Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 DIˈIB MËËT KYAˈPXY

Jesukristë, ja Mesías diˈib yajwandak

Jesukristë, ja Mesías diˈib yajwandak

JYOBAA DIOS ojts ttuknijawë ja kyugajpxyëty diˈib jyaaytyë Biiblyë, tijatyë nety tunan jatanëp mä Mesías diˈib yajwandak ko yaˈˈawäˈätspëtsëmäˈäny. Mbäät nnijäˈäwëm pënë tyäˈädë Mesías, pes ojts yajnigajpxy wiˈix myaxuˈunkˈatäˈäny, ti tyunaampy ets wiˈix yˈoogäˈäny. Yajmonyˈijx yajmonyjäˈäwëp ko nˈijxëm wiˈix yˈadëëwdääy diˈib ojts yajnaskäjpxë mä Jesukristë. Min nˈokˈijxëm wiˈix tyëyˈäjtëndëjkë diˈib ojts yajnaskäjpxë mä myaxuˈunkˈäjty ets mä myutskˈäjty.

Ja kugajpxy Isaías ojts tnaskäjpxë ko Mesías ja myinäˈäny mä David ja fyamilyë (Isaías 9:7). Ets duˈun ojts tyuny jyatyëty, Jesus ja myiiny mä tyäˈädë reyë tyëëm yˈääts (Matewʉ 1:1, 6-17).

Miqueas ja tuˈugë Diosë kyugäjpxpë, ojts tnigajpxy ko myaxuˈunkˈatäˈäny “Belén Efrata” ets ko yëˈë diˈib anaˈamäämp (Miqueas 5:2). Ko myiiny jyajtyë Jesus yä Naxwiiny, majtskë netyë käjpn diˈib xyëˈäjtypy Belén. Tuˈuk diˈib jamyë Nazaret, ets ja tuˈuk diˈib jamyë Jerusalén Judá nyääxoty. Ja diˈib jamyë Jerusalén yëˈë diˈibë nety të yˈokˈyajtijpë Efrata, ets jam mä Jesus myaxuˈunkˈäjty, duˈun yˈadëëy diˈibë nety të yajnaskäjpxë (Matewʉ 2:1).

Ja tuˈuk diˈibë Biiblyë ojts tnaskäjpxë, yëˈë mä Dios tmëgäjpxäˈänyë yˈuˈunk ets pyëtsëmët “Egipto”. Ets duˈunën ojts tyuny jyatyëty pes ja Jesus ojts yajmënëjkxy Egipto, ets ok, ko ojts yˈoˈknë ja rey Herodes, ta ojts yajmëjëmbijnë mä ja nyax kyäjpn. Duˈuntsoo ojts yˈadëy diˈibë nety të yajjääybyety (Oseas 11:1; Matewʉ 2:15).

Ix mä jyënaˈany “ Yajnaskäjpxë”, tap tuk wäätsë tekstë mä ojts yajnigajpxy tijatyë nety tunan jatanëp mä Mesías. Oyxyëp ko xyˈijxkijpxyë mët ja tuk wäätspë diˈibë jënäämp “Yˈadëëy”. Duˈuntsoo niˈigyë xymyëbëkët ko Diosë yˈAyuk tëyˈäjtën.

Ko xykyäjpxët tuˈuk tuˈugë tekstë, ta xyjamyatsët ko kanäk mëgoˈpx jëmëjtë nety tyëgoyˈaty parë Jesus myaxuˈunkˈatët ko ojts yajnaskäjpxë. Këˈëmë Jesus duˈun jyënany: “Kots miitsëty  mëët nˈijty, nˈanmääytyë ko yajkuytyunäˈäny diˈibë Moisés es ja Diosë kyugäjxpë kyëxjääytyë es diˈibë mä Salmo neky diˈibëts ëj xynyigäjxp” (Lukʉs 24:44). Mijts mbäät këˈëm xyˈixy mëdë mgëˈëm mBiiblyë ko diˈib ojts yajnaskäjpxë adëëwdääy tukëˈëyë.