Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

¿Mnijawëyaambyë tëyˈäjtën?

¿Mnijawëyaambyë tëyˈäjtën?

¿MNIJAWËYAAMPY wiˈix yaˈˈatsoojëmbity diˈib mayë jäˈäy nayajtëëjëdëp? Waˈan mijts këˈëm nanduˈun të mnayajtëyëty:

  • ¿Jantsy naytyukjotmaytyuunëbë Dios mët ëtsäjtëm?

  • ¿Waˈandaa näˈä jyëjptëgoyëdë tsip etsë ayoˈon?

  • ¿Wiˈix njäjtëm ko nˈoˈkëm?

  • ¿Nëjxëp näˈä jatëgok nˈijxëmë jiiky mëguˈuk diˈib të yˈoˈknë?

  • ¿Wiˈix mbäädë Dios nmënuˈkxtakëm parë tmëdowët?

  • ¿Wiˈix mbäät nbatëmë jotkujkˈäjtën?

¿Pën mbäät tˈatsoojëmbityë tyäˈädë yajtëˈëwën? Ko mijts xyajtëwët niganäägë jäˈäy mbäät tëgatsyaty mˈatsoyëty, axtë pën myajtëëbyë wijy jyaˈay o jäˈäy diˈib mayˈaty wintsëˈëgë ijtp mbäät tëgatsyaty yˈatsowdë ets niˈigyë mgujoˈobëdët.

Per ta tuˈugë liibrë diˈib tëyˈäjtën myaytyaˈaky ets kyaj yˈandaˈaky. Jesukristë ko tëgok tmënuˈkxtakyë Tyeety ojts tˈanëëmë: “Tëy jantsyxë ja ngajpxy mˈayuujk” (Juan 17:17, ØXN). Tadë Diosë kyajxy yˈayuk yajpääty mä Biiblyë. Diˈib yä anikëjxy të dyajtëy tëdujk peky yëˈë diˈib yam nijawëyäˈänëm wiˈixë Biiblyë tˈatsoojëmbity tëyˈäjtën myëët.

 ¿Jantsy naytyukjotmaytyuunëbë Dios mët ëtsäjtëm?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko tyamë naxwinyëdë të tyuktiky mëdë axëkˈäjtën etsë naytyëytyunë. Mayë relijyonk tyukniˈˈixë ko Diosën tsyejpy ets nˈayoˈojëm, ets ko yëˈë xytyëytyuˈunëm.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Dios ninäˈä tkayajaˈˈatyë axëkˈäjtën. Job 34:10 jyënaˈany: “¡Ninuʼun kyajäʼty mä winmäʼäny etsë Diosë tëyˈäjtënbë ttunëdë axëkˈäjtën, ets diˈib myëdäjtypy tukëˈëyë mëkˈäjtën ttunët diˈib kyaj yʼoyëty!”. Dios xytsyojkëm pääty të ttuknibëjtäägë dyajminäˈänyë yˈAnaˈamën. Jesus duˈun ojts xytyukniˈˈijxëm nuˈkxtakëm: “Dios Teety, miity mëdyiibë tsajpjooty tsënaaybyëny [...]. Wan jaˈa mˈanaˈamëny yä miny. Wan jaˈa mtsojkëny yä naaxwiiny yajkuytyuny [...] duˈun neby jiiby tsajpjooty yajkuytyunyëny” (Mateo 6:9, 10, NTM). Dios jantsy naytyukjotmaytyuunëp mët ëtsäjtëm, pääty tkejxyë yˈUˈunk yä naxwiiny ets yˈadëwët diˈib të ttuknibëjtäägë (Fwank 3:16).

Käjx nanduˈunë Génesis 1:26-28; Santya̱ˈa̱gʉ 1:13 etsë 1 Peedrʉ 5:6, 7.

¿Waˈandaa näˈä jyëjptëgoyëdë tsip etsë ayoˈon?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko miyonkˈamë jäˈäy kujk yˈooktë mä tsip tyunyëty. Ets niˈamukë wiˈixëm nguˈayoˈojëm.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Dios të twandaˈaky dyajminäˈänyë jotkujkˈäjtën yä Naxwiiny. Ko ja yˈAnaˈamën myinët kyaj jäˈäy “tnekynyiˈëxpëkëyäˈändë niˈigyë tsip”, pes duˈun “dyajjëmbitäˈändë yˈespäädë extëmë aräädë” (Isaías 2:4). Dios nan yajjëjptëgoyaambyë ayoˈon etsë naytyëytyunë. Mä Biiblyë duˈun twandaˈaky: “Esë Dios yajtëtsˈxëdët tëgekyë ja wyinëë. Kyaj yˈokˈijnët ja oˈkën, jëˈëy yaxën o ja pëjk adoˈonën, jaˈa ko tëgekyë diˈibë të yˈity [extëmë ayoˈon etsë naytyëytyunë], të ja nyaxy kyexy” (Diˈibʉ Jatanʉp o Apocalipsis 21:3, 4).

Käjx nanduˈunë Salmo 37:10, 11; 46:9 etsë Miqueas 4:1-4.

¿Wiˈix njäjtëm ko nˈoˈkëm?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko mayë relijyonk tyukniˈˈixëdë ko tap ti nmëdäjtëm jodoty diˈib pëtsëëmp ko nˈoˈkëm ets nyejxy wiinktsoo jukyˈäjtpë. Ta net diˈib jënandëp ko oˈkpë mbäät tˈaxëktunyë juukypyëty o ko Dios tyëytyuumbyë axëkjäˈäy ko tpëjtaˈaky mä ayodakn ets jap yˈayowët winë xëë winë tiempë.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Ko tuˈugë jäˈäy yˈooky kyaj mä nyekyyajpääty. Eclesiastés 9:5 jyënaˈany ko “yëʼë oʼkpë nitii tkanijawëdë”. Kyaj ti tjawëdë ets kyaj ti mbäät ttundë, pääty kyaj mbäät tˈaxëktunyë juukypyëty ets nan kyaj mbäät tpudëkë (Salmo 146:3, 4).

Käjx nanduˈunë Génesis 3:19 etsë Eclesiastés 9:6, 10.

 ¿Nëjxëp näˈä jatëgok nˈijxëmë jiiky mëguˈuk diˈib të yˈoˈknë?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko kyaj pën jyaˈoogäˈäny, niˈamukë njajukyˈatäˈänëm mëdë jiiky mëguˈuk diˈib ntsojkëm. Pääty nwinˈixäˈänëm jatëgokë jiiky mëguˈuk diˈib të yˈoˈknë.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Mayë jäˈäy diˈib të yˈoˈk të tyëgooynyë jyukypyëkäˈändë jatëgok yä naxwiiny. Biiblyë jyënaˈany: “Ku ja jääˈy tmadojëdët Dios Uˈunk yˈayuujk pën wëndëgoy ejtnëdëp, jëts ja pyëtsëˈëmdët jap ooˈkpë jutjotpy” (Juan 5:28, 29, ØXN). Tadë oˈkpë diˈib pëdëˈëgandëp jyukyˈatäˈändë jatëgok yä Naxwiiny ets tˈixäˈändë wiˈixë naxwinyëdë jyëmbity jantsy tsuj duˈun extëmë Dios ojts ttuknibëjtäägë yˈitët. Pënaty tyam kyaj tmastuˈuttë Dios jyukyˈatäˈändë xëmëkyëjxm ets ninäˈä kyanekypyäˈämbatäˈändë. Mä Biiblyë jyënaˈany: “Pënaty jukyˈäjttëp tëyˈäjtën myëët tjaˈˈatäˈändë naxwinyëdë, ets ttuktsëënëyäˈändë xëmëkyëjxm” (Salmo 37:29).

Käjx nanduˈunë Job 14:14, 15; Lukʉs 7:11-17 etsë Apostʉlʉty 24:15.

¿Wiˈix mbäädë Dios nmënuˈkxtakëm parë tmëdowët?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko oy diˈibë relijyongë jäˈäy ttukˈitët ak myënuˈkxtaktëbë Dios. Per may wyinmaytyë ko kyaj yaˈˈatsoojëmbityë nyuˈkxtakën.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Jesus ojts tnigajxy ko kyaj natimˈyëˈëyëm nijëmbijt niˈadëjëm ja ää ayuk ko nuˈkxtakëm. Duˈun jyënany: “Jëts ku dëˈën jadeˈen ja Dios xˈajotˈättët, kidi ja xkäjpxjëmbettë xkäjpxˈadëjtë midi të xjaˈukäjpxtë” (Mateo 6:7, ØXN). Pën ntsojkëm etsë Dios tmëdowëdë nuˈkxtakën tsojkëp nmëgäjxëm extëm yëˈë ttukjotkëdäˈägët. Pääty oy ko nijäˈäjëm wiˈixë Dios ttseky njukyˈäjtëm parë tmëdowëdë nuˈkxtakën. Pes mä 1 Fwank 5:14 jyënaˈany: “Kyaj ntsëˈk njäˈäm ko nˈamdoˈom ti ja Dios, mët ko nijäˈäm ko ti nˈamdoˈom diˈibë ijtp tiˈigyë diˈibë yëˈë tsyejpy, yëˈë xymyëdoˈom”.

Käjx nanduˈunë Salmo 65:2; Fwank 14:6, 14 etsë 1 Fwank 3:22.

¿Wiˈix mbäät nbatëmë jotkujkˈäjtën?

¿TIKO DUˈUN NAYAJTËˈËJËM? Yëˈko mayë jäˈäy wyinmaytyë ko diˈib mbäät yajjotkujkˈatëdë yëˈë ko tmëdattëdë meeny sentääbë o ko oypyënëty myëjkugäjxëdët o mët ko tmëdattëdë tsujˈäjtën. Päätyë net mayë jäˈäy tpaˈoˈktëwdë duˈumbë jukyˈäjtën, per kyaj tpäättë jotkujkˈäjtën.

BIIBLYË DUˈUN TYUKNIˈˈIXË. Jesus ojts tnigajxy wiˈix nbatëmë jotkujkˈäjtën ko jyënany: “Jotkujk pënaty nayjäˈädëp ko tsojkëp yˈittët oy mëdë Dios” (Mateo 5:3, NM). Net nˈijtëm jotkujk pën nˈixyˈäjtëm niˈigyë Dios, nijäˈäjëm ja tyëyˈäjtën ets tijaty tyuknibëjtakëp parë ëtsäjtëm. Tyäˈädë tëyˈäjtën yajpääty mä Biiblyë ets yëˈë xypyudëjkëm parë nijäˈäjëm ti diˈib jëjpˈam mbäät nbëjtakëm ets ti kyaj. Diˈib mbäät xymyoˈoyëmë jotkujkˈäjtën, yëˈë ko nasˈijxëm etsë Biiblyë xynyëˈëmoˈoy xytyuˈumoˈoyëm ets xywyinmäˈänymyoˈoyëm (Lukʉs 11:28).

Käjx nanduˈunë Proverbios 3:5, 6, 13-18 etsë 1 Timotee 6:9, 10.

 Të wanaty xynyijawë wiˈixë Biiblyë tˈatsoojëmbityë tadë tëdujkpë yajtëˈëwën. ¿Mˈaknijawëyaampy niˈigyë? Pën mˈitäämp oy mëdë Dios, seguurë ko mˈaknijawëyaampy. Waˈan mnayajtëyëty, ¿tiko Dios tnasˈixë axëkˈäjtën etsë ayoˈon pën naytyukjotmaytyuunëp mët ëtsäjtëm? O waˈan xynyijawëyaˈany wiˈix mbäät yˈoyë mtsënäˈäy mjukyˈäjtën. Biiblyë mbäät mbudëkëty ets mbäät tˈatsoojëmbity tukëˈëyë yajtëˈëwën.

Per mayë jäˈäy kyaj nëgoo ttsojkënyëˈattë tkäjxäˈändë Biiblyë mët ko mayë maytyaˈaky tmëminy ets tsip tjaygyukëdët. ¿Mtsojkënyëˈajtypy ets pën mbudëkëdët parë xynyijawët wiˈixë Biiblyë tyukniˈˈixë? Jyobaa tyestiigëty mbäät mbudëkëdë.

Tuk peky diˈib yajtuundëp yëˈë tadë liibrë, ¿Ti tëyˈäjtën jantsy tukniˈijxëbë Biiblyë? Tyäˈädë liibrë të kyojy etsë jäˈäy pyudëkëdët diˈib kyaj nëgoo tiempë tmëdaty parë tnijawët wiˈixë Biiblyë tˈatsoojëmbity tijaty nayajtëëjëp. Ja tuk peky wiˈixë jäˈäy yajpudëkë, yëˈë ko yajtukˈëxpëktë Biiblyë namayˈäjtën. Mbäät myaˈëxpekyëty tuˈugë Jyobaa tyestiigë mä mdëjk o mä mijts xytsyeky mninëjxëdët, mbäät myajninejxy sëmään sëmään ets waanë xyˈëxpëkëdë Biiblyë. Miyonkˈamë jäˈäy pyudëkëdë ko duˈun yˈëxpëktë, ets may diˈib yˈaxäjëdëbë ëxpëjkën jyënäˈändë: “Tëts nbäätyë tëyˈäjtën”.

Nitii mëët kyayaˈijxkijxyë ko nbatëm ja tëyˈäjtën diˈib yajpatp mä Biiblyë. Pes ko nijäˈäjëm ja tëyˈäjtën mbäät nˈijtëm agujk jotkujk, mbäät nˈawijx njëjpˈijxëm ja oyˈäjtën ets nan mbäät nˈawäˈätspëtsëˈëmëm mä tijatyë jäˈäy myëbëjktëp o yajkäjxtëp diˈib kyaj tyëyˈäjtënëty. Jesus duˈun jyënany: “Es mˈixyˈattëp ja tëyˈäjtën, es yëˈë tëyˈäjtën yëˈë myajwëˈëmëdëp awäˈätstuuy” (Fwank 8:32).