Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë myëdëdujk pëkypyë

Yajnimaytyaktsoonyë myëdëdujk pëkypyë

Taanëm ja israelitëty jyäjttë mä ja Nax diˈib Yajtukwandaktë, duˈunyëmë Jyobaa tˈawdäjttë mä ja tabernakulo. Ja saserdotëty ojts tyukniˈˈixëdë ja Ley ets ja fesëty ojts nyëˈëmoˈoy tyuˈumoˈoyëdë. Mä tyäˈädë myëdëdujk pëkypyë yëˈë nˈixäˈänëm, wiˈix ko tuˈugë jäˈäy ti ttuknibëjtäägë o ttuny, mbäädë wiinkpë pyudëkëty. Niduˈuk niduˈugë nety ja israelitëty tnikëjxmˈattë tijaty tyuundëp, duˈun mä Jyobaa ets mä myëguˈuktëjk. Nimaytyäˈäk wiˈix tpudëjkëdë nyax kyäjpnë Débora, Noemí, Josué, Ana, nyëëxë Jefté etsë Samuel. Ets ko nan tamˈäjt näägë jäˈäy diˈib kyaj yˈisraelitëty, diˈib pyuwäˈkëdë Diosë kyäjpn mët ko tnijäˈäwëdë ko Dios yajpääty mët yëˈëjëty, extëmë Rahab, Rut, Jael etsë jäˈäyëty diˈib Gabaón.

TIJATY MYËMIIMPY

ËXPËJKËN 29

Jyobaa yëˈë wyinˈijxë Josué

Dios yˈanmääyë Josué wiˈix tijaty ttunët ets tyam nan mbäät xypyudëjkëm.

ËXPËJKËN 30

Rahab yuˈts ja käjpn niˈˈijxpëty

Nyajijtutäˈäyë Jericó gäjpn. Per ja tyëjkë Rahab kyaj jyijty, oyë nety kyëxkojˈyëty mä ja potsy.

ËXPËJKËN 31

Josué ets ja jäˈäyëty diˈib Gabaón

Josué tˈanmääyë Dios parë ja Xëëw wyäˈkwëˈëmët. ¿Myëdoowˈijtypyë Diosë mnuˈkxtakën?

ËXPËJKËN 32

Tuˈugë jembyë wintsën ets nimajtskë toxytyëjk diˈib ijttë jotmëk

Ko Josué yˈoˈky, ta ja israelitëty tˈawdäjttë wiink dios. Tyäˈädë jotmaymyooyëdë, per pudëjkëdë ja fes Barac, Débora diˈib kugajpxyˈäjt etsë Jael mët ja kyepy jëjptsetsy mä tkuxotsyë wyitëjk.

ËXPËJKËN 33

Rut mëdë Noemí

Majtskë kuˈooky tyoxytyëjk jyëmbijnëdë Israel. Niduˈuk yëˈë Rut, diˈib tuun kamoty. Jam tˈixyˈajtyë Boaz.

ËXPËJKËN 34

Gedeón myëmadak ja jäˈäyëty diˈib Madián

Ja israelitëty tˈamdoowdë naybyudëkë Jyobaa mët ko ja jäˈäyëty diˈib Madián nëgoo yˈokˈaxëktuunëndë. ¿Wiˈixë Gedeón mët niwaanë tsyiptuumbëty tmëmadaktë ja 135 milbë soldäädëty?

ËXPËJKËN 35

Ana ojts tˈamdoyë Jyobaa tuˈugë yˈuˈunk

Elcaná tmënëjkxyë Ana etsë Peniná mët ja yˈuˈunk yˈënäˈk parë tˈawdattë Jyobaa mä tabernakulo jam Siló. Jamë Ana ojts tˈamdoyë Jyobaa tuˈugë yˈuˈunk ets kyumduk jëmëjt, ta myaxuˈunkˈäjtyë Samuel.

ËXPËJKËN 36

Ja wandakën diˈib tyuunë Jefté

¿Ti wyandakë Jefté? ¿Tiko duˈun twandaky? ¿Wiˈix jyënany ja Jefté nyëëx ko tnijäˈäwë ti netyë tyeety të ttukwandaˈagyë Jyobaa?

ËXPËJKËN 37

Jyobaa tmëgajpxyë Samuel

Ja nimajtskpë yˈënäˈkë Elí, nan saserdotë nety tyundë mä ja tabernakulo. Per kyaj tmëmëdoowdë ja Jyobaa yˈanaˈamën. Samuel myëmëdoowë Jyobaa, pääty mä tuˈugë ux ojts yajmëgajpxy.

ËXPËJKËN 38

Jyobaa yëˈë myëjämooyë Sansón

Dios myooyë Sansón mëjwiin kajaa mëjääw parë tsyiptunët mëdë filisteety, per ko Sansón oy tijaty tkatuuny, ta myäjtsëdë ja filisteety.