Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 14

¿Tiko Dios twinˈijxy tuˈugë kyäjpn diˈib tyam myëdäjtypy?

¿Tiko Dios twinˈijxy tuˈugë kyäjpn diˈib tyam myëdäjtypy?

1. ¿Tiko Dios twinˈijxy ja israelitëty parë tkäjpnˈatäˈäny?

Dios yëˈë kyäjpnˈäjt ja Abrahángë tyëëm yˈääts ets tmooy mayë anaˈamën. Tyäˈädë käjpn diˈib xyëëmooy Israel, yëˈë yajtuknipëjk parë Dios yaˈˈawdatët tëyˈäjtën myëët ets yajkuentˈatët ja yˈayuk (Salmo 147:19, 20). Ko duˈun yajtuuny, tyukˈoyˈäjttë jäˈäy oy mä tsyoˈondë. Käjpxë Génesis 22:18.

Dios wyinˈijx ja israelitëty parë ttestiigëˈattët. Extëmë tyäˈädë käjpn yajnimaytyaˈaky, yëˈë yaˈijxëp ko mëjwiin kajaa yajtukˈoyˈaty ko yajmëmëdoyë Diosë yˈanaˈamën (Deuteronomio 4:6). Pes mët yëˈëgyëjxm ja israelitëty, mbäädë nety ja wiink jäˈäy tˈixyˈattë Dios diˈib tëyˈäjtën. Käjpxë Isaías 43:10, 12.

2. ¿Tiko Dios ttseky ets yˈittët tuˈugyë pënaty tyam mëduunëp?

Ko Jyobaa kyaj tnekykyupejky ja israelitëty, ja käjpn diˈibë nety të twinˈixy, ta ttukwingudëgatsˈäjty pënaty pyanëjkxtë Kristë (Matewʉ 21:43; 23:37, 38). Pääty, pënaty tyam jyantsy pyanëjkxtëbë Kristë, yëˈën diˈib jyantsy myëduundëbë Jyobaa extëmë tyestiigë, kyaj nyeky yëˈëjëty ja israelitëty. Käjpxë Apostʉlʉty 15:14, 17.

Jesus ojts dyajtuˈukmuky ja yˈëxpëjkpëty parë nëjkx kyäjpxwäˈkxtë etsë jäˈäy dyaˈëxpëktët oytyim määjëty (Matewʉ 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Tyam, mä jyëjpkëxanë tyäˈädë tiempë, niˈigyë tuunk myëjwindëkë. Kyajnëmë nety duˈunë Jyobaa ttimˈyajtuˈukmukynyëm miyonkˈamë jäˈäy mä relijyongë tëyˈäjtënbë (Diˈibʉ Jatanʉp [Apocalipsis] 7:9, 10). Ko yˈittë tukniwits tukniwääbë diˈib jyantsy pyanëjkxtëbë Kristë, mbäädë net nyaybyudëkëdë ets nyaymyëjämoˈoyëdë. Ets mäjatyë naymyujkën tuˈugyë tˈaxäjëdë ëxpëjkënë diˈib mä Biiblyë. Käjpxë Ebreeʉsʉty 10:24, 25.

 3. ¿Wiˈix tsyondakyë Jyobaa tyestiigëty?

Ja tsyondaky naa 1870. Ko niwaanë jäˈäy diˈib yˈëxpëjktëbë Biiblyë, tˈëxpëjkpëtsëëmdë jatëgokë Diosë tyëyˈäjtën diˈibë nety jeky të yˈity ayuˈutsyë. Nyijäˈädëbë nety ko Jesus ojts dyajtuˈukmuky ja yˈëxpëjkpëty parë kyäjpxwäˈkxtët. Ta tyuuntsondaktë parë tkäjpxwäˈkxäˈändë abëtsemy nyaxwinyëdë ja Diosë Kyutujkën. Ets mä jëmëjt 1931, ja yajxëëmooytyë Jyobaa tyestiigëty. Käjpxë Apostʉlʉty 1:8; 2:1, 4, etsë 5:42.

4. ¿Wiˈix yˈittë tukniwits tukniwääbë Jyobaa tyestiigëty?

Mä primer siiglë, ja naymyujkën diˈib yajpattë oymyääjëty, pudëjkëdë ko tyuˈumooyëdë pënaty ojts twooyoˈoytyë Diosë kyäjpn, diˈib yˈëxkäjptë ko Jesus yëˈë Nyigëbäjkˈäjtypyë naymyujkën (Apostʉlʉty 16:4, 5). Nanduˈun tyamë Testiigëty, yëˈë tuˈumooyëdëp Diˈib wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, tyäˈädë jäˈäyëty kajaa tijaty tnijawëdë, ets yëˈë abëtsemy nyaxwinyëdë tyuˈumooytyëp pënaty tuundëp mä sukursal o Betel. Jam yajkäjpxnaxyë ëxpëjkpajn diˈib mä Biiblyë, jam pyëtsemy etsë net wyaˈkxy naa 600 ayuk. Diˈib wyooyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty, yëˈë yajtuundëbë Biiblyë parë tmëjämoˈoytyë ets ttuˈumoˈoytyë jäˈäy diˈib yajpattëp mä 100,000 naxyë naymyujkën. Mä tuˈuk tuˈugë naymyujkën, tapˈäjtpë yetyëjkëty diˈib kyuentˈäjttëp tsuj yajxonë Diosë kyäjpn. Käjpxë 1 Peedrʉ 5:2, 3.

Jyobaa tyestiigëty tukniwits tukniwääbë yˈittë parë tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk diˈib yajpatp mä Biiblyë etsë jäˈäy dyaˈëxpëktë. Duˈun ttundë extëm ja apostëlëty, tëjkmdëjkm nyëjkxtë käjpxwäˈkxpë (Apostʉlʉty 20:20). Nan yaˈëxpëjktëp pënaty jyantsy nyijawëyandëbë tëyˈäjtën. Kyaj jeˈeyë yˈittë extëm tuˈugë käjpn, duˈunën nyayjawëdë tuk familyën, tukaˈaxpën, naytsyojkëdëp nixim niyam, duˈunxyëp extëm tuˈuk jeˈeyë tmëdattë Tyeety (2 Tesalónikʉ 1:3). Yëˈë duˈun diˈib jotkujk jantsy yajpattëp, yëˈë ko jamë jyot myëjää dyajtundë mä tpudëkëdë jäˈäy ets ttundë tijatyë Dios tyukjotkëdakypy. Käjpxë Salmo 33:12 etsë Apostʉlʉty 20:35.