Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 25

Tuˈugë tëjk mä yaˈˈawdäjtyë Dios

Tuˈugë tëjk mä yaˈˈawdäjtyë Dios

Ko netyë Moisés yajpääty mä Sinaí gopk, ta Jyobaa yˈanmääyë parë tkojët tuˈugë tëjk diˈib yajtij tabernakulo. Mä tyäˈädë tëjk mbäädë nety japë israelitëty Diosˈawdattë. Ets mbäädë nety yajtukjanë ja tabernakulo parë tmënëjkxtët mä ttimmënëjkxäˈändë.

Jyobaa jyënany: “Anëëmë nax käjpn parë yˈayak yˈagonëdët ets mbäät yajkojˈyë tyäˈädë tëjk”. Ta ja israelitëty ojts tmënëjkxtë oorë, platë, koobrë etsë tsujatypyë tsää. Tiiyëm yäjktë, extëmë lanë wit, lino wit etsë jëyujk animalë nyiˈak. Nëgooyë ojts yˈoyjyaˈaytyaknëdë, may tijaty tnayäjktë, päätyë Moisés ojts yˈanmääyëndë: “Waˈan naduˈunyë, këdii nëgoo ti xyˈokˈyajmiinëdë”.

Nimay tyuundë yetyëjk etsë toxytyëjk diˈib wijˈyëty mä ja tabernakulo. Jyobaa yëˈë diˈib mooyëdë wijyˈäjtën parë oy ttundët ja tuunk. Tam diˈib xuuytyë, taktë o joˈktë. Etsë wiinkpë ttuunkˈäjttë ja oorë, twojpwäˈkxtë ja tsää ets ojts tmäˈkxtë ets tam diˈib jyëˈtaktë ja kepy.

Ja israelitëty duˈun ojts tkojtë ja tabernakulo extëmë Jyobaa ojts tyukˈanaˈamëdë. Ojts txuytyë tuˈugë tsujpë kortinë parë ojts dyajnaywyäˈkxëdë ja mäjtspë kuartë, tuˈuk diˈib yajtijp: Wäˈätspë ets jatuˈuk Mëk Wäˈätspë. Mä tyäˈädë lugäärë Mëk Wäˈätspë, yëˈë nety jap ijtp ja kääxë kajpxyˈatypyë, diˈib yaˈoˈoyëdë mëdë acacia kepy etsë oorë. Ets mä ja lugäärë Wäˈätspë, yëˈë nety jap ijtp tuˈugë kandelääbrë diˈib oorë, tuˈugë meesë ets tuˈugë altaar mä yajnoˈogyë poom. Tëjäˈp yëˈë nety jap ijtp tuˈugë palanganë diˈib koobrë ets tuˈugë altaar diˈib jantsy mëj. Ko ijty ja israelitëty tˈixtë ja kääxë kajpxyˈatypyë, ta tjamyatstë ko twandaktë  tmëmëdowäˈändë Jyobaa. ¿Mnijäˈäwëp ti yˈandijpy ko ti ngajpxyˈäjtëm? Yëˈë ko tii nwandakëm.

Jyobaa yëˈë wyinˈijxë Aarón mëdë yˈuˈunk yˈënäˈk parë tyundët saserdotë mä ja tabernakulo. Tsojkëbë nety tkuentˈattëdë tyäˈädë lugäär ets tmoˈoytyëdë Jyobaa wintsëˈkën. Yëˈëyë Aarón, diˈib tuump saserdotë wintsën mbäädë nety tyëkë mä ja lugäärë Mëk Wäˈätspë. Jeˈeyë ijty tëgok jap tyëkë mä tuˈukpë jëmëjt parë dyaky ja wintsëˈkën mët ko yëˈë pyokytyuny o fyamilyë ets ko pyokytyuny ja nax käjpn.

Ja israelitëty ja tkojˈabajttë ja tabernakulo ko nety të yˈabety tuk jëmëjt mä pyëtsëëmdë Egipto. Taanëm tmëdäjttë tuˈugë lugäär mä tˈawdattëdë Jyobaa.

Jyobaa pyëjtakë yoots nëmäˈä tabernakulo nikëjxy ets ta dyajtuktujky mëdë myëjˈäjtën. Duˈun dyajnigëxëˈky ko tyukjotkëdakypyë nety. Ko ja yoots nëmäˈä jamyë yˈity tabernakulo nikëjxy, ta ja israelitëty jamyë wyëˈëmdë. Per ko pyëdëˈëky, ta nanduˈun tsyoondë. Ta net tˈajan ttukjanëdë ja tabernakulo ets tpatsoondë ja yoots nëmäˈä.

“Es nmëdoogajxyëts jantsy mëk mä unyaaybyajn mä Dios yajkutiky, es jyënaˈany: Tyamë net ja Dios yˈity mët ja jäˈäyëty, es jyikyˈatäˈäny mët yëˈëjëty, es yëˈëjëty tjäˈäyˈatäˈäny. Këˈëm ja Dios yˈitäˈäny mët yëˈëjëty, es Dyiosˈatëdët” (Diˈibʉ Jatanʉp 21:3).