Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 20

Ja tëdujkpë ayoˈon diˈib akmiin

Ja tëdujkpë ayoˈon diˈib akmiin

Moisés etsë Aarón ta ojts tninëjkxtë faraon parë ojts tˈanëëmëdë extëmë netyë Dios të jyënaˈany: “Pën kyaj xykyexyëtsë ngäjpn, tats ngaxäˈänyë may aktsäˈät o tábanos”. Tyäˈädë jëyujk duˈun extëmë tsatsyë mëjjatypyë diˈib tsuˈtsp. Milˈamë tyäˈädë jëyujk tyëjkë mä Egipto jäˈäy jyëën tyëjk, duˈun mä mëkjäˈäy ets mä ayoobë jäˈäy. Duˈun ja it naxwinyëdë tyuktujk mëdë tyäˈädë jëyujk. Per Gosén, mä tsyënääytyë ja israelitëty, nituˈugë duˈumbë jëyujk kyajäjty. Tyäˈädë myëmäjtaxkpë ayoˈon ets diˈib ok akmiin, yëˈëyë axëktuunëdë Egipto jäˈäy. Ta faraon tˈanmääy mëktaˈagyë Moisés: “Anëëmë Jyobaa waˈan dyajjëgaktäˈäyë tyäˈädë jëyujk, ets tats ngaxët ja kyäjpn”. Per ko Jyobaa dyajjëgeky, ta faraon wyinmääytyëgäjtsy. Wiˈix mˈokwinmay, ¿waˈandaa nety näˈä faraon tkaxët ja israelitëty?

Ta netë Jyobaa jyënany: “Pënë faraon kyaj tkaxäˈänyëtsë ngäjpn, ta Egipto jäˈäy pyäˈämbatäˈänyë jyëyujk yˈanimal ets yˈoogäˈäny”. Jakumbom, ta duˈun tyuun jyäjtë extëmë netyë Jyobaa të jyënaˈany, ets ja israelitëtyë jyëyujk yˈanimal kyaj wiˈix jyäjttë. Per duˈunyëmë faraon kyaj tkejxy ja israelitëty mët ko jantsy kujuun. Ta jatëgokë Jyobaa tkejxyë Moisés parë tninëjkxëdë faraon ets twëjjëˈëgët ja kuyjääm. Ta tyäˈädë kuyjääm yˈabojwäˈkxtääy mä niˈamukë ja Egipto jäˈäy. Tyäˈädë yëˈë diˈibë net ojts yajpäˈämbatëdë mët ja jyëyujk yˈanimal ets tyukpëtsëëmëdë axëkpuˈuts. Per duˈunyëmë faraon kyaj tkejxy ja israelitëty.

Ta jatëgokë Jyobaa tkejxyë Moisés mä faraon parë tˈanëëmët: “¿Duˈunyëm kyaj xykyaxäˈänyëtsë ngäjpn?  Pes bom myinäˈäny tëtsnduu”. Ta jakumbomë Jyobaa dyajmiiny ja tëtsnduu, anaaw jëtsuk etsë jënˈyaˈank. Ninäˈänëmë nety duˈun kyatuˈuy Egipto. Windëgooytyaay ja ääy kepy, kam tuˈu, per kyaj wiˈix jyajty diˈib Gosén. Ta netë faraon jyënany: “Anëëmë Jyobaa waˈan dyajnaxyë tyäˈädë ayoˈon ets tats ngaxët ja kyäjpn”. Per jantsy jeˈeyë nyajxy ja tëtsnduu, ta faraon wyinmääytyëgäjtsy.

Ta Moisés jyënany: “Tyam yëˈë netë maymyuˈu minäämp diˈib wyingaˈptäˈäyaambyë ääy kepy diˈib ja tëtsnduu të tˈakˈyajwëˈëmy”. Tyäˈädë muˈu, yëˈë tuk pëkyë pujtpë diˈib jantsy mëjaty. Miyonkˈamë maymyuˈu ojts twingaˈptäˈäy tukëˈëyë ja ääy kepy ets ja ääy ujts diˈib akwëˈëm. Ta ja faraon tˈanmääyë Moisés: “Anëëmë Jyobaa waˈan dyajjëgeˈegyë maymyuˈu”. Ok, ta Jyobaa ojts dyajjëgeˈeky, perë faraon duˈunyëm kyujuundaky.

Ta netë Jyobaa tˈanmääyë Moisés: “Xäjjëˈëk”. Ta netyë kyootsëtyaay. Ets ja Egipto jäˈäy, nitii tkaˈijxtë tëgëk xëëw. Jamyë jyamˈäjtyë tëˈkx jäjjën mä ja israelitëtyë jyëën tyëjk.

Ta ja faraon tˈanmääyë Moisés: “Mijts mëdë mnax mgäjpn, mbäät mnëjkxtë, per wëˈëmdëbë mjëyujk mˈanimal”. Moisés ta yˈatsooy: “Tsojkëbëts nyajnëjkxtëdë jëyujk animal parëts ndukwintsëˈëgëdët ja Dios diˈibëts nˈawdäjttëp”. Ta faraon jyantsy jotˈambëjky ets yaxkeky: “¡Winwäˈktutkëts! Nyaˈoogëp ko jatëgok yä nˈixët”.

“Miitsëty xyˈixäˈändë jatëgok wiˈix tyëgatsyëty ja oyjyaˈay ets ja axëkjäˈäy, tuˈuk diˈib myëduumbyë Dios ets ja tuˈuk diˈib kyaj tmëduny” (Malaquías 3:18).