Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Mnijäˈäwëbë nety?

¿Mnijäˈäwëbë nety?

¿Ti ijtyë jäˈäy tyuundëp pën nëjkxandëp muum barkoty?

JA TIEMPË mä jyukyˈajtyë Pablo, kyaj ijty ti barkë diˈibë jäˈäy tsyëëmëdijtypy. Pääty ko ijty pën muum nyëjkxäˈäny, tsojkëp jawyiin dyajnidëwët pën tsoonäämp tuˈugë barkë diˈib tsyëëmëdijtypyë juy tooky ets pën mbäät tmënëjkxyë jäˈäy (Apos. 21:2, 3). Oy ja barkë jam meerë kyajäˈty mä nety ja jäˈäy nyëjkxäˈäny, mbäät ttuknëjkxy, ets mäjaty wyäˈkwëˈëmë, mbäät jam jyënaky ets tmatsëdë wiinkpë diˈib mmënëjkxëdëp mä jyatäˈäny (Apos. 27:1-6).

Mä tadë tiempë, ja barkë yajˈyeˈebyëty myëdäjttëp ijty ja xëëw poˈo näˈä tsyoondë ets kyaj ttimˈawitstë ti oorë meerë tsyoonäˈändë. Per mbäät kyaj nyekytsyoondë mët ko tyuˈuy pyojy ets mët ko ja barkë yajˈyeˈebyëty tijaty dyajkäjpxtë, extëm nˈokpëjtakëm, pën mä ja barkë këxkakp tuˈugë yëk joon ets yaˈaxy jyoky o ko tˈixtë mejnybyëˈääy kyëniinˈawdityë barkë pedasë diˈib muum të yˈayoˈonbääty. Nan jaayë ijty dyajtsoondë ja barkë, pën ja poj jatsoo nyijkxy mä nyëjkxäˈändë, pes net oy tyuˈuyoˈoytyët. Ko ijty tuˈugë jäˈäy tpääty ja barkë diˈib tyuknëjkxaampy, ta tmënëjkxy ja tsyemy kyëˈëy mä tsyoonäˈäny ets jam tˈawixy axtë ko yajnigajpxy tsyoonäˈäny ja barkë.

Lionel Casson, diˈib yˈëxpëjkpëtsëëmpy tijaty, duˈun tnimaytyaˈaky: “Jam Roma kyaj ijtyë jäˈäy tsyiptakxëty tpäädët ja barkë diˈib tyuknëjkxëyaampy ets kyaj tiko nëjkx tˈayeˈeytyaˈay mäjaty ja barkë tsyoony. Pes jam ijty tsyoony jyaˈty mä yˈabëyëˈkmuky ja mëjnëë diˈib Tíber mëdë mejny. Ets naa jamyë yajpäätyë Ostia, tuˈugë siudad mä nety yajpääty kanäägë ofisinë. Mä maybyë tyäˈädë ofisinë, yëˈë ijty jam tuundëp ja diˈib nyikëjxmˈäjttëp mä ja barkë tsyoony jyaˈty, extëm diˈib nëjkxp Narbona [diˈib tyam Francia] ets Cartago [diˈib tyam Túnez]. Ja jäˈäy diˈib tsoonäämp, jeˈeyë ko ijty nyijkxy mä ja ofisinë ets jap dyajtëy”.

Mas pojënë ijtyë jäˈäy jyaˈty mä të tnitsoonë ko nyijkxy barkoty, per kutsëˈëgë ijty. Ko apostëlë Pablo ojts nyijkxy wiink it wiink lugäär ëwäˈkx käjpxwäˈkxpë kanäkˈok jyamëgiinë barkë (2 Kor. 11:25).