Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 20

¿Ti tyuundëp Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty?

¿Ti tyuundëp Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty?

Grupë diʼib wooyoʼoytyë mä primer siiglë

Tkäjpxtë neky diʼib ojts tkexyë grupë diʼib wooyoʼoytyëp

Mä primer siiglë, yajpattë Jerusalén tuk grupë “ja apostëlëty es ja mëjjäʼäytyëjkëty” diʼib wooyoʼoytyëp ets yëʼë diʼib nyigëbäjkʼäjttë wiʼix tijaty yajtunäʼäny mä nyaymyukëdë pënaty nëjkxandëp tsäjpotm (Apostʉlʉty 15:2). Ko ijty ti ttukniwinmayëdë, ta nyayʼëw nyaygyäjpxëdë, tpayoʼoytyë mä Diosë yʼAyuk ets tnasʼixëdë parë Diosë myëjää tyuʼumoʼoyëdët (Apostʉlʉty 15:25). Nanduʼun tyam ttundë Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty.

Yëʼë Dios yajtuumpy parë yajtunëdë tyuunk. Tyäʼädë nmëguʼuktëjkëtyëts diʼib nëjkxtëp tsäjpotm, Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, mëk ttsoktë Diosë yʼAyuk ets mëjwiin kajaa tnijawëdë wiʼix tijaty yajtunäʼäny mä Diosë kyäjpn ets mä tyuunk. Sëmään sëmään tyuʼukmuktë parë tʼëxpëktë tijaty yajtëgoyʼäjttëp ja nmëguʼuktëjkëtyëts abëtsemy nyaxwinyëdë. Duʼun extëm mä primer siiglë, nanduʼun tyam xyaʼëxpëktëts mëdë Biiblyë, näʼäty xytyuknigajxtëbëtsë neky o xypyudëjkëdëbëts mët yëʼëgyëjxmë sirkuitë, distritë o wiinkpë nmëguʼuktëjkëtyëts. Duʼunën yajpudëkëdë Diosë kyäjpn parë tuʼugyë wyinmaytyët ets tuʼugyë tijaty ttundët (Apostʉlʉty 16:4, 5). Nanduʼun tnikëjxmʼattë parë dyajpëtsëmdë ëxpëjkpajn ets xypyudëjkëdëbëts parëts jëjpʼam nbëjtäʼäktët ja tuunk mä yajkäjpxwaʼkxyë Diosë Kyutujkën ets nanduʼun tʼixtë pën mbäät yajtuunkmoʼoy parë tmënëjkxëdë jëjpʼamʼäjtën.

Yëʼë pyanëjkxtëp wiʼixë Diosë myëjää tyuʼumoʼoyëdë. Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, yëʼë yʼëxtääytyëbë Jyobaa nyaybyudëkë etsë Jesus diʼib Nyigëbäjkʼäjtypyë naymyujkën (1 Korintʉ 11:3; Éfesʉ 5:23). Pënaty duʼun tuundëp, kyaj nyayajnaxëdë extëmë wintsën mä Diosë kyäjpn. Yëʼëjëty, “tpanëjxtë ja Borreeguʼunk [Jesus] oytyim määty nyejxy” (Diʼibʉ Jatanʉp 14:4). Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, mëjwiin kajaa tmëjjawëdë ko ninuʼkxtakëm.

  • ¿Pënaty ijttë mä ja grupë diʼib wooyoʼoytyëp mä primer siiglë?

  • ¿Wiʼixtsoo tyam tʼëxtäʼäytyë Diosë nyaybyudëkë Diʼib wyooyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty?