wiˈixë Dios tniˈanaˈamë njukyˈäjtëm. Ninäˈä ngakupëjkëm wiˈixë naxwinyëdë jäˈäy dyajnëjkxtë jyukyˈäjtën. Extëm nˈokpëjtakëm, kyaj ngupëjkëm ni mëdiˈibë ijt tsënaaky extëmë Dios kyaj të ttuknibëjtäägë, extëm ko pyëktë ak yetyëjk o ak toxytyëjk ets ko wiˈixëm nyaymyëtˈit nyaymyëttsëënëdë ak yetyëjk (Mat. 19:4, 5; Rom. 1:26, 27). Nan tsojkëp nmëduunˈadëtsëmë Dios mëdë nmëguˈukˈäjtëm. Nduˈukmujkëm oytyim määjëty, mä ja Tëjk mä nˈëxpëjkëm, mä nmëguˈukˈäjtëmë jyëën tyëjk ets näˈäty axtë ayuˈutsyë. Per oy mä nduˈukmujkëm, ninäˈä mbäät ngamastutëmë reunyonk parë nˈawdäjtëmë Dios mëdë nmëguˈukˈäjtëm. Niˈigyën tsyokyëty nduˈukmujkëm “mët ko tyimpatnëp” ja tiempë (käjpxë Ebreeʉsʉty 10:24, 25).

8. ¿Wiˈixëdaa tyëgatsäˈäny ja ääw ayuk diˈib ngäjpxwäˈkxäˈänëm?

8 Mä nety ja mëj ayoˈon tyuˈuyoˈoy, waˈan tyëgatsäˈäny ja ääw ayuk diˈib ngäjpxwäˈkxäˈänëm. Tyam yëˈë nmëjëdijtëmë oybyë ääw ayuk diˈib nyimaytyakypyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën ets nbudëkëyäˈänëmë jäˈäy parë tpanëjkxtëdë Jesus. Per mä tadë tiempë, ja ääw ayuk diˈib ngäjpxwäˈkxäˈänëm mëkë jäˈäy tmëdowäˈändë, pesë Biiblyë tˈijxkijpxyë mëdë tëtsnë mëjatypyë (Diˈibʉ Jat. 16:21). Waˈan yëˈë ngäjpxwäˈkxäˈänëm ko të ttukjäˈty ja tiempë mä kyutëgoyaˈanyë Satanásë jyaˈay. Per oknëm nnijawëyäˈänëm yajxon tidën ngäjpxwäˈkxäˈänëm ets wiˈixën ndunäˈänëm. ¿Duˈunyëmëdaa ngäjpxwäˈkxäˈänëm ets nyaˈëxpëkäˈänëmë jäˈäy extëm kujk nduˈunëm naxy tuk mëgoˈpx jëmëjt? ¿O waˈandaa nyajtëgatsäˈänëm? Kyaj yajnijawë. Per oy wyiˈixˈatët, ëtsäjtëmë duˈun diˈib amëk jotmëk ninëjkxäˈänëmë jäˈäy parë ndukˈawanëyäˈänëm ko të tpääty ja tiempë parë kyutëgoyëdë Satanásë jyaˈay (Ezeq. 2:3-5).

9. ¿Tidaa tyunandëp pënaty nyiwintsënˈäjttëp politikëtëjk ko nety tmëdowdë ngäjpxwäˈkxëm ja ayoˈon, ets mä ti mbäät nˈijtëm seguurë?

9 Pënaty nyiwintsënˈäjttëp politikëtëjk, waˈan xyyaˈˈamonäˈänëm parë kyaj nekykyäjpxwäˈkxëm ja ayoˈon. Ets duˈun extëm tyam ndukˈijxpajtëmë Jyobaa mä nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm nanduˈunën tsyokyëty nëjkx ndukˈijxpajtëm mä tadë tiempë. Mbäät nˈijtëm seguurë ko ja diˈib nDiosˈäjtëm, xymyoˈoyäˈänëmë jot mëjääw parë nduˈunëm ti yëˈë tsyojkypy (Miq. 3:8).

NˈOKNAYJËJPˈIJXËM KO NETYË DIOSË KYÄJPN YAJNIBËDËˈËKY

10. Extëm ojts yajnaskäjpxë mä Lukʉs 21:25-28, ¿ti nimayë jäˈäy tyunandëp ko tˈixtët tsyondaˈaky ja mëj ayoˈon?

10 (Käjpxë Lukʉs 21:25-28). Mä ja mëj ayoˈon, tsëˈëgëyan jawëyandëbë jäˈäy ko tˈixtët wiˈix wyindëgooytyaˈay tijatyë nety tyukjotkujkˈäjttëp. Ets yˈakjukyˈatäˈändë mëdë “moˈonën tujkën” ets tsyëˈëgëyäˈän jyawëyäˈändë ko pën yaˈoogëdët mët ko ninäˈänëmë nety duˈunë naxwinyëdë jäˈäy kyatukjäˈtyëtynyëm tuˈugë ayoˈon (Sof. 1:14, 15, TY). Mbäät niˈigyë tsyiptaˈaky ja jukyˈäjtën axtë parë Dios mëduumbëty. Nan mbäät nëjkx nguˈayoˈowëm ko kyaj nduktëjk ndukwäˈkëm tijaty tyuundëbë naxwinyëdë jäˈäy. Ets waˈan nëjkx nyaˈˈamääytyakëm tuk pëky majtsk pëky diˈib tyam ndimˈyajtuˈunëm.

11. 1) ¿Tiko ak jamë yˈijxënë tpëjtäˈägäˈändë mä ëtsäjtëm? 2) ¿Tiko kyaj mbäät ntsëˈkëm ja mëj ayoˈon?

11 ¿Ti nëjkx ttunäˈändë ja jäˈäyëty ko nety të tˈixtë wiˈix të kyutëgooytyaˈay ja relijyonk diˈib të ttukˈitëdë? Jyantsy tyukjotˈambëkandëbë Jyobaa tyestiigëty mët ko kyaj wiˈix të jyattë. Seguurë ko pëdëˈëgandëbë jäˈäy oymyääjëty, extëm mä Internet, mä raadyë ets mä  telebisionk. Pënaty nyiwintsënˈäjttëbë politikëtëjk etsë Satanás ja diˈib anaˈamëdëp, xyˈaxëkˈixäˈänëm mët ko ja nrelijyonkˈäjtëm yëˈëyë nety të wyeˈemy. Pes kyaj nety të ttukpëtsëmdë ja wyinmäˈäny dyajkutëgooytyaˈaytyët ja relijyonk yä Naxwiiny. Pääty jam ja yˈijxën jyatäˈändë mä ja relijyonk diˈibë nety të wyeˈemy. Ets ja mä net nyayyajtuˈugyëyäˈänëdë gobiernëtëjk diˈib yajpatp abëtsemy nyaxwinyëdë ets yëˈë diˈib tunandëp extëmë Gog diˈib tsoˈomp Magog. * Nyayajtuˈugyëyäˈänëdë ets axëëgëm tnibëdëˈëgäˈändë Diosë kyäjpn (Ezeq. 38:2, 14-16). Kom kyaj yajxon nnijäˈäwëm wiˈixën meerë tyunäˈäny jyatäˈänyëty, mbäädë net nmëmäˈäy nmëdäjëm ko nwinmäˈäyëm tijaty mbäät tyuny jyatyëty. Per kyaj tiko ntsëˈkëm ja mëj ayoˈon, pesë Jyobaa xytyukˈawanëyäˈänëm ti mbäät nduˈunëm parë nnitsokëm (Sal. 34:19). Amëk jotmëk ngoojëˈëgäˈänëm mët ko nnijäˈäwëm ko yëˈë miimp ja nitsokënˈäjtëm. *

12. ¿Wiˈix xypyudëjkëm ja tuumbë diˈib kuwijy parë nnayjyëjpˈijxëm mä tiempë myiny kyëdaˈaky?

12 Ja tuumbë diˈib kuwijy, xëmë xypyudëjkëm parë kyaj nmastutëmë Jyobaa ko nety tyuˈuyoˈoy ja mëj ayoˈon (Mat. 24:45). Taaˈäjtp kanäk pëky wiˈix të ttuny, tuk pëky wiˈix të xypyudëjkëm ja ko tyuunë asamblee tëgëk xëëbë mä jëmëjt 2016 axtë 2018. Mä tyäˈädë tëgëëkpë asamblee, mëjwiin kajaa ojts xypyudëjkëm parë mas niˈigyë nyajnigëxëˈkëmë jäˈäyˈäjtën diˈib xypyudëkëyäˈänëm ko nety wyingoonë Jyobaa myëj xëëw. Min nˈoknimaytyakëm wanatyë tyäˈädë jäˈäyˈäjtën.

¿TIJATY MBÄÄT NDUˈUNËM PARË NINÄˈÄ NGAMASTUTËMË JYOBAA, PARË NMADAKËM ETS PARË NˈIJTËM JOTMËK?

Nˈoknayjëjpˈijxëm tyam parë ntsokwëˈëmëm mä ja “mëk ayoˈon”. (Ixë parrafo 13 axtë 16). *

13. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë ninäˈä ngamastutëmë Jyobaa, ets tiko desde tyam mbäät duˈun nduˈunëm?

13 Ninäˈä ngamastutëmë Jyobaa. Mä ja asamblee diˈib tuunë 2016 diˈib xëwˈäjt “¡Ninäˈä ngamastutëmë Jyobaa!”, ojts njäjtëm ko pën të njantsy yajkëktëjkëm ja naymyaayë mëdë Jyobaa, ta ninäˈä nëjkx ngamastutëm. Nan ojts nyajtukjamyajtsëm ko mbäät nmëwingoˈonëmë Dios ko nmënuˈkxtakëm amumduˈukjot ets ko nˈëxpëjkëm këkpäädë Biiblyë. Tyäˈädë yëˈë xymyoˈoyäˈänëmë jot mëjääw parë nmëmadakëmë amay jotmay axtë diˈib mëjwiin kajaa. Mientrës wyingoonˈadëˈëtsy mä kyutëgoyaˈanyë Satanásë jyaˈay, ja mas niˈigyë yaˈijxmatsäˈäny pën jantsy kyaj nmastuˈudäˈänëmë Jyobaa ets pën xëmë nbuwäˈägëyäˈänëmë yˈAnaˈam Kyutujkën. Waˈan duˈunyëmë jäˈäy xynyëxiˈigäˈän xytyukxiˈigäˈänëm (2 Peed. 3:3, 4). Tuk pëky tiko duˈun njatäˈänëm, yëˈë ko kyaj nbuwäˈkëmë naxwinyëdë jäˈäy. Parë kyaj nmastutëmë Jyobaa mä ja mëj ayoˈon, tyamën tsyokyëty mas niˈigyë nmëwingoˈonëm.

14. 1) ¿Wiˈix tyëgatsäˈäny ja diˈib tyuˈumoˈoyandëbë Diosë kyäjpn yä Naxwiiny? 2) ¿Tiko tsyokäˈänyëty ets xëmë nbuwäˈkëmë Jyobaa?

14 Mä nety tyuˈuyoˈoy ja mëj ayoˈon, tëgatsandëp ja diˈib tyuˈumoˈoyandëbë Diosë kyäjpn yä Naxwiiny. Pes ja diˈibë nety të ttuˈumoˈoytyë të nety nyëjkxtääynyëdë tsäjpotm parë tsyiptunäˈändë mä Armajedon (Mat. 24:31; Diˈibʉ Jat. 2:26, 27). Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko ja Diˈib wyoowˈyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty të nety nyëjkxtääynyëdë tsäjpotm. Per duˈunyëm yajnëˈëmoˈoyaˈany yajtuˈumoˈoyaˈany ja tëgoy myayjyaˈay. Pes ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib jukyˈatandëp yä Naxwiiny të yajtukniˈˈixëdë wiˈix xynyëˈëmoˈoy xytyuˈumoˈoyëm.  ¿Ti tsojkëp nduˈunëm parë nyajnigëxëˈkëm ko ninäˈä ngamastuˈudäˈänëmë Jyobaa? Ko ngupëjkëm wiˈixë nety nyajnëˈëmoˈoy nyajtuˈumoˈoyëm. Jëjpˈam ets duˈun nduˈunëm pën tsokwëˈëmäˈänëm.

15. ¿Wiˈix mbäät nmëdäjtëm mas niˈigyë ja madakën, ets tiko jyëjpˈamëty parë duˈun nduˈunëm?

15 Nmadakëm. Ja asamblee diˈib tuunë mä jëmëjt 2017 diˈib xëwˈäjt, “¡Këdii mˈanuˈkxë!”, ojts xypyudëjkëm parë nmëmadakëm oytyim diˈibëtyë amay jotmay. Nan ojts nnijäˈäwëm ko mbäät nmadakëm pën ndukˈijxpajtëmë Jyobaa, kyaj pën oˈoyëp ja nˈamayˈäjt njotmayˈäjtëm (Rom. 12:12). Nˈokjamyajtsëm xëmë diˈibë Jesus wyandak: “Ja diˈib madakp axtë mä jyëjpkëxy, yëˈë nitsoˈogëp” (Mat. 24:13, TNM). Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko tsojkëp xëmë Jyobaa nmëduˈunëm oy ti jotmay nbatëm. Pën nmëmadakëm tyam oytyim ti jotmayëty, ta kyëktëkëyaˈany ja nmëbëjkënˈäjtëm mä kyatsondaˈakyëm ja mëj ayoˈon.

16. ¿Mä mbäät nbëjkëmë jotmëkˈäjtën, ets ti mbäät tyam nduˈunëm parë nmëdäjtëm?

16 Jotmëkˈäjtën. Ja asamblee diˈib tuunë mä jëmëjt 2018 diˈib xëwˈäjt, “¡It jotmëk!”, ojts xytyukjamyajtsëm ko duˈun extëmë madakën, tsojkëp ndukˈijxpajtëmë Jyobaa parë nˈijtëm jotmëk, pesë jotmëkˈäjtën kyaj tsyoony mä ja wijyˈäjtën diˈib nmëdäjtëm. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë ndukˈijxpajtëm? Ko bom bom ngäjpxëmë Biiblyë ets ko nbawinmäˈäyëm wiˈixë Jyobaa ojts dyajnitsoˈoky pënaty mëduunëdë tëëyëp (Sal. 68:20; 2 Peed. 2:9). Ko nety nyajnibëdëˈkëm mä ja mëj ayoˈon, ja mä tsyokyëty nˈijtëm jotmëk ets ndukˈijxpajtëmë Jyobaa extëm ninäˈänëm duˈun ngatuˈunëm (Sal. 112:7, 8; Eb. 13:6). Pën desde tyam ndukˈijxpajtëmë Jyobaa, ta nëjkx nwinguwäˈkëm amëk jotmëk ko nety ja Gog xynyibëdëˈkëm. *

NJANTSY YˈAWIJX NJANTSY JYËJPˈIJXËM NˈAWÄˈÄTSPËTSËMÄˈÄNËM

Tim tsojkë Jesus mëdë tsyiptuumbëtëjk dyajkutëgoyäˈändë Diosë myëtsip mä Armajedon. (Ixë parrafo 17).

17. ¿Tiko kyaj mbäät ntsëˈkëmë Armajedon? (Ixë dibujë diˈib miimp mä rebistë nyiˈak).

17 Extëm të nˈijxëm mä jatuˈukpë artikulo, ëtsäjtëm yëˈë ndukjukyˈäjtëm ja tiempë diˈib  jëjpkëxanëp. Per nan nˈawijx njëjpˈijxëm nnitsoˈogäˈänëm mä ja mëj ayoˈon. Ets ko myinëdë Armajedon ja mä jyëjpkëxäˈänyë tyäˈädë jukyˈäjtën. Per kyaj tiko ntsëˈk njäˈäwëm, pes yëˈë Diosë tsyip (Prov. 1:33; Ezeq. 38:18-20; Zac. 14:3). Ko Jyobaa tniˈanaˈamëdë tyäˈädë tsip, Jesukristë yëˈë diˈib nyigëbäjkˈataampy. Ets yëˈë jamyëdatanëp ja 144,000 diˈibë nety të jyukypyëktë tsäjpotm ets mët ja myay anklës. Ta net tsyiptunäˈändë mëdë Satanás, kyaˈoybyëtëjk ets ja tsyiptuumbëtëjk diˈib yä naxwiiny (Dan. 12:1; Diˈibʉ Jat. 6:2; 17:14).

18. 1) ¿Ti Jyobaa të xytyukwandakëm? 2) ¿Wiˈix xypyudëjkëmë Diˈibʉ Jatanʉp 7:9, 13-17 parë kyaj ntsëˈëk njäˈäwëm ti miimp këdakp?

18 Jyobaa duˈun të xytyukwandakëm: “Oy diˈibë tujn pujxn myajtuknibëdëˈëgët kyaj myadäˈägäˈäny” (Is. 54:17). Ja tëgoy myayjyaˈay diˈibë nety të tmëmëdowdë Dios, juuky ttuknaxäˈändë “ja mëk mäˈäy täjën” ets duˈunyëm tmëduunˈadëˈëtsäˈändë Jyobaa (käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 7:9, 13-17). Diosë yˈAyuk xytyukˈijxëm kanäk pëky tiko mbäät nˈijtëm seguurë ko nnitsoˈogäˈänëm mä tiempë myiny kyëdaˈaky. Nnijäˈäwëm ko “Jyobaa kyuwaampy ja diˈib kyaj myastuˈutyëty” (Sal. 31:23). Niˈamukë ninuˈun ntsojkëmë Jyobaa ets nyajmëjpëtsëˈëmëm, agujk jotkujk nnayjyawëyäˈänëm ko nety ja xyëëw dyajwäˈätsy (Ezeq. 38:23).

19. ¿Wiˈix tim tsojk njukyˈatäˈänëm?

19 Nˈokpawinmäˈäyëm wiˈix tmaytyäˈägëdë 2 Timotee 3:2-5 ja jäˈäyëty diˈibë nety yajpatnëdëp mä ja jembyë jukyˈäjtën ets mä kyaj yˈokˈanaˈamnë Satanás (ixë rekuäädrë “ Wiˈixë jäˈäy jyaˈayˈatäˈändë mä tiempë myiny kyëdaˈaky”). Yëˈë nmëguˈukˈäjtëm George Gangas, * diˈib tuun mä Diˈib wyoowˈyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, duˈun jyënany: “¡Jantsy oy ja jukyˈäjtën yˈixˈatäˈäny ko nety ak yëˈë yajpatnëdë ja Dios mëduumbëty! Tim tsojkën myajpäädäˈändë mä ja jembyë jukyˈäjtën. Jantsy jeky mjukyˈatäˈändë extëmë Jyobaa jyukyˈaty. ¡Winë xëëw winë tiempë njukyˈatäˈänëm!”. ¿Këdii jantsy oy ja jukyˈäjtën diˈib wingoomp?

ËY 122 ¡Nˈoktënäˈäyëm mëk!

^ parr. 5 Nnijäˈäwëm ko tim tsojkë naxwinyëdë jäˈäy dyajkëxäˈäny dyajnaxäˈäny “ja mëk ayoˈon”. Per ¿wiˈix jyatäˈändë Dios mëduumbëty? ¿Ti netë Jyobaa tsyojkypy ets nduˈunëm? ¿Ets diˈibatyë jäˈäyˈäjtën mbäät xypyudëjkëm parë mëk ndënäˈäyëm mä tadë tiempë? Min nˈokˈijxëm mä tyäˈädë artikulo.

^ parr. 11 ¿TI YˈANDIJPY? Gog diˈib tsoˈomp Magog nan yajtijp Gog, yëˈë yˈandijpy ja gobiernëtëjk diˈib nayajtuˈugyëyanëdëp abëtsemy nyaxwinyëdë, diˈib nyibëdëˈëgandëbë Diosë kyäjpn mä nety tyim jëjpkëxanë ja mëj ayoˈon.

^ parr. 11 NOTË: Parë mas niˈigyë xynyijawët tijaty tunan jatanëp mä kyaminynyëmë Armajedon, ixë liibrë El Reino de Dios ya está gobernando kapitulo 21. Ets parë mas niˈigyë xynyijawët wiˈixë Gog diˈib tsoˈomp Magog pyëdëˈëgäˈäny ets wiˈixë Jyobaa tnitsiptunäˈänyë kyäjpn mä Armajedon, ixë rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm 15 äämbë julië 2015 pajina 9-15.

^ parr. 16 Asamblee diˈib të tyunyëty mä jëmëjt 2019 diˈib xëwˈäjt, “Yëˈë tsojkën ninäˈä kyakugëxët”, xyyajnayjyäˈäwëm seguurë ko xëmë Jyobaa xynyikëˈëjäˈän xynyixäjäˈänëm tsuj yajxon parë kyaj wiˈix njäjt ngëbajtëm (1 Kor. 13:8).

^ parr. 19 Ixë La Atalaya 1 äämbë disiembrë 1994 mä jyënaˈany, “Sus obras lo siguen”.

^ parr. 64 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Mä tyuˈuyoˈoy ja mëj ayoˈon, tuk grupë nmëguˈukˈäjtëm ryeunyonkˈattë aamyoty ujtsoty.

^ parr. 66 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Ja tëgoy myayjyaˈay diˈib kyaj të tmastuˈuttë Jyobaa, pyëtsëmdë mä ja mëj ayoˈon agujk jotkujk ets kyaj wiˈix të jyattë.