Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 2

¿Pënën Dios?

¿Pënën Dios?

1. ¿Tiko mbäät nmëduˈunëmë Dios?

Dios yëˈë tukëˈëyë tijaty të dyajkojy. Yëˈë tamyëm jyukyˈaty ets xëmë jyukyˈatäˈäny (Salmo 90:2). Jamën tsyoony ja oybyë ayuk diˈib yajpatp mä Biiblyë (1 Timotee 1:11). Ets kom yëˈë të xymyoˈoyëmë jukyˈäjtën, pääty yëˈëyë nitëjkëp nmëduˈunëm ets nˈawdäjtëm. Käjpxë Diˈibʉ Jatanʉp (Apocalipsis) 4:11.

2. ¿Wiˈix jyaˈayˈatyë Dios?

Dios kyaj yaˈixy, pääty nituˈuknëmë jäˈäy kyaˈixyëty, yëˈë kyaj dyuˈunëty extëm ëtsäjtëm (Fwank 1:18; 4:24). Per mbäät nnijäˈäwëm wiˈix jyaˈayˈaty ko nˈijxëmë kyojy pyëjtaˈaky. Extëm ko nˈijxëm kanäk pekyë ääytsyäˈäm ujtstsäˈäm etsë pëjy ujts, yëˈë xytyukˈijxëm ko xytsyojkëm ets ko jantsy kuwijy. Ets ko nˈijxëm nuˈunën kyajaajëtyë tsäjp etsë Naxwinyëdë, nan yëˈë xytyukˈijxëm ko myëdäjtypyë mëkˈäjtën. Käjpxë Romanʉs 1:20.

Ja tuk peky wiˈix mbäät nˈixyˈäjtëmë Dios, yëˈë ko ngäjpxëmë Biiblyë. Jap nnijäˈäwëm wiˈix jyaˈayˈaty mëdë naxwinyëdë jäˈäy, tijaty yˈoyˈijxypy ets tijaty kyaj, ets wiˈix nyayjawëty ko nduˈundëgoˈoyëm. Käjpxë Salmo 103:7-10.

3. ¿Myëdäjtypyë Diosë xyëë?

Jesus jyënany: “Dios Teety, miity mëdyiibë tsajpjooty tsënaaybyëny, wintsëgëˈëy jaˈa mxëë miity yˈity” (Mateo 6:9, Nuevo Testamento de Mazatlán). Mayë jäˈäy wiˈixëm ttijtë Dios, per jeˈeyë tuˈugë xyëë tmëdaty. Mä nˈayukˈäjtëm ja yajkajpxy Jyobaa, per ta nanduˈun diˈib kyäjpxtëp Yavé. Käjpxë Salmo 83:18 (82:19 mä näägë Biiblyë).

Mä mayë Biiblyë të yajjoˈotsyë Diosë xyëë ets jeˈeyë të yajpëjtaˈaky extëm Wintsën o Dios. Per ko yajjääyë Biiblyë ja nety jap myinyë Diosë xyëë naa jëxtujk mil okën. Ko Jesus  ttukniˈˈijxë jäˈäy mä pënën Dios, yajtuun kanäkˈokë Diosë xyëë. Käjpxë Fwank 17:26.

Ixë bideo ¿Myëdäjtypyë Diosë xyëëw?

4. ¿Naytyukjotmaytyuunëbë Dios mët ëtsäjtëm?

Dios xëmë xypyudëkëyäˈäwnëm, duˈun extëmë tyäˈädë uˈunk teety diˈib tsojkp

Pënë Jyobaa xyjantsy tsyojkëm, ¿tiko tnasˈixë ets jyaˈˈatëdë ayoˈon? Näägë jäˈäy wyinmaytyë ko yëˈë xyaˈˈayoˈojëm parë xyˈijxmatsäˈänëm. Per kyaj tyëyˈäjtënëty. Käjpxë Santiago 1:13, Traducción del Nuevo Mundo (NM).

Jyobaa të xymyoˈoyëmë madakën parë këˈëm nwinˈijxëm ti ndunäˈänëm mä jukyˈäjtën. Ets diˈibxyëp mas oy, yëˈë ko nwinˈijxëm parë nmëduˈunëm (Josué 24:15). Per mayë jäˈäy dyajtundë tyäˈädë myadakën parë tˈaxëktundë myëguˈuktëjk ets päätyë net may yˈayowdë. Jyobaa mon tuk nyayjawëty ko jäˈäy kyaj oy tijaty ttundë. Käjpxë Génesis 6:5, 6.

Jyobaa xytsyojkëm ets nan tsyejpy ndukxondakëmë jukyˈäjtën, pääty tim tsojk dyajjëjptëgoyaˈanyë axëkˈäjtën etsë ayoˈon. Per tam tiko tnasˈixë. Mä ëxpëjkën 8, jap yajnimaytyäˈägäˈäny. Käjpxë 2 Peedrʉ 2:9 etsë 3:7, 13.

5. ¿Wiˈix mbäät nmëwingoˈonëmë Dios?

Jyobaa xyˈanmäˈäyëm ets nmëwingoˈonëm mët yëˈëgyëjxmë nuˈkxtakën. Yëˈë naytyukjotmaytyuunëp mët ëtsäjtëm niduˈuk niduˈuk (Salmo 65:2; 145:18). Nan xypyokymyaˈkxäˈänëm ets yˈijxypy ko yëˈë nduˈunäˈänëm diˈib tyukjotkëdakypy, oy näˈäty ndëgoˈoyëm. Ets mbäät mëët nnaymyaˈayëm, oy pokyjyaˈay nyajpatëm. Käjpxë Salmo 103:12-14 etsë Santya̱ˈa̱gʉ 4:8.

Dios nitëjkëp ets ntsojkëm extëm nipën duˈun ngatsojkëm, mët ko yëˈë të xymyoˈoyëmë jukyˈäjtën (Markʉs 12:30). Ko niˈigyë nˈixyˈäjtëmë Dios ets ko nmëmëdoˈojëmë yˈanaˈamën, ta nyajnigëxëˈkëm ko ntsojkëm. Ets ko duˈun nduˈunëm, ta nëjkx oy mëët nˈijtëm. Käjpxë 1 Timotee 2:4 etsë 1 Fwank 5:3.