Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Diˈib xytyuknijäˈäyëm diˈib wyoowˈyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty

Diˈib xytyuknijäˈäyëm diˈib wyoowˈyoˈoytyëbë Jyobaa tyestiigëty

Mëguˈuktëjkëty:

Ëtsäjtëm, ninuˈunë Jyobaa nmëduˈunëm nyajtsobatëm Biiblyë. Ijtëm seguurë ko tëyˈäjtën myaytyaˈaky, myëmiimbyë käjpxwijën diˈib mbäät xypyudëjkëm mä jukyˈäjtën ets yajnigëxëˈkypy ko Jyobaa mëk xytsyojkëm (Salmo 119:105; Lukʉs 1:3; 1 Fwank 4:19). Ëëtsëty, yëˈëts nbudëkëyandëbë jäˈäy parë tnijawëdët ja tëyˈäjtën diˈib yajpatp mä Diosë yˈAyuk. Pääty, jantsy jotkujkëts nnayjawëdë ko të pyëtsëëmyë tyäˈädë liibrë: Tijatyëts njäjtypy mä Biiblyë. Min nˈokˈijxëm wiˈix myinyë tyäˈädë liibrë.

Tyäˈädë liibrë yëˈë të yajtuknigojë ënäˈkuˈunk. Per nan mbäät pyudëkëtyë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë diˈib yˈaknijawëyaampy mas niˈigyë Biiblyë. Biiblyë yëˈë tuˈugë liibrë parë niˈamukë jäˈäy, pääty ijtëm seguurë ko niˈamukë ndukˈoyˈätäˈänëm ko ngäjpxëmë tyäˈädë liibrë, pes mbäät xypyudëjkëm parë nˈijtëm jantsy agujk jotkujk.

Tyäˈädë liibrë yëˈë myaytyakypy diˈib miimp mä Biiblyë, desde ko tsyonëˈky tsyondakyë naxwinyëdë jäˈäy. Kajaa të yajniduungë parë yajnimaytyäˈägët wingëjxy, wäˈäts yajjaygyukët ets të mëjääw yajtuny parë të yajjäˈäy extëm tijaty tyuun jyäjtë.

Perë tyäˈädë liibrë, kyaj yëˈëyë tnimaytyaˈagyë Biiblyë, nan myëmiimbyë dibujë parë nbawinmäˈäyëm extëmxyëp jam meerë duˈun tyuny jyatyëty ets parë njaygyujkëm wiˈix ojts nyayjawëdë pënaty jap yajnimaytyaktëp.

Tyäˈädë liibrë yëˈë xytyukˈijxëm ko Biiblyë, yëˈë tuˈugë liibrë mä yajnimaytyaˈagyë jäˈäyëty diˈib myëmëdoowdë Jyobaa ets diˈib kyaj. Nan mbäät tijaty xytyukniˈˈijxëm mä wiˈix jyukyˈäjttë (Romanʉs 15:4; 1 Korintʉ 10:6). Tyäˈädë liibrë ja nyaywyaˈkxyëty 14 pëky. Koogoo tsyondaˈaky, ta tnigajpxy wanaty tijaty yajmaytyäˈägäämp ets tijaty xytyukniˈˈijxëm.

 Pën jamë mˈuˈunk mˈënäˈk, mbäät mëët xykyajpxy tuˈugë kapitulo ets xynyimaytyäˈäktëdë dibujë. Ta net xykyäjpxtëdë tekstë diˈib miimp mä ja kapitulo. Pudëkë ja mˈuˈunk parë tjaygyukët wiˈix nyaymyënëjkxyëty ja tekstë diˈib të tkajpxy mët ja kapitulo. Nan mbäät duˈun nyaˈëxpëjkëmë mëjjäˈäy mëˈˈënäˈkpë parë tnijawëdët tijatyë Biiblyë myaytyakypy.

Nˈawijxtëbëts etsë tyäˈädë ëxpëjkpajn pyudëkëdë jäˈäy diˈib myëdäjttëp oyë jyot kyorasoon, duˈunë ënäˈktëjk etsë mëjjäˈäytyëjk tnijawëdët tijatyë Diosë yˈAyuk tukniˈˈijxëp ets tkuytyundët mä jyukyˈäjtën. Ets nanduˈun tmëdundë Jyobaa mëdë wiinkpë myëguˈuktëjk.

Yëˈë mëguˈuktëjkëty,

Diʼib wyoowʼyoʼoytyëbë Jyobaa tyestiigëty