Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 20

Nˈokjotkujkmoˈoyëm pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë

Nˈokjotkujkmoˈoyëm pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë

“Dios xyajjotkujkˈäjtëm mä tëgekyë nˈayoˈonˈäjtëm” (2 KOR. 1:3, 4).

ËY 134 Uˈunk ënäˈk yëˈë Diosë kyumäˈäyën

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1, 2. 1) ¿Ti ijxpajtën xytyukˈijxëm ko tuˈugë jäˈäy yajtëgoyˈajtypy parë yajjotkujkmoˈoyët, ets ko yëˈë nan mbäät tjotkujkmoˈoyë wiinkpë? 2) ¿Ti näägë ënäˈkuˈunk kyuˈayoˈowëdëp?

TUˈUGË naxwinyëdë jäˈäy yajtëgoyˈajtypy parë pën jyotkujkmoˈoyëdët, per nan nyijäˈäwëp wiˈix tjotkujkmoˈoyëdë wiinkpë. Extëm nˈokpëjtakëm, ko tuˈugë mixyuˈunk kyëday mä jam kyuyaty ets dyajtsayuty ja kyox, ta tyëkë yaxpë ets pëyeˈegyë tninëjkxy ja tyääk tyeety. Ja tääk teety kyaj mbäät dyajtsoˈoktë, per mbäät tjotkujkmoˈoytyë. Ta dyajtëwdë ti të jyatyëty, twinmaˈax tjëjpmaˈaxtë, tmënandë ets tsuj yajxon tmëˈˈëw tmëgäjpxtë, ta net tpujëdë ja tsyayut ets tpijt tmojtsëdë. Ta ja mixyuˈunk yˈamoonë ets waˈan jatëgok nyëjkxnë ëyëˈk kuyäjtpë. Ko tiempë nyaxy, ta tsyoknë ja tsyayut.

2 Per ta ënäˈkuˈunk diˈib tsayujttëp mëjwiin kajaa, ta nääk diˈib të yaˈˈaguanëˈattë jeˈeyë tëgok ets ta diˈib kanäkˈok duˈun yajtuundë ets kanäk jëmëjt. Ja jäj jëmuˈumën diˈib jyäˈäwëdëp kyaj nyekynyaxy. Ets nääk diˈib duˈun të yˈadëˈëtstë yajtukumëdoowdëp, per nääk kyugaktëp ets pääty kyaj yajtukumëdowdë. Ets oy ja jäˈäy jyayajtukumëdoobë, ja diˈib duˈun jäjt, duˈunyëm tkuˈayowë oy të jyanäjxnë kanäk jëmëjt.

3. 1) Extëm jyënaˈanyë 2 Korintʉ 1:3, 4, ¿ti tsyojkënyëˈajtypyë Jyobaa? 2) ¿Tijaty yajtëˈëwën nˈatsoowëmbitäˈänëm?

3 ¿Ti mbäät pyudëkëty tuˈugë Dios mëduumbë diˈib mutsknëm yaˈˈaguanëˈäjt ets duˈunyëm dyajnaxyë jäj jëmuˈumën? (Käjpxë 2 Korintʉ 1:3, 4). Extëm jyënaˈanyë tyäˈädë tekstë, yëˈë yajxon xytyukˈijxëm ko Jyobaa tsyojkypy etsë yˈuˈunk yˈënäˈk yajtsokët ets yajjotkujkmoˈoyët. Pääty, min nˈokˈijxëm wiˈix yaˈˈatsoowëmbityë tyäˈädë tëgëëkpë yajtëˈëwën: ¿Tiko ttsoktë yajjotkujkmoˈoytyët pënaty mutsknëm yaˈˈaguanëˈäjttë? ¿Pën mbäät jyotkujkmoˈoyëdë? Ets ¿ti mbäät nduˈunëm parë njotkujkmoˈoyëm?

 ¿TIKO DYAJTËGOYˈATTË ETS YAJJOTKUJKMOˈOYTYËT?

4, 5. 1) ¿Tiko jyëjpˈamëty njamyajtsëm ko ënäˈkuˈunk tim tëgatsy mëdë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë? 2) ¿Ti tuun jäjtëp ko ja uˈunk yˈaguanëˈatyëty tuˈugë jäˈäy diˈibë nety tyukjotkujkˈäjtypy?

4 Näägë jäˈäy diˈib yaˈˈaguanëˈäjttë, duˈunyëm yajjotkujkmoˈoyäˈändë oy të jyanäjxnë kanäk jëmëjt. Parë njaygyujkëm tiko, tsojkëp njamyajtsëm ko ënäˈkuˈunk tim tëgatsy mëdë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë ets kyaj tuknax yˈaxëktunëdë ko yaˈˈaguanëˈaty tuˈugë uˈunk ets ko yaˈˈaguanëˈaty tuˈugë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë. Min nˈokˈijxëm tiko.

5 Ënäˈkuˈunk wingon yajpäädäˈändë ets tyukjotkujkˈäjttëp pënaty yajˈyaˈk yajpajtëdëp ets kuentˈäjtëdëp. Pääty seguurë nyayjyawëdë ets ttukjotkujkˈattë pënaty yajˈyaˈk yajpajtëdëp ets pënaty tsojkëdëp (Sal. 22:9). Per jotmaymyëët njënäˈänëm ko mä duˈun nimay jyattë jam mä jyëën tyëjk, ets pënaty duˈun tuunëdëp, yëˈë ja wyingon mëguˈuk o ja jäˈäy diˈib jam yaˈijxtakp. Per ¿ti net tuun jäjtëp ko ja uˈunk tyunyëty duˈun diˈibë nety tyukjotkujkˈäjtypy? Tsipë net ttukjotkujkˈatëdë wiink jäˈäy, axtë oyë nety kanäk jëmëjt të jyanäjxnë.

6. ¿Tiko mëjwiin kajaa yˈaxëktunëdë ënäˈkuˈunk ko yaˈˈaguanëˈattë?

6 Ënäˈkuˈunk kyaj mbäät këˈëm nyaygyuentˈatëdë. Ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈattë axëktuunëdëp, ets ja diˈib duˈun adëtsp, ninuˈun tkayaˈixyëtyë paˈˈayoˈowën. Mëjwiin kajaa yˈaxëktunëdë ko yajmëttsëënëdë aguanë mä kyatëkënëmë jyot wyinmäˈäny ets mä tkajaygyukënëm tidën yˈandijpy ko jäˈäy pyeky ets yˈity tsyëënë. Ko yaˈˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, mbäädë net tˈaxëkˈixy ko jäˈäy yˈity tsyëënë, nan mbäät nyayjyawëty ko kyaj nyekytsyobääty ets kyaj pën tnekytyukjotkujkˈaty.

7. 1) ¿Tiko ja diˈib aguanëˈäjtp pojënë twinˈëëny ja ënäˈkuˈunk, ets wiˈix twinˈëëny? 2) ¿Wixaty yˈaxëktunëdë ënäˈkuˈunk ko yajwinˈëëndë?

7 Ënäˈkuˈunk kyajnëmë jyot wyinmäˈäny kyaˈpxtënëm parë yajxon wyinmaytyët, tjaygyukëdët tijaty, tˈixtët ets tjëjpkuwäˈägëdët tuˈugë jotmay (1 Kor. 13:11). Pääty pojënë wyinˈëënyëty ja diˈib aguanëˈäjtëp. Tyäˈädë jäˈäy wyinˈëˈëmpy wyinxajpy ja uˈunk, tˈanëëmë ko yëˈë pyoky, ko kyaj mbäät pën tukˈawanë ets ko pën myaytyakypy, kyaj pën tmëbëkäˈäny ets kyaj pën pyudëkëyaˈanyëty. Ets nanduˈun tˈanëëmë ko mayë jäˈäy duˈun tmëttsëënëdë ënäˈkuˈunk parë dyajnigëxëˈëktë ko naytsyojkëdëp. Tyäˈädë mëjwiin kajaa yˈaxëktunäˈänyëty ja uˈunk ets kanäk jëmëjt kyaj tjaygyukëyaˈany ko tukëˈëyë tyäˈädë kyajtëm tyëyˈäjtënëty. Mbäädë net ja uˈunk yeeky pyety ets wyinmay ko kyaj wyäˈätsëty, ko kyaj ti ttsoowëty ets ko kyaj nyitëkëty parë pën tsyokëdët.

8. ¿Tiko mbäät nˈijtëm seguurë ko Jyobaa mbäät tjotkujkmoˈoy pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë?

8 Extëm yä të nˈijxëm, yëˈë xytyukjaygyujkëm tiko nëgooyë tkuˈayoˈowëndë kanäk jëmëjt pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë. Mëk axëëk mëk jabyëk ko duˈunë jäˈäy yˈadëˈëtsy. Ko tyam oymyääjëty duˈun tyuny jyatyëty, yëˈë xytyukˈijxëm ko yëˈë ndukjukyˈäjtëm ja tiempë diˈib jëjpkëxanëp, mä mayë jäˈäy kyaj “tmëdattë ja oyjyot” ets mä “axëk jäˈäyëty esë winˈëˈëmbëty [...] waanë niˈigyë oˈktëy” yˈadëtsnëdë (2 Tim. 3:1-5, 13). Mëk axëëk tijatyë Satanás yajtuumpy, ets jotmaymyëët njënäˈänëm ko naxwinyëdë jäˈäy yëˈë tyuumpy tijatyë Satanás tsyojkypy. Perë Jyobaa mas niˈigyë kyumëjääwëty këdiinëmë Satanás mëdë jyaˈay diˈib tijaty tyuktuumpy. Jyobaa wäˈäts tnijawë wiˈixë Satanás tijaty ttuny. Pääty mbäät nˈijtëm seguurë ko yëˈë pyejkypyë kuentë wiˈix nyajnäjxëm ja jäj jëmuˈumën ets mbäät xyjyotkujkmoˈoyëm. Jantsy jotkujk nnayjyäˈäwëm ko nmëduˈunëm ja “nDeetyˈäjtëm diˈibë myëdäjtypy ja paˈˈayoˈon es xyajjotkujkˈäjtëm pën ti xyjäjt xykyëbajtëm. Dios xyajjotkujkˈäjtëm mä tëgekyë nˈayoˈonˈäjtëm, es dëˈën mbäät ëtsäjtëm nyajjotkujkˈäjtëm nandëˈën diˈibaty ayoodëp, es nmoˈoyëm nandëˈën ja jotkujkˈäjtën diˈibë Dios ëtsäjtëm të xymyoˈoyëm” (2 Kor. 1:3, 4). Per ¿pëndaa Jyobaa yajtuumpy parë xyjyotkujkmoˈoyëm?

¿PËN MBÄÄT JYOTKUJKMOˈOYËDË?

9. Extëm tkujäˈäyë rey David mä Salmo 27:10, ¿ti Jyobaa tyukmëdunaampy pënaty kyaj kyuentˈäjtëdë tyääk tyeety?

9 Waˈan mas niˈigyë dyajtëgoyˈattë yajjotkujkmoˈoytyët  pënaty kyaj kyuentˈäjtëdë tyääk tyeety o diˈib aguanëˈäjtëdë tuˈugë jäˈäy diˈibë nety yˈixyˈajtypy. Ja rey David nyijäˈäwëbë nety ko Jyobaa yëˈë diˈib mbäät mas oy xyjyotkujkmoˈoyëm (käjpxë Salmo 27:10). * Ijtpë nety seguurë ko Jyobaa tsuj yajxon tˈagëˈëjëyaˈany tˈaxäjëyaˈany pënaty të yˈaxëktunëdë fyamilyë. ¿Wiˈix ttuny? Mët yëˈëgyëjxmë nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëët nduˈukmujkëm, pes duˈun njäˈäwëm extëmxyëp yëˈë nfamilyëˈäjtëm. Extëm nˈokpëjtakëm, Jesus jyënaˈany ko pënaty myëduundëbë Dios, yëˈëjën diˈib myëgaˈaxˈäjtypy ets tyääkˈäjtypy (Mat. 12:48-50).

10. ¿Wiˈixë apostëlë Pablo jyënany ko tyuuny mëjjäˈäy?

10 Min nˈokˈijxëm tuˈugë ijxpajtën wiˈixën nnayjyäˈäwëm tuk jiiky tukmëguˈukpën mä Diosë kyäjpn. Apostëlë Pablo jantsy tuumbë jäˈäy yˈijty ko tyuuny mëjjäˈäy mä ja tuˈukmujkën ets jantsy oyë ijxpajtën dyajky. Jyobaa winmäˈänymyooyë ets tˈanmääy ja Dios mëduumbëty parë pyanëjkxëdët ja yˈijxpajtën, duˈun extëmë nety yëˈë tpanëjkxy ja Kristë ijxpajtën (1 Cor. 11:1, TNM). Tëgok, nyimaytyakë Pablo wiˈixë nety tyuny mëjjäˈäy, jyënany: “Niˈigyëts nˈijttë ajiiky amëguˈuk mëët miitsëty, duˈun extëm tuˈugë uˈunktääk tsuj yajxon tˈijxˈity tkuentˈaty ja yˈuˈunk yˈënäˈk” (1 Tes. 2:7, TNM). Nanduˈun tyam, pënaty tuundëp mëjjäˈäy, ajiiky amëguˈuk yˈittë ets tsuj yajxon ttukwingugäjpxëdë Biiblyë ko tjotkujkmoˈoytyë pënaty yajkëjx yajnäjxtëbë jäj jëmuˈumën.

Toxytyëjkjäˈäyëty diˈib oy ijttëp mëdë Dios, nyijäˈäwëdëp wiˈix tjotkujkmoˈoytyëdë myëguˈuktëjk. (Ixë parrafo 11). *

11. ¿Ti xytyukˈijxëm ko mëjjäˈäytyëjk kyaj yëˈëyë tnikëjxmˈattë parë tjotkujkmoˈoytyët ja nmëguˈukˈäjtëm?

11 Mëjjäˈäytyëjk kyaj yëˈëyë tnikëjxmˈattë parë tjotkujkmoˈoytyët pënaty ayoˈonbattë ko myutskˈäjttë, niˈamukën mbäät nbanëjkxëmë tyäˈädë käjpxwijën: “Nayyajjotkujkëdë nixim niyam” (1 Tes. 4:18). Ja toxytyëjkjäˈäyëty diˈib oy ijttëp mëdë Jyobaa, nan mbäät mëjwiin kajaa tpudëkëdë myëëdoxytyëjk diˈib yaˈˈaguanëˈäjttë. Jyobaa duˈun nyayˈijxkijpxyëty extëm tuˈugë uˈunktääk diˈib jyotkujkmoobyë yˈuˈunk (Is. 66:13). Biiblyë myëmiimbyë ijxpajtën mä wiˈixë toxytyëjkjäˈäyëty tpudëjkëdë myëguˈuktëjk diˈibë nety määy täjtëp (Job 42:11). Jyobaa jantsy jotkujk nyayjyawëty ko toxytyëjkjäˈäy tjotkujkmoˈoytyë ja myëguˈuktëjk diˈib yajnäjxtëbë jäj jëmuˈumën.  Näˈäty, mbäädë mëjjäˈäytyëjk tmëjwoy tuˈugë toxytyëjkjäˈäy diˈib oy ijtp mëdë Jyobaa, ets dyajtëy pën mbäät tpudëkë tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jam kyuˈayoˈowëbë duˈumbë jotmay. *

¿TI MBÄÄT NDUˈUNËM PARË NJOTKUJKMOˈOYËM?

12. ¿Ti mbäät mëët nnaygyuentˈäjtëm ko nbudëkëyäˈänëm tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm?

12 Ko nbudëjkëm tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm, oy ko nnaygyuentˈäjtëm parë kyaj nyajtëˈëw nyajtudakëm diˈib kyaj tnimaytyäˈägäˈäny (1 Tes. 4:11). Pääty, ¿ti mbäät ndukmëduˈunëm pënaty yajtëgoyˈäjttëp yajjotkujkmoˈoytyët? Min nˈokˈijxëm mëgoxk pëkyë käjpxwijën diˈib miimp mä Biiblyë.

13. 1) Extëm jyënaˈanyë 1 Reyes 19:5-8, ¿ti Jyobaa yˈanklës tyukmëduunë Elías? 2) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtënë tyäˈädë anklës?

13 Nˈoktukpudëjkëm jam tii ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajkejxy yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën. Ko ja kugajpxy Elías ojts kyeˈeky mët ko ja myëtsip yaˈoogäˈänyëty, mëk mon mëk tuk nyayjyäˈäwë axtë jënan ko nik oy ko tyim oogët. Perë Jyobaa ta tyuknigajxë tuˈugë anklës parë jyotmëkmooyë. Tyäˈädë anklës nan mooyë an anë kyaˈay yˈukën ets yˈanmääyë parë kyayët (käjpxë 1 Reyes 19:5-8). * ¿Ti xytyukniˈˈijxëmë tyäˈädë tekstë? Ko näˈäty, oy jeˈeyë yiˈin waanë nˈoyjyaˈaytyakëm, mbäät mëjwiin kajaa pyudëkëty ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajkejxy yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën. Extëm ko nyajkäˈäy nyaˈukëm, namoˈoyëm jam tii o ko njäˈäyëm tuˈugë neky mä nˈanmäˈäyëm ko mëk ntsojkëm ets ko nmëmäˈäy nmëdäjëm. Mbäädë tyäˈädë duˈun nduˈunëm pën xytsyiptakxëm nimaytyakëm ja jotmay diˈib ja nmëguˈukˈäjtëm mmooyëbë jäj jëmuˈumën.

14. ¿Ti ja tuk pëky xytyukniˈˈijxëm ja yˈijxpajtënë Elías?

14 Nˈokˈyajnayjyäˈäwëm seguurë ets oy pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë. Min jatëgok nˈokmaytyakëm ja yˈijxpajtënë Elías. Jyobaa mooyë ja jot mëjääw mëjˈäjtëngyëjxm parë ojts tyuˈuyoˈoy jantsy kajaa axtë jyajty mä ja kopk diˈib xyëwˈäjtypy Horeb. Jamë nety kyanäk mëgoˈpx jëmëjtëbë Jyobaa të ttuny tuˈugë wandakën mët ja israelitëty, ets jamën mä Elías kyaj nyekytsyëˈkë, pes jagamë nety të wyëˈëmnëdë ja myëtsip. ¿Ti ja tuk pëky xytyukniˈˈijxëm ja yˈijxpajtënë Elías? Ko pën nbudëkëyäˈänëm ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yaˈˈaguanëˈäjt, jëjpˈam jawyiin nyajnayjyäˈäwëm seguurë. Extëm nˈokpëjtakëm, yëˈë mëjjäˈäytyëjk, tsojkëp dyaˈittët wyinmäˈänyoty ko kyaj tyuknaxëtyë jäˈäy. Mbäät tuˈugë toxytyëjkjäˈäy nyayjyawëty oy mä jyëën tyëjk ets jam tmaytyäˈägäˈänët ja jyotmay myentrës kyafeˈuuky, ets jatuˈuk mbäät jap myaytyäˈägäˈänët mä salonk.

Pën maˈkxtujkën myëët nmëdoowˈijtëm, nuˈkxtakëm winë ääw winë jot ets pën nwinˈijxëm yajxon ja ääw ayuk, mbäät nbudëjkëm ja nmëguˈukˈäjtëm parë nyaxët ja jyäj jyëmuˈumën. (Ixë parrafo 15 axtë 20). *

15, 16. ¿Ti yˈandijpy nmëdoowgujkëm wiˈix xymyëtmaytyakëm ja nmëguˈukˈäjtëm?

15 Nˈokmëdoowgujkëm wiˈix xymyëtmaytyakëm ja nmëguˈukˈäjtëm. Biiblyë duˈun xymyoˈoyëmë tyäˈädë käjpxwijën: “Tsojkëp niˈamukë pojënë tmëdoowˈitët, oytyaˈagyëˈaampy kyäjpxët” (Sant. 1:19, TNM). ¿Njantsy myëdoowgujkëm wiˈix ja nmëguˈukˈäjtëm xymyëtmaytyakëm? Mbäät nwinmäˈäyëm ko jeˈeyë tsyokyëty nˈunyaˈayëm amonyë, nwinˈijxëm ets kyaj wiˈix nˈanmäˈäyëm. Perë tyäˈädë kyaj yëˈëyë tmaytyäˈägäˈäny, min nˈokˈijxëm wiˈixë Jyobaa tpudëjkë Elías. Yëˈë myëdoowgujkë tsuj yajxon ko Elías tyukmëtmaytyaktääyë wiˈixë nety nyayjyawëty ets ti myëmääy myëdajpy. Pyëjkë kuentë ko Elías tsëˈkëbë nety, ko naytyuˈuk nyayjyawëty ets ko duˈunë nety wyinmay ko kyaj tsyobääty tijaty të ttuny. Per ta Jyobaa tsuj yajxon pyudëjkë mä tuˈuk tuˈuk ja jotmay diˈibë nety wyinguwäˈkëp. Duˈuntsoo Jyobaa dyaˈijxë ko myëdoowgujkë wiˈixë nety të myëtmaytyaˈagyëty (1 Rey. 19:9-11, 15-18).

 16 Ko nmëdoowˈijtëm wiˈix xymyëtmaytyakëm ja diˈib yaˈˈaguanëˈäjt, ¿wiˈix mbäät ndukˈijxëm ko ntsojkëm ets ko nbaˈˈayoˈowëm? Ko nwinmäˈäyëm yajxon wiˈix nˈanëëmëyäˈänëm, pes näˈäty mëdë ääw ayuk mbäät ndukˈijxëm ko ntsojkëm ets ko nbaˈˈayoˈowëm. Mbäät nˈanmäˈäyëm extëm: “Mëkëts njawë ko duˈun mjäjty. Nipënxyëp mbäät duˈun tkatunyë ënäˈkuˈunk”. Ets parë nˈijtëm seguurë ko njantsy jyaygyujkëm ti jam xytyukmëtmaytyakëm, mbäät nˈanmäˈäyëm: “Kots të xytyukmëtmaytyaˈaky ko..., ¿oyëts duˈun të njaygyukë?”. Ko duˈun nˈanmäˈäyëm, ta tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm tpëkäˈänyë kuentë ko të njantsy myëdoowgujkëm tsuj yajxon ets ko nduˈunëmë mëjääw parë njaygyujkëm ja jyotmay (1 Kor. 13:4, 7).

17. ¿Tiko mbäät nmaˈkxtujkëm ets kyaj netyë njantsy yˈatsoˈogojëm?

17 Per oy ko nnaygyuentˈäjtëm ets kyaj netyë njantsy yˈatsoˈogojëm. Kyaj ngajpxypyojtëm o nˈanmäˈäyëm ko kyaj yˈoyëty extëm wyinmay, ets nan oy ko nmëmaˈkxtujkëm. Ko Elías ttukmëtmaytyaktääyë Jyobaa ja yˈamay jyotmay, ta pyudëjkë parë kyëktëkët ja myëbëjkën, per ta jatëgok ojts tnimaytyaktaygyojpë extëmë nety nyayjyawëty (1 Rey. 19:9, 10, 13, 14). Tyäˈädë yëˈë xytyukniˈˈijxëm ko näägë jäˈäy diˈib yajnäjxtëbë jäj jëmuˈumën kyaj jeˈeyë tuk tëgok tmaytyäˈägäˈändë wiˈix nyayjyawëty. Pääty, oy ko nmëdoowˈijtëm maˈkxtujkën myëët, duˈun extëmë Jyobaa. En lugäär nˈanmäˈäyëm wiˈix mbäät yˈoyë ja jyotmay, nik oy ko ndukˈijxëm ko nbaˈˈayoˈowëm ets ko ntsojkëm (1 Peed. 3:8).

18. ¿Tiko mbäät jyotkujkmoˈoyëty ja diˈib yajnäjxtëbë jäj jëmuˈumën ko mëët nuˈkxtakëm?

18 Nˈoknuˈkxtakëm winë ääw winë jot mët ja diˈib yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën. Waˈan ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëk mon mëk tuk yajpatp kyaj jyotmëktaˈaky parë nyuˈkxtäˈägët, ets waˈan nyayjyawëty ko kyaj pyaaty nyitëkëty tmëgäjpxëdë Jyobaa. Pääty, pën nbudëkëyäˈänëm, oy ko mëët nuˈkxtakëm ets ngäjpxpëtsëˈëmëmë xyëëw, nˈanmäˈäyëmë Jyobaa ko mëk ntsojkëm ets ko nan tsojkëdëbë nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëët nduˈukmujkëm. Nˈamdoˈow nbëjktsoˈowëm parë dyajnaxët ja jäj jëmuˈumën diˈib ja yˈuˈunk jyaˈa yajkëjxy  yajnäjxypy. Ko duˈun nuˈkxtakëm, mbäät mëjwiin kajaa jyotkujkmoˈoyëty ja diˈib yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën (Sant. 5:16).

19. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë njotkujkmoˈoyëm ja diˈib yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën?

19 Nˈokwinˈijxëm ja ääw ayuk diˈib jotkujkmoopy ets diˈib yajnäjxypy ja jäj jëmuˈumën. Ääw ayuk diˈib kyaj yajniwinmayë, yajtsayujtp, per ja ääw ayuk diˈib tsuj yajxon, yajtsokypy ja tsayut (Prov. 12:18). Pääty, nˈokˈamdoˈowëmë Jyobaa parë xypyudëjkëm ets nbatëm ja ääw ayuk diˈib tsuj yajxon, diˈib jotkujkmoopy ets diˈib yajtsokypy ja jot korasoon diˈib tsayut. Nˈokjamyajtsëm ko ja ääw ayuk diˈib yajpatp mä Biiblyë, yëˈë diˈib mas niˈigyë mëkˈäjtën myëdäjtypy, pes jam tsyoony mä Jyobaa (Eb. 4:12).

20. ¿Mä ti mbäät yˈittë seguurë ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yaˈˈaguanëˈäjt, ets ti ndukjamyatsäˈänëm?

20 Näägë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yaˈˈaguanëˈäjttë, waˈan nyayjyäˈäwëdë ko kyaj ti ttsoowˈattë, ko kyaj nyekyyajpäättë wäˈäts ets ko kyaj pën tsyokëdë. Ets waˈan nyayjyawëdë ko kyaj pyäät nyitëkëdë parë pën tsyokëdët. ¡Tyäˈädë ninuˈun kyatëyˈäjtënëty! Pääty, nˈokˈyajtuˈunëmë Biiblyë parë ndukjamyajtsëm ko mëjwiin kajaajë Jyobaa yajtsobäädëdë (ixë rekuäädrë, “ Tekstë diˈib mbäät xyjyotkujkmoˈoyëm”). Nˈokjamyajtsëm ko ja kugajpxy Daniel nyayjyäˈäwë mëk mon mëk tuk ets ko kyaj ti ja jyot myëjääwnë, ta Dios tyuknigajxë tuˈugë yˈanklës diˈib jotmëkmooyë, pes tyuknijawëyaambyë nety ko yajtsobatypy ets ko tsyojkypy (Dan. 10:2, 11, 19). Jyobaa nanduˈun dyajtsobäätyë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajpattëp mon tuk.

 21. 1) ¿Ti yˈawijx jyëjpˈijxtëp pënaty të tˈaguanëˈattë ënäˈkuˈunk ets kyaj të jyodëmbittë? 2) Mientrës jyaˈtyë tyäˈädë tiempë, ¿ti mbäät nduˈunëm?

21 Ko njotkujkmoˈoyëm ja nmëguˈukˈäjtëm, ta ndukjamyajtsëm ko Jyobaa yëˈë tuˈugë Dios diˈib tsojkp. Ets ninäˈä mbäät ngajäˈäytyëgoˈoyëm ko nan yëˈë tuˈugë Dios diˈib tyuumbyë tëyˈäjtën. Jyobaa wäˈäts tnijäˈäwëtyaˈay pënaty të yaˈˈaguanëˈaty. Yëˈë yˈijxtaapy tukëˈëyë, ets seguurë ko ttukumëdowäˈäny pënaty të tˈaguanëˈattë ënäˈkuˈunk ets kyaj të jyodëmbittë (Núm. 14:18). Pääty, nˈoktuˈunëm nuˈun madakëm parë ndukˈijxëm ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib duˈun të jyattë ko ntsojkëm. Mëjwiin kajaa xyjyotkujkmoˈoyëm ko Jyobaa yëˈë yajkëxaampy yajnaxaampy ja jäj jëmuˈumën diˈib yajnäjxtëp pënaty të yajtsayutëdë Satanás mëdë jyaˈay. Ets tim tsojk, kyaj pën tnekyjyamyatsäˈänyë tyäˈädë jäj jëmuˈumën (Is. 65:17).

ËY 109 Nˈoknaytsyojkëm amumduˈukjot

^ parr. 5 Pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë, waˈan duˈunyëm tkuˈayowëdë oy kanäk jëmëjt të jyanäjxnë. Tyäˈädë artikulo xypyudëkëyäˈänëm parë njaygyujkëm tiko duˈunyëm tkuˈayowëdë. Nan myaytyäˈägaampy pën mbäät jyotkujkmoˈoyëdë ets yakaampy tuˈuk majtskë käjpxwijënë wiˈix mbäät yajjotkujkmoˈoytyë.

^ parr. 9 Salmo 27:10: “Pën jatsë ndääk etsëtsë ndeety xymyastuˈuty, Jyobaa yëˈëjëts xyˈaxäjëyäämp”.

^ parr. 11 Ko tuˈugë jäˈäy yaˈˈaguanëˈaty, këˈëm mbäät tˈixy pën yˈëxtäˈäyaambyë naybyudëkë mä doktoortëjk.

^ parr. 13 1 Reyes 19:5-8: “Ta nyaygyoˈkë ets ta myanäjxy kepy pyatkëˈëy. Per ajotkumonë, tuˈugë anklës tyijˈyuˈkxë ets yˈanmääyë: Pëdëˈëk ets kay. Ko tˈijxy, tamë nety kyëbäjkpëˈääy tuˈugë tsäjpkaagyë pikpë mä tsää diˈib të yˈambëky, ets tuk tuˈtsë nëë. Ta tyëjkë kääy ukpë, ets ko kyaaytyaay, ta jatëgok nyaygyoˈkë. Ok, ta ja anklës jyëmbijty myëmajtskˈok, ta tyijˈyuˈkxë ets yˈanmääyë: Pëdëˈëk ets kay, yëˈko kajaduˈu diˈib mˈyoˈoyaampy. Ta pyëdëˈky ets kyaay yˈuky, ets ta nyëjkxˈadëtsy mët ja mëjääw diˈib mooyë ja käˈäy ukën 40 xyëëw 40 tsyuˈum axtë jyajty mä ja kopk Horeb, diˈibë Diosë tëyˈäjtënbë jyaˈäjtypy”.

^ parr. 78 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Tuˈugë toxytyëjkjäˈäy diˈib oy ijtp mëdë Jyobaa, tjotkujkmoˈoy ja myëguˈuk diˈib yajkëjxy yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën.

^ parr. 80 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Nimajtskë mëjjäˈäytyëjk tkuˈixëdë ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajkejxy yajnäjxypyë jäj jëmuˈumën ets jyamyëdatyëty ja toxytyëjkjäˈäy diˈib oy ijtp mëdë Dios.