Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Wiˈix mˈokwinmay, ¿tidaa miin këdakp?

Wiˈix mˈokwinmay, ¿tidaa miin këdakp?

¿Waˈandaa jukyˈäjtën...

  • ... duˈunyëm yˈitäˈäny?

  • ... niˈigyë myäˈtˈadëˈëtsäˈäny?

  • ... yˈoyëyaˈany?

 BIIBLYË JYËNAˈANY

“Dios yajtëtsxëdët tëgekyë ja wyinnëë. Kyaj yˈokˈijnët ja oˈkën, jëˈëy yaxën o ja pëjk adoˈonën, jaˈa ko tëgekyë diˈibë të yˈity, të jaˈa nyaxy kyexy.” (Diˈibʉ Jatanʉp [Apocalipsis] 21:4, Ja Jembyʉ Kajxy⁠ˈátypyʉ.)

¿WIˈIX NDUKˈOYˈÄJTËM KO NNIJÄˈÄWËM?

Nmëdatäˈänëmë oybyë tuunk ets jotkujk xyajnayjawëyäˈänëm (Isaías 65:21-23).

Kyaj nekyˈayowäˈänëm ets kyaj nyekyjaˈˈatäˈänyë yuu päˈäm (Isaías 33:24; Diˈibʉ Jatanʉp 7:17).

Agujk jotkujk njukyˈatäˈänëm winë xëë winë tiempë mëdë familyë etsë mëtnaymyaayëbë (Salmo 37:11, 29).

 ¿MBÄÄT NMËBËJKËM WIˈIXË BIIBLYË JYËNAˈANY?

Mbäät, min nˈokˈijxëm majtsk pëky:

  • Dios myëdäjtypyë mëjää parë tkuytyunëdë wyandakën. Biiblyë ttijˈyë Dios “diˈibë tëgekyë mëkˈäjtën myëdäjtypy” (Diˈibʉ Jatanʉp 15:3). Pääty ko twandaˈaky dyajtëgatsäˈänyë tyäˈädë jukyˈäjtën ets dyaˈoyëyaˈany, mbäät nˈijtëm seguurë ko kyuytyunaampy. Pesë Biiblyë jyënaˈany ko “Dios mbäät ttuny tëgekyë” (Matewʉ 19:26).

  • Dios kyuytyunaambyë wyandakën. Extëm nˈokpëjtakëm, Biiblyë jyënaˈany ko Jyobaa yajjukypyëkaampy pënaty të yˈooktë (Job 14:14, 15).

    Nanduˈun jyënaˈany ko Diosë yˈUˈunk, Jesus, yajmëbatë päˈäm jäˈäy. ¿Tiko duˈun ttuuny? Yëˈko tsyojkënyëˈäjt (Markʉs 1:40, 41). Tijatyë Jesus tyuun, yëˈë yajnigëxëˈk ko Tyeety nan pyudëkëyaampy pënaty yajtëgoyˈajtypyë naybyudëkë (Fwank 5:19).

    Mbäädë net nˈijtëm seguurë ko Jyobaa mëdë Jesus xypyudëkëyäˈänëm parë agujk jotkujk njukyˈäjtëm (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Peedrʉ 3:9).

 NAYAJTËWËDË

¿Wiˈixë Dios dyaˈoyëyaˈanyë tyäˈädë jukyˈäjtën?

Jap xynyijawët wiˈixë Biiblyë tˈatsoojëmbity mä MATEWɄ 6:9, 10 etsë DANIEL 2:44.