Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Kyaj jeˈeyë nˈijxëm wiˈixë jäˈäy kyëxëˈëky nikëjxy këbajky

Kyaj jeˈeyë nˈijxëm wiˈixë jäˈäy kyëxëˈëky nikëjxy këbajky

DON, yëˈë tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tsënaapy Canadá, tyuumbyë mëjääw parë ttukmëtmaytyaˈagyë Diosë yˈayuk pënaty duˈunyë mumaty jukyˈäjttëp ets kyaj tii jyëën tyëjk. Don duˈun tnimaytyaˈaky niduˈugë tyäˈädë jäˈäy diˈib myëtmaytyak: “Ninäˈänëmtsë nety ngaˈixy nëˈääy tuˈääy tuˈugë jäˈäy diˈib jantsy axëëk nayaˈijtëp extëmë Peter. Wyinˈëwbejty wyingäjpxpejtypyë jäˈäy ets xëmë tˈyajkeˈeky. Ets kyaj tkupëky oy mjaˈoyjyaˈaytyaˈaky mët yëˈë”. Perë Don xëmë yˈoyjyaˈaytyaky mëdë Peter, naxy 14 jëmëjt.

Tëgok, ta Peter tˈyajtëëyë Don: “¿Tiko mëk mdimnaytyukjotmaytyunyëty mët ëjts? Nipënëts xykyatunyë kuentë. ¿Tikots mijts xymyëmay xymyëdäjy?”. Don, ta tsuj yajxon ojts tmëgajpxy ets ttukˈijxy tëgëëgë tekstë parë tˈajäjt tjotjäjtë. Tim jawyiin, yëˈë yajtëëw pën nyijäˈäwëp ko Dios tamë xyëëw, ets ta ojts ttukkajpxy mä Biiblyë Salmo 83:18. Ta net ojts ttukkajpxy jatuˈugë tekstë parë ttukmëtmaytyaky tiko tmëmay tmëdäjy, mä jyënaˈany: “Niˈamukë pënaty kyäjpxtëbë Jyobaa xyëëw, yëˈë nitsoˈogandëp” (Rom. 10:13, 14, TNM). Ets ok, ta ojts ttukwingugäjpxë Matewʉ 9:36, mä jyënaˈany: “Ko ja Jesus tˈijxy ja mayjyaˈayëty nyiminëdë, ta tpaˈˈayoowdë, mët ko moon tujktëbë naty extëmë borreegë diˈibë kyajpë yˈijxˈijt kyuentˈäjtpë”. Ta net tˈanmääy ja Peter parë këˈëm tkäjpxët. Ko tkäjpxtääy, ta wyinnëëjukoˈomëtyaay ets tˈyajtëëy: “¿Ti ëjts niduˈugë tyäˈädë borreegë?”.

Peter ta ogäˈän tˈyajtëgäjtsyë jyukyˈäjtën, ojts tsyiˈiy xyëtsy, tkeˈpyë yˈawääy ets ttuktëjkë ja wit diˈibë Don namooyë. Ets desde jaa, wäˈäts nyayaˈijtë ets tsuj yajxon.

Peter xëmë ijty tkujayë wiˈix tˈyajnaxy tuˈuk tuˈugë xëëw. Ak mon ak tuk tijaty ijty kyujäˈäyëp, per ok, ta tˈyajtëgäjtsy. Tëgok duˈun tkujäˈäyë: “Tyam yëˈëts të nnijawë ti Dios txëwˈaty. Kots nuˈkxtäˈägët, mbäädëtsë netë Jyobaa nmëgajpxy. Jantsy oy ko nnijäˈäwëm ti Dios txëwˈaty. Don të xyˈanëëmëts ko mbäädëts mëdë Jyobaa naymyayëty, ets ko xëmë tmëdatyë tiempë parëts xymyëdoowˈitët oyëts näˈä nmëgäjpxäˈänët ets oyëts tii ndukmëtmaytyäˈägäˈänët”.

 Ets diˈib tim ok yˈakkujäˈäyë yëˈë parë nmëguˈukˈäjtëm. Duˈun tkujäˈäyë:

“Kyajts tyam oy nnayjawëty. Tëtsë nxëëw njëmëjt wyimbajnë. Per pën jeˈeyëtsë tyäˈädë nxëëw nˈakjukyˈaty, nnijäˈäwëbëts ko nˈixaambyëts jatëgokë [Don], nmëtnaymyaayëbëts mä ja lugäärë tsujpë. Pën mgäjpxtëbë tyäˈädë ääw ayuk, yëˈë duˈun mët ko kyajts nnekyyajpääty mët miitsëty. Ets mäts nnaxtëkë, pën mˈijxtëbë jäˈäy diˈib tëgatsy mët miitsëty, mëtmaytyäˈäktë ets tundë mayˈäjtën, tukwingugäjpxëdë tadë asul liibruˈunk. * Jap jyënaˈany ko nˈixaambyëts jatëgokë nmëtnaymyaayëbë mä ja it lugäärë tsujpë ets nmëbëjkypyëts amumduˈukjot. Duˈun jyënaˈanyë Peter, yëˈë mëguˈuk diˈib mëk mtsojkëdëp”.

Ko Peter nyaxtëjkëtyaay, ta ja myëgaˈax Ummi jyënany: “Naa myajtsk jëmëjtëbëtsë Peter xyˈëxtääy. Jekyë netyë tiempë të nyäjxnë mä kyaj nyekykyëxëˈëky jotkujk. Ets axtë xik xoon”. Ummi ta tˈanmääyë Don: “Ngäjpxaambyëtsë tyäˈädë liibrë, pes japëts nwinmay tii tmëminy diˈib jantsy oy diˈibëtsë nmëgaˈax ajäjt jotjäjtë”. Ummi nan ojts tkupëky ets tuˈugë Jyobaa tyestiigë nyinëjkxëdët parë tˈëxpëktëdë liibrë ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈˈijxëbë Biiblyë?

Ëtsäjtëm, nan oy ko kyaj jeˈeyë nˈijxëmë jäˈäy nikëjxy këbajky, nˈoktsojkëm winë ääw winë jot ets nˈokmëmaˈkxtujkëm oytyim pënëty (1 Tim. 2:3, 4). Pën nduˈunëm duˈun, nëjkxëp nbudëjkëmë jäˈäy parë tnijawëdët ja tëyˈäjtën, extëm yajpudëjkë Peter. Mbäät jantsy tëgatsy kyëxëˈëktë, per myëdäjttëp oyë jyot kyorasoon. Ijtëm seguurë ko Jyobaa diˈib “yˈijxypyë korasoon”, yëˈë yajkëktëkëyaampy ja tëyˈäjtën mä jyot kyorasoon pënaty mëwingonanëp (1 Sam. 16:7; Fwank 6:44).

^ parr. 7 Peter yëˈë nety yˈandijpy ja liibrë La verdad que lleva a vida eterna, diˈib mëdë jäˈäy tˈëxpëkyë Biiblyë, diˈibë nety të yajmoˈoy tyukjëmëjt myajtskjëmëjtëp. Tyäˈädë liibrë yëˈë ijty yajpëtsëëmbyë Jyobaa tyestiigëty.