Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 9

¿Wiˈix mbäädë familyë yˈittë agujk jotkujk?

¿Wiˈix mbäädë familyë yˈittë agujk jotkujk?

1. ¿Tiko jyëjpˈamëty etsë jäˈäy syëbilpëkët?

Jyobaa, yëˈë tuˈugë Dios diˈib jotkujk ets yëˈë xytyukˈawäˈänëmë oybyë ayuk, yëˈë tsyejpy etsë familyë yˈitët jotkujk (1 Timotee 1:11). Yëˈë tyuknibëjtakë parë jäˈäy pyëk yˈuugët. Ko jäˈäy syëbilpeky, mbäät tsuj yajxon dyajˈyaaktë yˈuˈunk yˈënäˈk ets mbäät oy dyajtsondäˈäktë tsyënäˈäy jyukyˈäjtën. Dios mëduumbëty tsojkëp tmëmëdowdëdë anaˈamën diˈibë gobiernë të dyajnaxkëdaˈaky parë jäˈäy syëbilpëktët Käjpxë Lukʉs 2:1, 4, 5.

¿Wiʼixë Dios tʼixyë pëjk ukën? Yëʼë tsyejpy ets xëmë yʼittët tuʼugyë ja yetyëjk ets ja toxytyëjk. Jyobaa tsyejpy ets diˈib të pyëktë nyaywyintsëˈëgëdët, kyaj nyaymyëdëgoyëdët (Ebreeʉsʉty 13:4). Yëˈë yˈaxëkˈijxypy ko jäˈäy yaˈˈajääywyaˈkxy (Malaquías 2:16). Per mbäät tuˈugë jäˈäy yaˈˈajääywyaˈkxy ets jatëgok pyëkët pën të niduˈuk tmëttsëënë ja wiink yetyëjk o wiink toxytyëjk. Käjpxë Matewʉ 19:3-6, 9.

2. ¿Wiˈix mbäät nyaymyënëjkxëdë kasäädë jäˈäy?

Jyobaa yajkojë yetyëjk etsë toxytyëjk parë nyaybyudëkëdët nixim niyam mä kyasäädëˈattë (Génesis 2:18). Yetyëjk yëˈë diˈib nyigëbäjkˈäjtypyë fyamilyë, pääty yëˈë patëp parë tˈixët tijatyë fyamilyë yajtëgoyˈajtypy ets ttukniˈˈixëdët pënën Dios. Nan tsojkëp ttunëdë mëjää parë nyëdoˈoxy ttsokët ets dyajjotkujkˈatët. Pënaty të pyëktë, tsojkëp nyaytsyokëdët ets nyaywyingutsëˈëgëdët. Ets kom nimajtsk ak pokyjyaˈay, tsojkëp nyaybyokymyaˈkxëdët parë yˈittët agujk jotkujk. Käjpxë Éfesʉ 4:31, 32; 5:22-25, 33, etsë 1 Peedrʉ 3:7.

3. ¿Oydaa ko nyaymyastuˈudëdët ja kasäädë jäˈäy pën kyaj jyotkujkˈattë?

Pën tuˈugë kasäädë jäˈäy myëdäjtypyë jotmay, tsojkëp ttunëdë mëjää parë dyaˈixëdët ja tsojkën (1 Korintʉ 13:4, 5).  Diosë yˈAyuk kyaj dyajnigutukë ets tsyënääywyäˈkxët parë dyaˈoyëdët ja yˈamay jyotmay. Käjpxë 1 Korintʉ 7:10-13.

4. ¿Ti Dios tyukmëtsejpyë uˈunk ënäˈk?

Jyobaa tsyejpy etsë uˈunk ënäˈk yˈittët jotkujk. Pääty ttukniˈˈixë wiˈix ttukxondäˈäktët ja yˈënäˈkˈäjtën. Nan tsyejpy parë tjattët wiˈixë tyääk tyeety tijaty ttundë ets wiˈix tmëdattë wijyˈäjtën (Kolosʉ 3:20). Ets ttukxondäˈäktët ko tmëdundëdë Diosë ets ja yˈUˈunk Jesukristë. Käjpxë Eclesiastés 11:9–12:1; Matewʉ 19:13-15, etsë 21:15, 16.

5. ¿Ti mbäät ttundë tääk teety parë yˈuˈunk yˈënäˈk yˈittët jotkujk?

Tääk teety tsojkëp ttundëdë mëjää parë yˈuˈunk yˈënäˈk tmoˈoytyëdë kyaˈay yˈukën, jyëën tyëjk etsë wyit xyox (1 Timotee 5:8). Per nan tsojkëp ttukniˈˈixëdët pënën Dios ets ttsoktët (Éfesʉ 6:4). Ko tääk teety dyaˈixëdë ko tsyojktëbë Dios, ta nanduˈun ja yˈuˈunk yˈënäˈk ttsoktëdë Dios. Ets ko dyaˈëxpëktët extëmë Biiblyë jyënaˈany, mbäät ja yˈuˈunk yˈënäˈk dyajtëgäjtsëdë jyot wyinmäˈäny. Käjpxë Deuteronomio 6:4-7 etsë Proverbios 22:6.

Ko uˈunk ënäˈk yaˈˈanëëmëdë ko oy tijaty ttundë, pudëjkëdëp ets mëjämooyëdëp. Näˈäty nan tsojkëp yajjëwijtsëmbittët ets yajkäjpxwijtët, net kyaj ttundët diˈib mbäät yˈaxëktunëdë (Proverbios 22:15). Per ninäˈä mbäät mëk kyayajjëjwijtsëmbittë. Käjpxë Kolosʉ 3:21.

Jyobaa tyestiigëty të dyajpëtsëmdë kanäägë ëxpëjkpajn parë tääk teety etsë uˈunk ënäˈk. Ets ak jap të yajjuuty mä Biiblyë. Käjpxë Salmo 19:7, 11.