Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 27

Tnibëdëˈktë Jyobaa

Tnibëdëˈktë Jyobaa

Ko tiempë nyajxy, tamnëmë netyë israelitëty yajpäättë mä ja lugäärë äänëˈëk tëëtsëˈëkpë ko Coré, Datán, Abiram ets 250 yetyëjk tnibëdëˈktë Moisés. Ta tˈanmääytyë: “¡Tëts miitsëty nmëtsipkaˈaxnëdë! ¿Tiko wintsën mdimnayajnaxyëty? ¿Ets tiko yëˈë Aarón tyuny saserdotë wintsën? Jyobaa nan yajpatp mët ëëtsëty, kyaj jeˈeyë yajpääty mët mijts o mëdë Aarón”. Jyobaa kyaj tˈoymyëdooy extëm jyënandë, pes duˈun tjäˈäwë extëmxyëp yëˈë yajnibëdëˈëky.

Moisés, ta tˈanmääyë Coré ets pënatyë nety jam mëët yajpäättë: “Mindë bom mä ja tabernakulo ets mëmindë ujtsë mˈabëjkën mä xyyajtoytyë poom. Jyobaa yëˈë yajnigëxëˈëgaampy pën diˈib të twinˈixy”.

Jakumbom, ta Coré mët ja 250 yetyëjk tyuˈukmujktë mëdë Moisés mä ja tabernakulo. Ta tnoˈktsondaktë ja poom extëmxyëp yëˈë tyundë saserdotë. Ta netë Jyobaa tˈanmääyë Moisés mëdë Aarón: “Puwäˈktuˈuttë Coré mëdë jyaˈayëty”.

Coré jamë nety të nyijkxy mä ja tabernakulo mä yajpäätyë Moisés, perë Datán, Abiram etsë fyamilyë kyaj nyëjkxandë. Jyobaa ta tˈanmääy ja israelitëty: “Jëwäˈäktë mä wyitëjkë Coré, Datán etsë Abiram”. Ta ja israelitëty pojënë jyëwäˈktë. Ets ja fyamilyë Datán  mëdë Abiram, jeˈeyë ojts wyäˈkpëtsëmdë mä ja wyitëjk. Ta ajotkumonë ojts yˈawäˈätsyë nax ets ta yajjëˈëndääytyë ja diˈibë nety të kyujuundäˈäktë. Ets mä ja tabernakulo, ta ojts kyaˈayë jëën ets kyutëgooyë Coré mët ja 250 jyaˈay.

Ta Jyobaa tˈanmääyë Moisés: “Waˈan tmëminyë tyäjk pënaty nyiwintsënˈäjtypy tuˈuk tuˈugë familyë mëdë nyidëëm nyiˈääts. Waˈan tkëxjäˈäytyë xyëëw mä ja tyäjk. Per mä ja tyëëm yˈäätsë Leví, yëˈë xyëëwë Aarón yajkëxjäˈäyëp. Ta net tukëˈëyë ja täjk xypyëjtäˈägët mä ja tabernakulo. Ets yëˈë pëjäämbë tyäjk diˈibëtsë nety të nwinˈixy”.

Jakumbom, ta Moisés tjuˈty tukëˈëyë ja täjk ets ta ttukˈijxy pënaty nyiwintsënˈäjtypy tuˈuk tuˈugë familyë. Ets ko yaˈijxy ja tyäjkë Aarón, tamë nety pyëtsëmyë pëjy etsë almendrë tsäˈäm. Duˈunë Jyobaa dyajnigëxëˈky ko yëˈë netyë Aarón të twinˈixy parë tyunët saserdotë wintsën.

“Dios të tpëjtaˈaky näägëty es mguentˈatëdët es myaˈëxpëkëdët [...]. Mëmëdowdë yëˈëjëty yajxon” (Ebreeʉsʉty 13:17).