Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë myëdaxtujk pëkypyë

Yajnimaytyaktsoonyë myëdaxtujk pëkypyë

Yëˈë yajmaytyäˈägäämp wiˈix näägë ënäˈkuˈunk, kugajpxyëty etsë reyëty, dyaˈijxëdë ko myëdäjttë mëkë mëbëjkën mä Jyobaa. Extëm jam Siria, ojts tuˈugë kixyuˈunk diˈib israelitë tmëbëky ko ja Jyobaa kyugajpxy mbäät dyaˈˈagëdaˈaky ja Naamán. Ja kugajpxy Eliseo myëbëjk amumduˈukjotë Jyobaa ko mbäät kyuwäˈänyëty mä ja may syoldäädë diˈib ëxtääyëp. Jehoiadá, ja saserdotë wintsën, pyëjtakë jyukyˈäjtën okën jëjpˈam ko dyuˈtsy ja Jehoás parë kyaj ja nyanwelë Atalía yaˈoogëdët. Ja rey Ezequías myëbëjk ko Jyobaa kyuwäˈänaambyë Jerusalén käjpn ets kyaj yˈatsëˈkë ja soldäädëtëjk diˈib Asiria. Ets ja rey Josías, yajkutëgooytyaay ja awinax mä  tukëˈëyë it lugäär, yaˈˈaˈoˈoyë ja templë ets pyudëjkë ja nax käjpn parë jatëgok tˈawdattëdë Jyobaa.

TIJATY MYËMIIMPY

ËXPËJKËN 51

Ja soldäädë wintsën ets ja kixyuˈunk

Tuˈugë kixyuˈunk diˈib israelitë ttukmëtmaytyaˈagyë wyindäj wiˈixë Jyobaa tmëdatyë mëkˈäjtën. Mët ko duˈun ttuuny, ta tyuun jyäjttë tuˈugë miläägrë.

ËXPËJKËN 52

Jyobaa myaytsyiptuumbë diˈib këxëˈktë jënˈyaˈangoty

¿Wiˈix tpëjkyë kuentë ja Eliseo tyuumbë ko mas nimay ja tsiptuumbëty mët yëˈëjëty ets kyaj dyuˈunˈattë ja myëtsipëty?

ËXPËJKËN 53

Jehoiadá ijt amëk jotmëk

Tuˈugë saserdotë diˈib xëmë myëmëdoowë Dios, tnibëdëˈky ja reyna diˈib jantsy axëkjäˈäy.

ËXPËJKËN 54

Jyobaa myëmaˈkxtujkë Jonás

¿Tiko ja Diosë kyugajpxy ojts jyëënyëty tuˈugë mëj äjkx? ¿Wiˈixë Jonás ojts nyitsoky? ¿Ti Jyobaa tukniˈˈijxë?

ËXPËJKËN 55

Tuˈugë Jyobaa yˈanklës ojts tkuwäˈäny ja rey Ezequías

Ja Asiria jäˈäyëty duˈun wyinmääytyë ko Jyobaa kyaj tkuwäˈänäˈänyë kyäjpn, per kyaj dyuˈunˈäjty.

ËXPËJKËN 56

Josías tsyojk ja Diosë Lyey

Josías ja netyë jyëmëjt tuktujk ko tyëjkë anaˈambë jam Judá ets pyudëjkë ja nax käjpn parë jatëgok tˈawdattëdë Jyobaa.