Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Mjamyejtsypyë?

¿Mjamyejtsypyë?

¿Të xyyajwëˈëmy tijaty näämnëm të xykyajpxy mä rebistë Diˈib Xytyukˈawäˈänëm? Pën tëë, ix pën mbäädë net xyˈatsoowëmbijtäˈäyë tyäˈädë yajtëˈëwën:

¿Tiko mbäädë tääk teety diˈib atsënääytyëp tˈixtë diˈibë ayuk jyaygyujkëdëp ja yˈuˈunk yˈënäˈk parë ttukniˈˈixëdët ja Diosë jyaˈa?

Mbäät ja mˈuˈunk mˈënäˈk tjattë ja ayuk diˈib yajkäjpxp mä yˈeskuelë ets mä kyäjpx myaytyäˈäktë mëdë jäˈäy. Tyukˈoyˈatandëp këˈëm ko kyaj jeˈeyë tjattët tuˈugë ayuk. Tääk teety oy ko twinˈixtët mä diˈib tuˈukmujkën nyëjkxäˈändë, pën jam mä yajkajpxy ja yˈayuk o mä ja ayuk diˈib yajkäjpxp mä ja lugäär. Tsojkëp tˈixtët mä diˈibë ayuk yˈajäˈt jyotjäˈtëdë ja tëyˈäjtën ets mä mbäät wyimbattë. Tääk teety yëˈë mbäät jëjpˈam tpëjtäˈäktë ti ja yˈuˈunk yˈënäˈk tyukˈoyˈattëp ets kyaj tijaty yëˈë jyatsojktëp (w17.05, paj. 9-11).

Jesus dyajtëyë ja Pedro: “¿Xytsyojkpëts niˈigyë këdiinëmë tyäˈädëty?”. ¿Ti Jesus yˈandijan ko jyënany “tyäˈädëty”? (Juan 21:15, TNM).

Waˈan yëˈë tˈandijany ja äjkx diˈibë nety jam të tmatstë o ja negosyë mä yˈäjkxmatstë. Ko Jesus ojts yˈoˈknë, ta Pedro jatëgok tniwäˈkë ja tyuunk mä yˈäjkxmatsy. Dios mëduumbë tsojkëp tˈixtët nuˈunën tmëjpëjtäˈäktë ja tyuunk yˈayoˈon (w17.05, paj. 22 etsë 23).

¿Oyëdaa ko Dios mëduumbë tmëdatët ti mëët nyaygyuwäˈänëdët extëmë tujn pistolë?

Jyobaa mëj tˈixyë naxwinyëdë jäˈäyë jyukyˈäjtën. Jesus kyaj tˈanmääy ja yˈëxpëjkpëty ets tjuytyëdë espäädë parë nyaytyukuwäˈänëdët (Luk. 22:36, 38). Dios mëduumbëty yajjëmbijttëbë “yˈespäädë extëmë aräädë”. Niˈigyë jyëjpˈamëty ja jukyˈäjtën ets kyaj dyuˈunëty ja jukyˈäjt madakën. Nwingutsëˈkëm wiˈix wyinmaytyë wiinkpë ets nduˈunëmë mëjääw parë nyäjkëmë oybyë ijxpajtën (2 Kor. 4:2) (w17.07, paj. 31, 32).

¿Tiko Mateo mëdë Lucas kyaj tuknax tnimaytyaktsondäˈäktë Jesus?

Mateo yëˈë nyimaytyakypy wiˈixë José wyinmääy ko tnijäˈäwë ko uˈunkmëëdë María, ko anklës yˈanmääyë mä tuˈugë kumäˈäy ets kyaˈagët Egipto ets ko ok yˈanmääyë ets jyëmbitët. Perë Lucas yëˈë niˈigyë myaytyakypyë María, extëm ti tuun jäjtë ko ojts tninëjkxyë Elisabet ets ko Jesus ojts wyeˈemy mä ja templë (w17.08, paj. 32).

Nuˈunë xëëw jëmëjt të nyaxy, ¿tijatyë Biiblyë të jyayajkutëgoyaˈanyëty?

Ko kyaj duˈun ja ayuk nyekyyajkajpxy extëm ja tiempë mä yajjääyë Biiblyë. Gobiernëtëjk nan të dyajtëkëdë wiink ayuk. Ets nan ojtsë jäˈäy dyajkuboktë parë kyaj yajkäjpxnaxët extëmë jäˈäy kyäjpxtë (w17.09, paj. 19-21).

¿Diˈibë ja tsojkën niˈigyë wäˈkpëtsëëmp?

Yëˈë diˈib tyukwäˈkpejtypy extëm dyajnigutukë Diosë yˈanaˈamën. Tyäˈädë tsojkën, yajtijy agápe. Mbäät yëˈë tˈandijy ko njäˈäwëmë tsojkën, per mä niˈigyë nyigëxëˈëky ja ko pën ndukmëduˈunëmë oyˈäjtën ets kyaj nˈawijxëm dyajjëmbitët (w17.10, paj. 7).