Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 50

Jyobaa ojts tkuwäˈänyë Jehosafat mä ja myëtsipëty

Jyobaa ojts tkuwäˈänyë Jehosafat mä ja myëtsipëty

Jehosafat yëˈë tuˈugë rey diˈib anaˈam Judá diˈib yajkutëgooy ja altaar mä ijty yajwintsëˈëgë ja dios Baal ets nan yajkutëgooy ja awinax diˈib jamˈäjt mä ja paˈis. Jehosafat tsyojk etsë jäˈäy tnijawëdët ja Jyobaa yˈanaˈamën. Pääty tkejxyë prinsipes etsë lebitëty mä tukëˈëyë yˈit lyugäärë Judá parë nëjkx ttukniˈˈixëdë Jyobaa yˈanaˈamën ja näjx käjpn.

Ja Judá myëgäjpnbäˈäjëty, tsëˈkëdëp ijty parë nyibëdëˈëgëdët mët ko nyijäˈäwëdëp ko Jyobaa yëˈë pyudëjkëbë kyäjpn. Axtë myooytyëp ijtyë ryegalë ja rey Jehosafat. Per ta ja jäˈäyëty diˈib tsoˈondëp Ammón, Moab etsë wiinkpë nax käjpn diˈib nyitënaabyë Seír tnibëdëˈktë Judá. Jehosafat nyijäˈäwëbë nety ko yajtëgoyˈatandëbë Jyobaa nyaybyudëkë. Pääty jam Jerusalén niˈamukë dyajtuˈukmujkyë yetyëjk, toxytyëjk etsë ënäˈkuˈunk. Ta net tyëjkë nuˈkxtakpë: “Jyobaa, pën kyajts xypyudëkëdë, kyajts mbäät nmëmadäˈäktë ja nmëtsip. Tunë mayˈäjtën, anmääytyëgëts tits ndundëp”.

Jyobaa myëdoowˈijt extëmë Jehosafat myënuˈkxtakë, ta yˈatsoowëmbijtë: “Këdii mtsëˈëgëdët, ëjts mijts nbudëkëyandëp. Naybyëjtäˈägëdë mä mlugäär, tukˈityë mdanëdët ets ixtë wiˈixë Jyobaa myajnitsoˈogëdë”. ¿Wiˈixë netyë Jyobaa yajnitsoˈogäˈänëdë?

Jakumbom, ta Jehosafat twinˈijxyë jäˈäyëty diˈib ëëwdëp ets tˈanmääy parë jëjpˈam yoˈoytyët mä ja soldäädëtëjk. Ta tsyoˈondë Jerusalén parë ojts nyëjkxtë Tecoa mä nety tsyiptunäˈändë.

Ja jäˈäyëty diˈib ëëwdëp jantsy agujk jotkujk tkuyˈëw tkuyaxtë Jyobaa ets jantsy mëk. Mientrësë Jyobaa tnitsiptunyë nyax kyäjpn. Ta ja jäˈäyëty diˈib Amón ets Moab kyaj tnekynyijäˈäwëdë ti tyundëp, ta net ak yëˈëyë nyaynyibëdëˈkëdë. Niˈamukë yˈoˈktë. Perë Jyobaa ojts tkuwäˈäny ja kyäjpn diˈib Judá, duˈun ja soldäädëtëjk ets ja saserdotëty. Niˈamukë ja myëgäjpnbäˈäjëty tnijäˈäwëdë ti netyë Jyobaa të ttuny ets pyëjktë kuentë ko Jyobaa duˈunyëm tnitsiptunyë kyäjpn mä ja myëtsipëty. ¿Wiˈixë Jyobaa kyäjpn tkuwäˈäny? Kanäk pëky wiˈix ttuny. Yëˈë kyaj dyajtëgoyˈaty etsë naxwinyëdë jäˈäy pyudëkëdët.

“Miitsëty kyaj mtsiptunäˈändë. Naybyëjtäˈägëdë mä mlugäär tukˈityë mdanëdët ets ixtë wiˈixë Jyobaa myajnitsoˈogëdë” (2 Crónicas 20:17).