Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Wiˈix mbäädë kasäädë jäˈäy yˈoyë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën

Wiˈix mbäädë kasäädë jäˈäy yˈoyë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën

“Yëˈë dëˈën jëjpˈam es miits xytsoktët yëˈë mnëdoˈoxy extëm mij këˈëm, es yëˈë kasäädë toxytyëjk twintsëˈëgëdët yëˈë nyaˈay” (ÉFESɄ 5:33).

ËY 18 ETSË 3

1. Ko tuˈugë jäˈäy pyeky jantsy jotkujk nyayjawëdë, per ¿ti net mbäät ok tyuny jyatyëty? (Ixë dibujë mä tsyondaˈaky).

KO TUˈUGË mixy mët tuˈugë kiixy nyaynyoobyëˈatëdë, ta niˈigyë ja tsyojkën dyajmëjwindëkëdë axtë nyaygyäjpxëndë ko pyëkäˈändë. Ko net jyaˈty ja xëëw mä pyëktë ets ja mixy tˈixy ja nyoobyë ko jantsy tsuj kyëxëˈëky, ta nimajtsk jantsy jotkujk nyayjawëdë. Ta net nyaytyukwandäˈägëdë ko ninäˈä kyanaymyastuˈudäˈänëdë. Per ko dyajtsondaknëdë ja tsyënäˈäy jyukyˈäjtën, tsojkëbë net tijaty tˈijxwëˈëmdët parë tuˈugyë yˈittët. Jyobaa yëˈë pyëjtak etsë jäˈäy kyasäädëˈatët, ets tsyejpy parë niˈamukë yˈittët jotkujk ets yˈoyëdët ja tsyënäˈäy jyukyˈäjtën. Pääty dyakyë käjpxwijën mä Biiblyë (Proverbios 18:22). Per niˈamukë pokyjyaˈay nyajpatëm, pääty mä Biiblyë jyënaˈany ko pënaty pëjktëp “tyimmëdatandëp ja yˈamay jyotmayëty” (1 Korintʉ 7:28). ¿Ti mbäädë kasäädë jäˈäy ttundë parë kyaj nëgoo  tmëdattëdë amay jotmay? ¿Ets wiˈix mbäät yˈoyë ja tsyënäˈäy jyukyˈäjtën?

2. ¿Nääk naxë tsojkënë jyaˈˈaty diˈib mbäät dyaˈixëdë kasäädë jäˈäy?

2 Biiblyë jyënaˈany ko jëjpˈam ets nmëdäjtëmë tsojkën. Per pënaty të pyëjknëdë, tsojkëp dyaˈixëdët kanäk naxë tsojkën. Extëm nˈokpëjtakëm, duˈun ttsokët ja jyamyëët extëmë myëtnaymyaayëbë, ets jatuˈugë tsojkën diˈib yaˈixëdëp yëˈë extëm ko tmënanët, ttsuˈkxët o ko tsuj yajxon tmëˈˈëw tmëgäjpxët. Ets pën jamë yˈuˈunk yˈënäˈk, nan jëjpˈam ets dyaˈixëdët ja tsojkën diˈib yajjäˈäwëp mä familyë. Per ja tsojkënë diˈib mas jëjpˈam mbäät tmëdattë kasäädë jäˈäy parë yˈoyëdë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën, yëˈë ko nyaytsyokëdët extëm mä Biiblyë tniˈanaˈamë. Apostëlë Pablo ojts tnimaytyaˈaky wiˈix yˈixëtyë tyäˈädë tsojkën: “Yëˈë dëˈën jëjpˈam es miits xytsyoktët yëˈë mnëdoˈoxy extëm mij këˈëm, es yëˈë kasäädë toxytyëjk twintsëˈëgëdët yëˈë nyaˈay” (Éfesʉ 5:33).

TIJATY NYIKËJXMˈÄJTYPYË YETYËJK ETSË TOXYTYËJK

3. ¿Axtë nuˈunën mbäät nyaytsyokëdë kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp?

3 Pablo tkujäˈäyë: “Miitsëty kasäädë yetyëjkëty, mtsoktëp yëˈë mˈuˈunk mnëdoˈoxyëty. Nandëˈën jäjtpë dëˈën ko ja Kristë ttsejky pënëty myëbëjktëp es nyayäjkë wintsëˈkën” (Éfesʉ 5:25). Tyamë Dios mëduumbëty yëˈë pyanëjkxëdëbë Jesusë yˈijxpajtën ko nyaytsyokëdë nixim niyam, duˈun extëmë Jesus ttsejky ja yˈëxpëjkpëty (käjpxë Fwank 13:34, 35; 15:12, 13). ¿Axtë nuˈunën mbäät nyaytsyokëdë kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp? Mëk mbäät nyaytsyokëdë axtë kyuˈoogëyäˈänëp ja jyamyëët. Per ko net tpäättë jotmayë mëjwiin kajaabë, mbäät nääk wyinmaytyë ko kyaj mëk nyekynyaytsyokëdë. ¿Ti mbäät pyudëkëdë? Ja tsojkën diˈibë Biiblyë nyiˈanaˈamëp tmëdatëdë Dios mëduumbë, mët ko duˈumbë tsojkën “dëˈënyëm ttuny ja oybyë, dëˈënyëm myëbeky, dëˈënyëm jyëjpˈixy es dëˈënyëm myëmaˈxtiky”. Duˈumbë tsojkën “ni näˈä kyakugëxët” (1 Korintʉ 13:7, 8). Yëˈë kasäädë jäˈäy, tsojkëp tjamyatstët ko ojts nyaytyukwandäˈägëdë ko nyaytsyokäˈänëdë ets ko kyaj nyaymyastuˈudäˈänëdë. Tyäˈädë yëˈë pudëkëyanëdëp parë tˈëxtäˈäytyëdë Jyobaa nyaybyudëkë ets nimajtsk ttundëdë mëjääw parë dyaˈoyëdët oytyim diˈibëtyë yˈamay jyotmay.

4, 5. 1) ¿Ti nyikëjxmˈäjtypy ja yetyëjk mä fyamilyë? 2) ¿Wiˈix mbäädë toxytyëjk kasäädë tˈixy ja tuunk diˈib nyikëjxmˈäjtypy mä fyamilyë? 3) ¿Wiˈix tuˈugë kasäädë jäˈäy tyëgäjtstë jyukyˈäjtën ko pyëjktääytyë?

4 Pablo ojts tnimaytyaˈaky tijaty nyikëjxmˈäjtypyë yetyëjk kasäädë etsë toxytyëjk kasäädë. Jyënany: “Miits kasäädë toxytyëjkëty, naygyubëkëdë es wintsëˈëgëdë yëˈë mˈuˈunk mnyaˈayëty, dëˈën extëmxyëp mnaytyukkëdëkëdë ja Nintsënˈäjtëm. Pes yëˈë kasäädë yetyëjk myëdäjtypy ja kutujkën mä yëˈë nyëdoˈoxy dëˈën extëm yëˈë Kristë myëdäjtypy ja kutujkën mä yëˈë mëbëjkpëtëjk” (Éfesʉ 5:22, 23). Tyäˈädë kyaj yëˈë tˈandijy ko ja yetyëjk niˈigyë tsyobääty ets kyaj dyuˈunëty ja kyudëjk. Pesë Jyobaa ojts tnigajpxy ko toxytyëjk nan jëjpˈamë tyuunk, ko jyënany: “Kyaj yˈoyëty etsë yetyëjk yˈijtˈadëˈëtsët naytyuˈuk. Minëts nˈokˈyajkojë tuˈugë pyudëjkëbë, diˈib mëët kyäˈpxët” (Génesis 2:18). Yëˈë toxytyëjk tsojkëp tpudëkët ja myëmëjjäˈäy parë oy tnigëbäjkˈatët ja fyamilyë. Etsë yetyëjk tsojkëp dyaˈixëdët ja tsojkën extëmë Jesus, diˈib “myëdäjtypy ja kutujkën mä yëˈë mëbëjkpëtëjk”. Ko duˈun ttunët  ja yetyëjk, ta ja kyudëjk nyayjawëdët jotkujk ets kyaj tsyiptakxëdët wyintsëˈëgëdët ets pyudëkëdët.

Niˈigyë kasäädë jäˈäy nyaymyëwingonëdë ko tijaty ttundë extëmë Jyobaa jyënaˈany

5 Cathy, diˈibë myëmëjjäˈäy xëˈäjtp Fred, jyënaˈany: “Kojëts nnaytyuˈukˈäjty këˈëmëtsë nety nayˈaneˈemyëty ets këˈëmëts nnaygyuentˈatyëty. Per kojëts nbëjky, kuanëts ko ojts nˈijxwëˈëmy ko kyajëts nekynyaytyuˈugëty. Tsiptakp näˈäty, per niˈigyëts naymyëwingonëdë kojëts tijaty ndundë extëmë Jyobaa jyënaˈany [1] (ixë notë). Fred jyënaˈany: “Xëmëts xytsyiptakxë nwinˈixët tijatyëts ndunaampy. Ets niˈigyë tsyiptaˈaky mä jäˈäy kyasäädëˈaty, mët ko yajkuentëpëjtäˈägäämp jatuˈugë jäˈäy. Per kyajts nëgoo xytsyiptakxë kojëts nˈamdoyë Jyobaa etsëts xynyëˈëmoˈoy xytyuˈumoˈoyët ets kojëts nmëdoowˈity wiˈixëts ja ngudëjk wyinmay. ¡Jantsy oyëts nnayjawëty kojëts duˈun ndundë!”.

6. Ko kasäädë jäˈäy tpäättëdë jotmay, ¿wiˈix mbäät ja tsojkën yajtuˈugyëdë?

6 ¿Ti tsojkëp ttunëdë kasäädë jäˈäy parë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën yˈitët mëk? Biiblyë jyënaˈany: “Naymyëmaˈxtukëdë nixim niyam es naymyaˈxëdë pën ja pën nyaymyëdëgoyëty” (Kolosʉ 3:13). Kom pokyjyaˈay nyajpatëm, mbäät ja kasäädë jäˈäy tyëgoytyë ets tmëdattë jotmay. Per oy ko tˈixtët mäjaty të tyëgoytyë parë kyaj duˈun nyekyjattët, nyaybyokymyaˈkxëdët ets nyaytsyokëdët extëm mä Biiblyë tniˈanaˈamë, pes netë “jaˈay tuˈukyë yˈittë ko nyätsyokëtë” (Colosenses 3:14, Tios yˈaaw yˈayuk). Yëˈë kasäädë jäˈäy mbäät dyaˈixëdë tsojkën ko tmëdattët ja maˈkxtujkën, yˈittët oyjyaˈay ets kyaj ti nyaytyukwinˈix nyaytyukjëjpˈixëdët (1 Korintʉ 13:4, 5). Oy ko tsojk dyaˈoyëdët ja jyotmay ets kyaj dyajnaxtët tuˈugë xëëw (Éfesʉ 4:26, 27). Tsojkëbë yujyˈat tudaˈakyˈat etsë jotmëkˈäjtën parë njënäˈänëm: “Okmaˈkx ko axëëk të nyajnayjawëty”. Ko kasäädë jäˈäy duˈun ttundë, yëˈë pudëjkëdëp parë dyaˈoyëdët ja jyotmay ets niˈigyë nyaymyëwingonëdët.

JËJPˈAM ETS NYAYˈAMÄˈTˈATËDËT

7, 8. 1) ¿Ti käjpxwijënë yajkypyë Biiblyë parë kasäädë jäˈäy mä wiˈix mbäät yˈit tsyëënëdë? 2) ¿Tiko mbäädë kasäädë jäˈäy nyayˈamäˈtˈatëdë?

7 Biiblyë yajkypyë käjpxwijën diˈib mbäät pyudëkëdë kasäädë jäˈäy mä wiˈix tˈixtët ja ijt tsënaaky (käjpxë 1 Korintʉ 7:3-5). Jëjpˈam ets niduˈuk niduˈuk tˈixtët wiˈix ja jyamyëët yaˈixy yajpääty ets wiˈix nyayjawëty. Pën ja yetyëjk kyaj tˈamäˈtˈaty ja kyudëjk, tsip ttukxondäˈägët ko mëët yˈit tsyëënët. Biiblyë duˈun tˈanëëmë yetyëjk kasäädë: “Ittë mët ja mgudëjkëty extëm miitsëty xynyijawëdë yajpäättë” (1 Pedro 3:7, TNM). Ja yetyëjk kyaj mëktaˈaky tˈanëëmët ja kyudëjk ets mëët yˈit tsyëënët ni tkatukˈaguanëˈatët, tsojkëngyëjxm mbäät yˈit tsyëënëdë. Yëˈë yetyëjk niˈigyë pojënë ttsojkënyëˈaty yˈitäˈäny tsyëënëyaˈany ets kyaj dyuˈunëty ja toxytyëjk. Per ja mbäät tsyëënëdë ko nety nimajtsk ttsojkënyëˈattë.

8 Biiblyë kyaj ttimnigajpxy wiˈix ja kasäädë jäˈäy mbäät nyaytyukˈixëdë ja tsyojkën. Per jënäämp ko jëjpˈam ets dyajnigëxëˈëktët ja  tsyojkën (El Cantar de los Cantares 1:2; 2:6). Extëm nˈijxëm, yëˈë kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp tsojkëp nyayˈamäˈtˈatëdët.

9. ¿Tiko kyaj yˈoyëty nˈatsojkëm ntsëënëyäˈänëm mëdë wiinkpë?

9 Näägë kasäädë jäˈäy të dyajmäˈättë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën mët ko tˈixtë pornografía o mët ko tˈatsoktë tsyëënëyäˈändë mëdë wiinkpë. Duˈumbë winmäˈäny kyaj Dios tkupëky ets tsojkëp njëjpkudijëm. Pën mëk ntsojkëmë Jyobaa etsë nmëguˈukˈäjtëm, ta kyaj nasˈijxëm ets nitii o nipën tkayajmäˈädët ja tsënäˈäy jukyˈäjtën. Kyaj yˈoyëty tii nduˈunëm diˈib mbäät dyajjaygyukë ko tamë wiinkpë nwinˈijt nwinxoˈonëm, pes kyaj nety nyaˈijxëm ko nmëdäjtëmë tsojkën. Nˈokjamyajtsëm ko Dios wäˈäts tnijawë ti nwinmäˈäyëm ets ti nduˈunëm. Net niˈigyë ndunäˈänëm ti yëˈë tyukjotkëdakypy ets ninäˈä ngamastutëm ja njamyëëtˈäjtëm (käjpxë Matewʉ 5:27, 28; Ebreeʉsʉty 4:13).

KO JYAˈˈATYË AMAY JOTMAY

10, 11. 1) ¿Yaˈˈajääywyäˈkxtëp mayë jäˈäy? 2) ¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ko jäˈäy nyaymyastuˈutyëty? 3) ¿Ti mbäät pyudëkëdë kasäädë jäˈäy parë kyaj pojënë nyaymyastuˈudëdët?

10 Näägë kasäädë jäˈäy naymyastutëdëp o yaˈˈajääywyäˈkxtëp ko mbäät tkayaˈoyëdë ja yˈamay jyotmay diˈib mëjwiin kajaa. Mä näägë paˈis nigujkwaˈkxy nyaxyë jäˈäy yaˈˈajääywyäˈkxtë diˈib të pyëktë. Etsë oyë duˈumbë jotmay nëgoo tkapäättë Dios mëduumbë, ta nimayë kasäädë jäˈäy diˈib pyattëp mëjwiin kajaabë amay jotmay.

11 Biiblyë jyënaˈany: “Diˈibaty të pyëktë, ndukˈanaˈamdëpts es kyaj nyaymyastuˈudëdët. [...] Es pën ja pën tmastuˈuty ja nyaˈay, naytyiˈigyë dëˈën yˈitëty, o nik oy ttimnijodëmbitët ja nyaˈay. Nandëˈënë yetyëjkëty kyaj tmastuˈudët ja nyëdoˈoxy” (1 Korintʉ 7:10, 11). Näägë kasäädë jäˈäy mbäät wyinmaytyë ko oytyim naymyastuˈudëdët mët ko tmëdattë mëjwiin kajaa jotmay. Per ko Jesus yajtëëwë ja fariseety pën mbäädë jäˈäy nyaymyastuˈudëdë, ta yˈatsooy: “Dios jyënany: Pääty ja yetyëjk myastuˈudëp ja tyääk tyeety es nyaybyuwäˈägëdët mëdë nyëdoˈoxy, es dëˈën nimajtsk yˈittët tiˈigyë. [...] Es pääty ja yetyëjk kyaj tmastuˈudët ja nyëdoˈoxy, mët ko ja Dios të yajnaymyikyëty” (Matewʉ 19:3-6; Génesis 2:24). Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko Jyobaa kyaj ttseky etsë kasäädë jäˈäy nyaywyäˈkxëdët (1 Korintʉ 7:39). Niˈamukë mbäät njamyajtsëm ko Jyobaa xykyuentëwitsäˈänëm tijaty të nduˈunëm. Ko duˈun njamyajtsëm, yëˈë xypyudëkëyäˈänëm parë tsojk nyaˈoˈoyëm ja jotmay mä kyajnëm myëjwindaˈaky.

Kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp yaˈoˈoyëdëbë yˈamay jyotmay mët ko tnasˈixëdë etsë Dios nyëˈëmoˈoy tyuˈumoˈoyëdët

12. ¿Tidaa ko tuˈugë kasäädë jäˈäy nyaymyastuˈudäˈänëdët?

12 ¿Tiko näägë kasäädë jäˈäy tmëdattë mëjwiin kajaa jotmay? Nääk axëëk nyayjawëdë mët ko kyaj yˈoyë tsyënäˈäy jyukyˈäjtënë extëmë nety tˈawixy. Nan pyattëbë jotmay mët ko wiˈixëm të yaak të pyattë ets wiˈixëm jyaˈayˈattë. Ets nan mbäät dyajtsiptäˈäktë  meeny sentääbë, wiˈix nyaymyënëjkxëdë mët ja jyiiky myëguˈuk o wiˈix dyajˈyaaktë ja yˈuˈunk yˈënäˈk. Per jantsy oy kyëxuty ko nimayë kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp dyaˈoyëdë yˈamay jyotmay mët ko tnasˈixëdë etsë Dios nyëˈëmoˈoy tyuˈumoˈoyëdët.

13. ¿Näˈä mbäät jeˈeyë kasäädë jäˈäy nyaymyastuˈudëdë?

13 Yëˈë kasäädë jäˈäy diˈib myëdäjttëp mëkë jotmay, oy ko tˈamdowdëdë naybyudëkë mëjjäˈäytyëjk. Pesë tyäˈädë nmëguˈukˈäjtëm mbäät pyudëkëdë ets tpadundëdë Biiblyë kyäjpxwijën. Ko nbatëmë jotmay, oy ko nˈamdoˈowëmë Jyobaa myëjääw parë yëˈë xypyudëjkëm ets mbäät nbaduˈunëm ja Biiblyë kyäjpxwijën, ets nanduˈun parë nyaˈijxëmë oybyë jäˈäyˈäjtën diˈib yajkypyë Diosë myëjääw (Galasyʉ 5:22, 23). Mbäädë kasäädë jäˈäy nyaymyastuˈudëdë, per net pën pyattëbë tyäˈädë jotmay: Pën kyaj tmoˈoyaˈanyë fyamilyë tijaty yajtëgoyˈajtypy, pën mëk awäˈän ets jantsy axëëk ttuunë ja jyamyëët ets pën mëktaˈaky ja jyamyëët ttukmastuˈudäˈänyë Dios [2] (ixë notë).

14. ¿Wiˈixë Biiblyë tˈanëëmë Dios mëduumbëty diˈib ja jyamyëët kyaj yˈëxpëky?

14 Biiblyë nyigajpxy kanäk pëky tiko kyaj mbäädë kasäädë jäˈäy nyaymyastuˈudëdë, ni yëˈë mbäät kyanaymyastuˈudëdë ja diˈibë jyamyëët kyaj yˈëxpëky (käjpxë 1 Korintʉ 7:12-14). Ja diˈib kyaj yˈëxpëky “yˈaxäjëp ja Diosë kyunuˈxën” mët ko kyasäädëˈaty mët tuˈugë Dios mëduumbë. Ets ja yˈuˈunk yˈënäˈk nan yˈaxäjëp ja “Diosë kyunuˈxën”. Pablo duˈun tˈanmääy ja Dios mëduumbëty: “Mij toxytyëjk, [...] kyaj xynyijawë pën mijtskyëjxm ja mnyaˈay [...] tmëbëkët ja Jesukristë es nyitsoˈogët. Es mij yetyëjk, [...] kyaj xynyijawë pën mijtskyëjxm ja mnëdoˈoxy [...] tmëbëkët ja Jesukristë es nyitsoˈogët” (1 Korintʉ 7: 16). Taaˈäjtp nimayë nmëguˈukˈäjtëm diˈib të tpudëkëdë ja jyamyëët parë të tyëkëdë ëxpëjkpë.

15, 16. 1) ¿Wiˈixë Biiblyë tkäjpxwijˈyë kasäädë toxytyëjk diˈibë myëmëjjäˈäy kyaj yˈëxpëky? 2) ¿Ti kyaj mbäät ttuny ja Dios mëduumbë pën nikakëp ja jyamyëët?

15 Apostëlë Pedro ojts tkäjpxwijy ja kasäädë toxytyëjk diˈib Dios mëduundëp ets twintsëˈëgët ja myëmëjjäˈäy, tˈanmääy: “Oy [ja] mnyaˈay tkamëbëktë ja Diosë yˈayuk, mdukˈaxäjëdëp ja Jesukristë kyaj jaˈagyëjxm ko wiˈix xyˈanëëmëdë, jaˈa dëˈën ko tˈixtët ko miits xyjikyˈattë wäˈätspë jikyˈäjtën es wintsëˈkën mëët”. Yëˈë kasäädë toxytyëjk diˈib Dios mëduump, tsojkëp dyaˈixëdët “ja tsujˈäjtën diˈibë [...] niˈigyë tsobatp Dios wyindum [...] ko jäˈäy oyjyot oywyinmäˈäny tmëdattë es jyikyˈattë yuunk naxypyë” (1 Peedrʉ 3:1-4). Pën ja kasäädë toxytyëjk pyaduumbyë tyäˈädë käjpxwijën, ta mbäät tpudëkë ja myëmëjjäˈäy parë tyëkët ëxpëjkpë ets kyaj ko jeˈeyë xëmë ttukmëtmaytyäˈägët tijaty myëbëjkypy.

16 ¿Ets ko ja yetyëjk diˈib kyaj yˈëxpëky tmastuˈudäˈänët ja kyudëjk? Biiblyë jyënaˈany: “Pën ja diˈibë kyaj tmëduny ja Jesukristë tmastuˈudäˈäny ja nyëdoˈoxy o nyaˈay mët ko tmëduny ja Jesukristë, naˈix waˈan tnejxy. [...] Kyaj jyatyimnigutikyëty es kyaj nyaywyäˈxëdët [...]. Dios të mdukniwowëdë es mjikyˈattët agujk jotkujk” (1 Korintʉ 7:15). Extëmë yä jyënaˈany, kyaj yëˈë tˈandijy ko ja Dios mëduumbë mbäädë net pyëjktëgatsy, yëˈë duˈun ko kyaj mbäät ttukˈaguanëˈaty ja jyamyëët ets wyëˈëmët. Waˈan ko nyaymyastuˈudëdët, jyaˈˈatët waanë ja jotkujkˈäjtën mä jyëën tyëjk. Ets ko ja tiempë nyaxët, waˈan jyëmbitäˈänët ja jyamyëët ets dyaˈoyëyäˈänët ja tsyënäˈäy jyukyˈäjtën, ets mbäät axtë ok tyëkë ëxpëjkpë.

¿TI MAS JËJPˈAM MÄ JÄˈÄY KYASÄÄDËˈATY?

Pën yëˈë jëjpˈam nbëjtakëmë Jyobaa tyuunk, ta mas jotkujk ngasäädëˈatäˈänëm. (Ixë parrafo 17).

17. ¿Ti mas jëjpˈam mbäät tpëjtäˈäktë kasäädë jäˈäy diˈib Dios mëduump?

17 Kom yëˈë ndukjukyˈäjtëm ja tiempë diˈib jëjpkëxanëp, ta “ayoˈon mëët” yˈaknaxy ja xëëw tiempë (2 Timotee 3:1-5). Pääty jyëjpˈamëty ets nguentˈäjtëm ja naymyayë diˈib nmëdäjtëm mëdë Jyobaa. Pablo jyënany: “Waanë jeˈeyë nˈakmëdäjtëm ja tiempë. Ayä bom ja diˈibaty kasäädëty dëˈën yˈakjikyˈattët extëmxyëp të kyadimpëktë [...]. Diˈibë yä naxwiiny mdukˈijt mdukxoondëp, myajtundëp [jäˈäwën] mëët” (1 Korintʉ 7:29-31). Pablo kyaj yëˈë tmaytyäˈägany ko kasäädë yetyëjk kyaj tnekykyuentˈatët ja fyamilyë. Per kom tyam njukyˈäjtëm mä tiempë diˈib jëjpkëxanëp, diˈib mas jëjpˈam mbäät nbëjtakëm yëˈë nmëduˈunëmë Jyobaa (Matewʉ 6:33).

18. ¿Wiˈix mbäädë Dios mëduumbë kyasäädëˈattë agujk jotkujk?

18 Mä tyäˈädë tiempë diˈib tsip nimëjääw, mayë kasäädë jäˈäy kyaj yˈoyëdë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën. Pääty, ¿wiˈix mbäät yˈittë jotkujk ets yˈoyët ja tsyënäˈäy jyukyˈäjtën? Ko tmëwingondëdë Jyobaa ets ja kyäjpn, tmëmëdowdët ja käjpxwijën diˈib miimp mä Biiblyë ets nyaytyuktuˈumoˈoyëdët ja Diosë myëjääw. Ko duˈun ttundët, ta mëj dyaˈitët “diˈibë ja Dios të [dyajnaymyukyëty]” (Markʉs 10:9).

^ [1] (parrafo 5): Mä tyäˈädë artikulo të näägë xyëëw tyëgatstë.

^ [2] (parrafo 13): Ix mä liibrë “Nayaˈitëdë xëmë mä ja Diosë tsyojkën”, mä jyënaˈany “¿Wiˈixë Biiblyë jyënaˈany ko jäˈäy nyaymyastuˈutyëty ets ko yaˈˈajääywyaˈxy?”.