Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 7

¿Tijaty yajtuump mäjëts nnaymyukëdë?

¿Tijaty yajtuump mäjëts nnaymyukëdë?

Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

Ko ijty nyaymyukëdë pënaty tim jawyiin ojts tpanëjkxtë Kristë, ta ijty tkäjpxtë Diosë yʼAyuk, yʼëxpëktë, nyuʼkxtäʼäktë ets yʼëwdë (1 Korintʉ 14:26). Ko mnëjkxët mäjëts nduʼukmuktë nanduʼun jap xyʼixäʼäny.

Yajtukniʼʼijxëdëbëts tijaty miimp mä Biiblyë diʼibëts mbäät xypyudëkëdë. Sääbëdë domingë nduʼukmuktëts mäjatyë naymyujkën parëts nmëdooʼittë tuʼugë maytyaʼaky diʼib mä Biiblyë, ja jeky 30 minutë, yëʼë yajnimaytyakp wiʼix mbäädë Biiblyë kyäjpxwijën yajkuytyuny ets ti tiempë tyam ndukjukyʼäjtëm. Ta yaʼʼanëëmëdë pënaty nëjkxtëp parë tpaʼixtët mä Byiiblyë ko ja tekstë yajkajpxy. Ta net Yaʼëxpëkyë rebistë Diʼib Xytyukʼawäʼänëm, ja jyeky tuk oorë, nanduʼun yaʼʼanëëmëdë parë tʼatsoojëmbittët. Tyäʼädë rebistë yëʼë nyimaytyakypy wiʼixaty mbäät nbaduʼunëmë Biiblyë kyäjpxwijën. Ets yaʼëxpëky abëtsemy nyaxwinyëdë nuʼun jyaʼʼatyë naymyujkën 110,000 naxy.

Xypyudëjkëdëbëts parëts mas oyë jäʼäy nyaʼëxpëktët. Nan tuʼukmujktëbëts mä tuʼukpë sëmään parëts nʼëxpëktë diʼib tëgëk pëky të yajtukniwitsë. Mä nyaxyë Wiʼix njukyʼäjtëm ets nDiosmëduʼunëm, yëʼë yaʼëxpëjkpë, Wiʼix njukyʼäjtëm ets nDiosmëduʼunëm: Tijaty yaʼëxpëkäämp ets yajtukjayëyäämp, diʼib pëtsëëmp poʼoboʼo. Tuk pëky diʼib näjxp yëʼë, tijaty yajpatp mä Biiblyë tsobatp mëjwiin kajaa, yëʼëts xypyudëjkëdëp parëts njaygyukëdë yajxon ja kapitulo diʼibaty të yajkajpxy kontiempë mä tadë sëmään. Majtsk pëky diʼib näjxp yëʼë, Nʼokʼyaʼëxpëjkëm oyë jäʼäy, mä nyaxyë demostrasyonk wiʼixë jäʼäy ndukniʼʼijxëmë Biiblyë. Tuʼugë nmëguʼukʼäjtëm diʼib käjpxwijp, yëʼëts diʼib xypyudëjkëdëp parëts mas oy nekykyäjpxtët ets parëts oyë jäʼäy mëtmaytyäʼäktët (1 Timotee 4:13). Etsë myëdëgëk pëkypyë yëʼë, Wiʼix jyukyʼatyë Dios mëduumbë, mä yajnimaytyaʼaky wiʼixëts mbäät nguytyundë Biiblyë kyäjpxwijën tuʼuk tuʼugë xëëw. Nan myëmiimpy mä dyajtëy ets mä yaʼʼatsoowëmbity parëts këkpäädë Biiblyë njaygyukëdët.

Ko mnëjkxët mäjëts nnaymyukëdë, mëjʼixy mëjmëdoy xyjawëyaʼany mä wiʼixëts jantsy oy nyajtukniʼʼixëdë Biiblyë (Isaías 54:13).

  • ¿Ti mʼixaampy mëdowaampy ko mnëjkxët mä tyuʼukmuktë Jyobaa tyestiigëty?

  • ¿Naa mëdiʼibë mtsojkënyëʼajtypy xymyëdooʼitäʼäny?