Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 18

Ja ujts diˈib yaˈamp

Ja ujts diˈib yaˈamp

Moisés ja tsyënääy 40 jëmëjt Madián. Ets jam pyejky ets tmëdäjtyë yˈuˈunk yˈënäˈk. Tëgok tamë nety byorreegë kuentˈaty naa jamyë mä Sinaí gopk ko ajotkumonë ti tˈijxpaty. Tuˈugë ujts diˈib yaˈamp, ¡per kyaj nety tyoy! Ko Moisés ojts tmëwingony parë tˈixäˈäny ti tuun jäjtëp, ta tmëdooy tuˈugë ayuk mä ja ujts diˈib anmääyë: “¡Moisés! Këdii niˈigyë xymyëwingony. Janë mgëˈëk, mët ko wäˈätsë tyäˈädë nax mä mdanë”. Yëˈë netyë Jyobaa diˈib mmëgäjpxëp mët yëˈëgyëjxm tuˈugë anklës.

Ta Moisés tsyëˈkë ets nyaywyingubaˈanë. Ta yajtukmëtmaytyaky: “Nˈijxˈayoobyëtsë israelitëty. Nyaˈˈawäˈätspëtsëmaambyëts jap Egipto etsëts nyajnëjkxäˈäny mä naxë oybyë. Ets mijts ngejxypy parë nëjkx xyyaˈˈawäˈätspëtsëmyëtsë ngäjpn jap Egipto”. Wiˈix mˈokwinmay, ¿waˈandaa Moisés mëjˈixy mëjmëdoy tjäˈäwë?

Moisés ta dyajtëëy: “¿Wiˈixëts nˈatsowët kots xyyajtëwdët pënëts të xykyexy?”. Ta yaˈˈatsooy: “Anëëmëdë ko Jyobaa, diˈib Diosˈäjtypyë Abrahán, diˈib Diosˈäjtypyë Isaac ets diˈib Diosˈäjtypyë Jacob, yëˈë të mgexyëty”. Moisés ta yˈatsooy: “¿Ets pën kyaj tmëbëktë?”. Ta Jyobaa ti tyukˈijxë parë tnijawët ko pudëkëyanëp. Ojts yˈanëˈëmxëty ets tnasjëbipëdë tyäjk, ets ko duˈun ttuuny, ta jyëmbijty extëm tuˈugë tsäˈäny. Ta netë Moisés tpiˈixymyëmäjtsë ets ta jatëgok jyëmbijty extëmë tyäjk. Ta Jyobaa yˈanmääyë: “Ko xytyunëdë tyäˈädë miläägrë, ta xyyajnigëxëˈëgäˈäny ko ëjts mijts të ngexy”.

Perë Moisés ta jyënany: “Kyajts njaty ngäjpx nmaytyäˈägët mayjyaˈay wyindum”. Jyobaa ta tyukwandakë: “Ëjts mijts ndukˈawanëyaampy wiˈix mjënäˈänët ets nan ndukpagaxaambyë mmëgaˈax Aarón parë mbudëkëdët”. Moisés nyijäˈäwëbë nety ko Jyobaa yëˈë pudëkëyanëp, ta tsyoˈony mëdë kyudëjk etsë yˈuˈunk yˈënäˈk parë ojts nyëjkxtë Egipto.

“Katë mjotmayˈooktë wiˈix mˈokjënäˈändët o wiˈix xyˈokˈanëëmëdët, jaˈa ko mbäädëdët mä mgäjxäˈändët, Dios myajmiˈinxëdëp ja mˈayukëty” (Matewʉ 10:19).