Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Wiˈix xyˈixyë Biiblyë?

¿Wiˈix xyˈixyë Biiblyë?

¿Mjënäˈänëp ko yëˈë...

  • ... tuˈugë liibrë diˈibë naxwinyëdë jäˈäy jyaay?

  • ... myëmiimpy mayë apmaytyaˈaky?

  • ... Diosë yˈAyuk?

 BIIBLYË JYËNAˈANY

“Dios wyinmäˈänymyooy ja jyaˈayëty es tkëxjäˈäyët tëgekyë ja Diosë jyaaybyajtën.” (2 Timotee 3:16, Ja Jembyʉ Kajxyˈátypyʉ.)

¿WIˈIX NDUKˈOYˈÄJTËM KO NNIJÄˈÄWËM?

Yˈatsoojëmbijtypy tijaty nnijawëyäˈänëm mä jukyˈäjtën (Proverbios 2:1-5).

Yajtukjotkujkˈäjtp extëm xytyuˈumoˈoyëm tuˈuk tuˈugë xëë (Salmo 119:105).

Mbäät nˈawijxëm ja jotkujkˈäjtën diˈib miimp (Romanʉs 15:4).

 ¿MBÄÄT NMËBËJKËM WIˈIXË BIIBLYË JYËNAˈANY?

Mbäät, min nˈokˈijxëm tëgëk pëky:

  • Naywyijtsëbë myaytyaˈaky. Ja ni 40 jäˈäy tjääytyë Biiblyë ets jyejky 1,600 jëmëjt. Pënaty jyaaytyë, nimay kyaj nyayˈixyˈäjtëdë, per naywyijtsëp tijaty myaytyakypy, yajmëjpëtsëëmbyë Diosë xyëë etsë yˈAnaˈamën.

  • Pënaty jyaaytyë kyaj ti tkuyuˈtstë. Pënaty kyujäˈäyëdëp tijaty tuun jäjtëp, kyaj tkujayëdë ko ja nyax kyäjpn kyamadäˈäktë. Per pënaty jyaaytyë Biiblyë, kyujäˈäyëdë ko yëˈëjëty tyëgooytyë ets ja nyaxy kyäjpn (2 Crónicas 36:15, 16; Salmo 51:1-4).

  • Xëmë yˈadëy tijaty nyaskäjpxëp. Ja nety tyëgoyˈaty 700 jëmëjt ko Biiblyë ojts tnaskäjpxë ko Mesías, diˈib yajwandak, myaxuˈunkˈatäˈäny Belén mä tuˈugë mutsk käjpn diˈib yajpatp Judá (Miqueas 5:2). ¿Mä Jesus myaxuˈunkˈäjty? Jamën meerë mä nety të yajnigajpxy (Matewʉ 2:1-6).

    Tijatyë Biiblyë të tnaskäjpxë, nan të yˈadëy axtë diˈib kyaj tyim mëjwiin tyim kajaajëty. ¿Këdii duˈunën mbäät myaytyaˈagyë Diosë yˈAyuk? (2 Peedrʉ 1:21.)

 NAYAJTËWËDË

¿Wiˈixëts mbäät xypyudëkë Diosë yˈAyuk?

Jap xynyijawët wiˈixë Biiblyë tˈatsoojëmbity mä ISAÍAS 48:17, 18 etsë 2 TIMOTEE 3:16, 17.