Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 19

¿Wiˈix nyigëxëˈëgyë Jyobaa tsyojkën etsë tyëyˈäjtën ko pën ttuny diˈib mëk axëëk?

¿Wiˈix nyigëxëˈëgyë Jyobaa tsyojkën etsë tyëyˈäjtën ko pën ttuny diˈib mëk axëëk?

“Mijts kaˈap mTiosˈaty ets ënät ja poky këtyey xyˈoyjawë [...], yë ëxëëkjaˈaytyëjk kaˈap tjëkyepy jyuukyˈatëty ma mijts myajpaatyën” (SAL. 5:4, TY).

ËY 142 Nˈokˈawijx nˈokjëjpˈijxëm ja kunuˈkxën

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1-3. 1) Extëm jyënaˈanyë Salmo 5:4-6, ¿wiˈixë Jyobaa tˈixyë axëkˈäjtën? 2) ¿Tiko njënäˈänëm ko yëˈë kyutëjpy ja “Kristë yˈanaˈamën” ko tuˈugë jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk?

JYOBAA yˈaxëkˈijxypy oytyim diˈibëtyë axëkˈäjtën (käjpxë Salmo 5:4-6, TY). * Pääty, axëëk jabyëkëm tˈixy ko yaˈˈaguanëˈaty ënäˈkuˈunk, pes ninuˈun kyaˈoyëty ets yëˈë tuˈugë mëj tëgoˈoyën. Ets duˈun extëmë Jyobaa, ëtsäjtëm nan axëëk jabyëkëm nˈijxëm ko tuˈugë jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk ets kyaj yajkupëky parë pën duˈun yˈadëˈëtsët mä nduˈukmujkëm (Rom. 12:9; Eb. 12:15, 16).

2 Ko jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, yëˈë kyutëjpy ja “Kristë yˈanaˈamën”, jaˈa njënäˈänëm, tukëˈëyë tijaty tukniˈˈijxë ets tijaty tyuun (Gal. 6:2). ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Yëˈko tyäˈädë jembyë ley, yëˈë yˈëjxˈäjtypyë tsojkën ets nyiˈanaˈamëp parë kyaj pën axëëk yajtunët, extëm ojts nˈijxëm mä jatuˈukpë artikulo. Ninuˈun nDiosmëduˈunëm, yëˈë nmëmëdoˈowëmë tyäˈädë ley, nyajnayjyäˈäwëm seguurë ja ënäˈkuˈungëty ets ntsojk njäˈäwëm. Per ko tuˈugë jäˈäy tˈaguanëˈatyë uˈunk, ninuˈun tkayaˈixyëtyë tsojkën, këˈëm nyayajjotkujkˈatyëty ets mëk axëëk yˈadëˈëtsy, pes mbäädë net ja uˈunk nyayjyawëty ko kyaj pën tsyokyëty ets tsyëˈëk jyawët.

3 Jotmaymyëët njënäˈänëm ko oymyääjëty duˈunë jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, ets nan tuun jäjtëp duˈun mä Diosë kyäjpn.  ¿Tiko duˈun jyaty? Jaˈko mä tyäˈädë tiempë, niˈigyë nyimayëdë “axëk jäˈäyëty esë winˈëˈëmbëty”, ets nääk axtë tëjkëdëp mä Diosë kyäjpn (2 Tim. 3:13). Nan ta nääk diˈibë nety yajpattëp mä Diosë kyäjpn diˈib të nyaytyukmëmadäˈägëdë ti tsyojkypy ja nyiniˈkx kyëbäjk ets të tˈaguanëˈattë ënäˈkuˈunk. Tyäˈädë jäˈäyëty majtskë netyë wyiin jyëjp dyaktë mä Diosë kyäjpn. Min jawyiin nˈokˈijxëm tiko yëˈëjëty tuˈugë mëj poky diˈib axëëk jabyëk. Ets ta net nˈixäˈänëm ti mbäät ttundë mëjjäˈäytyëjk ko pën ttunëdë mëj poky, extëm ko yaˈˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, ets wiˈix mbäädë uˈunktääk uˈunkteety tkuentˈattë ja yˈuˈunk yˈënäˈk. *

YËˈË TUˈUGË MËJ POKY

4, 5. ¿Tiko ttunyë mëj poky ja diˈib yˈaguanëˈäjtypyë ënäˈkuˈunk?

4 Pënaty yaˈˈaguanëˈäjttë kanäk jëmëjt tkuˈayowëdë. Ets kyaj yëˈëyë tkuˈayowëdë, nan kyuˈayoˈowëdëp pënaty tsojkëdëp, extëm ja fyamilyë ets ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib mëët nˈëxpëjkëm. Yëˈë tuˈugë mëj poky ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈaty.

5 Yëˈë yajmëbokytyuump ja diˈib të yaˈˈaguanëˈaty. Mëjwiin kajaa pyokytyuny tuˈugë jäˈäy diˈib yˈaxëktuumpy ets yaˈˈayoopy ja myëguˈuk. Mä jatuˈukpë nˈixäˈänëm artikulo ko duˈunën yˈadëtsy ja diˈib yˈaguanëˈäjtypyë ënäˈkuˈunk, pes ja uˈunk mëjwiin kajaa yˈaxëktunyëty, kyaj pën tnekytyukjotkujkˈaty ets kyaj nyekynyayjawëty seguurë. Pääty, tsojkëp nguentˈäjtëmë ënäˈkuˈunk parë kyaj pën wixaty tyunëdët. Nan tsojkëp njotkujkmoˈoyëm ets nbudëjkëm pënaty duˈun të yˈayoˈonbäättë (1 Tes. 5:14).

6, 7. Ko tuˈugë jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, ¿tiko njënäˈänëm ko yëˈë myëbokytyuumbyë Diosë kyäjpn etsë kuduunk justisë?

6 Yëˈë yajmëbokytyuump ja Diosë kyäjpn. Ko tuˈugë jäˈäy diˈib yajpatp mä Diosë kyäjpn tˈaguanëˈaty tuˈugë uˈunk, yëˈë yajnibaxëtëjkëbë Diosë kyäjpn (Mat. 5:16; 1 Peed. 2:12). Pääty kyaj yˈoktimˈoyˈäjnë ko pën jyënäˈänët ko mä Diosë kyäjpn yajnasˈijxëp ets yaˈˈaguanëˈatëdë ënäˈkuˈunk, pes miyonkˈamë nmëguˈukˈäjtëm tyuundëbë mëjääw parë dyajmëjpëtsëmäˈändë Jyobaa (Juud. 3). Päätyën kyaj yajnaˈixy ja diˈib tyuunkˈäjtypyë axëkˈäjtën ets kyaj jyodëmbity, pes yajnibaxëtëjkëp ja Diosë kyäjpn.

7 Yëˈë yajmëbokytyuump ja kuduunk justisë. Dios mëduumbë, tsojkëp tmëmëdowdët “pënëty yajkutujktëp” (Rom. 13:1). Yëˈë nety nmëmëdoˈowëm ko nmëjˈijxëm ja ley diˈib nmëdäjtëm mä ja paˈis. Ko tuˈugë jäˈäy diˈib yajpatp mä Diosë kyäjpn tkutëjy ja ley, extëm ko tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, yëˈë nety myëdëgoopy ja yajkutujkpëty (ijxkijpxyë mëdë Apostʉlʉty 25:8). Pënaty tuundëp mëjjäˈäy, kyaj të yajmoˈoytyë kutujkën parë yëˈë tˈixtët ets yajmëmëdowëdë ley diˈib jaˈäjtp, pääty kyaj tkuwäˈändë ja diˈib të tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk pën jam ja kuduunktëjk tyukumëdowäˈänëdë (Rom. 13:4). Pes ja diˈib të pyokytyuny, yajpëdëˈkypy ja diˈib të tniˈipy (Gal. 6:7).

8. ¿Wiˈixë Jyobaa tˈixy ko tuˈugë jäˈäy tmëdëgoy ja myënaxwinyëdë jäˈäy?

8 Perë Jyobaa yëˈë diˈib mas niˈigyë yajmëbokytyuump (Sal. 51:4). Ko tuˈugë jäˈäy tmëdëgoy ja myënaxwinyëdë jäˈäy, nan yëˈë myëbokytyuumbyë Jyobaa. Min nˈokˈijxëm tuˈugë ijxpajtën mä ja Ley diˈibë Jyobaa myooy ja israelitëty. Tyäˈädë Ley jyënany ko ja diˈib wyinˈëˈëmbyë myëguˈuk, tëgoopy “Dioswindum” (Lev. 6:2-4MNM). Pääty, ko tuˈugë jäˈäy diˈib yajpatp mä Diosë kyäjpn tˈaguanëˈaty tuˈugë uˈunk,  yëˈë myëdëgoobyë Dios mët ko të twinˈëëny ja uˈunk diˈibë nety tukjotkujkˈäjtëp, etsë tyäˈädë uˈunk ninäˈä kyanekynyayjyawëyaˈanyëty seguurë. Ja diˈib yˈaguanëˈäjtypy tuˈugë uˈunk, nan yaˈˈaxëˈkëp mëjwiin kajaa Diosë xyëëw. Pääty, mëj poky mëj kaytyey nˈijxëm ets ninuˈun ngakupëjkëm, pes mëj tëgoˈoyën nyaxy Dios windum.

9. Nuˈun kujkë tiempë pyety kyuˈty, ¿ti naybyudëkë yajkypyë Diosë kyäjpn, ets tiko?

9 Nuˈun kujkë tiempë pyety kyuˈty, Diosë kyäjpn të dyajpëtsëmy jantsy mayë ëxpëjkpajn diˈib myaytyakypyë tyäˈädë jotmay ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈattë. Extëm nˈokpëjtakëm, mä rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm etsë ¡Despertad! të pyëtsëmyë artikulo mä tnimaytyaˈaky ti mbäät ttundë ja diˈib jyäˈäwëdëp tsayutpëmë jyot kyorasoon mët ko yaˈˈaguanëˈäjttë, wiˈix mbäät nbudëjkëm ets njotkujkmoˈoyëm, ets wixaty mbäädë uˈunktääk uˈunkteety tkuentˈattë ja yˈuˈunk yˈënäˈk. Diosë kyäjpn nan tyukˈawäˈänëp yajxon ja mëjjäˈäytyëjk tijaty mbäät ttundë ko pën tˈaguanëˈatëdë ënäˈkuˈunk. Nan yaˈˈajaˈamëdëp näˈäganäˈäty extëm tnigäjpxtë wyëˈëmëdë tyäˈädë jotmay. ¿Tiko? Yëˈko duˈuntsoo mbäädë mëjjäˈäytyëjk tpanëjkxtë ja Kristë yˈanaˈamën extëm dyaˈoyëdë ja jotmay.

¿TIJATY MBÄÄT TTUNDË MËJJÄˈÄYTYËJK KO PËN PYOKYTYUNËT MËJWIIN KAJAA?

10-12. 1) Ko mëjjäˈäytyëjk tˈixtë ja jotmay mä tuˈugë jäˈäy të pyokytyuny mëjwiin kajaa, ¿ti myëdäjttëp wyinmäˈänyoty, ets tijaty myëmääy myëdäjtëp? 2) Extëm jyënaˈanyë Santya̱ˈa̱gʉ 5:14, 15, ¿ti jyatunandëbë mëjjäˈäytyëjk?

10 Ja mëjjäˈäytyëjk diˈib yˈijxtëbë jotmay ko pën pyokytyuny mëjwiin kajaa, yëˈë yaˈijttëp wyinmäˈänyoty ja Kristë yˈanaˈamën, mä yaˈˈanëëmëdë ets dyaˈixëdët ja tsojkën, ttundët diˈib oy ets mëdëy extëmë Dios tniˈanaˈamë. Pääty kanäk pëkyë net diˈib myëmääy myëdäjtëp ja mëjjäˈäytyëjk, per diˈib mas niˈigyë jotmaytyuunëdëp, yëˈë ets yˈitët wäˈäts ja Diosë xyëëw (Lev. 22:31, 32; Mat. 6:9, TNM). Mëjjäˈäytyëjk, nan pyudëkëyandëp ja myëguˈuktëjk parë kyaj tmëjagamgaˈaktëdë Jyobaa ets nan jyotkujkmoˈoyandëp ja diˈib të yaˈˈaguanëˈaty.

11 Ja mëjjäˈäytyëjk nan pyudëkëyandëp ja diˈib të tyuundëgooy parë jatëgok oy yˈitët mëdë Jyobaa, pën jodëmbijtp (käjpxë Santya̱ˈa̱gʉ 5:14, 15). Ja Dios mëduumbë diˈib naytyukmëmadakëp ja axëëkpë tsyojkën ets pyokytyuny mëjwiin kajaa, yuumëët päˈämmëët yajpääty Dios windum. Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko kyaj oy nyekyˈity mëdë Jyobaa. * Pënaty tuundëp mëjjäˈäy, tyuundëbë mëjääw parë dyajtsoybyattë ja diˈib yajpatp yuumëët päˈämmëët, duˈun extëm ttuny tuˈugë doktoor. Yˈëwij kyäjpxwijtëp mëdë Biiblyë parë tpudëkëdë ets jatëgok oy yˈitët mëdë Dios, per net pën ja pokyjyaˈay jantsy jodëmbijtp (Apos. 3:19; 2 Kor. 2:5-10).

12 Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko mëjwiin kajaa diˈib nyikëjxmˈäjttëbë mëjjäˈäytyëjk. Yëˈëjëty, jantsy naytyukjotmaytyuunëdëbë myëguˈuktëjk diˈibë Jyobaa të tyuknipëkëdë (1 Peed. 5:1-3). Pes tsyojktëp ets nyayjyawëdët seguurë mä Diosë kyäjpn. Ets päätyën pojën tpayoˈoytyë ko tnijawëdë të tuˈugë jäˈäy pyokytyuny mëjwiin kajaa, extëm pën të tˈaguanëˈaty tuˈugë uˈunk. Min nˈokˈijxëm ti tyuundëp extëm myiny mä  parrafo 13,  15 etsë  17.

13, 14. ¿Myëmëdoowdëbë mëjjäˈäytyëjk ja ley parë tniˈëënëdë ja diˈib të tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk? Nimaytyäˈäk.

 13 ¿Myëmëdoowdëbë mëjjäˈäytyëjk ja ley parë tniˈëënëdët ja diˈib të tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk? Myëmëdoowdëp. Pën mä ja lugäär yajpatpë duˈumbë ley, tsojkëp ja mëjjäˈäytyëjk tmëmëdowdët (Rom. 13:1). Dios nan nyiˈanaˈamëp parë yajmëmëdowëdë tyäˈädë ley (Apos. 5:28, 29). Pääty, ko mëjjäˈäytyëjk tnijawëdë ko të tuˈugë jäˈäy tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk, ta pojënë  tˈamdowdë naybyudëkë Betel parë tnijawëdët ti mbäät ttundë parë tmëmëdowdët ja ley.

14 Ja mëjjäˈäytyëjk yˈanmääytyëp ja diˈib të yaˈˈaguanëˈaty, ja tyääk tyeety o ja diˈib të tnijawë tyäˈädë jotmay ko mbäät yajniˈëënë ja diˈib të tyuundëgoy. Ets ¿ti mbäät yajtuny pën yëˈë duˈun të yˈadëˈëtsy tuˈugë jäˈäy diˈibë nety yajpatp mä Diosë kyäjpn ets të may ja jäˈäy tnijawëdë? ¿Mbäät tuˈugë Dios mëduumbë wyinmay ko të dyajnibaxëtëkë Diosë xyëëw mët ko të tniˈëënë ja diˈib të tyuundëgoy? Kyaj. Pes ja diˈibë të dyajnibaxëtëkë Diosë xyëëw, yëˈë diˈib të tˈaguanëˈaty ja ënäˈkuˈunk.

15, 16. 1) Extëm jyënaˈanyë 1 Timotee 5:19, ¿tiko tsyokyëty naa nimajtskënë testiigë parë mbäät nidëgëëgë mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoytsyondäˈäktë tuˈugë jotmay? 2) ¿Ti tyuundëbë mëjjäˈäytyëjk ko tnijawëdë të tuˈugë jäˈäy diˈib yajpatp mä Diosë kyäjpn tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk?

 15 Mä tuˈukmujkën, ¿tiko tsokyëty naa nimajtskënë testiigë parë nidëgëëgë mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoytsyondäˈäktët ja jotmay? Yëˈko duˈun jyënaˈanyë Biiblyë. Tyäˈädë yëˈë tuˈugë anaˈamën diˈib tsojkëp yajmëdowët. Ko ja pokyjyaˈay kyaj tnigajpxy ti të ttuny, tsojkëp nimajtskë testiigë diˈib të ttimˈixtë parë net mbäät ja mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoytsyondäˈäktë (Deut. 19:15; Mat. 18:16; käjpxë 1 Timotee 5:19). Per ¿yëˈë netë tyäˈädë yˈandijpy ko tim tsojkëp majtskë testiigë parë nëjkx yajniˈëënë ja diˈib të tˈaguanëˈaty ja uˈunk, oy kyatëyˈäjtëndëkënëm? Kyaj. Ja mëjjäˈäytyëjk kyaj ttimtsoktë ets jyamˈatët majtskë testiigë parë nëjkx yajniˈëënë mä ja kuduunktëjk.

16 Ko yajnijawë tuˈugë jäˈäy diˈib yajpatp mä Diosë kyäjpn të tˈaguanëˈaty tuˈugë uˈunk, majtsk pëky diˈib tyuundëbë mëjjäˈäytyëjk. Tim jawyiin, yëˈë myëmëdoowdëp wiˈix ja ley jyënaˈany parë yajniˈëënët ja jäˈäy diˈib duˈun të yˈadëˈëtsy. Ta net tpayoˈoytyë parë tnijawëdët tidën meerë të tyuny të jyatyëty ets mëdë Biiblyë nyaybyudëkë dyajwingëdäˈäktët pën jëjpˈam ets nidëgëëgë mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoytyët. Pën ja diˈib të pyokytyuny kyaj tkupëky, ta ja mëjjäˈäytyëjk tmëdoowˈittët wiˈix tnimaytyäˈäktë pënaty të ttimˈixtë ko tadë jäˈäy duˈun të yˈadëˈëtsy. Jaanëm nidëgëëgë mëjjäˈäytyëjk tpayoˈoytyët, pën të naa nimajtskënë jäˈäy jyënäˈändë ko tadë jäˈäy të jyantsy pyokytyuny: niduˈuk ja diˈib të yajmëdëgoy ets jatuˈuk diˈib të tˈixy ko tadë jäˈäy të duˈun tjantsy tyuny ja uˈunk o ko të duˈun tˈoktuumbë wiinkpë ënäˈkuˈunk. * Pën kyaj jyaˈˈaty nimajtskë testiigë, kyaj yëˈë tˈandijy ko andakp ja diˈib të yajmëdëgoy. Ets axtë pën kyaj jyaˈˈaty nimajtskë testiigë diˈib yajtëyˈäjtëndëkëp, ja mëjjäˈäytyëjk jyaygyukëyandëp ko waˈan ja jäˈäy të jyantsy pyokytyuny ets të dyajtsayuty ja myëguˈuk mëjwiin kajaa. Pääty, duˈunyëm tpudëkëdë ja diˈib të yaˈˈaxëktundë mëjwiin kajaa etsë net tkuentˈattë ja myëguˈuktëjk mä tyäˈädë jäˈäy (Apos. 20:28).

17, 18. Oknimaytyäˈäk ti tyuundëp ja nidëgëëkpë mëjjäˈäytyëjk diˈib pyayoˈoytyëp ja jotmay.

 17 ¿Ti tyuundëp ja nidëgëëkpë mëjjäˈäytyëjk diˈib pyayoˈoytyëp ja jotmay? Yëˈë yˈijxtëp ets yajwingëdaktëp pënë tyäˈädë jäˈäy mbäät duˈunyëm yajpääty mä Diosë kyäjpn. Ko jyënaˈany pyayoˈoytyëp ja jotmay, kyaj yëˈë tˈandijy ko yëˈë yajwingëdaktëp pën ja kuduunk justisë tsojkëp ttukumëdowët o kyaj ja diˈib të tkutëjˈyë ley. Pesë mëjjäˈäytyëjk kyaj yëˈë tnikëjxmˈattë, yëˈë tyuknipëjktëp ja kuduunk justisë parë dyaˈoyëdët ja jotmay (Rom. 13:2-4; Titʉ 3:1).

18 Ja nidëgëëkpë mëjjäˈäytyëjk diˈib pyayoˈoytyëp ja jotmay, pyudëjkëdëp ja diˈib të pyokytyuny parë oy jatëgok yˈitët mëdë Dios ets duˈunyëm yajpäädët mä ja kyäjpn. Yëˈë yajtuundëbë Biiblyë parë tpayoˈoytyë ja pokyjyaˈay ets tˈixtë pën jodëmbijtp o kyaj. Pën kyaj jyodëmbity, ta yaˈëxkexy mä Diosë kyäjpn ets ta net yajnigajpxy mä ja tuˈukmujkën ko kyaj yˈokTestiigëˈäjnë (1 Kor. 5:11-13). Pën jodëmbijtp, ta duˈunyëm yajpäädäˈäny mä Diosë kyäjpn, etsë  mëjjäˈäytyëjk tukmëtmaytyäˈäganëdëp ko waˈan ninäˈä tkanikëjxmˈatëdë tuunk mä ja tuˈukmujkën. Ets komë mëjjäˈäytyëjk naytyukjotmaytyuunëbë ënäˈkuˈunk, mbäädë net tˈanëëmëdë anaytyuˈuk pënaty myëdäjttëbë yˈuˈunk yˈënäˈk parë tˈijxˈit tkuentˈattët mä tadë jäˈäy. Per ko duˈun ttundë, kyaj ttimnigäjpxtë pënatyën të yaˈˈaguanëˈaty.

¿WIˈIX MBÄÄDË TÄÄK TEETY TKUENTˈATTË YˈUˈUNK YˈËNÄˈK?

Tääk teety kyuwandëbë yˈuˈunk yˈënäˈk parë kyaj pën yˈaguanëˈatëdët, ko ttukmëtmaytyäˈäktë wiˈixë jäˈäy yˈit tsyëënëdë. Parë duˈun ttundë, yëˈë yajtuundëbë ëxpëjkpajn diˈib yajpëtsëëmbyë Diosë kyäjpn (ixë parrafo 19 axtë 22).

19-22. ¿Wiˈix mbäädë tääk teety tkuentˈattë yˈuˈunk yˈënäˈk? (Ixë dibujë diˈib miimp mä rebistë nyiˈak).

19 Uˈunktääk uˈunkteety, miitsëty mnikëjxmˈäjttëp parë xykyuwäˈändët ja mˈuˈunk mˈënäˈk mä duˈumbë jotmay. * Pes ja mˈuˈunk mˈënäˈk, “yëˈë tuˈugë kumäˈäyën diˈib tsoˈomp mä Jyobaa” (Sal. 127:3). Miitsëtyë Jyobaa të mduknipëkëdë parë xykyuentˈattët. Per ¿wiˈix mbäät xykyuentˈattë ja mˈuˈunk mˈënäˈk parë kyaj pën yˈaguanëˈatëdët o tyunëdët axëëk?

20 Myëduˈuk, nijawë tidën yˈandijpy ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈattë. Payoˈoytyë wiˈixënë tadë jäˈäy jyaˈayˈaty diˈib yˈaguanëˈäjtypyë ënäˈkuˈunk ets wiˈixën twinˈëëny twinxäjy. Ix tundë ko pën ja mˈuˈunk mˈënäˈk yˈaxëktunäˈänëdët (Prov. 22:3; 24:3). Jamyatstë ko nimay diˈib duˈun adëtstëp, yëˈë diˈib yˈixyˈäjttëp ja ënäˈkuˈunk ets diˈib tyukjotkujkˈäjttëp.

21 Myëmajtsk, käjpx mmaytyäˈäk mëdë mˈuˈunk mˈënäˈk (Deut. 6:6, 7). Tyäˈädë yëˈë yˈandijpy ko xymyëdoowˈittët yajxon tijaty mdukmëtmaytyakëdëp (Sant. 1:19). Jamyatstë ko ënäˈkuˈunk tsiptakxëdëp tnimaytyäˈäktët wiˈix të jyat të kyëbattë. Waˈan tsyëˈëgëdë o wyinmaytyë ko kyaj xymyëbëkäˈändë. O waˈan ja jäˈäy diˈib të yˈaguanëˈatëdë të yˈatsëˈëgëdë parë kyaj tnimaytyäˈäktët. Pën mˈijxtëp ko të ti tyuny jyatyëty, yajtëwdë tsuj yajxon ja mˈuˈunk mˈënäˈk ets mmëdoowˈittë maˈkxtujkën myëët wiˈix mˈatsowëdë.

22 Myëdëgëëk, tukmëtmaytyäˈäktë ja mˈuˈunk mˈënäˈk wiˈixë jäˈäy yˈit tsyëënëdë, per duˈun xytyukmëtmaytyäˈäktët extëm ja xyëëw jyëmëjt tmëdattë. Tukniˈˈixëdë ti mbäät ttundë ets wiˈix mbäät nyaygyugäjpxëdë ko pën tyonäˈänxëdët ja nyiniˈkx kyëbäjk. Yajtundë ëxpëjkpajn diˈib yajpëtsëëmbyë Dios kyäjpn mä wiˈix mbäädë ënäˈkuˈunk yajkuwäˈändë (ixë rekuäädrë “ Naybyudëkë parë tääk teety etsë uˈunk ënäˈk”).

23. ¿Wiˈix nˈijxëm ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈattë, ets ti yaˈˈatsoowëmbitäämp mä jatuˈukpë artikulo?

23 Jyobaa tyestiigëty, mëj poky mëj kaytyey ets axëëk jabyëk tˈixtë ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈattë. Nuˈun jyaˈˈatyë tuˈukmujkën, yëˈë naytyuktuˈumooyëdëp ja Kristë yˈanaˈamën, pääty kyaj tkuwäˈändë ja diˈib të tˈaguanëˈatyë ënäˈkuˈunk parë tkumëdowët ja pyoky. Per ¿wiˈixë net mbäät nbudëjkëp ja diˈib duˈun të yˈayoˈonbääty? Tyäˈädë yaˈˈatsoowëmbitäˈäny mä jatuˈukpë artikulo.

ËY 103 Dios nyayäjkë yetyëjkëty diˈib xykyuentˈäjtëm

^ parr. 5 Mä tyäˈädë artikulo, yëˈë nˈixäˈänëm wiˈix mbäät yajkuentˈattë uˈunk ënäˈk parë kyaj pën yˈaguanëˈatëdët. Nan nˈixäˈänëm ti mbäät ttundë mëjjäˈäytyëjk parë tkuwäˈändët ja myëguˈuktëjk ets ti mbäät ttundë ja tääk teety parë tkuwäˈändët ja yˈuˈunk yˈënäˈk.

^ parr. 1 Salmo 5:4-6, TY: “Mijts kaˈap mTiosˈaty ets ënät ja poky këtyey xyˈoyjawë ëkë xymyëjpëjktäˈäky, yë ëxëëkjaˈaytyëjk kaˈap tjëkyepy jyuukyˈatëty ma mijts myajpaatyën, kaˈap jam nyatëkëˈaty ja tsënaaytyakn ma mijtsën ets jam yˈijtpëty ja jaˈay mëtiˈipë nämyëjaˈaw näjyääntyjaˈawëtëpën, mijts ëxëëk xyˈixy yë jaˈay mëtiˈipë ëxëëkpë tyuunkˈajtypyën. Myajkutëkoopy ja winˈëˈëmpë antakpë, ets kaˈap xykyupëky mëtiˈipë ja myëkuˈuk yˈayäjkpy kyëˈëyäjkpyën ma ja ëxëëkpën ets mëtiˈipë yajjaˈayˈoˈkpën”.

^ parr. 3 ¿TI YˈANDIJPY? Ko ënäˈkuˈunk yaˈˈaguanëˈaty, yëˈë yˈandijpy wixaty tuˈugë jäˈäy ttuny ja uˈunk parë dyajnaxy ja tsyojkën diˈib të tyuktëkëty parë yˈitäˈäny tsyëënëyaˈany. Kyaj yˈokjäˈäyˈäjn yˈokkristianëˈäjnë diˈib duˈun adëtsp, diˈib myëttsënaapy tuˈugë uˈunk, diˈib yajtuumpy ja yetyëjkˈäjtën o tyoxytyëjkˈäjtën extëm ko dyajtëkë yˈääwoty o yˈëxkëˈëytsyoo, o tnijääxy tkujääxy ja uˈungë yetyëjkˈäjtën o tyoxytyëjkˈäjtën, ja tsyiˈtsk, yˈëxtuunty o yˈëxmäˈätsy. Oy ko njaygyujkëm ko duˈunë ënäˈkuˈunk yajtundë, tsayujttëp mëjwiin kajaa ets kyaj yëˈë tpokyˈattë, yëˈë ja jäˈäyë pyoky diˈib të yˈaguanëˈatëdë. Nimay diˈib duˈun jäjttëp yëˈë toˈoxyˈënäˈkuˈunk, per nan jäjttëp duˈun mayë yaˈayˈënäˈkuˈunk. Tëyˈäjtën ko nimaybyë pënaty duˈunë ënäˈkuˈunk tyuundëp, yëˈë yetyëjkëty, per nan adëtstëp duˈun näägë tyoxytyëjk.

^ parr. 11 Ko jäˈäy yuumëët päˈämmëët yajpääty Dios windum, kyaj yëˈë mbäät ttukkajpxy parë net pyokytyunët mëjwiin kajaa. Pes ja diˈib pokytyuump, nyikëjxmˈäjtypy ja pyoky kyaytyey etsë Jyobaa yëˈë diˈib payoˈoyanëp (Rom. 14:12).

^ parr. 16 Ja uˈunk diˈib të yaˈˈaguanëˈaty, mbäät ttukˈawanë ja tyääk o ja tyeety, o tuˈugë jäˈäy diˈib tyukjotkujkˈäjtypy. Duˈun ja uˈunk kyaj axëëk nyekynyayjawëdët. Etsë mëjjäˈäytyëjk ninäˈä tkamëjwowët ja uˈunk parë jam yajpäädët ko nety yajpayoˈoy ja diˈib të yˈaguanëˈatyëty.

^ parr. 19 Extëm yä yaˈˈanëëmëdë tääk teety, nanduˈun yaˈˈanëëmëdë pënaty yajˈyaˈktëbë ënäˈkuˈunk diˈib kyaj tˈuˈunkˈattë o pënaty yˈijxˈijt kyuentˈäjttëp.