Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Diˈib nääk të nyayajtëwëdë

Diˈib nääk të nyayajtëwëdë

¿Tiko ja Jesusë myëtsipëty jëjpˈam dyajnäjxtë wiˈix kyëbujtë?

Tyäˈädë yëˈë nety tuk pëky diˈibë Jesus yajtukpaˈëëw yajtukpagäjpx mëdë yˈëxpëjkpëty. Mä ja Ley diˈibë Moisés yajmooy nyimaytyakypyë nety näˈä tuˈugë jäˈäy yajpääty axëëk Dios windum. Extëm ko ja toxytyëjk tmëdatyë pyoˈogëjxmëdë ets ko ja yetyëjkë myëjääw pyëtsëmy, ko jäˈäy tmëdatyë leprë, ttony tuˈugë oˈkpë o tuˈugë jëyujk ooky. ¿Ti nety mbäät ja jäˈäy ttuny parë jatëgok wäˈäts yajpäädët? Ja Ley nyimaytyak ko mbäät dyaktë ja wintsëˈkën, nyaybyuj nyayjyaˈatsëdë o nyaytyuknixijkxëdë nëë (Levítico, kapitulo 11 axtë 15; Números, kapitulo 19).

Ja judiyëtëjk diˈib nyiwintsënˈäjttë relijyonk ojts tˈaktimˈyajnaxkëdäˈäktë ja kyëˈëm anaˈamën. Tuˈugë liibrë tnimaytyaˈaky ko ojts dyajnaxkëdäˈäktë näˈä tuˈugë jäˈäy jyëmbity axëëk ets wiˈix ja myëguˈuktëjk mbäät ttukninaxy. Nan ojts dyajkojtë tuˈugë listë tijaty mbäät jyëmbity axëëk ets tijaty kyaj ets nanduˈun ja abëjk aduˈunën. Nan ojts dyajnaxkëdäˈäktë diˈibë kostumbrë jäˈäy pyanëjkxtëp parë jatëgok wyäˈätstët.

Ja Jesusë myëtsipëty yajtëëwëdë: “¿Tiko tkapadundë yëˈë mˈëxpëjkpëty diˈibë jaayëm ja nˈaptëjkëtyëts ttundë? Yëˈëjëty jeˈeyë kyaytyë mëdë kyëˈë ni kyawäˈätsëty” (Markʉs 7:5). Ko duˈun jyënandë kyaj nety yëˈë tmëmay tmëdäjtë ja wäˈätsˈäjtën. Pes të nety dyajnaxkëdäˈäktë tuˈugë kostumbrë wiˈixë nëë yajtukëtamët ja diˈib kayäämp. Ja liibrë diˈib të yˈokˈyajnigäjpxpë tnimaytyaˈaky ko ja diˈib nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk kyaj ijty nyayjaygyukëdë diˈibë abëjkënë yajtundëp, diˈibë nëë, pën tukëtamëdëp ets axtë mäbäät xyoogët ja këˈë.

¿Wiˈixë Jesus wyinmääy mä ja anaˈamën diˈib yajnaxkëdaktë? Yëˈë duˈun tˈanmääy ja diˈib nyiwintsënˈäjttëbë relijyonk: “Miitsëty diˈibë nayˈandijëdëp es jyikyˈattë tëyˈäjtën mëët, yajxon ja Diosë kyugäjxpë Isaiië mnimatyakë miitsëty ko dëˈën tkëxjääy: Tyäˈädë jäˈäy xywyintsëˈkëpts wingëˈëy agëˈëy, per ja jyot wyinmäˈäny jagam yˈity mä ëjën [Jyobaa]. Nitii tkatsooty ko nyayˈandijëdë es xyjaˈˈawdattëts. Yëˈë tukˈëxpëjktëp diˈibë yˈanaˈamënˈäjtypy jeˈeyë jäˈäyëty [...]. Mmastuttëp miitsëty ja Diosë yˈanaˈamën es xypyadundët extëm ja jäˈäy jaayëm ttundë” (Markʉs 7:6-8).