Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw yajtuˈugyëbë Diosë kyäjpn

Ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw yajtuˈugyëbë Diosë kyäjpn

“¡Jantsy oy ets jantsy tsuj ko nmëguˈukˈäjtëm yˈittë tuˈugyë!” (SAL. 133:1).

ËY 149 ETSË 30

1, 2. ¿Diˈibë xëëw yajtuˈukmukaambyë mayjyaˈay 2018, ets tiko jyëjpˈamëty? (Ixë dibujë).

MIYONKˈAMË Dios mëduumbë ets pënaty yˈoymyëdoowdëbë Diosë yˈayuk tyuˈukmukäˈändë 31 äämbë marsë 2018 parë tjamyatsäˈändë Jesusë yˈoˈkën xëëw ko nety ja Xëëw të tyëjkënë. Jëmëjt jëmëjt duˈun yajtuny, ets nituˈugë xëëw kyajaˈˈaty diˈib duˈunë jäˈäy yajtuˈukmujkypy abëtsemy nyaxwinyëdë.

2 Seguurë ko Jyobaa mëdë Jesus jantsy jotkujk nyayjyawëdë ko tˈixtë wiˈix miyonkˈamë jäˈäy tyuˈukmuktë abëtsemy nyaxwinyëdë mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw. Mä Biiblyë ojts yajnaskäjpxë ko “tëgoymyay ja jäˈäy” diˈib nipën mbäät tkamaytsyoy “mä maygyäjpn, mä wiinkpë may ayuk käjxpëty”, jyënäˈänäˈändë: “Nitsokën myiny mä yëˈë Nintsënˈäjtëm Dios, diˈibë unyaapy mä unyaaybyajn mä yajkutiky, es nandëˈën myiny mä yëˈë Borreeguˈunk” (Diˈibʉ Jat. 7:9, 10).  Jantsy oy ko nimayë jäˈäy tmëjkumaytyë Jyobaa mëdë Jesus jëmëjt jëmëjt ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw.

3. ¿Tijaty yaˈˈatsoowëmbitäämp mä tyäˈädë artikulo?

3 Mä tyäˈädë artikulo taxkë yajtëˈëwën yaˈˈatsoowëmbitäˈäny. 1) ¿Wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën  xëëw parë ndukˈoyˈäjtëm? 2) ¿Wiˈix dyajtuˈugyë Diosë kyäjpn ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw? 3) ¿Wiˈix mbäät nyajmëjwindëjkëmë tuˈugyëˈäjtën? Ets 4) ¿jäˈtäämp ja xëëw mä kyaj nyekyyajamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw? Pën jäˈtäämp, ¿näˈä?

¿WIˈIX MBÄÄT NNAYJËJPˈIJXËM PARË NDUKˈOYˈÄJTËM?

4. ¿Tiko jyëjpˈamëty ets nduˈunëmë mëjääw parë kyaj ndëgoyˈäjtëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw?

4 ¿Tiko jyëjpˈamëty nnëjkxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw? Yëˈko duˈunën ja tuk pëky nDiosˈawdäjtëm ko nduˈukmujkëm. Seguurë ko Jyobaa mëdë Jesus pyëjktëbë kuentë ko nduˈunëmë mëjääw parë nëjkxëm mä tyäˈädë tuˈukmujkën diˈib mas jëjpˈam. Ntsojkëm ets xyˈijxëm ko jap nyajpäädäˈänëm, jaayë nëjkx ndëgoyˈäjtëm pën mëjtaˈaky nyajpatënë o jam ti mëj jotmay nbatëm. Ko nyajnäjxëm jëjpˈamë reunyonk, ta ndukˈijxëmë Jyobaa ko ntsojkëm dyaˈitët ja nxëwˈäjtëm mä ja lyiibrë “mä yajkujayë tijaty”, o “mä yajjääybyety ja xyëëjëty pënëty jikyˈäjttëp winë xëë winë tiempë” (Mal. 3:16; Diˈibʉ Jat. 20:15).

5. Ko nety wyingoonë mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën, ¿wiˈix mbäät nnaywyinmäˈänyˈijxëm pën njantsy myëdäjtëmë mëbëjkën?

5 Ko nety wyingoonë mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw, mbäät njuˈtëmë tiempë parë nnuˈkxtakëm ets nwinmäˈäyëm wiˈix mëdë Jyobaa nyajpatëm (käjpxë 2 Korintʉ 13:5). ¿Wiˈix mbäät nduˈunëm? Pablo jyënany: “Naywyinmäˈänyˈixëdë miitsëty këˈëm, es xyˈixtët pën mmëbëjktëp ja Jesukristë”. Pääty, oy ko nnayajtëˈëwëm: “¿Njantsy myëbëjkypyëts ko tyäˈädë yëˈë duˈunë Diosë kyäjpn diˈibë yajtuumpy yä naxwiiny? ¿Nduumbyëtsë mëjääw parëts ngäjpxwaˈkxy ets parëtsë jäˈäy ndukniˈˈixë oybyë ayuk? Extëmëts njukyˈaty, ¿nyajnigëxëˈkypyëts ko nmëbëjkypyëts ko njukyˈäjtëm mä tiempë jyëjpkëxanë ets ko wingon yˈijnë mä Satanás kyutëgoyaˈanyë yˈanaˈamdakn? ¿Duˈunyëmëts nmëbëkyë Jyobaa mëdë Jesus extëm kots nnaywyandakë?” (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Eb. 3:14). Extëm nˈatsoowëmbijtëmë tyäˈädë yajtëˈëwën, yëˈë xypyudëkëyäˈänëm parë nnaywyinmäˈänyˈijxëm pën njantsy myëbëjkëm.

6. 1) ¿Ti tsojkëp nduˈunëm parë nbatëmë jukyˈäjtënë winë xëëwbë? 2) ¿Wiˈix nyayjëjpˈixyëty tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib tuump mëjjäˈäy koogoo tpäätyë Jesusë yˈoˈkën xëëw? 3) ¿Wiˈix mbäät nbanëjkxëmë yˈijxpajtën?

6 ¿Wiˈix mbäät nnayjëjpˈijxëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw? Ko ngäjpxëmë ëxpëjkpajn diˈib myaytyakypy nuˈunën jyëjpˈamëty ets ko nbawinmäˈäyëm (käjpxë Fwank 3:16; 17:3). Net nbäädäˈänëmë jukyˈäjtënë winë xëëwbë ko nˈixyˈäjtëmë Jyobaa ets nmëbëjkëmë Jesus, ja Diosë tyuˈukˈUˈunk. Parë nnayjëjpˈijxëm, tsojkëp nbayoˈoyëm diˈib mbäät xypyudëjkëm parë niˈigyë nmëwingoˈonëmë Jyobaa mëdë Jesus. Duˈun ttuny tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm diˈib jeky kujk tyuunë mëjjäˈäy. Kanäk jëmëjt kujk dyajnipetyë rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm diˈib myaytyakypyë Jesusë yˈoˈkën xëëw ets wiˈixë Jyobaa mëdë Jesus xytsyojkëm. Jëmëjt jëmëjt mä tkapäätynyëmë Jesusë yˈoˈkën xëëw, ta tkäjpxtäˈäy jatëgokë rebistë ets tpawinmay nuˈunën jyëjpˈamëty. Näˈäganäˈäty tˈakpëjtaˈagyë wiinkpë artikulo mä dyajnipety. Nan kyajpxypyë Biiblyë diˈib patëp yajkäjpxët mä tadë sëmään. Tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm jyënaˈany ko niˈigyë tijaty tˈëxpëjkpääty ko duˈun yˈëxpëky jëmëjt jëmëjt. Per diˈib mas jëjpˈam, yëˈë ko niˈigyë ttsokyë Jyobaa mëdë Jesus. Ko nanduˈun nˈëxpëjkëm, mbäät xypyudëjkëm parë niˈigyë ntsojkëmë Jyobaa mëdë Jesus. Niˈigyë nyajtsobatëm tijaty të xytyukmëduˈunëm ets ndukˈoyˈäjtëm.

 XYYAJTUˈUGYËM KO NJAMYAJTSËMË JESUSË YˈOˈKËN XËËW

7. 1) Ko tim ogäˈän yajtuuny ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux, ¿ti Jesus yˈamdoow? 2) ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko Jyobaa të tˈatsoowëmbity ti yˈUˈunk amdoowë?

7 Ko tim ogäˈän yajtuuny ja nWintsënˈäjtëmë yˈAˈux, ta Jesus tninuˈkxtakë ja yˈëxpëjkpëty parë tuˈugyë yajpäättët extëm yëˈë tuˈugyë yˈity mëdë Tyeety (käjpxë Fwank 17:20, 21). Jyobaa të tˈatsoowëmbity ko duˈunë yˈUˈunk myënuˈkxtakë, pes kyaj jyaˈˈatyë wiinkpë reunyonk extëm ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw, mä yajxon nyigëxëˈëky ko tuˈugyë yajpäättë Jyobaa tyestiigëty. Mä tadë xëëw, miyonkˈamë jäˈäy tyuˈukmuktë abëtsemy nyaxwinyëdë, oy määyëm tsyoondë ets oy wiˈixëm yˈixˈattë. Duˈun dyajnigëxëˈëktë ko myëbëjktëp ko Jyobaa jantsy yëˈë kyajxë yˈUˈunk. Mä näägë lugäär, kyaj nëgoo jäˈäy tˈoyˈixtë ko nduˈukmujkëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm diˈib wiˈixëm ixˈäjttëp ets axtë tëgatsy xyˈijxëm. Perë Jyobaa mëdë Jesus jantsy oy tˈixtë ko duˈun nduˈukmujkëm.

8. ¿Wiˈixë Jyobaa tˈanmääyë Ezequiel ko kyäjpn yˈitäˈäny tuˈugyë?

8 Dios mëduumbë nyijäˈäwëp ko duˈunën mbäädë Diosë kyäjpn yˈity tuˈugyë. Pes duˈunë Jyobaa ojts tnaskäjpxë mët yëˈëgyëjxm ja kugajpxy Ezequiel. Ojts jyënaˈany ko majtsk ja kepy yaˈˈagäjpmukäˈäny ets jyëmbitäˈäny extëmxyëp jeˈeyë tuˈuk, ja kepy “parë Judá” ets ja kepy “parë José” (käjpxë Ezequiel 37:15-17). * Mä rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm julië 2016, mä jyënaˈany “Diˈib nääk të nyayajtëwëdë”, tnimaytyaky: “Jyobaa ojts tnaskäjpxë mët yëˈëgyëjxmë Ezequiel ko ja kyäjpn jyëmbitäˈäny mä ja Nax diˈib Yajtukwandaktë ets ko jatëgok yajpäädäˈändë extëm tuˈuk jeˈeyë nasionk. Nan ojts tnaskäjpxë ko mä ja tiempë jyëjpkëxanë tuˈugyë ja kyäjpn yajpäädäˈäny”.

9. Ko jëmëjt jëmëjt yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw, ¿wiˈix nyigëxëˈëky ko ta yˈadëy diˈib ojts tnaskäjpxë Ezequiel?

9 Desde 1919, ja ogäˈänë Jyobaa wanaty wanaty dyajtuˈukmujky pënaty nëjkxandëp tsäjpotm, diˈibë nety duˈun extëm ja kepy “parë Judá”. Ets ok, pënaty jukyˈatandëp yä Naxwiiny, diˈib duˈun extëm ja kepy “parë José”, nanduˈun mëët tyuˈukmujktsondaktë. Jyobaa ojts twandaˈaky ko tyäˈädë majtskpë kepy duˈun tmëdatäˈäny kyëˈëjoty “extëmxyëp jeˈeyë tuˈuk” (Ezeq. 37:19). Yëˈë yajtuˈukmujk pënaty nëjkxandëp tsäjpotm mët ja wiinkpë borreegëty parë “tuk kajpëˈëk yˈitët” (Fwank 10:16; Zac. 8:23). Tyäˈädë majtsk grupëbë jäˈäy, tuˈugyë tyam tmëdundë Jyobaa ets tmëdattë tuˈugë Rey, Jesukristë, diˈibë Dios myaytyak ko jyënany: “David diˈibëts nduumbëˈäjtypy” (Ezeq. 37:24, 25). Jëmëjt jëmëjt ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw, nyigëxëˈëky ko tuˈugyë yˈittë tyäˈädë majtsk grupëbë jäˈäy, extëmë Ezequiel ojts tnaskäjpxë. Per ¿ti net mbäät nduˈunëm niduˈuk niduˈuk parë xëmë nˈijtëm tuˈugyë?

¿WIXATY MBÄÄT NYAJJAˈÄJTËMË TUˈUGYËˈÄJTËN?

10. ¿Ti mbäät nduˈunëm parë jyaˈˈatëdë tuˈugyëˈäjtën mä Diosë kyäjpn?

10 Tuk pëky wiˈix mbäät nyajjaˈäjtëmë tuˈugyëˈäjtën mä Diosë kyäjpn, yëˈë ko nˈijtëm yujy tudaˈaky. Ko Jesus jyukyˈajty yä Naxwiiny, yˈanmääy ja yˈëxpëjkpëty ets yˈittët yujy tudaˈaky (Mat. 23:12). Naxwinyëdë jäˈäy xëmë mëj këjxm nyayajnaxëdë mä myëguˈuktëjk. Per pën ëtsäjtëm ijtëm yujy tudaˈaky, ta nwingutsëˈkëm pënaty yajnëjkxtëbë jëjpˈamˈäjtën mä Diosë kyäjpn ets nbanëjkxëm wiˈix xytyuˈumoˈoyëm, net jyapˈatëdë tuˈugyëˈäjtën. Per diˈib mas jëjpˈam, yëˈë ko net xytyukjotkëdäˈägäˈänëmë Jyobaa pën ijtëm yujy tudaˈaky, mët ko yëˈë “myëtsipˈäjtypy ja diˈibë mëj patëp, per pyudëjkëp pënëty yuunk naxypy jäˈäyˈäjttëp” (1 Peed. 5:5).

11. Ko nbawinmäˈäyëm wiˈixën nyikejy ja tsäjpkaaky etsë binë, ¿wiˈix xypyudëjkëm parë tuˈugyë nˈijtëm?

 11 Myëmajtsk pëky wiˈix mbäät nyajjaˈäjtëmë tuˈugyëˈat, yëˈë ko nbawinmäˈäyëm wiˈixën nyikejy ja tsäjpkaaky etsë binë diˈib tuump ko yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw. Oy ko nbawinmäˈäyëm mä tkapäätynyëmë tadë ux ets ko nety të nduˈukmujkëm (1 Kor. 11:23-25). Yëˈë tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdatyë lebaduurë, yëˈë yˈandijpy ja Jesusë nyiniˈkx diˈib kyaj tmëdatyë poky kaytyey, diˈib yäjk extëmë wintsëˈkën. Ets ja binë yëˈë yˈandijpy ja nyëë nyeˈpyny diˈib taam yojk. Per kyaj jeˈeyë tsyokyëty njaygyujkëm wiˈix nyikejy, jëjpˈam njamyajtsëm ko Jyobaa mëk xytsyojkëm ko tkejxyë yˈUˈunk parë xyyaˈˈawäˈätspëtsëˈëmëm, ets ko Jesus nan mëk xytsyojkëm, pääty tkëyajky ja jyukyˈäjtënë ëtsäjtëmgyëjxm. Ko nbawinmäˈäyëm këkpäät nuˈunën nimajtsk xytsyojkëm, ta xypyudëjkëm parë nanduˈun ntsojkëm. Tyäˈädë tsojkën diˈib niduˈuk niduˈuk nmëdäjtëm mä Jyobaa, duˈun extëmë tejpxyny diˈib xyˈaxojtsmujkëm parë tuˈugyë nˈijtëm.

Ko nbokymyaˈkxëm, ta nyajjaˈäjtëmë tuˈugyëˈäjtën. (Ixë parrafo 12 ets 13).

12. Mä ja ijxpajtën diˈibë Jesus pyëjtak, ¿wiˈix yajxon ojts tnigajpxy ko Jyobaa tsyojkypy ets nmaˈkxëmë nmëguˈukˈäjtëm?

12 Myëdëgëk pëky wiˈix mbäät nˈijtëm tuˈugyë, yëˈë ko amumduˈukjot nbokymyaˈkxëm. Ko duˈun nduˈunëm, ta nyaˈijxëm ko nmëjjäˈäwëm ko Jyobaa xypyokymyaˈkxëm mët ko Jesus ojts xykyuˈoˈkëm. Okwinmay ja ijxpajtën diˈibë Jesus pyëjtak mä Matewʉ 18:23-34 ets nayajtëwëdë: “¿Xypyudëjkëbëtsë tyäˈädë ijxpajtën parëts ndunët extëmë Jesus tyukniˈˈijxë? ¿Nmëmaˈkxtujkypyëtsë nmëguˈuk ets njaygyujkëbëts wiˈix nyayjyawëty? ¿Nbokymyeˈkxypyëts pënatyëts xymyëdëgoopy?”. Ta näägë tëgoˈoyën diˈib mëjwiin kajaa ets ta diˈib kyaj, per kom pokyjyaˈay nyajpatëm, ta diˈib xytsyiptakxëm njäˈäytyëgoˈoyëm. Per extëmë Jesus jyënany, yëˈë xytyukˈijxëm ti diˈibë Jyobaa tsyojkypy nduˈunëm (käjpxë Matewʉ 18:35). Yëˈë yajxon ojts tnigajpxy ko kyaj Jyobaa xypyokymyaˈkxäˈänëm pën kyaj nmaˈkxëmë nmëguˈukˈäjtëm ets pën tam tiko mbäät nbokymyaˈkxëm. Tyäˈädë tsojkëp yajxon nwinmäˈäyëm. Ko nmëmëdoˈowëmë Jesus ets nbokymyaˈkxëmë nmëguˈukˈäjtëm, ta nˈijtëm tuˈugyë.

13. ¿Wiˈix nyajjaˈäjtëmë tuˈugyëˈäjtën ko oy nˈijtëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm?

13 Ko nbokymyaˈkxëmë nmëguˈukˈäjtëm, ta mëët tuˈugyë nyajpatëm. Nˈokjamyajtsëm ko  apostëlë Pablo jyënany: “Ëxtäˈäytyë es xymyëdattët ja tiˈigyëˈäjtën diˈibë ja espiritë santë yajkypy, es jikyˈattë jotkujk nixim niyam” (Éfes. 4:3). Mä tkapäätynyëmë Jesusë yˈoˈkën xëëw ets ja ux mä nety yajtuny, nˈokmäˈäy nˈoktäjëm wiˈix nˈijtëm mëdë nmëguˈukˈäjtëm. Nˈoknayajtëˈëwëm; “¿Nyajnigëxëˈkypyëts ko tapëtsë tsip akë nbëjkëˈëky? ¿Yˈijxtëbë nmëguˈukˈäjtëm ko nduumbyëtsë mëjääw parëts nyajjapˈatyë tuˈugyëˈäjtën?”. Oy ko duˈun nnayajtëˈëwëm nuˈunë tyäˈädë tiempë tyuˈuyoˈoyaˈany.

14. ¿Wiˈix mbäät nyajnigëxëˈkëm ko nnaymyëmaˈkxtujkëm nixim niyam mëdë tsojkën?

14 Myëmäjtaxk pëky wiˈix mbäät nˈijtëm tuˈugyë, yëˈë ko nyajnigëxëˈkëmë tsojkën extëm ttunyë Jyobaa, yëˈë Dios diˈib myëdäjtypyë tsojkën (1 Fwank 4:8). Ninäˈä mbäät ngajënäˈänëm extëm: “Nnijäˈäwëbëts ko tsojkëbëts nmëmadäˈägët oyëts wiˈix xytyundëdë nmëguˈukˈäjtëm, per kyaj tikots niˈamukë ak oy xykyäˈäxëdët”. Ko duˈun nwinmäˈäyëm, kyaj nety nbanëjkxëm ja käjpxwijën diˈibë Pablo myooy ja Dios mëduumbëty: “Mmëdattë maˈxtujkën mët ja wiinkpëty. Naybyudëkëdë nixim niyam mët ja oyjyotkyëjxm” (Éfes. 4:2) Extëm nˈijxëm, kyaj jeˈeyë ojts jyënaˈany ets nnaymyëmaˈkxtujkëm nixim niyam, nanduˈun jyënany ets nduˈunëm “oyjyotkyëjxm” o mëdë tsojkën. ¿Këdii jaˈäjtpë tëgatsyˈäjtën? Jyobaa yëˈë të tmëjwoy niˈamukë nmëguˈukˈäjtëm mä kyäjpn (Fwank 6:44). Ets tam tiko xytyukˈanaˈamëm ntsojkëm. Pääty, ¿tiko net njënäˈänëm ko kyaj nyitëkëty tuˈugë nmëguˈukˈäjtëm ntsojkëm? Niˈamukë mbäät ntsojkëm extëmë Jyobaa xytyukˈanaˈamëm (1 Fwank 4:20, 21).

¿NÄˈÄ KYAJ NYEKYYAJJAMYATSÄˈÄNYË JESUSË YˈOˈKËN XËËW?

15. ¿Wiˈix nnijäˈäwëm ko jäˈtäämp ja tiempë mä kyaj nyekyyajtunäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw?

15 Jäˈtäämp ja xëëw mä kyaj nyekyyajtunäˈäny ja Jesusë yˈoˈkën xëëw. ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Pablo duˈun tˈanmääy ja Dios mëduumbëty diˈib nëjkxandëp tsäjpotm ets jëmëjt jëmëjt tjamyatstët “ja Nintsënˈäjtëmë yˈoˈkën axtë ko myinëtnëm” (1 Kor. 11:26). Jesus nan ojts tnaskäjpxë ko yëˈë myinäˈäny mä ja tiempë jyëjpkëxanë, duˈun tnimaytyaky ja mëj ayoˈon diˈib tunan jatanëp: “Net yaˈixët tsäjwinm ja ijxwëˈëmën kots ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, nminyëts. Nidëgekyë naxwinyëdë jäˈäyëty jyëˈëy yäˈäxtët es xyˈixtëdëts nminy ëj, ja Naxwinyëdë Jäˈäyëtyë Kyudënaabyë, yootsoty mët niˈigë ja mëkˈäjtën es ja mëjˈäjtën. Es ngaxëpts ja nˈanklësëty ko naty ja trompetë mëk xyuˈuxy, es nyaymyukëdët diˈibaty të nwinˈixtëts oytyim määty, mä yëˈë jëmboj esë yukpoj myiny es mä yëˈë xëë pyëtsemy es mä tsyiˈity” (Mat. 24:29-31). Jesus ja dyajtuˈukmukäˈäny pënaty të twinˈixy, ko dyajnëjkxtäˈäyët tsäjpotm pënatyë nety ak wëˈëmdëp yä Naxwiiny. Ets jaa duˈun ttunäˈäny ko nety të tsyondaˈaky ja mëj ayoˈon, mä kyaminynyëmë Armajedon. Mä tyäˈädë tsip, ja mä Jesus mëdë 144,000 dyajkutëgoyäˈändë ja anaˈambëtëjk yä Naxwiiny (Diˈibʉ Jat. 17:12-14). Pääty, ko netyë Jesus të tmënëjkxtäˈäy tsäjpotm pënaty akwëˈëmdëp Naxwiiny, ta kyaj nyekyyajtunäˈäny mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw.

16. ¿Tiko mijts të xypyëjtaˈagyë mwinmäˈäny ko kyaj mdëgoyˈatäˈäny mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw mä tyäˈädë jëmëjt?

16 Nˈoktuˈunëmë mëjääw parë kyaj ndëgoyˈäjtëm mä yajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw 31 äämbë marsë 2018. Ets nˈokmënuˈkxtakëmë Jyobaa waˈan xypyudëjkëm ets nyajjapˈäjtëmë tuˈugyëˈäjtën mä kyäjpn (käjpxë Salmo 133:1). * Nˈokˈyaˈijtëm winmäˈänyoty ko jäˈtäämbë tiempë mä kyaj nyekyyajjamyatsäˈänyë Jesusë yˈoˈkën xëëw. Per mientrës, nˈokˈyajnigëxëˈkëm ko nmëjjäˈäwëm ko tuˈugyë nyajpatëm mä yajjamyetsyë Jesusë yˈoˈkën xëëw.

^ parr. 8 Ezequiel 37:15-17: “Tatsë Jyobaa yˈayuk xytyukmiiny, etsëts xyˈanmääy: Mijts naxwinyëdë jäˈäyë yˈuˈunk, käjpëˈëk tuˈugë kepy ets jam xykyëxjäˈäyët: Parë Judá ets parë jäˈäyëty diˈib Israel diˈib jam mëët yajpäättë. Ets käjpëˈëk jatuˈugë kepy ets jam xykyëxjäˈäyët: Parë José, ja kyepyë Efraín, ets tukëˈëyë ja Israelë jyëën tyëjk diˈib jam mëët yajpäättë. Ets ta xyˈagäjpmukët parë xykyëkapyˈatët extëmxyëp jeˈeyë tuˈuk”.

^ parr. 16 Salmo 133:1: “¡Okˈixtë! Jantsy oy ets jantsy tsuj ko nmëguˈukˈäjtëm yˈittë tuˈugyë”.