Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 45

¿Wiˈix xypyudëjkëmë espiritë santë?

¿Wiˈix xypyudëjkëmë espiritë santë?

“Nmëdäjtypyëts ja jot mëjääw parëts ndunët oytyim tiijëty mët ko tam pënëts xymyoopy ja mëjääw” (FILIP. 4:13, TNM).

ËY 104 Diosë myëjääw yëˈë diˈib xynyamoˈoyëm

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1, 2. 1) ¿Ti xypyudëjkëm tuˈuk tuˈugë xëëw parë nmëmadakëmë amay jotmay? Oknimaytyäˈäk. 2) ¿Ti nˈixäˈänëm mä tyäˈädë artikulo?

PËN të nmëmadakëm tuˈugë jotmay, extëm pën ojts xypyatëm tuˈugë mëk päˈäm o të yˈooky tuˈugë jiiky mëguˈuk, mbäät nwinmäˈäyëm: “Ninäˈäxyëbëtsë tyäˈädë jotmay të ngamëmadaˈaky naytyuˈuk”. Per ojts nmëmadakëm tuˈuk tuˈugë xëëw mët yëˈëgyëjxmë espiritë santë diˈibë Jyobaa yajkypy, ja mëkˈäjtën diˈib jantsy mëjwiin jantsy kajaa (2 Kor. 4:7-9).

2 Nan nyajtëgoyˈäjtëmë nyaybyudëkë espiritë santë parë njëjpkuwäˈkëm tijatyë naxwinyëdë jäˈäy xytyuktunäˈänëm (1 Juan 5:19TNM). Ets nan ntsojkëm xypyudëjkëm parë ntsiptuˈunëm mët ja “mëjkuˈu esë kaˈoybyë” (Éfes. 6:12). Min nˈokˈijxëm majtsk pëky wiˈixë espiritë santë xypyudëjkëm parë nwinguwäˈkëm tukëˈëyë tyäˈädë amay jotmay. Ets ok, ta nˈixäˈänëm ti mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë xypyudëjkëm.

ESPIRITË SANTË XYMYOˈOYËM JA JOT MËJÄÄW

3. ¿Wiˈix tuk pëky xypyudëjkëmë espiritë santë parë nmëmadakëmë jotmay?

3 Diosë myëjääw xymyoˈoyëm ja mëkˈäjtën o ja madakën parë nduˈunëm tukëˈëyë tijaty yajtunäämp oy nbatëmë amay jotmay. Apostëlë Pablo myëduunˈadëtsë Jyobaa oy tpatyë amay jotmay mët ko pyudëjkë “ja Jesukristë myëkˈäjtën” (2 Kor. 12:9). Mä ja myëmajtskˈokpë byäjë diˈib tyuun, kyaj jeˈeyë dyajtuunyë xyëëw tiempë mä ja Diosë tyuunk, nanduˈunën tyuuny yˈayooy parë këˈëm nyayˈijxë. Ko yˈijty Corinto, jam jyäjtaky mä tyëjkë Áquila mëdë Priscila, diˈibë nety yaˈoˈoyëdëbë wittëjk. Ets komë Pablo nan yëˈë nety tyuunkˈäjtypy, ta mëdë Áquila etsë Priscila tyuundë kanäk xëëw mä tuˈukpë sëmään (Apos. 18:1-4). Pablo, yëˈë pudëjkë ja  Diosë myëjääw parë tyuuny yˈayooy ets parë ojts yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy.

4. Extëm jyënaˈanyë 2 Korintʉ 12:7b-9, ¿ti amay jotmayë nety pyatypyë Pablo?

4 (Käjpxë 2 Korintʉ 12:7b, * 8, 9). ¿Ti Pablo myaytyäˈägan ko jyënany tmëdaty tuˈugë apyny nyiniˈkxoty? Diˈib myaytyäˈägan, yëˈë ko yaˈˈayoowëbë nety ja amay jotmay diˈib yajkëjxy yajnäjxypy, ets jyënany ko yëˈë tuktëytyuunëp ja “mëjkuˈu”. Ko tuˈugë apyny kyuˈaatsë niniˈkxoty mëk ja jäj jëmuˈumën nyajnäjxëm. Per ko Pablo duˈun jyajty, waˈan kyaj tyim yëˈëjëtyë Satanás mëdë kyaˈoybyëtëjk diˈib kyuˈaˈtsëdë ja apyny, o ja tuk pëky njënäˈänëm, diˈib mooyë jäj jëmuˈumën. Per ko ja kaˈoybyëtëjk tˈijxtë ko Pablo myëdäjtypy tuˈugë apyny mä nyiniˈkx, waˈan mas niˈigyë tˈakkuˈaˈtsëdë, o ja tuk pëky njënäˈänëm, mas niˈigyë tˈakˈyaˈˈayoowdë. ¿Ti net tyuunë apostëlë Pablo?

5. ¿Wiˈixë Jyobaa tˈatsoowëmbijty ko Pablo myënuˈkxtakë?

5 Pablo jyatsojk parëxyëbë Jyobaa ojts dyajpëtsëmyë tyäˈädë apyny diˈibë nety myëdäjtypy. Yëˈë jyënany: “Tëgëk okëts njaˈˈamdooy njapëjktsooy ja Nintsënˈäjtëm [Jyobaa] esxyëpts xytyukniwäˈätsyë tyäˈädë pëjkën”. Per oy nuˈun tjaˈˈamdooy tjapëjktsooy, kyaj nyekynyajxy ja pyëjk yˈadoˈonën. ¿Yëˈëdaa tyäˈädë yˈandijpy ko Jyobaa kyaj ojts yˈatsoowëmbijtxëtyë nyuˈkxtakën? Kyaj. Ojts yˈatsoowëmbijtxëty, pes mooyë jot mëjääw parë tmëmadäˈägët ja amay jotmay. Jyobaa duˈun yˈanmääyë: “Ko mij myaˈˈayow myaˈˈamäˈädëty, yaˈijxp ko ëjtsë dëˈën diˈibë mmooyëp ja mëjää” (2 Kor. 12:8, 9). Pablo, duˈunyëm yajpaty agujk jotkujk ets kyaj ti ojts tnekymyëmay tnekymyëdäjy mët ko Jyobaa pyudëjkë (Filip. 4:4-7).

6. 1) ¿Wiˈixë Jyobaa tˈatsoowëmbityë nuˈkxtakën? 2) ¿Diˈibatyë tekstë xyjyotkujkmoˈoyëm diˈib miimp mä tyäˈädë parrafo?

6 ¿Të näˈä nmëwäˈän nmëtsoˈowëmë Jyobaa parë xytyukniwatsëm tuˈugë jotmay extëm ttuunyë Pablo? Waˈan duˈun të njatuˈunëm, per kyaj të jyëgeˈeky ja jotmay, niˈigyë të myëjwindaˈaky ets mbäädë net nwinmäˈäyëm ko të Jyobaa xymyastutëm. Per nˈokjamyajtsëmë apostëlë Pablo yˈijxpajtën. Duˈun extëmë Jyobaa ojts yˈatsoowëmbijtxëty ja nyuˈkxtakën, nanduˈun xyˈatsoowëmbitäˈänëm. Waˈan kyaj xytyimtukniwäˈätsäˈänëm ja amay jotmay, per xymyoˈoyäˈänëm ja jot mëjääw parë nmëmadakëm mët yëˈëgyëjxmë yˈespiritë santë (Sal. 61:3, 4). Mbäät xyyajkëdäˈäwëm ja amay jotmay, perë Jyobaa kyaj xymyastuˈudäˈänëm (2 Kor. 4:8, 9; Filip. 4:13TNM).

ESPIRITË SANTË XYPYUDËJKËM PARË NMËDUUNˈADËTSËMË JYOBAA

7, 8. 1) ¿Wiˈixtsoowënë Diosë myëjääw yaˈijxkijpxyë mëdë poj? 2) ¿Wiˈixë apostëlë Pedro tnimaytyaky tyunyë Diosë myëjääw?

7 ¿Wiˈix ja tuk pëky xypyudëjkëmë espiritë santë? Tyäˈädë Diosë myëjääw mbäät nˈijxkijpxyëm mëdë poj. Min nˈokˈijxëm tuˈugë ijxpajtën. Ko ja poj jatsoo nyijkxy mä ja barkë jyäˈtäˈäny kyaj ti ayoˈon tpääty, oyxyëp nuˈunë axëëk jyatimˈadëtspë ja mejny. Duˈun extëmë tyäˈädë poj tpudëkë ja barkë, nanduˈun xypyudëjkëmë espiritë santë parë nmëmadakëm ja amay jotmay diˈib tyam xykyuj xyjyëbijpëm parë njäjtëm mä ja jembyë jukyˈäjtën diˈibë Jyobaa të twandaˈaky.

8 Waˈanë apostëlë Pedro dyajtuunyë tyäˈädë ijxpajtën mä ja barkë parë tnimaytyaky wiˈixën tyunyë Diosë myëjääw, pes äjkxmäjtsp ijty ets nyijäˈäwëp wiˈixë barkë jyëdity mejnyoty. Yëˈë tkujäˈäyë: “Ninäˈä ti të kyayajnaskäjpxë extëmë naxwinyëdë jäˈäy ttsoky, yëˈëdën ja yetyëjkëty kyäjpxpëtsëëmdë diˈib tsoˈomp mä Dios ko ojts myënëjkxëdë ja espiritë santë” (2 Ped. 1:21TNM).

9. ¿Ti miimp mä winmäˈäny ko Pedro dyajtuunyë tyäˈädë ayuk “ojts myënëjkxëdë”?

9 ¿Ti miimp mä winmäˈäny ko Pedro dyajtuunyë tyäˈädë ayuk “ojts myënëjkxëdë”? Lucas diˈib  jyaayë Apostʉlʉty, nan yëˈë tyäˈädë ayuk grieegë yajtuun ko tmaytyaky tuˈugë barkë diˈibë poj mënëjkxëp (Apos. 27:15). Tuˈugë jäˈäy diˈib nyiˈëxpëjkëbë Biiblyë jyënany ko Pedro yëˈë ojts mëët “tˈijxkijpxyë wiˈix tuˈugë barkë tyuˈuyoˈoy mejnyoty” ko tmaytyaky wiˈix ja yetyëjkëty diˈib jyaaytyë Biiblyë “ojts myënëjkxëdë” ja Dios myëjääw. Ta net njaygyujkëm ko diˈibë Pedro myaytyäˈägan, yëˈë ko duˈun extëm ja poj dyajnëjkxy ja barkë ets jyaˈty mä të tnitsoonë, nanduˈunën ja espiritë santë ttuˈumooy ja kugajpxyëty ets pënaty jyaaytyë Biiblyë. Tyäˈädë jäˈäy nanduˈun jyënany: “Ja kugajpxyëty duˈunxyëp extëm dyajpëdëˈktë mä ja barkë ja wit diˈib pojtukakëp”. Jyobaa duˈunxyëp extëm tkejxy “ja poj”, jaˈa njënäˈänëm ja myëjääw. Ets pënaty jyaatyë Biiblyë tyuundë tijaty yajtuknipëjktë ko ojts tpanëjkxtë wiˈix tyuˈumooyëdë ja espiritë santë.

MYËDUˈUK: Nduˈunëm xëmë ja tuunk diˈibë Jyobaa të xytyuknipëjkëm.

MYËMAJTSK: Nduˈunëmë tyäˈädë tuunk axtë nuˈun nmadakëm. (Ixë parrafo 11). *

10, 11. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë xypyudëjkëmë espiritë santë? Pëjtäˈäk tuˈugë ijxpajtën.

10 Tëyˈäjtën ko Jyobaa kyaj tyam tˈokˈyajtuunë yˈespiritë santë parë Biiblyë yajjäˈäyët. Per duˈunyëm dyajtuny parë tnëˈëmoˈoy ttuˈumoˈoy pënaty mëduunëp. ¿Wiˈix mbäät nˈijtëm seguurë ko yëˈë xynyëˈëmoˈoy xytyuˈumoˈoyëmë espiritë santë, ets ko nduˈunëm diˈib ëtsäjtëm xypyatëm?

11 Nˈokpawinmäˈäyëm ja barkë yajˈyoˈobyë diˈib tsyojkypy parë pyudëkëdët ja poj. ¿Ti mbäät ttuny? Tim jawyiin, tsojkëp dyajnëjkxët ja barkë mätsoo ja poj nyijkxy, pes ja barkë kyaj këˈëm yuˈkxäˈäny. Nan tsojkëp dyajpëdëˈktäˈäyët ja wit diˈib pojtukakëp, net ja barkë mbäät yoˈoytsyoony. Nanduˈun jyaty mët ëtsäjtëm, mbäädë Jyobaa nmëduunˈadëtsëm pën xypyudëjkëmë espiritë santë. ¿Ti mbäät nduˈunëm? Tim jawyiin, tsojkëp naybyëjtakëm mä pyojy, jaˈa njënäˈänëm, ko nduˈunëm ja tuunk mä mbäät xynyëˈëmoˈoy xytyuˈumoˈoyëmë espiritë santë. Ta net nyajpëdëˈkëm “ja wit diˈib pojtukakëp”, jaˈa njënäˈänëm, ko mas niˈigyë njotmoˈoyëmë tyäˈädë tuunk axtë nuˈun nmadakëm (Sal. 119:32). Pën nduˈunëm duˈun, ta xypyudëkëyäˈänëmë espiritë santë parë nmëduunˈadëtsëmë Jyobaa, oy nuˈunë jäˈäy xyˈëxjëdijt xypyajëdijtëm o nbatëmë amay jotmay, axtë ko njäjtëm mä ja jembyë jukyˈäjtën.

12. ¿Ti nˈixäˈänëm taxk pëky?

 12 Majtsk pëky kujk nˈijxëm wiˈix xypyudëjkëmë espiritë santë. Xymyoˈoyëmë jot mëjääw ets xypyudëjkëm parë mëk ndënäˈäyëm ko nyajkëjx nyajnäjxëmë amay jotmay. Nan xypyudëjkëm parë nmëduunˈadëtsëmë Jyobaa ets parë kyaj njëjpˈyoˈoytyutëm ja nëˈë tuˈu diˈib yajnëjkxp mä jukyˈäjtënë winë xëëbë. Min nˈokˈijxëm taxk pëky diˈib mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë xypyudëjkëmë espiritë santë.

¿WIˈIX MBÄÄT MAS NIˈIGYË XYPYUDËJKËMË ESPIRITË SANTË?

13. 1) Extëm jyënaˈanyë 2 Timotee 3:16, 17, ¿wiˈix mbäät xypyudëjkëmë Diosë yˈAyuk? 2) ¿Ti mbäät nduˈunëm parë xypyudëjkëm?

13 Myëduˈuk, ko nˈëxpëjkëmë Biiblyë (käjpxë 2 Timotee 3:16, 17). Nnijäˈäwëm ko “Dios wyinmäˈänymyooy” ja jäˈäyëty parë tjääytyë Biiblyë, ets yëˈë yajtuunë yˈespiritë santë parë tnëˈëmooy ttuˈumooy, duˈuntsoo yajkujäˈäyë ja Diosë jyot wyinmäˈäny. Ko ngäjpxëmë Biiblyë ets nbawinmäˈäyëm, ta xyˈadëjk xytyuktëjkëm tijatyë Dios xytyukniˈˈijxëm. Nan xypyudëjkëm parë nyajtëgäjtsëmë jukyˈäjtën ets parë nyajxondakëmë Jyobaa (Eb. 4:12). Parë xypyudëjkëm mas niˈigyë ja espiritë santë, tsojkëp njuˈtëmë tiempë parë bom bom nˈëxpëjkëmë Biiblyë ets nbawinmäˈäyëm yajxon tijaty ngäjpxëm. Ko duˈun nduˈunëm, ta Diosë yˈAyuk xypyudëkëyäˈänëm mä tijaty nduˈunëm ets tijaty ngäjpx nmaytyakëm.

14. 1) ¿Tiko njënäˈänëm ko nreunyonkˈäjtëm duˈunxyëp extëm naybyëjtakëm “mä pyojy”? 2) ¿Ti mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë xypyudëjkëmë espiritë santë?

14 Myëmajtsk, ko nˈawdäjtëmë Dios mëdë nmëguˈukˈäjtëm (Sal. 22:22). Mbäät njënäˈänëm ko nreunyonkˈäjtëm duˈunxyëp extëm naybyëjtakëm “mä pyojy”, pes jap yajpäätyë espiritë santë (Diˈibʉ Jat. 2:29). ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Yëˈko mä nduˈukmujkëm yaˈˈamdoobë espiritë santë, nguyˈëˈëw nguyyaxëmë ëy diˈib të yajjuuty mä Diosë yˈAyuk ets nmëdoowˈijtëm ja ëwij käjpxwijën diˈib yajnäjxtëbë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të yajwinˈixtë mëdë espiritë santë. Ets nan yëˈë Diosë myëjääw diˈib pudëjkëdëbë toxytyëjkjäˈäyëty mä tˈixtë wiˈix dyajnaxäˈändë demostrasyonk ets ko net dyajnaxtë. Parë mas niˈigyë espiritë santë xypyudëjkëm, tsojkëp kontiempë nˈëxpëjkëm tijaty naxäämp reunyonk etsë net ngomentaräjtëm. Ko duˈun nduˈunëm, duˈunxyëp extëm të nyajpëdëˈkëm “ja wit diˈib pojtukakëp” ko nëjkxëm reunyonk.

15. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë xypyudëjkëmë espiritë santë mä nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm?

15 Myëdëgëëk, ko nëjkxëm käjpxwäˈkxpë. Ko jäˈäy ndukwingugäjpxëmë Biiblyë mä nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëm ets mä nyaˈëxpëjkëm, ta nasˈijxëm parë xypyudëjkëmë espiritë santë (Rom. 15:18, 19). Per parë mas niˈigyë xypyudëjkëm, tsojkëp xëmë nëjkxëm ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë ets pën nˈijxëm ko mbäät, oy ko nyajtuˈunëm xëmë Biiblyë. Tuk pëky diˈib mbäät xypyudëjkëm parë jantsy oyë jäˈäy nmëtmaytyakëm, yëˈë ko nyajtuˈunëm diˈib miimp mä Wiˈix njukyˈäjtëm ets nDiosmëduˈunëm, mä jyënany Wiˈixë jäˈäy nmëtmaytyakëm.

16. ¿Wiˈix mbäät mas pojën nˈaxäjëmë espiritë santë?

16 Myëmäjtaxk, ko nmënuˈkxtakëmë Jyobaa (Mat. 7:7-11; Luk. 11:13). Mbäät mas pojën nˈaxäjëmë espiritë santë ko nˈamdoˈowëmë Jyobaa. Nitii mbäät tkaˈˈawäˈktuky parë xynyigëdakëmë espiritë santë, oyxyëp ndimˈyajpatëmbë pujxndëgoty ets oyxyëp ti Satanás tjatuumbë (Sant. 1:17). ¿Wiˈix mbäädë Jyobaa nmënuˈkxtakëm parë mas niˈigyë xypyudëjkëmë espiritë santë? Parë nnijäˈäwëm, min nˈokˈijxëm ti xytyukˈijxëm ja nnuˈkxtakën diˈib japyë yajmaytyakp mä Lucas. *

NˈOKNUˈKXTAKËM MËKTAˈAKY

17. ¿Ti xytyukniˈˈijxëm ja ijxpajtën diˈibë Jesus myaytyak mä Lukʉs 11:5-9, 13 mä wiˈix mbäät nnuˈkxtakëm?

17 (Käjpxë Lukʉs 11:5-9, 13). Tyäˈädë ijxpajtën diˈibë Jesus pyëjtak, yëˈë xytyukˈijxëm wiˈix mbäät nˈamdoˈowëmë espiritë santë. Ja yetyëjk  ojts yajmoˈoy ti nety yˈëxtaapy mët ko mëktaˈaky tˈamdooy ets kyaj tsyoytyuuny. Kyaj tsyëˈkë ko ja myëtnaymyaayëbë tˈamdooyë naybyudëkë oyë nety të tsyuˈpënë. * ¿Wiˈix nyaymyënëjkxyëty tyäˈädë ijxpajtën mëdë nuˈkxtakën? Jesus jyënany: “Amdowdë Dios, es mmoˈoyëdët; ëxtäˈäytyë, es xypyäättët; kugäjxëdë mä tëjk ää, es myaˈˈawatsxëdëp”. Tyäˈädë yëˈë xytyukniˈˈijxëm ko parë xypyudëjkëmë espiritë santë, tsojkëp mëktaˈaky nˈamdoˈowëm mä nnuˈkxtakëm.

18. ¿Tiko mbäät nˈijtëm seguurë ko Jyobaa xymyoˈoyäˈänëmë espiritë santë?

18 Ja ijxpajtën diˈibë Jesus myaytyak, nan xypyudëjkëm parë njaygyujkëm tiko Jyobaa xymyoˈoyäˈänëmë espiritë santë. Tyäˈädë jäˈäy tsuj yajxonë nety tˈagëˈëjëyaˈany tˈaxäjëyaˈany ja myëtnaymyaayëbë diˈib nijäjtë tsuˈum koots. Jyayajkayan jyayaˈuugan, per kyaj nety ti tmëdaty ti yakëp. Jesus jyënany ko ja myëdëjkpäˈä mooyë ja tsäjpkaaky mët ko mëktaˈaky tˈamdooy ets kyaj tsyoytyuuny. ¿Ti diˈibë Jesus ojts xytyukniˈˈixëyäˈänëm? Ko pën tuˈugë pokyjyaˈay pyudëkëyaampy ja myëguˈuk diˈib mëktaˈaky amdoowëp tijaty, pes mas niˈigyënë nDeetyˈäjtëm diˈib tsäjpotm tmoˈoyaˈanyë espiritë santë pënaty amdoowëp janääm jatsojk. Pääty, ko nˈamdoˈowëm ja yˈespiritë santë, mbäät nˈijtëm seguurë ko xymyoˈoyäˈänëm (Sal. 10:17; 66:19).

19. ¿Tiko nˈijtëm seguurë ko Satanás kyaj xymyëmadäˈägäˈänëm?

19 Satanás kyaj xymyëboˈkxäˈänëm, per mbäät nˈijtëm seguurë ko ëtsäjtëm diˈib madäˈägäˈänëm. ¿Tiko? Yëˈko espiritë santë xypyudëjkëm majtsk pëky. Tuk pëky, xymyoˈoyëm ja jot mëjääw parë nmëmadakëm ja amay jotmay. Ets myëmajtsk pëky, xymyoˈoyëm ja mëkˈäjtën parë duˈunyëm nmëduunˈadëtsëmë Jyobaa axtë ko njäjtëm mä ja jembyë jukyˈäjtën. Pääty, nˈokpëjtakëm ja winmäˈäny parë mas niˈigyë xypyudëjkëm ja espiritë santë.

EY 41 Tunë mayˈäjtën mmëdoowˈitëtsë nuˈkxtakën

^ parr. 5 Tyäˈädë artikulo yëˈë nyimaytyäˈägaampy wiˈix xypyudëjkëmë espiritë santë parë nmëmadakëmë amay jotmay. Nan nyimaytyäˈägaampy ti mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë xypyudëjkëm.

^ parr. 4 2 Corintios 12:7b, TY: “Nmëëtˈajtypyës ja amay jotmay, jëtuˈun pyiky yˈatony maajës niniˈkxën ijxtëm äpynyën, mëtiˈipë ja mëjkuˈu xytyuktëytyuunpënës”.

^ parr. 16 Lucas yëˈë mas xytyukjaygyujkëm ko Jesus jantsy jëjpˈam tpëjtakyë nuˈkxtakën ko jyukyˈajty yä Naxwiiny (Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44).

^ parr. 17 Ixë referensyë diˈib miimp mä Wiˈix njukyˈäjtëm ets nDiosmëduˈunëm diˈib julië 2018, pajina 5 mä jyënaˈany, “axtë ko pyëdëˈëgët es tmoˈoyët”.

^ parr. 61 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: MYËDUˈUK: Tuˈugë kasäädë jäˈäy jyaˈty mä reunyonk. Ko tyuˈukmuky mëdë myëguˈuktëjk, duˈun tuk pëky tˈawäˈägëdë mä tyuˈuyoˈoy ja espiritë santë. MYËMAJTSK: Të tniˈëxpëkëdë parë kyomentarattë mä reunyonk. Nan yëˈë tyäˈädë majtsk pëkypyë yajtunäämp ko nduˈunëm tijaty të yajnimaytyaˈaky mä tyäˈädë artikulo: nˈëxpëjkëmë Biiblyë, nëjkxëm käjpxwäˈkxpë ets ko nmënuˈkxtakëmë Jyobaa.