Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 13

¿Wiˈixë Biiblyë tyukniˈˈixë mä ti tukmiinëbë relijyonk?

¿Wiˈixë Biiblyë tyukniˈˈixë mä ti tukmiinëbë relijyonk?

1. ¿Ak oyëdaa relijyonk?

Mä tukëˈëyë relijyonk tapë jäˈäy yajpääty diˈib tsyejpyë Dios. Ets yëˈë oybyë ayuk ko nnijäˈäwëm ko Dios yajtsobatypyë duˈumbë jäˈäy ets ko naytyukjotmaytyuunëp. Per jotmaymyëët njënäˈänëm, ko xyëëgyëjxmë relijyonk ttundë jäˈäy axëkˈäjtën (2 Korintʉ 4:3, 4; 11:13-15). Mä notisyë yajmëdoy ko näägë relijyonk tyuktëjkëdëp tijatyë terroristë tyuundëp, mä jäˈäy jyäämˈook nyääxˈooktë, mä tyunyëtyë tsip ets mä ënäˈkuˈunk axëëk yajtundë ets yaˈˈaguanëˈattë. Ko duˈun tˈixtë jäˈäy diˈib oyë jyot kyorasoon, ¡ta axëëk nyayjawëdë! Käjpxë Matewʉ 24:3-5, 11, 12.

Relijyonk diˈib tëyˈäjtën yajmëjpëtseembyë Jyobaa, perë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty axëëk dyajnayjawëty. Kyaj tyukniˈˈixëdë extëmë Biiblyë jyënaˈany mä pënën Dios ets wiˈix yajpäättë oˈkpë. Perë Jyobaa tsyejpy etsë jäˈäy tnijawëdët ja tëyˈäjtën mä pënën yëˈë. Käjpxë Ezequiel 18:4 etsë 1 Timotee 2:3-5.

2. ¿Wiˈixë Biiblyë tyukniˈˈixë mä ti tukmiinëbë relijyonk?

Ta jäˈäy diˈib naynyigäjpxëdëp ko tsyojktëbë Dios, per yëˈë tsyojktëp diˈibë Satanás yajjaˈäjtypy, Dios kyaj duˈumbë jäˈäy ttukjotkëdaˈaky (Santya̱ˈa̱gʉ 4:4). Biiblyë ja ttijy tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty “Babilonyë mëj käjpn”, tyäˈädë xëë jam tsyoony mä tuˈugë käjpn mä tsyondakyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty ko nyajxy ja Ayoˈonduu mä jyukyˈajtyë Noé. Tyam, waanë tiempë yˈakweˈemy mä Dios ajotkumonë dyajkutëgoyaˈanyë relijyonk diˈib wyinˈëˈëmbyë naxwinyëdë jäˈäy ets diˈib yˈaxëktuumpy. Käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp (Apocalipsis) 17:1, 2, 5, 16, 17 etsë 18:8.

 Perë Jyobaa kyaj tjäˈäytyëgoyë oyjyaˈay diˈib yajpattëp mä relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty. Tyam, ta dyajtuˈukmuky mët ko ttukniˈˈixë tëyˈäjtën. Käjpxë Miqueas 4:2, 5.

3. ¿Ti tsojkëp ttunëdë jäˈäy diˈib oyë jyot kyorasoon?

Relijyonk diˈib tëyˈäjtën yajmëjwindëjkëbë tuˈugyëˈäjtën

Jyobaa naytyukjotmaytyuunëbë jäˈäy diˈib tsyejpyë tëyˈäjtën ets diˈib tyunandëp diˈib oy. Pääty yaˈˈanëëmëdë ets ttukpëtsëëmduˈuttëdë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty. Pën jyantsy tsyojktëbë Dios, ta nyayajtëgatsëdët parë kyupëkëdët. Käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 18:4.

Mä primer siiglë, mayë jäˈäy diˈib oyë jyot kyorasoon, ojts tˈaxäjëdë xondaˈakyˈää xondaˈakyjyot ja oybyë ayuk diˈib kyäjpxwäˈkxtë apostëlëty. Jyobaa yëˈë tukniˈˈijxëdë parë dyajtëgäjtstë jyukyˈäjtën, yˈijttë agujk jotkujk ets tˈawijx tjëjpˈijxtë tijatyë nety miin këdakp. Ëtsäjtëm, nan mbäät nˈaxäjëmë oybyë ayuk ets nbëjtakëm jëjpˈamë Jyobaa mä jukyˈäjtën. Käjpxë 1 Tesalónikʉ 1:8, 9 etsë 2:13.

Jyobaa yˈaxäjëp xondaˈakyˈää xondaˈakyjyot pënaty tyukpëtsëëmduttëbë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty ets tˈaxäjëdë ja diˈib tëyˈäjtën. Ta net nyaymyayëdë mëdë Dios, tyuˈukmuktë mëdë jäˈäy diˈib Dios mëduundëp ets tˈawix tjëjpˈixtë jyukyˈatäˈändë winë xëë. ¿Mtsojkënyëˈajtypy xypyäädäˈänyë duˈumbë kunuˈkxën? Käjpxë Markʉs 10:29, 30 etsë 2 Korintʉ 6:17, 18.

4. ¿Ti Dios tyunaampy parë jyaˈˈatëdë tuˈugyëˈäjtën etsë jotkujkˈäjtën abëtsemy nyaxwinyëdë?

Yajkutëgoyaampy tukëˈëyë relijyonk diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty, ta net dyajminäˈänyë jotkujkˈäjtën yä Naxwiiny. Tyäˈädë yëˈë jatuˈugë oybyë ayuk, kyaj pën yˈokˈyajwinˈëënanë ets kyaj pën yˈoknaywyäˈkxanënë. Niˈamukë jäˈäy yëˈëyë yˈawdatandëbë Dios diˈib tëyˈäjtën. Käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp 18:20, 21 etsë 21:3, 4.