Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 56

Josías tsyojk ja Diosë Lyey

Josías tsyojk ja Diosë Lyey

Josías ja nety jyëmëjt tuktujk ko tyëjkë anaˈambë. Mä tadë tiempë, ja nax käjpn yëˈë nety yˈawdäjttëbë awinax ets dyajtundë magia. Ko netyë Josías 16 jyëmëjt, ta tˈawdatanyë Jyobaa extëm pyaaty nyitëkëty. Ok, ko netyë jyëmëjt 20, ta dyajkutëgooytsyondaky ja awinax ets ja altaar mä tukëˈëyë ja nax käjpn. Ets ko netyë jyëmëjt 26, ta ttuknibëjtakë parë yˈaˈoyët ja Jyobaa tyëjk.

Hilquías, diˈibë nety tuump saserdotë wintsën, ojts tpääty mä ja templë tuˈugë nekyxyaatsy mä myiny ja Diosë Lyey. Waˈanë tyäˈädë nekyxyaatsy yëˈë tjääyë Moisés. Ta ja Safán, diˈib tuump sekretaaryë, ojts tmënëjkxy ja nekyxyaatsy mä Josías ets ojts ttukwingugäjpxë. Ta Josías tmëdoowˈijty ets tpëjkyë kuentë ko ja nax käjpn kyaj nety të tmëmëdowdë Jyobaa nuˈun ja tiempë të nyaxy. Ta net ja rey Josías tˈanmääyë Hilquías: “Jyobaa të xyjantsy tyukjotˈambëjkëm. Nëjkx yajtëëw ti mbäät nduˈunëm”. Jyobaa ta tˈanmääy ja Huldá parë dyajnaxëdë tyäˈädë ayuk: “Yëˈë nax käjpn diˈib Judá tëts xymyastuˈuty. Ndukkumëdowaambyëts, per kyaj jyaayëty mä jyukyˈatyë Josías, jaˈko yëˈë yujy tudaˈaky”.

Ko ja rey Josías duˈun tmëdooy, ta ojts nyijkxy mä ja templë ets dyajtuˈukmujky ja nax käjpn diˈib Judá. Ok, ta ojts ttukwingugäjpxë ja nax käjpnë Jyobaa Lyey. Ta Josías mët ja nax käjpn twandaktë ko myëmëdowandëbë Jyobaa amumduˈukjot.

 Jantsy jekyë nety ja tiempë të nyäjxnë mä kyaj tnekytyundë ja Paskë xëëw. Perë Josías të nety tkajpxy mä ja Diosë Lyey ko jëmëjt jëmëjt yajtunët ja Paskë, pääty tˈanmääy ja nax käjpn: “Nˈoktuˈunëm ja Paskë xëëw parë Jyobaa”. Ta netë Josías ojts tniˈanaˈamë parë yajˈyakët jantsy may ja wintsëˈkën ets mä ja templë yajpäättët tuk grupë ja israelitëty diˈib ëw yäˈäxtëp. Ta net tmëjtuundë ja Paskë xëëw, ets ok, ta tnixëëwduundë jëxtujk xëëw ja tsäjpkaaky diˈib kyaj tmëdaty ja lebaduurë. Kyaj netyë duˈumbë Paskë xëëw të tnekytyundë desde mä jyukyˈajtyë Samuel. Josías jyantsy tsyojk ja Diosë Lyey. Ets mijts, ¿nan mtsojkënyëˈajtypy xynyijawëyaˈanyë Jyobaa nyëˈë tyuˈu?

“Mˈayuk yëˈë tuˈugë lamprë parëtsë ndeky ets tuˈugë tëˈkx jäjjën parëtsë nnëˈë nduˈu” (Salmo 119:105).