Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

¿Tiko Dios ojts dyajkojˈyë Naxwinyëdë?

¿Tiko Dios ojts dyajkojˈyë Naxwinyëdë?

¿Tiko Dios ojts dyajkojˈyë Naxwinyëdë? ¿Waˈandaa näˈä jyëmbittët extëm tuˈugë lugäärë tsujpë?