Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MËËT KYAˈPXY

¿Wiˈix yˈixˈatäˈäny ja xëëw mä yajpayoˈoyaˈanyë naxwinyëdë jäˈäy?

¿Wiˈix yˈixˈatäˈäny ja xëëw mä yajpayoˈoyaˈanyë naxwinyëdë jäˈäy?

¿WIˈIX xypyawinmay ja xëëw mä yajpayoˈoyaˈanyë naxwinyëdë jäˈäy? May wyinmaytyë ko mä tadë xëëw, miyonkˈamë anmë twinguwäˈägëyäˈändë niduˈuk niduˈugë Dios ets yajpayoˈoyäˈändë. Wyinmaytyë nanduˈun ko nääk yajmoˈoyäˈändë jukyˈäjtënë oybyë jam tsäjpotm, ets nääk nyëjkxäˈändë mä ayoowdakn winë xëëw winë tiempë. Perë Biiblyë kyaj duˈun tyukniˈˈixë, jyënaˈany ko mä tadë tiempë jyaˈˈatäˈänyë jotkujkˈäjtën ets yˈaˈoyëyaˈany tijaty. Kyaj yëˈëjëty tuˈugë xëëw mä jyaˈˈatäˈänyë nayˈatsëˈëk nayˈajawë.

Diˈibʉ Jatanʉp o Apocalipsis 20:11, 12, japë apostëlë Juan tˈijxy wiˈix yajpayoˈoyaˈanyë naxwinyëdë jäˈäy: “Netëts nˈijxy ja Dios yˈuˈunyë mä tuˈugë mëj unyaaybyajn pooppë. Esë tsäjp esë naxwinyëdë jyëgaktë mä naty yˈity, es yaˈijxtëgooytyaay. Es nˈijxyëts ja oˈkpëty, mëj mutsk, tyanëdë Dios winduuy. Ta ja neky oj yaˈayaˈpwaˈxy, es yaˈixy wiˈix të tyundë niduˈuk niduˈuk. Es nanduˈun wiinkpë neky yaˈayaˈpwaˈxy mä yˈity këxjäˈäy ja xyëëjëty pënëty jikyˈäjttëp winë xëë winë tiempë. Esë Dios tpayoˈoy es ttukumëdooy ja oˈkpëty extëm niduˈuk niduˈuk të yˈadëˈëtstë, dëˈën extëmë naty yˈity këxjäˈäy nekykyëjxm”.

Jyobaa Dios, yëˈë fes diˈib myëdäjtypy tukëˈëyë kutujkën mä naxwinyëdë jäˈäy. Per tam pën të ttuknipëky parë tpayoˈoyëdë naxwinyëdë jäˈäy, apostëlë Pablo ojts jyënaˈany mä Apostʉlʉty 17:31, ko Dios të “tpëjtaky tuˈugë xëë mä tpayoˈoyaˈany yëˈë naxwinyëdë jäˈäy mët ja tëyˈäjtën mët jaˈaygyëjxm  ja jäˈäy diˈibë të twinˈixy”. Tadë fes diˈib të twinˈixy yëˈë Jesukristë (Fwank 5:22). Per ¿näˈä tsyondäˈägäˈänyë tadë xëëw mä yajpayoˈoyaˈanyë jäˈäy, ets nuˈun jyakäˈäny?

Mä tadë liibrë Diˈibʉ Jatanʉp, jyënaˈany ko ja tsyondäˈägäˈäny ko nety të nyaxy ja tsip diˈibë xyëˈäjtypy Armajedon, mä kyutëgoyaˈany tukëˈëyë diˈibë Satanás jyaˈäjtypy (Diˈibʉ Jatanʉp 16:14, 16; 19:19–20:3). * Ko nyaxëdë Armajedon, ta yajtsumäˈänyë Satanás mëdë kyaˈoybyëty ets yˈitäˈändë tuk mil jëmëjt. Nuˈun nyaxäˈänyë tyäˈädë tiempë, ja mä tadë 144,000 tpayoˈoyäˈändë jäˈäy ets yˈanaˈamäˈändë “mët ja Kristë tuk mil jëmëjt” (Diˈibʉ Jatanʉp 14:1-3; 20:1-4; Romanʉs 8:17). Extëm të nˈijxëm, tyäˈädë xëëw mä yajpayoˈoyaˈanyë jäˈäy ja jyakäˈäny tuk mil jëmëjt, kyaj tyukxëëwëty.

Mä tyäˈädë tiempë nyaxäˈäny ja mä Jesukristë “ttukumëdowäˈäny [“tpayoˈoyaˈany”, TNM] ja jikyˈäjtpëty es ja oˈkpëty” (2 Timotee 4:1). Tyäˈädë “jikyˈäjtpëty”, yëˈë yajmaytyakp ja “tëgoy myay ja jäˈäy” diˈib näjxtëp juuky mä Armajedon (Diˈibʉ Jatanʉp 7:9-17). Ets “ja oˈkpëty” diˈibë apostëlë Juan ojts tˈixy “tyanëdë unyaaybyajn winduuy mä ja Dios yajkutiky”, yëˈë diˈibë Jesus ojts twandaˈaky ko jyukypyëkäˈändë. Ko jyënany, “ja oˈkpëty diˈib të nyaxtëkëdë myëdowdëp kots ëj ngäjxët” (Fwank 5:28, 29; Apostʉlʉty 24:15). Per ¿wiˈix yajpayoˈoyäˈändë?

Apostëlë Juan ojts tˈixy ko “ja neky oj yaˈˈayaˈpwaˈxy” etsë “Dios tpayoˈoy es ttukumëdooy ja oˈkpëty extëm niduˈuk niduˈuk të yˈadëˈëtstë, dëˈën extëmë naty yˈity këxjäˈäy nekykyëjxm” (Diˈibʉ Jatanʉp 20:12). ¿Yëˈë yˈandijpy ko yëˈë itäämp kujayë ti nety ja jäˈäy të ttundë mä kyaˈooktë? Kyaj, kyaj yëˈë tˈandijy. ¿Tiko duˈun njënäˈänëm? Yëˈko Biiblyë jyënaˈany: “Jaˈko ja diˈib të yˈooky të ja pyoky nyiwatstäˈäyëty” (Romanos 6:7TNM). Pääty ko nety të jyukypyëktë ja  oˈkpë kyaj nyekyyajamyatsäˈäny ti të ttundë, pes jembyë netyë jyukyˈäjtënë yajtsondaktëp. Ets ko yajmaytyaˈaky ja neky yaˈˈayapwaˈkxy, yëˈë yˈandijpy ja jembyë anaˈamën diˈibë netyë Dios jam yajkypy. Ets parë tˈaxäjëdët ja jukyˈäjtënë winë xëëw winë tiempë, duˈun diˈibë nety të jyukypyëktë ets diˈib të nyaxtë juuky mä Armajedon, tsojkëp tmëmëdowdët ja Diosë yˈanaˈamën. Duˈun diˈib yajnijäˈäwëp ets duˈun diˈibë nety jamë Jyobaa nyigajpxypy mä ja tuk mil jëmëjtpë. Duˈunën yajpayoˈoyäˈändë niduˈuk niduˈuk ja jäˈäy ti nety jam tyuundëp mä tyuˈuyoˈoy ja tuk mil jëmëjtpë.

Miyonkˈamë oˈkpë diˈib ninuˈun tkanijäˈäwëdë pënën Jyobaa, nëjkxëp jyukypyëkäˈändë mä ja tuk mil jëmëjtpë, ets yajmoˈoyäˈändë tiempë parë tnijawëdët ets ttundët ti Dios tsyejpy. Pääty jyaˈˈatäˈäny mëjwiin kajaa tuunk parë yajtuknijawëdët. Duˈunë duˈun, pënaty tyuktsënëyandëbë naxwinyëdë tnijawëyäˈändë tëyˈäjtën (Isaías 26:9). Per kyaj niˈamukë jäˈäy nëjkx ttunäˈändë Diosë tsyojkën. Mä Isaías 26:10 jyënaˈany: “Oyë axëkjäˈäy jyayajtunyë myayˈäjtën, kyaj tjatäˈäny ttunëdë tëyˈäjtën. Oyxyëp mä ja naxwinyëdë jyayajtuumbë tëyˈäjtën, yëˈë axëëk yˈadëˈëtsäˈäny ets kyaj tˈixäˈänyë Jyobaa myëjˈäjtën”. Duˈumbë axëkjäˈäy ta kyutëgoyäˈändë winë xëëw winë tiempë, mä nety tyuˈuyoˈoy ja tuk mil jëmëjtpë (Isaías 65:20).

Ko nety kyugëjxënë tuk mil jëmëjt mëk oyë nety ja naxwinyëdë jäˈäy jyukyˈäjnë, yëˈko wäˈätsë nety yajpatnëdë. Mä tyäˈädë tiempë nyaxäˈäny, ja mä wäˈätsˈäjtënë yajmëdatäˈäny extëmë Dios ojts ttuknibëjtäägë (1 Korintʉ 15:24-28). Ta net ok yaˈijxmatsäˈändë. Satanás yajnasmatsëyaˈany ets nëjkx jatëgok tˈakwinˈëënyë naxwinyëdë jäˈäy (Diˈibʉ Jatanʉp 20:3, 7-10). Ja jäˈäyëty diˈib kyaj myëmadäˈägëdë Mëjkuˈu, ta tˈixäˈändë wiˈix yˈadëyë tyäˈädë wandakën diˈib mä Biiblyë: “Pënaty jukyˈäjttëp tëyˈäjtën myëët tjaˈˈatäˈändë naxwinyëdë, ets jyukyˈatäˈändë xëmëkyëjxm” (Salmo 37:29). Duˈunë duˈun, tyäˈädë xëëw mä yajpayoˈoyäˈändë jäˈäy, ja mä yajkunuˈkxäˈäny niˈamukë diˈibë nety ninäˈä të tkamastuˈuttë Jyobaa.

^ parr. 1 Jap niˈigyë xynyijawët wiˈix yajnimaytyaˈagyë Armajedon mä tadë liibrë diˈib xyëˈäjtypy: Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 1, pajina 680, 681, 1086, 1087, etsë Adoremos al único Dios verdadero kapitulo 20, yëˈë yajpëtsëëmbyë Jyobaa tyestiigëty.