Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ARTIKULO DIˈIB YAˈËXPËJKP 27

¡Nˈoknayjëjpˈijxëm tyam mä kyajnëm nyajnibëdëˈkëm!

¡Nˈoknayjëjpˈijxëm tyam mä kyajnëm nyajnibëdëˈkëm!

“Nidëgekyë diˈibaty jikyˈatandëp wäˈäts mä Jesukristë, yajpajëditandëp yëˈë” (2 TIM. 3:12).

ËY 129 Nˈokmadakëm

DIˈIB YAJNIMAYTYÄˈÄGÄÄMP *

1. ¿Tiko tsyokyëty nnayjyëjpˈijxëm mä kyajnëm nyajnibëdëˈkëm?

MÄ NETYË Jesus jakumbom yˈooganë, ta jyënany ko niˈamukë ja yˈëxpëjkpëty axëkˈixanëdëbë naxwinyëdë jäˈäy (Juan 17:14, TNM). Desde mä tadë tiempë axtë tyambäät, yajpajëdijttëbë Dios mëduumbë (2 Tim. 3:12). Ets mä wyingoonˈadëtsnë ja kutëgoˈoyën mas niˈigyë nyaˈˈaxëkˈixäˈänënë (Mat. 24:9).

2, 3. 1) ¿Tiko kyaj yˈoyëty nmëdäjtëmë tsëˈëgë? 2) ¿Ti nˈixäˈänëm mä tyäˈädë artikulo?

2 ¿Wiˈix mbäät nnayjyëjpˈijxëm tyam parë nˈijtëm listë ko nyajnibëdëˈkëm? Kyaj tyim tsokyëty nbawinmäˈäytyaˈayëm wixaty njatäˈän ngëbatäˈänëm. Pes ko duˈun nduˈunëm, mbäädë net nayˈatsëˈk nayˈajäˈäwëm ets njantsy myëmäˈäy njantsy myëdäjëm, ets mbäädë net xytyukmastutëmë Jyobaa mä kyajnëm nwinguwäˈkëm ja jotmay (Prov. 12:25; 17:22). Tsëˈëgë, yëˈë diˈibë “mëjkuˈugopk” yajtuumpy parë xymyëmadakëm (1 Peed. 5:8, 9). Pääty, ¿wiˈixë net mbäät nnayjyëjpˈijxëm parë nmëmadakëm ko nyajnibëdëˈkëm?

3 Mä tyäˈädë artikulo nˈixäˈänëm wiˈix mbäät mas niˈigyë nyajkëktëjkëm ja naymyayë mëdë Jyobaa, ets tiko jyëjpˈamëty parë duˈun nduˈunëm. Nˈixäˈänëm nanduˈun wiˈix mbäät nˈijtëm jotmëk ets ti mbäät nduˈunëm ko jäˈäy xyˈaxëkˈijxëm.

WIˈIX XYAJKËKTËKËT JA MNAYMYAYË MËDË JYOBAA

4. Extëm jyënaˈanyë Ebreeʉsʉty 13:5, 6, ¿mä ti mbäät nˈijtëm seguurë, ets tiko jyëjpˈamëty?

4 It seguurë ko Jyobaa mtsojkëp ets ko ninäˈä mgamastuˈudäˈänyëty (käjpxë Ebreeʉsʉty 13:5, 6). Tam kanäk jëmëjt nyëjkxnë ko tuˈugë rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm, jyënany: “Tuˈugë jäˈäy diˈib yajxon yˈixyˈajtypyë Dios, yëˈë diˈib mas niˈigyë tyukˈijxpataampy ko jäˈäy nyibëdëˈëgëdët”. Etsë tyäˈädë tëyˈäjtën, pes parë mbäät nmëmadakëm ko nety nyajpajëdijtëm, jëjpˈam ntsojkëmë Jyobaa ets ndukˈijxpajtëm amumduˈukjot. ¡Ninäˈä mbäät ngawinmäˈäyëm ko kyaj xytsyojkëmë Jyobaa! (Mat. 22:36-38; Sant. 5:11).

5. ¿Ti mbudëkëyanëp parë xyˈixët ko mtsojkëbë Jyobaa?

 5 Käjpx bom bomë Biiblyë parë xymyëwingonët mas niˈigyë Jyobaa (Sant. 4:8). Mä jam xykyajpxy, ix wiˈix nyigëxëˈëgyë jyaˈayˈäjtën. Pëkë kuentë ko mëjwiin kajaa mtsokyëty ko xykyäjpxët tijaty tyuun ets yˈëëw kyäjpx (Éx. 34:6). Näägë jäˈäy tsip tmëbëktët ko tsojkëdëbë Dios mët ko kyaj pën tsyokëdë. Pën nanduˈun mnayjyawëty, ¿tiko xykyakujayë bom bom wiˈixë Jyobaa mdukˈixyëtyë yˈoyjyaˈayˈäjtën etsë pyaˈˈayoˈowëm? (Sal. 78:38, 39; Rom. 8:32). Waˈan jantsy may xykyujayëyaˈany ko xypyawinmayët wiˈix të mbudëkëty mä mjukyˈäjtën ets tijaty të xykyajpxy mä Biiblyë. Ko mas niˈigyë xymyëjjawët tijatyë Jyobaa të ttuny, ta mas niˈigyë mëët mnaymyaaybyëkäˈänyëty (Sal. 116:1, 2).

6. Extëm jyënaˈanyë Salmo 94:17-19, ¿wiˈix xypyudëjkëm ko nnuˈkxtakëm winë ääw winë jot?

6 Nnuˈkxtäˈäk xëmë. Okpawinmay tuˈugë mixyuˈunk diˈib myajtsy myëneembyë tyeety mët ko ttsoky, tyukjotkujkˈäjtypy ets kyaj tsyëˈëk jyawë ttukmëtmaytyaktäˈäyët wiˈix të xyënaxy, duˈun diˈib oy ets diˈib kyaj. Nanduˈun njawëyäˈänëmë Jyobaa ko winë ääw winë jot nmënuˈkxtakëm tuˈuk tuˈugë xëëw (Salmo 94:17-19). * Pääty, mmënuˈkxtäˈägë Jyobaa, “yaktukwaˈats yë mˈaaw mjot” ets tukmëtmaytyaktäˈäy ti mtsëˈk mjäˈäwëp ets ti mmëmääy mmëdajpy (Lam. 2:19TY). Ko duˈun xytyunët, ta xyjawëyaˈany diˈibë Biiblyë tyijpy ja Diosë “yˈagujkˈäjt jyotkujkˈäjtën, diˈibë waanë niˈigyë myëjëty këdiinëm diˈibë jäˈäy mbäät tjaygyukë” (Filip. 4:6, 7). Ets ko mas niˈigyë mnuˈkxtäˈägët, ta xyjawëyaˈany mas wingonë Jyobaa (Rom. 8:38, 39).

Ko ndukˈijxpajtëmë Jyobaa etsë yˈAnaˈam Kyutujkën, yëˈë xymyoˈoyäˈänëmë jotmëkˈäjtën.

Stanley Jones myëbëjk amumduˈukjot ja kunuˈkxën diˈib yajminaambyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën ets yëˈë mooyë jot mëjääw. (Ixë parrafo 7).

7. ¿Tiko mbäät xymyëbëky amumduˈukjot ko adëwäämp ja kunuˈkxën diˈib yajminaambyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën?

7 Mmëbëk ko adëwäämp ja kunuˈkxën diˈib yajminaambyë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën (Núm. 23:19). Pën mˈamajtsk mjotmajtskëp, ta mas pojënë Satanás mëdë jäˈäy mˈatsëˈëgëyaˈanyëty (Prov. 24:10; Eb. 2:15). Per ¿ti tyam mbäät xytyuny parë xyyajkëktëkët ja mmëbëjkën mä Diosë yˈAnaˈam kyutujkën? Juudë tiempë parë xyˈëxpëkët tijatyë Jyobaa yajminaampy mët yëˈëgyëjxmë yˈAnaˈam Kyutujkën ets tiko mbäät mˈity seguurë ko jantsy adëwäämp. Parë nnijäˈäwëm nuˈunënë tyäˈädë jyëjpˈamëty, min nˈokˈijxëmë yˈijxpajtënë Stanley Jones diˈib kyuˈijtë myëbëjkën pujxndëgoty naa jëxtujk jëmëjtën. Stanley ojts tnimaytyaˈaky ti pudëjkë parë kyaj tmastutyë Jyobaa, jyënany: “Tijatyëtsë nety të nnijawë mä Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën, ets kots ninuˈun ojts ngaˈˈamajtsk ngajotmajtskë, yëˈëts diˈib xymyooy ja jot mëjääw. Nipënëts xykyatukmastutyë Jyobaa”. Pën mijts mjantsy myëbëjkypy tijatyë Jyobaa të twandaˈaky, ta mas niˈigyë xymyëwingonäˈäny ets kyaj nëjkx mmëmadaˈagyëty ja tsëˈëgë (Prov. 3:25, 26).

8. Oknimaytyäˈäk ti yajnigëxëˈkypy extëm tyam xyˈixyë reunyonk.

8 Kyaj mdëgoyˈatët reunyonk. Pes yëˈë mbudëkëyanëp parë mas niˈigyë xymyëwingonëdë  Jyobaa. Extëm tyam xyˈixyë reunyonk, yëˈë yajnigëxëˈkypy pën nëjkxëp xymyëmadaˈaky ko netyë jäˈäy xynyibëdëˈkëm (Eb. 10:24, 25). Min nˈokˈijxëm tiko duˈun njënäˈänëm. Pën tyam mnasˈijxëp ets ti yiˈin waanë myajnëˈëwëˈëm myajtuˈuwëˈëmëdët parë kyaj mnëjkxët reunyonk, ¿nëjkxëbëdaa mduˈukmuky mët ja mmëguˈuktëjk ko nety ja gobiernë dyajkubokyë reunyonk? Per pën mbëjtakypyë mwinmäˈäny ko kyaj mdëgoyˈatäˈäny reunyonk, ta ja mëtsip kyaj nëjkx mmëmadaˈagyëty. Pääty, tyamën tiempëty parë jyënäˈänët ja mˈääw mjot ets mnëjkxët reunyonk. Pën mduumpy duˈun, ta yëˈë nëjkx xymyëmëdoyë Dios ets kyaj yëˈëjëtyë naxwinyëdë jäˈäy, oyë netyë gobiernëtëjk tjayajkubokyë reunyonk ets oy xyjanibëdëˈkëm (Apos. 5:29).

Ko tyam njäjtëm agëbajkyë tekstë ets mä yajkuyˈëy yajkuyyaˈaxyë Jyobaa, yëˈë xypyudëkëyäˈänëm mä nety nyajnibëdëˈkëm. (Ixë parrafo 9). *

9. ¿Tiko yˈoyëty njäjtëm agëbajkyë tekstë parë nnayjyëjpˈijxëm ko nyajnibëdëˈkëm?

9 Jat agëbajkyë tekstë diˈib mjantsy yˈoymyëdoopy (Mat. 13:52). Mjot mwinmäˈäny kyaj mbäät tjamyajtstäˈäy winë, perë Jyobaa mbäät dyajtunyë myëjääw parë mdukjamyatsëdët (Fwank 14:26). Tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib ijt tsumy Alemania ets naytyuˈuk yajpëjtaky, jyënany: “Jantsy oy kots njäjty 200 naxyë tekstë, pes kots naytyuˈuk nyajpaty pujxndëgoty jamëts ja njot nwinmäˈäny nyajtuuny mä tijatyë Biiblyë myaytyakypy”. Ko tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm tjäjty mayë tekstë, yëˈë diˈib pudëjkë parë wingon yajpaty mëdë Jyobaa ets parë kyaj tmastuty.

(Ixë parrafo 10) *

10. ¿Tiko jyëjpˈamëty njäjtëm agëbajky mä yajkuyˈëy yajkuyyaˈaxyë Jyobaa?

10 Jat agëbajky mä yajkuyˈëy yajkuyyaˈaxyë Jyobaa. Pablo mëdë Silas jyäjttë agëbajkyë ëy, pääty ko yˈijttë pujxndëgoty jam Filipos, pyaˈtˈëëw pyatˈyaxtë Jyobaa (Apos. 16:25). Nanduˈun ttuundë ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib tsënääytyë Unión Soviética ko ojts yajmënëjkxtë tsumytsyënaabyë Siberia. ¿Wiˈix nyaymyëjääwmooyëdë? Mariya Fedun, jyënany: “Tats ndëjkëdë ëëw yaxpë tukëˈëyë ja ëy diˈibëtsë nety njäjttëp agëbajky”. Tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm jyënany ko yëˈë diˈib niˈamukë mëjääwmooyëdë ets pudëjkëdë parë mas niˈigyë nyayjyäˈäwëdë wingon mëdë Jyobaa. ¿Mjäˈäwëp ko mmëjääwmooyëp ko xyˈëy xyyaˈaxyë ëy diˈib mjantsy yˈoymyëdoopy? Pën duˈun, tyamën tiempëty parë xyjatët agëbajky (ixë rekuäädrë “ Yaˈijtkëts jotmëk”).

 

¿TI MBÄÄT XYTYUNY PARË MAS NIˈIGYË XYMYËDATËDË JOTMËKˈÄJTËN?

11, 12. 1) Extëm jyënaˈanyë 1 Samuel 17:37, 45-47, ¿tiko David yˈijty jantsy jotmëk? 2) ¿Ti xytyukniˈˈijxëmë yˈijxpajtën?

11 Tsojkëbë jotmëkˈäjtën parë xywyinguwäˈägët ko nety myajnibëdëˈëky. Per ¿ti mbäät  xytyuny pën mjäˈäwëp ko kyaj nëgoo xymyëdatyë jotmëkˈäjtën? Jamyats ko parë mbäät tuˈugë jäˈäy yˈity jotmëk kyaj yëˈë yaˈixy nuˈunën tyanë, nuˈunën tmëdatyë wijyˈäjtën o ja jot mëjääw. Min nˈokˈijxëm ja yˈijxpajtënë David. Ko myutskˈäjty ojts twinguwäˈägë Goliat, tuˈugë jäˈäy diˈib nëgooyë kyëjxmˈäjnë, perë David kyaj nety duˈun tmëdatyë jot mëjääw extëmë Goliat ets mas mutsk tyanë. Nan kyaj nety tsyipˈixyëty ets nan ni jeˈeyë tkamëdaty tuˈugë yˈespäädë. Per yaˈijxë jotmëkˈäjtën ko ojts tninëjkxy pëyeˈegyë tyäˈädë yenyjyaˈay diˈibë nety mëj këjxm nayjyäˈäwëp parë mëët tsyiptunäˈäny.

12 ¿Tiko David yˈijty jantsy jotmëk? Jaˈko ijtpë nety seguurë ko Jyobaa pudëkëyanëp (käjpxë 1 Samuel 17:37, 45-47). * David kyaj ojts nyayˈijxkijpxyëty mëdë Goliat diˈibë nety nëgooyë myëjˈäjnë. ¿Ti tyäˈädë xytyukniˈˈijxëm? Ko nëjkxëp nˈijtëm jotmëk, pën nmëbëjkëm ko Jyobaa xypyudëkëyäˈänëm ets pën ijtëm seguurë ko kyaj ttsoowëty ja nmëtsipˈäjtëm ko yaˈijxkijpxyë mëdë Jyobaa, ja nDiosˈäjtëm diˈib jantsy kumëjääw (2 Crón. 20:15; Sal. 16:8). ¿Ti net tyam mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë nˈijtëm jotmëk mä ngayajnibëdëˈkëmnëm?

13. Oknimaytyäˈäk ti mbäät nduˈunëm parë mas niˈigyë nˈijtëm jotmëk.

13 Ko nˈëwäˈkx ngäjpxwäˈkxëmë Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën, xypyudëkëyäˈänëm parë mas niˈigyë nmëdäjtëmë jotmëkˈäjtën. ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Yëˈko xypyudëjkëm parë ndukˈijxpajtëmë Jyobaa ets parë kyaj jäˈäy ntsëˈkëm (Prov. 29:25). Ets duˈun extëm myëjayë niniˈkx këbäjk ko nˈejersisyëtuˈunëm, nanduˈun niˈigyë njotmëktakëm ko ngäjpxwäˈkxëm tëjkmdëjkm, nëˈääy tuˈääy, mä jäˈäy tyook yaktë ets oytyim määjëty. Pën käjpxwäˈkxëm amëk jotmëk, ta nnayjyëjpˈijxëm parë duˈunyëm nduunˈadëtsëmë Diosë tyuunk ko kyubokët (1 Tes. 2:1, 2).

Nancy Yuen kyaj tmastuˈudany ja Diosë tyuunk mä nety yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy. (Ixë parrafo 14).

14, 15. ¿Ti xytyukniˈˈijxëmë yˈijxpajtënë Nancy Yuen mëdë Valentina Garnovskaya?

14 Min nˈokˈijxëm nimajtskë nmëguˈukˈäjtëmë yˈijxpajtënë diˈib yajnigëxëˈktë mëjwiin kajaa jotmëkˈäjtën. Niduˈuk, yëˈë Nancy Yuen, tsipë  nety pën yˈatsëˈëgëdët, oy jeˈeyë yenyëty naa tuk metrë jakujkmën. * Kom kyaj tmastuˈudany ja Diosë tyuunk mä yˈëwaˈkxy kyäjpxwaˈkxy, ta yˈijty pujxndëgoty naa 20 jëmëjtën jap China. Ja kuduunktëjk diˈib tijaty yajtëëw yajtudakëdë, jyënandë ko mä tadë paˈis, kyaj pën duˈun kyujuunëty extëm yëˈë.

Valentina Garnovskaya myëbëjk amumduˈukjot ko Jyobaa yëˈë pudëkëyanëp. (Ixë parrafo 15)

15 Jatuˈugë nmëguˈukˈäjtëm, yëˈë Valentina Garnovskaya. Tëgëkˈok nibëdëˈëk yˈijty pujxndëgoty jap Rusia ets ja dyajnäjxyë tiempë pujxndëgoty 21 jëmëjt. * Yëˈë të netyë jyot wyinmäˈäny tpëjtaˈaky ko duˈunyëm yˈëwäˈkxäˈäny kyäjpxwäˈkxäˈäny, oy ja kuduunktëjk yajnäjxë extëm “tuˈugë axëkjäˈäy diˈib jantsy kutsëˈëgë”. ¿Tiko tyäˈädë nimajtskpë nmëguˈukˈäjtëm dyajnigëxëˈktë mëjwiin kajaa jotmëkˈäjtën? Yëˈko ijttë seguurë ko Jyobaa pudëkëyanëdëp.

16. ¿Ti tsojkëp nduˈunëm parë nmëdäjtëm ja diˈibën jantsy yajtijp jotmëkˈäjtën?

16 Extëm të nˈijxëm, parë mbäät nmëdäjtëmë jotmëkˈäjtën, tsojkëp nˈijtëm seguurë ko Jyobaa xypyudëkëyäˈänëm ets xykyuentˈatäˈänëm. Kyaj tiko ndukjotkujkˈäjtëm ja jot mëjääw o ja wyijyˈäjtën (Deut. 1:29, 30; Zac. 4:6). Extëm nˈijxëm, tyäˈädën jantsy yajtijp jotmëkˈäjtën.

TI MBÄÄT NDUˈUNËM KO JÄˈÄY XYˈAXËKˈIJXËM

17, 18. Extëm jyënaˈanyë Fwank 15:18-21, ¿wiˈixë Jesus ojts tnigajpxy njatäˈänëm, ets tiko?

17 Jantsy oy nnayjyäˈäwëm ko jäˈäy xytsyojkëm, per kyaj net mbäät nwinmäˈäyëm ko kyaj tii ntsooˈäjtëm ko pën xykyatsojkëm. Jesus jyënany: “Akujk jotkujk miitsëty myajpaatëty ko ja jaˈay mˈëxëëkˈixëtëty, mˈëxwopëtëty, mˈojëtëty ets jëtuˈun myajˈixtëty mˈaxëëkjaˈayˈajtëp yowë, mëët ko yëˈë xymyëjwaˈkpätë ja naaxwiinyëtë jaˈay ja yˈUˈunk” (Luc. 6:22, TY). ¿Ti tyäˈädë yˈandijpy?

18 Jesus yëˈë jeˈeyë yä nyigäjpx ko duˈunë nety njatäˈänëm, kyaj yëˈë tmaytyäˈägany ko pënaty panëjkxëdëp jyantsy yˈoyjyawëyandëp ko yaˈˈaxëkˈixtët. Nyaˈˈaxëkˈijxëm mët ko kyaj nduktëjk ndukwäˈkëm tijatyë naxwinyëdë jäˈäy tyuundëp, ko nguytyuˈunëm tijatyë Jesus tukniˈˈijxë ets ko ngäjpxwäˈkxëm ja yˈääw yˈayuk (käjpxë Fwank 15:18-21). Yëˈë nyajxondäˈägäˈänëmë  Jyobaa ets ntsokäˈänëm, ets pën ja jäˈäy xytyukmëtsipˈäjtëm, kyaj tiko axëëk nnayjyäˈäwëm.

19. ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtën ja apostëlëtëjk?

19 Pën ja wiˈixë naxwinyëdë jäˈäy xyˈanmäˈäyëm o xytyuˈunëm, ninäˈä mbäät ngatuktsoytyuˈunëm ko nDestiigëˈäjtëm (Miq. 4:5). Diˈib mbäät xypyudëjkëm parë kyaj ntsëˈkëmë naxwinyëdë jäˈäy, yëˈë ko nˈijxëm ti tyuundë ja apostëlëtëjk jam Jerusalén mä nety näämnëmë Jesus të yˈooky. Ja apostëlëtëjk nyijäˈäwëdëbë nety ko mëk yˈaxëkˈixëdë ja teetywyintsënëty (Apos. 5:17, 18, 27, 28). Per oyë nety nuˈun yaˈˈaxëkˈixtë, bom bom ijty nyëjkxtë mä ja templë parë nyaygyäjpxtëˈkxëdë ko yëˈë ëxpëjkpëˈäjtëdëbë Jesus (Apos. 5:42). Kyaj tnasˈijxëdë ets yajxuxëdët ja tsëˈëgë. Ëtsäjtëm, nan kyaj nëjkx xyyajxujxëm ja tsëˈëgë pën xëmë nnaygyäjpxtëˈkxëm extëmë Testiigë, mä nduˈun nˈayoˈowëm, mä nˈeskuelëˈäjtëm o mëdë mëjjëmbäˈä mëdëjkpäˈä (Apos. 4:29; Rom. 1:16).

20. ¿Tiko jotkujk nyayjyäˈäwëdë ja apostëlëtëjk ko yaˈˈaxëkˈijxtë?

20 Ja apostëlëtëjk agujk jotkujk nyayjyäˈäwëdë, pes nyijäˈäwëdëbë nety tiko yaˈˈaxëkˈixtë, nan mëj nyayjyäˈäwëdë ko nety yëˈë të yajwinˈixtë parë tkuˈayowëdët ti Jyobaa tsyojkypy (Luk. 6:23; Apos. 5:41). Ok, ta apostëlë Pedro tkujäˈäyë: “Pën jamts xykyuˈëyowëtë ko ja oypyë xytyuntë, akujk jotkujk itë” (1 Peed. 2:19-21; 1 Ped. 3:14, TY). Pën njaygyujkëm ko pääty nyaˈˈaxëkˈijxëm mët ko nduˈunëm diˈib oy, ta ninäˈä nëjkx ngamastutëmë Diosë tyuunk.

XYPYUDËJKËM KO DESDË TYAM NNAYJYËJPˈIJXËM

21, 22. 1) ¿Wiˈix mijts mnayjyëjpˈixäˈänyëty ko nety nyajnibëdëˈkëm? 2) ¿Ti nˈixäˈänëm mä jatuˈukpë artikulo?

21 Kyaj nnijäˈäwëm näˈä nyajnibëdëˈëgäˈänëm o näˈä gobiernëtëjk dyajkubokäˈändë Diosë tyuunk. Per diˈib nnijäˈäwëm, yëˈë ko mbäät tyam nnayjyëjpˈijxëm. ¿Wiˈix? Ko niˈigyë naymyaˈaybyëjkëm mëdë Jyobaa, ko nmëdäjtëm mas niˈigyë jotmëkˈäjtën ets ko nnijäˈäwëm ti nduˈunëm mä nyaˈˈaxëkˈijxëm. Ko tyam nnayˈëxkujkëm, yëˈë xypyudëkëyäˈänëm parë nwinguwäˈkëm amëk jotmëk ti miin këdakp.

22 ¿Per ti nëjkx nduˈunëm pën ja näˈä kuduunktëjk dyajkuboktë Diosë tyuunk? Mä jatuˈukpë artikulo nˈixäˈänëm ti käjpxwijënë mbäät xypyudëjkëm parë duˈunyëm nmëduunˈadëtsëmë Jyobaa oyë nety nyajnibëdëˈkëm.

ËY 118 Mmooytyëgëts niˈigyë ja mëbëjkën

^ parr. 5 Ninuˈun nDiosmëduˈunëm kyaj njatsojkëm etsë jäˈäy xyˈaxëkˈijxëm. Per kuanë ko ttukjäˈtäˈänyë tiempë mä niˈamukë xynyibëdëˈëgäˈänëmë jäˈäy. Tyäˈädë artikulo xypyudëkëyäˈänëm parë nnayjyëjpˈijxëm ets nwinguwäˈkëm amëk jotmëk.

^ parr. 6 Salmo 94:17-19: “Koxyëbëtsë Jyobaa të xykyapudëkë, tim pojënëxyëbëts të nˈooky të ndëgoy. 18 Kots njënany: Tamëtsë ndeky jyëxëxy, ta ja mtsojkën diˈib ninäˈä kyamastuˈuty, mijts Jyobaa, duˈunyëmëts xywyijtsˈijty. 19 Kots xytyuktëjkë kanäk pëkyë mäˈäy täjën, mijtsëts xyjotkujkmooy etsëts oy xyyajnayjyäˈäwë”.

^ parr. 12 1 Samuel 17:37, 45-47: “Ta ja David yˈakjënany: Jyobaa yëˈëts xyyaˈˈawäˈätspëtsëëm mä yˈaxooky kyëxooky ja kää ets ja osë, ets yëˈëts xyyaˈˈawäˈätspëtsëmäämp kyëˈëjotyë tyäˈädë filistee. Ta Saúl tˈanmääyë David: Nëjkx, waˈanë Jyobaa dyajpääty mët mijts. 45 Ta David tˈanmääy ja filistee: Mijts xynyiminyëts mëdë espäädë ets mët majtskë mlansë, per mijts ninëjkxy xyëëwgyëjxmë Jyobaa diˈib myëdäjtypyë tsyiptuumbëty, diˈib Diosˈäjtp mä të nyaywyäˈptäˈäyëdë tsiptuumbëtëjk diˈib Israel, diˈib mijts të xytyukxiˈiky. 46 Mä tyäˈädë xëëw Jyobaa mgëyakäˈänyëty ngëˈëjotyëts, ets ëjts mijts nyaˈoogaampy ets nëtsukäˈänyëtsë mgëbäjk; ets ja filistejëtyë nyiniˈkx kyëbäjk diˈib të nyaynyikojëdë, nmoˈoyaˈanyëtsë tyäˈädë xëëw, ja joon etsë jëyujk animalë awäˈänatypyë; ets abëtsemy nyaxwinyëdë jäˈäy tnijawët ko ta tuˈugë Dios Israel. 47 Ets niˈamukë ninuˈun të tyuˈukmuktë tnijawëdët ko Jyobaa kyaj yajtsoˈoky ni mëdë espäädë ets ni mëdë lansë, mët ko Jyobaa yëˈë jyaˈäjtypyë tyäˈädë tsip, ets yëˈë mgëyakanëdëp mätsë nˈääw ngëˈëjëty”.

^ parr. 14 Ixë La Atalaya 1 äämbë disiembrë 1979, pajina 4 axtë 7. Ix nanduˈunë bideo El nombre de Jehová se dará a conocer, diˈib miimp mä JW Broadcasting® (tëkë mä jyënaˈany ENTREVISTAS Y EXPERIENCIAS).

^ parr. 15 Ixë Anuario de los testigos de Jehová 2008, pajina 191 etsë 192.

^ parr. 68 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Uˈunktääk uˈunkteety ttukniˈˈixëdë yˈuˈunk yˈënäˈk mä Diosˈawdattë tuk familyë parë tjattët agëbajkyë tekstë diˈib të tkëxjäˈäytyë nekyëjxy.

^ parr. 71 YAJNIMAYTYAˈAGYË DIBUJË: Tuˈugë familyë yˈëëwdäˈäktë karroty ko nyëjkxtë reunyonk.