Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 19

¿Pënaty yajtijtëp tuumbë diʼib kuwijy ets tyuundëp ti wyintsën tsyejpy?

¿Pënaty yajtijtëp tuumbë diʼib kuwijy ets tyuundëp ti wyintsën tsyejpy?

Niʼamukë ndukʼoyʼäjtëm ja Diosë yʼëxpëjkën

Ko netyë Jesus yʼooganë, ta ojts myaytyaʼaky mët nimäjtaxkë yʼapostëlëty: Pedro, Santiago, Juan etsë Andrés. Ko nety të tnigajpxy wiʼix tnijawëdët ko jatëgok myinäʼäny mä ja tiempë jyëjpkëxanë, ta jyënany: “Tuʼugë kudëjk tmëdaty tuʼugë tyuumbë diʼibë kuwijy es tyiimpy ti wyintsën tsyejpy. Ta ttukmënikaagë ja tyëjk es bom bom dyajkayët ja poʼoduumbëty” (Matewʉ 24:3, 45; Markʉs 13:3, 4). Jesus yëʼën ja kudëjk, ets ojts ttuknipëky pënaty yajwäʼkxtëp xëmë ja käʼäy ukën o ja Diosë yʼëxpëjkën ko nety ja tiempë jyëjpkëxanë. ¿Pënaty duʼun tuundëp?

Yëʼë tuk grupë nmëguʼukʼäjtëm diʼib të yajwinʼixtë mä pënaty nëjkxtëp tsäjpotm. Tyäʼädë tuumbë diʼib kuwijy, yëʼë Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty. Yëʼë myoopy ja käʼäy ukën ja myëguʼuktëjk diʼib myëduundëbë Jyobaa. Ets mbäät nbatëmë käʼäy ukën mä meerë tyëgoyʼaty, mët ko yëʼë dyaktë (Lukʉs 12:42).

Yëʼë diʼibë wyintsën të tyuknipëkëdë tukëʼëyë diʼibë Dios myëdäjtypy (Lukʉs 12:44). Jesus tyuknipëjkë tyäʼädë tuumbë diʼib kuwijy ets tnikëjxmʼatët tukëʼëyë diʼib jaʼäjtp yä Naxwiiny mä Jyobaa kyäjpn, tyäʼädë yëʼë yʼandijpy tkuentʼattët tukëʼëyë diʼibë Dios myëdäjtypy, tʼixtët wiʼix yajkäjpxwaʼkxyë Diosë yʼayuk ets wiʼix yaʼëxpëktët mäjatyë naymyujkën. Pääty, ja tuumbë diʼib kuwijy xymyooytyëbëtsë käʼäy ukën mäjëts meerë nyajtëgoyʼattë, mët ko dyajpëtsëmdë ëxpëjkpajn diʼibëts nyajtuundëp mäjëts ngäjpxwäʼkxtë ets nanduʼun tʼixtë tijaty naxäämp mäjëts nnaymyukëdë ets mä asamblee.

Yëʼë tuumbë tyuumpy ti wyintsën tsyejpy, tyäʼädë yëʼë yʼandijpy ko pyanëjkxtëp extëmë Biiblyë jyënaʼany ets kyuytyuundëp diʼib të yajtuknipëktë, tkäjpxwäʼkxtë ja oybyë ayuk. Ets yajtijtë kuwijy, yëʼko nyijäʼäwëdëp yajxon wiʼixë ttundët tijatyë Kristë të tyuknipëkëdë yä Naxwiiny (Apostʉlʉty 10:42). Jyobaa kyunuʼkxypy ja tuunk diʼib tyuundëp mët ko nyimayëdë Testiigëty ets mët ko jyaʼʼaty mayë ëxpëjkpajn (Isaías 60:22; 65:13).

  • ¿Pënë Jesus tyuknipëjk ets tmoʼoyët ja käʼäy ukënë ja yʼëxpëjkpëty?

  • ¿Tiko njënäʼänëm ko ja tuumbë kuwijy ets tyuumpy ti wyintsën tsyejpy?