Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 38

Jyobaa yëˈë myëjämooyë Sansón

Jyobaa yëˈë myëjämooyë Sansón

Nimay ja israelitëty tˈawdäjttë jatëgokë awinax. Päätyë Jyobaa tnasˈijxë ets ja filistee jäˈäyëty tjaˈabëktët ja yˈit lyugäärë Israel. Per tamë nety näägë israelitëty diˈib tsyojktëbë Jyobaa, extëm ja Manóah. Yëˈë mëdë kyudëjk kyaj nety ti yˈuˈunk yˈënäˈk. Tëgok, ta Jyobaa tkejxy tuˈugë yˈanklës parë nëjkx tˈanëëmë ja kyudëjkë Manóah: “Mbäädaampy tuˈugë mmäänguˈunk diˈib yaˈˈawäˈätspëtsëmaampy ja israelitëty mä filisteety ets yˈitäˈäny nasareo”. ¿Mnijäˈäwëp pën ijty duˈun yajtijtëp? Yëˈë diˈib naywyandakëdëp parë yëˈëyë tmëdunäˈändë Jyobaa ets kyaj ijty mbäät nyaygyukaabëdë.

Ko tiempë nyajxy, ta myaxuˈunkˈäjty ja uˈunk, ets ja yajxëëwmooy Sansón. Ko ojts yeeky, ta Jyobaa myooyë mëjwiin kajaa mëkˈäjtën. ¡Mbäädë nety dyaˈooky tuˈugë kää mët yëˈëyë yˈääw kyëˈë! Tëgok, yëˈë naytyuˈuk yaˈoˈk 30 filisteety ets nipën kyapudëjkë. Pääty ja filisteety jyantsy yˈaxëkˈijxëdë ets nyijawëyandë wiˈix dyaˈooktët. Mä tuˈugë ux, Sansón tamë nety myaˈay Gaza, ta ja myëtsipëty ojts nyëjkxtë käjpndëjkˈagëˈëy ets jap tˈadanëyäˈändë parë jakumbom dyaˈoogäˈändë. Perë Sansón, ta tsuˈumgujkm ojts pyëdëˈëky, ta kyäjpnbëtsëëmy ets tkëˈëtsëˈky ja tëjkˈääw mëdë nyibotsy. Ta net nyaytyukkejkyëëyë ets ojts tmëbatëkë mä tuˈugë kopk diˈib xyëwˈäjtypy Hebrón.

Ok, ta ja filisteety ojts tninëjkxtë ja Dalila, ja nyoobyë Sansón, ets tˈanmääytyë: “Nmëjuyandëp mët kanäk milë platë meeny, pën mbayoˈopy tiko nëgoo Sansón tyim kumëjääwˈäjnë. Yëˈko nmatsandëbëts ets ntsumandëbëts”. Dalila ta tkupëjky mët ko tsyojkypyë netyë meeny. Tim jawyiin, Sansón kyaj ttukˈawanëyanyë Dalila mä tsyoonyë myëjääw. Per kom janääm jatsojkë Dalila yajtëëwë, ta ja Sansón ojts tnigäjpxnë. Ta tˈanmääy: “Ninäˈänëmtsë nguwääy kyayajkeepy, yëˈko ëjts nasareo. Koxyëbëts pën xykyukeepy, tatsë nmëjääw tyëgoyaˈany”. ¿Këdii mëjwiin kajaa tyëgooyë Sansón ko ttukmëtmaytyakyë Dalila?

 Ta netë Dalila tˈanmääy ja filisteety: “¡Tëts nijawë tiko kyumëjääwëty!”. Ta dyajmanäjxyë Sansón pyuuygyëjxy ets ta ojts tmëgajpxy tuˈugë jäˈäy parë tkukaabëdë Sansón. Ta netë Dalila yaxkeky: “¡Sansón, tyää ja filisteety!”. Ta ojts jyotwijy, per ta tpëjkyë kuentë ko kyaj ti myëjjääwnë. Ta ja filisteety myäjtsëdë, ojts wyintsääjuudëdë ets yajpëjtaky pujxndëgoty.

Tëgok, ta milˈamë filistee tyuˈukmujktë parë tnixëdunäˈändë ja dios Dagón ets jyantsy yäˈäx jyantsy jyoktë: “Yëˈë ndiosˈäjtëm të xytyukëdëjkëmë Sansón. Yajpëtsëmdë ets waˈan xyˈokˈyajxik xyˈokˈyajˈyaxëm tuk ratë”. Ta tpëjtaktë potsy itkujky ets ta tnëxik ttukxiktë. Sansón ta mëk yaxkeky: “Jyobaa, tunë mayˈäjtën, oyëts tyamyë jeˈeyë jot mëjääw xyˈakˈmoˈoyët”. Tamë nety ja wyaay kujk yony, ta ojts amëjääw tnastijë ja majtskpë potsy. Ta ja tëjk ojts jyity, ets niˈamukë yˈoˈktë diˈibë nety jap yajpattëp, nan oˈkë Sansón.

“Parëts ndunët oytyim tiijëty nmëdäjtypyëtsë mëkˈäjtën, yëˈko tam pënëts xymyoobyë mëjääw” (Filipenses 4:13, TNM).