Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë myëmëgoxk pëkypyë

Yajnimaytyaktsoonyë myëmëgoxk pëkypyë

Të nety nyaxy majtsk poˈo mä ja israelitëty ttuknäjxtë ja mejnyë Tsaptspë ko jyäjttë mä ja Sinaí gopk. Jamë Jyobaa tkajpxyˈajty mët ja israelitëty ko yëˈë tkäjpnˈatäˈäny, tkuentˈatäˈäny ets tmoˈoyaˈany tijaty yajtëgoyˈäjttëp, extëmë manaa parë kyay yˈuuktët, tuˈugë lugäär mä tsyëënëdët ets ja wyit xyox kyaj nyekykyëëtsäˈändë. Pën mijts jamë mˈuˈunk mˈënäˈk, pudëkë parë tjaygyukëdët tiko Jyobaa tmooyë Lyey ja israelitëty, tiko ojts tniˈanaˈamë ja tabernakulo ets tiko tpëjtakyë saserdotëty. Tukniˈˈixë tiko jyëjpˈamëty nguytyuˈunëm tijaty nwandakëm, tiko mbäät xëmë nˈijtëm yujy tudaˈaky ets tiko kyaj yˈoyëty nmastutëmë Jyobaa.

TIJATY MYËMIIMPY

ËXPËJKËN 23

¿Ti tyukwandaktë Jyobaa?

Ja israelitëty tyukwandaktë Jyobaa ko tmëmëdowäˈändë mientrës ojts nyaynyikojëdë mä ja Sinaí gopk.

ËXPËJKËN 24

Kyaj tkuytyuundë ti wyandaktë

Mientrësë Dios tmooyë Moisés ja mäjkpë Mandamientë, ta ja israelitëty ojts pyokytyundë.

ËXPËJKËN 25

Tuˈugë tëjk mä yaˈˈawdäjtyë Dios

Mä tyäˈädë wittëjk japë nety yˈity ja kääxë kajpxyˈatypyë.

ËXPËJKËN 26

Ja nimäjmajtskpë käjpn niˈˈijxpë

Josué mëdë Caleb tëgatsy jyaˈayˈäjttë mët ja nimäjkpë käjpn niˈˈijxpë diˈib ojtstë Canaán.

ËXPËJKËN 27

Tnibëdëˈktë Jyobaa

Coré, Datán, Abiram ets ja 250 yetyëjk kyaj tpëjktë kuentë ko Jyobaa yëˈë nety të twinˈixyë Moisés mëdë Aarón.

ËXPËJKËN 28

Tuˈugë burrëtoˈoxy kyajpxy

Ja burrë yˈijx ja anklës diˈibë Balaam kyaj tˈijxy.