Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËXPËJKËN 12

Jacob yˈaxäjë ja kumäˈäyën

Jacob yˈaxäjë ja kumäˈäyën

Isaac ja netyë jyëmëjt 40 ko pyejky mëdë Rebeca. Yëˈë mëk ttsojkyë Rebeca. Ok, ta tmëdäjttë majtskë myäänk diˈib tuˈugyë miin jäjttë naxwiiny.

Ja kaˈaxkopkpë txëwˈäjty Esaú ets ja mutskpë, Jacob. Esaú yëˈë nety jyantsy tsyojkënyëˈajtypyë kamduunk ujtstuunk, ets tyukjäjtypy tmatsëdë jëyujk animal. Perë Jacob kyaj ijty mä nyijkxy.

Mä tadë tiempë, ko ijty ja uˈunkteety yˈoˈknë, ta ja kaˈaxkopkˈuˈunk niˈigyë yajmoˈoyë nyax kyam etsë meeny sentääbë ets kyaj dyuˈunëty ja mutskatypyë. Tyäˈädë ja yajtijy kumäˈäyën. Per mä ja fyamilyë Isaac, ja kumäˈäyën nan yëˈë yˈandij tijatyë netyë Jyobaa të ttukwandaˈagyë Abrahán. Esaú kyaj tmëjjäˈäwë tyäˈädë kumäˈäyën. Perë Jacob nyijäˈäwëbë nety ko tsobatp.

Tëgok, ta Esaú jyajty mä tyëjk të jyantsy anuˈkxëtyaˈay mët ko të tuk xëëw myatsy pyaboˈoy. Ta ojts jyëjpkubojëty ja tojkx diˈibë netyë Jacob jap yaˈoˈoyëp ets jyënany: “¡Jantsy yuˈoˈkëbëts! ¡Mmoogyëts waanë tadë mdojkxë tsaptspë!”. Jacob ta tˈanmääy: “Oy, per jawyiin tukwandakëts ko mbäädëts nmëwëˈëmë mgaˈaxkopkˈäjtën”. Esaú ta yˈatsooy: “¡Ti taabë kaˈaxkopkˈäjtën! Mmëwëˈëmë. Yuˈoˈkëbëts yam”. Wiˈix mˈokwinmay, ¿waˈandaa Esaú wijy tyim nayajnäjxë? Kyaj. Yëˈë kyaj tmëjjäˈäwë diˈibë nety mëjwiin kajaa tsobatp, pääty twingubëjky mët tuk texyë tojkx.

 Ko netyë Isaac të myëjjäˈäyënë, ta tpatyë tiempë parë tkunuˈkxäˈäny ja kyaˈaxkopkˈuˈunk. Rebeca pyudëjkë Jacob parë yëˈë ja tyeety kyunuˈkxëdët. Ko Esaú tnijäˈäwë, ta jyantsy jyotˈambëjky ets ttukniwinmäˈäyë dyaˈoogäˈäny ja myëgaˈax. Isaac mëdë Rebeca kyuwäˈänandë Jacob, pääty tˈanmääytyë: “Nëjkx mä mtsëgum Labán, ets jam mwëˈëmët axtë koonëmë Esaú jyotxaamët”. Jacob myëmëdoowë tyääk tyeety ets ta kyeky parë kyaj ja myëgaˈax yaˈoogëdët.

“¿Ti tsyoo ja jäˈäy ko tjaganaratët tëgekyë yëˈë naxwinyëdë pën yajtëgeepy ja yˈanmëjäˈän [o jyukyˈäjtën, TNM]? Nitii, ¿këdii? Pes pën të dyajtëgoy ja yˈanmëjäˈän, kyaj ti diˈibë mbäät mëët dyajjëmbity” (Markʉs 8:36, 37).