Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 12

Ja Pablo tsyojkmäänk ijt jotmëk

Ja Pablo tsyojkmäänk ijt jotmëk

Yëˈë ndukmëtmaytyäˈägaampy tuˈugë mixy diˈib yaˈˈawäˈätspëtsëëmë tsyëgum o jyamy. Yëˈë tsyëgumˈäjtë apostëlë Pablo. Kyaj yajnijawë ti tyäˈädë mixy txëˈäjty, diˈib yajnijäˈäwëp, yëˈë ko yaˈijxë jotmëkˈäjtën. ¿Oy ndukmëtmaytyäˈägët ti tyuun?...

Pablo pujxndëgotyë nety yˈity Jerusalén mët ko tnimaytyaˈagyë Jesus. Ets tamë nety näägë axëkjäˈäy diˈib yˈaxëkˈijxtëbë Pablo, ta tniwinmäˈäyëdë ets axëëk ttunäˈändë. Duˈun nyayjënanëdë: Nˈokˈanmäˈäyëm ja soldäädë wintsën etsë Pablo yajmënëjkxët justisëpatpë. Ta net nnayuˈtsëm tuˈubëˈääy ets ko Pablo yajmënaxët, ¡ta nyaˈoˈkëm!

Ja Pablo tsyojkmäänk jawyiin ojts tyukˈawäˈänxëty ti nety tyunandëp ja axëkjäˈäy, ets ok ta ojts ttukˈawanë ja soldäädë wintsën

Ja Pablo tsyojkmäänk myëdoo ti nety ja axëkjäˈäy tyunandëp. ¿Ti net tyuun? Ojts tninëjkxy ja Pablo mä yˈity pujxndëgoty parë ttukˈawäˈänë. Pablo ta yˈanmääyë: Nëjkx mä soldäädë wintsën ets tukˈawanë tijaty tyunandëp. Waˈan ja Pablo tsyojkmäänk ojts tsyëˈëgë, pes ja soldäädë wintsën yëˈë diˈib mas këjxmë kutujkën myëdäjtypy. ¿Per ojtsëdaa jyotmëktaˈaky?... Ojts, ets tyukˈawäˈänëtyaay tukëˈëyë.

Ja soldäädë wintsën yajxon tmëdooˈijty wiˈix yaˈˈanmääy. Ets parë kyaj wiˈix yajtunëdë Pablo, ta tkejxy wiinktsoo, mä tuˈugë käjpn diˈib xyëˈäjt Cesarea. Ta nanduˈun ttukpagejxy naa 500 soldäädëtëjk, ets tˈanmääytyë: Yajnëjkxtë tyäˈädë koots. ¿Jäjtëdaa Pablo oy mëk jam Cesarea?... Jäjt, ¡ja axëkjäˈäyëty kyaj wiˈix tyuunëdë!

¿Ti mdukniˈˈijxëbë tyäˈädë maytyaˈaky?... Mijts nan mbäät mˈity jotmëk extëm ja Pablo tsyojkmäänk. Tsojkëp nˈijtëm jotmëk ko nimaytyakëmë Jyobaa. ¿Mˈitäämp jotmëk ets mnimaytyäˈägaampy xëmë Jyobaa?... Pën mduumpy duˈun, ta nëjkx xyajnitsoˈogyë wiink jäˈäy.