Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 45

Tuˈugë anaˈamën nyaywyaˈkxyëty

Tuˈugë anaˈamën nyaywyaˈkxyëty

Ko Salomón tˈawdäjtyë Jyobaa, jamˈäjtë jotkujkˈäjtën Israel. Per ta tpëjky nimayë toxytyëjk diˈib tsoˈondëp wiink paˈis, ets yëˈë nety yˈawdäjttëbë awinax. Ta wanaty wanatyë Salomón tyëgäjtsy ets nanduˈun tˈawdäjttsondaky ja agojwinax. Jyobaa ta jyantsy jotˈambëjky ets tˈanmääy: “Nbëjkëyaambyëtsë mfamilyë ja anaˈamdakn etsëts nyajnaywyäˈkxäˈänyëty majtsk pëky. Ja kajaabë anaˈamdakn, yëˈëts nmoˈoyaampy niduˈugë mduumbë, etsë mfamilyë waanë tmëwëˈëmëyaˈany”.

Parë niˈamukë tjaygyukëdët ti nety Jyobaa myaytyäˈägaampy. Ta ja kugajpxy Ahíya nyaybyatë mëdë Jeroboán, tuˈugë tyuumbë Salomón. Ahíya tamë nety tmënëjkxy tuˈugë wit, ta ojts tkëˈtswaˈkxy mäjmajtsk pedasë ets tˈanmääyë Jeroboán: “Jyobaa yajjëgaˈagaampy ja anaˈamdakn jam Israel diˈib mä fyamilyë Salomón ets dyajnaywyäˈkxäˈänyëty majtsk pëky. Axäjë mäjk pedasë tyäˈädë wit, mët ko mijts mdunäämp rey mä mäjkpë tëëm ääts”. Ko ja rey Salomón tnijäˈäwë, ta tjayaˈooganyë Jeroboán. Perë Jeroboán ta kyeky ets ojts nyijkxy Egipto. Ko tiempë nyajxy, ta yˈoˈkyë Salomón ets yëˈë tëjkë anaˈambë ja myäänk Rehoboam. Ta ja Jeroboán wyinmääy ko kyaj nety wiˈix nyekyyajtunäˈäny, ta jyëmbijty Israel.

Ta ja mëjjäˈäytyëjk diˈib Israel tˈanmääytyë Rehoboam: “Pën oy tsuj xykyuentˈatyë nax käjpn, ta kyaj mastuˈudëdët”. Per ja  ënäˈktëjk diˈibë nety mëët nyaymyayëtyë Rehoboam, ta yˈanmääyëdë: “Kyaj xypyaˈˈayowëdë nax käjpn, yajtundë mëk”. Rehoboam myëmëdoow ja myëtnaymyaayëbëty ets niˈigyë ttëytyuuny ja nax käjpn. Pääty ja jäˈäy kyujuundaktë ets tpëjtaktë Jeroboán parë tˈanaˈamët ja mäjkpë tëëm ääts. Tyäˈädë mäjkpë tëëm ääts ja ojts yajtijy, ja anaˈamdakn diˈib Israel. Ets ja majtskpë ja ojts yajtijy, ja anaˈamdakn diˈib Judá, ets yëˈë diˈibë Rehoboam ojts tmëwëˈëmë. Duˈunën ojts nyaywyaˈkxyëty ja mäjmajtskpë tëëm ääts diˈib Israel.

Rehoboam yëˈë yˈanaˈamë Jerusalén käjpn. Jeroboán kyaj ttsojky ets ja nax käjpn nyëjkxtët Jerusalén parë jam tˈawdattëdë Jyobaa. ¿Mnijäˈäwëp tiko? Yëˈko Jeroboán tsëˈkëbë nety ko kyaj pën nyekymyëmëdowëdët ets ko yëˈëyë yajmëmëdowëdë Rehoboam. Pääty ojts dyaˈoyë majtskë tsäjpkäämaxuˈunk diˈib oorë ets tˈanmääy ja nax käjpn: “Jerusalén jantsy jagam. Nik oy ko mwëˈëmdët ets xyˈawdattëdë tyäˈädë tsäjpkäämaxuˈunk”. Ta duˈun ttuundë ets ta jatëgok tjäˈäytyëgooytyë Jyobaa.

“Katë mnaymyukëdë mët ja jäˈäyëty diˈibë kyaj tmëbëktë Jesukristë [...]. ¿Tii mbäät nyaymyikyëty ja oyˈäjtën mët ja axëkˈäjtënë? [...] o ¿wiˈix mbäät ja diˈibë myëdiimpy ja Jesukristë tyiˈigyëˈaty mët ja diˈibë kyaj tmëduny ja Kristë?” (2 Korintʉ 6:14, 15).