Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 47

Jyobaa myëjääwmooyë Elías

Jyobaa myëjääwmooyë Elías

Ko Jezabel tnijäˈäwë wiˈixë nety të jyattë ja kyugajpxyëtyë Baal, ta jyantsy jyotˈambëjky. Ta tkejxy tuˈugë kugajpxy parë nëjkx tˈanëëmë Elías: “Bom të nety mˈoˈknë, duˈun extëm të xyaˈoogyë kyugajpxyëtyë Baal”. Elías mëk tsyëˈkë, ta kyeky ets ojts nyijkxy mä lugäärë äänëˈëk tëëtsëˈëkpë. Duˈun nyuˈkxtaky: “Jyobaa kyajts nˈokmëmadäˈäganë, ooganëbëts”. Elías të nety jyantsy anuˈkxë, ta myanäjxy kepypyäˈtkëˈëy.

Per ta tuˈugë anklës ojts tyijˈyuˈkxyëty ets ojts myëgajpxyëty jantsy yuunk: “Pëdëˈk ets kay”. Elías ta tˈijxy tuˈugë tsäjpkaagyë pikpë tsäägëjxy jantsy an an ets tuk jarrë nëë. Ta tyëjkë kääy ukpë ets jatëgok myanäjxy. Ta jatëgokë anklës yujxë ets yˈanmääyë: “Kay. Kajaduˈu diˈib mˈyoˈoyaampy ets tsojkëp xymyëdatëdë jot mëjääw”. Elías ta yˈakkääy. Ta net ojts tyuˈuyoˈoy 40 xyëëw 40 tsyuˈum axtë ko jyajty mä ja kopk diˈib Horeb. Ko jam jyajty, ta tyëjkë mä tuˈugë tsää äänk parë jap myäˈäjäˈäny. Ta Jyobaa yˈanmääyë: “¿Ti yä mduumpy Elías?”. Elías ta yˈatsooy: “Ja israelitëty kyaj të tkuytyundë ti ojts mdukwandäˈägëdë. Të dyajkutëgoytyë ja altaar ets të dyaˈooktë ja mgugajpxyëty. Ets tyam, ëjtsë net xyyaˈˈoogandëp”.

Jyobaa ta tˈanmääyë Elías: “Pëtsëm ets mdanët kopkëjxy”. Ta net myiiny tuˈugë mëk poj. Ok, ta naxwinyëdë ojts yuˈkxy ets ta net nyajxyë jënˈyaˈank. Ta netë Elías tmëdooy ko yajmëgajpxy yuunk. Ta ojts nyaywyingubaˈanëty mëdë wyit ets jamyë ojts wyeˈemy tsääˈäänk agëˈëy. Ta Jyobaa yajtëëwë: “¿Tiko të mgeˈeky?”. Ta Elías yˈatsooy: “Yëˈko ëjts jeˈeyë naytyuˈuk të nˈakwëˈëmy extëmë kugajpxy”. Perë Jyobaa ta yˈanmääyë: “Kyaj naytyuˈuk të mwëˈëmy. Tam ja nijëxtujk milë israelitë diˈibëts xyˈawdäjttëp. Nëjkx ets anëëmë Eliseo ko yëˈëts të nwinˈixy parë tyunët kugajpxy ets mwingudëgatsˈatëdët”. Ta Elías duˈun ttuuny. Wiˈix mˈokwinmay, ¿waˈandaa nanduˈunë Jyobaa mbudëkëdët ko xymyëmëdowët? Tiko këdii. Minë net nˈokˈijxëm ti tuun jäjtë ja tiempë mä kyaj nyekytyuuy.

“Katë may mdäjtë ninäˈä. Niˈigyë bom bom xyˈamdow xypyëjktsowëdë Dios diˈibë mdëgoyˈäjtxëdëp. Es anëëmë nandëˈën dyoskujuyëp” (Filipʉs 4:6OTJ).