Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 34

Gedeón myëmadak ja jäˈäyëty diˈib Madián

Gedeón myëmadak ja jäˈäyëty diˈib Madián

Ko tiempë nyajxy, ta ja israelitëty jatëgok tmastuttë Jyobaa ets tˈawdäjttsondaktë kanäägë dios. Nuˈun nyajxy jëxtujk jëmëjt, ja jäˈäyëty diˈib Madián wyijtskaktëp ijty ja israelitëtyë jyëyujk yˈanimal ets dyajwindëgooyëdë kyojy pyëjtaˈaky. Ets parë ja israelitëty kyaj wiˈix yajtundët, ta ijty nyayuˈutsëdë äängoty ets tunoty kopkoty. Ok, ta tmënuˈkxtaktë Jyobaa parë pyudëkëdët. Ta Jyobaa tkejxy tuˈugë yˈanklës parë tninëjkxëdë Gedeón ets tˈanëëmët: “Jyobaa të mwinˈixyëty parë mtsiptunët ets mˈitët kumëjääw”. Gedeón ta dyajtëëy: “¿Wiˈixëts mbäädë israelitë nyaˈˈawäˈätspëtsëmy pën kyajts ti ntsoowëty?”.

Gedeón itäämbë nety seguurë pën jantsy yëˈë Jyobaa të wyinˈixyëty. Pääty tpëjtaky waanë lanë naxkëjxy ets tˈanmääyë Jyobaa: “Pën jopyëp të xyoogyë tyäˈädë lanë mëdë manik, per tëˈëts ja nax, tats nnijawët ko tëts xywyinˈixy parëts nyaˈˈawäˈätspëtsëmëdë israelitëty”. Jakumbom të nety ja lanë jyantsy xyoˈktäˈäy, per ja nax tëˈëtsë nety. Ta jatëgokë Gedeón tˈanmääyë Jyobaa ko jakumbom tëˈëts tpäädäˈäny ja lanë ets ja nax xook, ets duˈunën tyuun jyäjtë. Taanëmë netë Gedeón yˈijty seguurë ko Jyobaa yëˈë të wyinˈixyëty. Ta dyajtuˈukmujky ja jyaˈay parë nyëjkxäˈändë tsiptuumbë mët ja jäˈäyëty diˈib Madián.

 Jyobaa ta tˈanmääyë Gedeón: “Nyajmadäˈägaambyëtsë israelitëty. Per kom nimayë mtsiptuumbëty, mbäädë net mwinmaytyë ko këˈëm të mmadäˈäktë. Nik oy ko xyˈanëëmët pënaty tsëˈkëdëp ets jyëmbittët”. Ta jyëmbijttë 22 milë yetyëjk ets jeˈeyë ojts wyëˈëmdë nimäjk mil. Ta netë Jyobaa jyënany: “Nimaynyëm. Woownëjkxtë nëˈagëˈëy ets waˈan jap tnëˈuuktë. Yëˈëyë myajwëˈëmëp diˈibaty koowëˈktëp ets tˈixtë pën kyaj ja myëtsip nyiminëdë”. Jeˈeyë 300 yetyëjk diˈib duˈun ojts nyëˈuuktë. Jyobaa, ta jyënany ko yëˈëyë tyäˈädë 300 yetyëjk diˈib myëmadäˈägandëp ja 135 milë soldäädëty diˈib Madián.

Mä tadë koots ta Jyobaa tˈanmääyë Gedeón: “Të tiempë tpääty parë xynyidëkëdët ja Madián jäˈäyëty”. Ta Gedeón tmooy ja tsyiptuumbëty ja tsäjpkawäjxuxn etsë tuˈts diˈib myëdäjtypy extëmë tsinjëën, ets tˈanmääytyë: “Okˈixtë, duˈun xytyundët extëm ëjts”. Gedeón ta ttukxuxy ja tsyäjpkawäj, ojts tpuˈuy ja tyuˈts ets tkäjpmiiny tkäjpxëjpy ja jëën, ets yaxkeky: “¡Yëˈë Jyobaa yˈespäädë mëdë Gedeón!”. Ta nanduˈun ttuundë ja 300 yetyëjk. Ta ja jäˈäyëty diˈib Madián jyantsy tsyëˈkëdë ets tsuu lokë jyäjttë, duˈunyë yˈagaakwäˈkxtääytyë. Ets kom kyaj tnekynyijäˈäwëdë ti tyundëp, ta ak yëˈëyë ojts nyaynyibëdëˈëgëdë. Duˈun jatëgokë Jyobaa dyajmadaky ja israelitëty.

“Dioskyëjxm yëˈë tadë mëkˈäjtën jyantsy myëjwiin jyantsy kyajaaty, es kyajts ëj njaˈajëty” (2 Korintʉ 4:7).